Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 30 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Korrelkneuzen bij de oogst van snijmais : resultaten van dierproeven over de invloed op verteerbaarheid, voeropname en melkproduktie
  Bruins, W.J. ; Hindle, V.A. ; Steg, A. - \ 1989
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 120) - 26
  maïs - zea mays - melkvee - korrelvoer - samenstelling - melkproductie - voeropname - verteerbaarheid - rundveevoeding - melkveevoeding - maize - zea mays - dairy cattle - pelleted feeds - composition - milk production - feed intake - digestibility - cattle feeding - dairy cattle nutrition
  In 2 proeven met melkvee (48 hoogproduktieve koeien) is het effect van korrelkneuzen bij droge mais (ca. 33% droge stof) nagegaan. De dieren kregen een rantsoen van snijmais kernbrok, A-brok, snijmais, gedroogd gras of voordroogkuil. Naast het onderzoek met lacterende koeien werden ook hamelverteringsproeven uitgevoerd
  Orienterend onderzoek vergelijking Nitrovin-analyse in voeders volgens RIKILT methode en Orphahellmethode
  Roozendaal, H.A. ; Aerts, M.M.L. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.85)
  korrelvoer - hplc - pluimveeafvalmeel - analytische methoden - nitrovine - analytische scheikunde - pelleted feeds - hplc - poultry offal meal - analytical methods - nitrovin - analytical chemistry
  Drie braadkuikenvoeders zijn geanalyseerd volgens de beide methoden. Hierbij bevond zich een meel en het daaruit bereide gepelleteerde voeder.
  Bepaling van het gehalte aan toegevoegd bindmiddel op basis van melasse
  Frijns, L.M.H. ; Muuse, B.G. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.07) - 3
  melasse - glucose - fructose - sucrose - luzernebrokken - grasbrokken - korrelvoer - molasses - glucose - fructose - sucrose - lucerne pellets - grass pellets - pelleted feeds
  In 10 melasses en luzernemelen, grasmelen en mengsels van beide werd het gehalte bepaald aan glucose, fructose en saccharose. Ook werd nagegaan of in melasse het gehalte aan raffinose als kenmerk gebruikt zou kunnen worden. Tevens werd in de monsters melasse het vochtgehalte bepaald.
  Bepaling van halofuginon (stenorol) in mengvoeders
  Beek, W.M.J. ; Bruchem, G.D. van; Hemert-de Boer, Y.J.M. van; Visser-Meijer, M.A. ; Buizer, F.G. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.18) - 2
  diervoedering - korrelvoer - halofuginon - mengvoer - animal feeding - pelleted feeds - halofuginone - compound feeds
  Voor de EEG-ringtest ter beplaing van halofuginon werden drie monsters te beschikking gesteld welke onderzocht zijn in november 1980 en januari 1981.
  Intake and utilization of energy of rations with pelleted forages by dairy cows
  Honing, Y. van der - \ 1975
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): A.J.H. van Es. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022005651 - 156
  rundvee - melkvee - melkveehouderij - voer - voedingswaarde - korrelvoer - cattle - dairy cattle - dairy farming - feeds - nutritive value - pelleted feeds
  A survey of the literature showed that forage processing, that is grinding and pelleting, increased feed intake of ruminants. This increase, due to reduction in particle size distribution of the forage, depends mainly on forage quality, proportion of concentrates in the diet and nutrient requirement of the cow. Pellets could replace part of the concentrates; complete substitution for long forage caused digestive disorders and reduced fat content of the milk. Eating rate, microbial breakdown and production of volatile fatty acids often increased too. Processed forages offered to sheep and beef cattle depressed digestibility, which was compensated by slightly lower losses of methane and less heat production.

  Data from energy balance trials at Wageningen from 1967 to 1973, mostly with 4-6 lactating Dutch Friesian cows per trial, were examined by multiple factor analysis for effects of processing. Rations in which processed forages replaced part of the long forages or the concentrates were tested in 130 trials. Processing decreased digestibility of energy in the forage by about 9 percentage units, 15%, and its metabolizability by 7 percentage units, 13%. Utilization of metabolizable energy increased, roughly compensating the decrease in metabolizability. Regressions were calculated for the prediction of digestibility and net energy of processed forage in a feed evaluation system for dairy cows, to be introduced in the Netherlands in 1977.

  Pletten en malen van mengvoeders voor varkens
  Smits, B. - \ 1973
  Hoorn : [s.n.] (Intern rapport / Instituut voor veevoedingsonderzoek "Hoorn" no. 75)
  mengvoer - korrelvoer - varkens - compound feeds - pelleted feeds - pigs
  Het herkauwen van melkkoeien op rantsoenen met geperst voer
  Veenbaas, J.H. ; Reeuwijk, L. van; Wentink, H.J. - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 402) - 4
  rundvee - drogen - geiten - korrelvoer - pens - pensvertering - herkauwen - schapen - voedergrassen - cattle - drying - goats - pelleted feeds - rumen - rumen digestion - rumination - sheep - fodder grasses
  De invloed van grasbrokjes in het rantsoen op de opname aan droge stof en op de melkproduktie en melksamenstelling bij koeien
  Rijpkema, Y.S. ; Dijkstra, N.D. ; Griffioen, H. - \ 1971
  Wageningen : Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 760) - 28
  diervoedering - rundvee - voer - melkproductie - nederland - voedingswaarde - korrelvoer - voedergrassen - animal feeding - cattle - feeds - milk production - netherlands - nutritive value - pelleted feeds - fodder grasses
  Vergelijking tussen snijmaissilage en snijmaisblokjes als ruwvoer voor melkvee
  Dijkstra, N.D. ; Rijpkema, Y.S. ; Hamm, G.G.H. - \ 1971
  Wageningen : Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 764) - 26
  rundvee - concentraten - groenvoeders - maïs - korrelvoer - kuilvoer - zea mays - cattle - concentrates - green fodders - maize - pelleted feeds - silage - zea mays
  opname van kunstmatig gedroogde groenvoeders in lange vorm en als brokjes door melkvee : dokumentatieverslag, 1968/'69
  Honing, Y. ; Schlepers, H. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten no. 384) - 15
  rundvee - voer - groenvoeders - nederland - voedingswaarde - korrelvoer - cattle - feeds - green fodders - netherlands - nutritive value - pelleted feeds
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.