Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Teeltmethode Ligustrum voor de snij van bestakken : onderzoek van 1996-2000
  Wiel, A.J.M. van de - \ 2002
  Horst : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 564) - 31
  ligustrum - houtachtige planten als sierplanten - snijden - ligustrum - ornamental woody plants - cutting
  De vraag naar snijheesters nam de laatste jaren flink toe. Onderzoek naar de toepassingen voor de snij van bestakken had nog niet plaatsgevonden. Begin jaren negentig is door PPO Bomen een Ligustersortiment op naam gesteld, waarvan een aantal Ligusters mogelijkheden bood als snijheester. Het noodzakelijke vervolgonderzoek naar geschikte cultivars en teeltmethoden is uitgevoerd bij PPO Glastuinbouw. Het doel van het onderzoek dat in deze publicatie wordt beschreven, was het ontwikkelen van een optimale teeltmethode van Ligustrum voor de snij van bestakken. Hiervoor werd uitgegaan van een tweejarige teelt. De proef vond plaats van 1996 tot en met 2000
  Ligustrum: sortiments- en gebruikswaardeonderzoek
  Hoffman, M.H.A. ; Fortgens, G. - \ 1993
  Dendroflora 30 (1993). - ISSN 0374-7247 - p. 5 - 25.
  plantkunde - gewassen - houtachtige planten als sierplanten - soorten - taxonomie - rassenproeven - ligustrum - botany - crops - ornamental woody plants - species - taxonomy - variety trials - ligustrum
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.