Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Biodiversity in organic and low-input farming systems : handbook for recording key indicators
  Dennis, P. ; Bogers, M.M.B. ; Bunce, R.G.H. ; Herzog, F. ; Jeanneret, P. ; Geijzendorffer, I.R. ; Jongman, R.H.G. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2308) - 92
  biologische landbouw - bedrijfssystemen - low input landbouw - biodiversiteit - habitats - indicatoren - organic farming - farming systems - low input agriculture - biodiversity - habitats - indicators
  This report describes the methods required to measure the direct and indirect indicators of biodiversity in the field or through farmer interviews on organic, low-input and conventional farms.
  Auf der Suche nach der besten Freilandhenne : Erste Resultate des EU-Projektes «LowInputBreeds» bei Bio-/Freilandhennen
  Maurer, V. ; Zeltner, E. ; Amsler, Z. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Leenstra, F.R. ; Reuvenkamp, B. ; Bestman, M.W.P. - \ 2011
  Schweizerische Geflügelzeitung 2011 (2011)2. - p. 17 - 19.
  hennen - dierveredeling - low input landbouw - eierproductie - pluimveehouderij - biologische landbouw - kippenrassen - hens - animal breeding - low input agriculture - egg production - poultry farming - organic farming - fowl breeds
  Welche Legehenne eignet sich für Freilandbetriebe? Welche Anforderungen stellen wir an eine solche Henne? Im EU-Projekt «LowInputBreeds» wird das untersucht und dieser Artikel stellt erste Resultate vor.
  Ethical Consideration in Livestock Breeding : proceedings of the first lowinputbreeds symposium, Wageningen 15-16 March 2011
  Leenstra, F.R. ; Jensen, K.K. ; Butler, G. ; Baker, B. ; Willer, H. ; Maurer, V. - \ 2011
  Frick, Switzerland : Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) - ISBN 9783037362303 - 114
  agrarische productiesystemen - biologische landbouw - scharrelhouderij - rassen (dieren) - melkveehouderij - schapenhouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - hennen - bio-ethiek - biodiversiteit - dierethiek - dierenwelzijn - dierveredeling - conferenties - low input landbouw - agricultural production systems - organic farming - free range husbandry - breeds - dairy farming - sheep farming - pig farming - poultry farming - hens - bioethics - biodiversity - animal ethics - animal welfare - animal breeding - conferences - low input agriculture
  The aim of the symposium was to discuss the plans and progress in LowInputBreeds in an early stage of the EU-project with stakeholders. For the symposium farmers and policy workers from governmental and non-governmental organisations were invited. Special attention was paid to possible ethical issues in organic and free range systems of livestock production as considered by the LowInputBreeds project.
  Low Input Breeds: search for ideal laying hen for free range and organic systems
  Leenstra, F.R. ; Maurer, V. ; Bestman, M.W.P. ; Zeltner, E. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Sambeek, F. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2011
  In: Proceedings 7th European Symposium on Poultry Genetics, Peebles, Scotland, UK, 5 - 7 October, 2011. - - p. 38 - 40.
  dierveredeling - biologische landbouw - low input landbouw - hennen - eierproductie - fokdoelen - pluimveehouderij - animal breeding - organic farming - low input agriculture - hens - egg production - breeding aims - poultry farming
  Powerpointpresentatie over onderzoek naar de fok van de ideale leghen voor biologische systemen en systemen met vrije uitloop.
  Aardappel die zuinig is met stikstof
  Lammerts Van Bueren, E. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)nov. - p. 12 - 12.
  aardappelen - plantenveredeling - stikstof - voedingsstoffenbehoeften - biologische landbouw - low input landbouw - selectiemethoden - potatoes - plant breeding - nitrogen - nutrient requirements - organic farming - low input agriculture - selection methods
  De mestwetgeving en problemen met uitspoeling maken veredeling van aardappels op stikstofefficiëntie steeds interessanter. Met een lowinputaardappel kunnen veredelaars ook nieuwe markten in ontwikkelingslanden bedienen. Onderzoekers speuren naar manieren om de complexe eigenschap voor veredelaars grijpbaar te maken.
  Bedreven in buiten zijn
  Bijleveld, H. - \ 2009
  De Pluimveehouderij 2009 (2009)17. - ISSN 0166-8250 - p. 41 - 41.
  pluimveehouderij - pluimvee - biologische landbouw - low input landbouw - poultry farming - poultry - organic farming - low input agriculture
  Dit najaar ging het Europese project Low Input Breeding van start. In Nederland, Zwitserland en Frankrijk gaan onderzoekers op zoek naar de ideale uitloopkip
  Probleemloze koe voor low-inputbedrijf : fokkerij in nieuw perspectief
  Haas, Y. de - \ 2009
  V-focus 2009 (2009)12. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkkoeien - koeien - rassen (dieren) - low input landbouw - diergezondheid - dierveredeling - dairy cows - cows - breeds - low input agriculture - animal health - animal breeding
  Er gaan steeds meer geluiden op dat we in Nederland moeten werken aan een ander type koe. Deze koe zal goed inzetbaar moeten zijn op low-inputbedrijven; ze is zelfredzaam, benut ruwvoer efficiënt en is bij een groot aandeel ruwvoer in het rantsoen nog steeds productief, gezond en vruchtbaar. Dit is wat wij noemen ‘de landschapskoe’. Sinds 1 januari 2009 zijn diverse netwerkgroepen aan de slag met de Landschapskoe
  Possibilities for breeding to improve responsiveness to arbuscular mycorrhizal fungi in onion
  Galvan Vivero, G.A. ; Burger, K. ; Kuyper, T.W. ; Kik, C. ; Scholten, O.E. - \ 2009
  allium cepa - uien - mycorrhizaschimmels - low input landbouw - allium fistulosum - onions - mycorrhizal fungi - low input agriculture
  Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) play an important role in the uptake of nutrients and water from soil. However, some crops, for example onion, Allium cepa L., have a poorly developed root system. As a result, onion plants need a lot of fertiliser for growth, and they are sensitive to drought. The aim of this project is to study the beneficial effects of mycorrhizal fungi on the growth and development of Allium species and to determine whether it is possible to improve onions for mycorrhizal responsiveness by breeding. Variation among Allium species indicated that selection and thus breeding for high responsiveness to AMF is possible. Two years of experiments with genotypes of a population segregating for mycorrhiza responsiveness indicated that increase in dry matter may be a more reliable trait than responsiveness
  Book of abstracts of Eucarpia symposium plant breeding for organic and sustainable, low-input agriculture: dealing with genotype-environment interactions
  Lammerts Van Bueren, E. ; Ostergard, H. ; Goldringer, I. ; Scholten, O.E. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 72
  genotype-milieu interactie - plantenveredeling - biologische landbouw - low input landbouw - biologische plantenveredeling - genotype environment interaction - plant breeding - organic farming - low input agriculture - organic plant breeding
  De boer en z'n coördinaten : geoinformatie in de landbouw
  Janssen, H. ; Wal, T. van der; Woestenburg, M. - \ 2007
  Wageningen : Alterra [etc.] - ISBN 9789075271263 - 43
  agrarische bedrijfsvoering - geografische informatiesystemen - low input landbouw - landbouw - geoinformatie - farm management - geographical information systems - low input agriculture - agriculture - geoinformation
  Het project GEOBoer is een samenwerkingsverband tussen Alterra, Dienst Regelingen van LNV, PRI, ASG, Blgg, LTO en bedrijfsleven. Het is geselecteerd als het meest innovatieve project binnen het BSIK programma Ruimte voor Geo-Informatie. In dit boekje het gebruik van geo-informatie op en om het landbouwbedrijf
  Designing biodiverse arable production systems for the Nethertlands by involving various stakeholders
  Stilma, E.S.C. ; Vosman, B. ; Korevaar, H. ; Poel-van Rijswijk, M.M. ; Smit, A.B. ; Struik, P.C. - \ 2007
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2007)1. - ISSN 1573-5214 - p. 1 - 20.
  biodiversiteit - low input landbouw - belangengroepen - nederland - agro-ecosystemen - agrobiodiversiteit - duurzaamheidsindicatoren - biodiversity - low input agriculture - interest groups - netherlands - agroecosystems - agro-biodiversity - sustainability indicators - specialized fungal pathogens - intraspecific mixed stands - species-diversity - cereal cultivars - disease progress - land-use - agriculture - impact - yield
  A study was done that aimed at designing biodiverse crop production systems for the Netherlands taking into account the views held by stakeholders in society. Biodiverse crop production systems contain different species and/or different genotypes within a species, leave room for other plants (both spontaneous and sown plant species) and enhance the associated biodiversity of microfauna, mesofauna and microflora. The study was carried out jointly by closely co-operating scientists in the fields of agronomy, environmental sciences and social sciences. To integrate the knowledge of specialists and stakeholders a stakeholder consultation was done consisting of a literature review analysing the Dutch policy on biodiversity, a workshop consulting intermediary institutes about their views on arable biodiversity, and an expert panel that not only monitored the design process but also regularly discussed the developments during a three-year field test of a highly diverse production system that meanwhile was designed. The results of the study were used to compare the design with other production systems. In addition, a list of indicators was compiled to test this design for system performance in terms of societal (people), ecological (planet) and economic (profit) aspects. Finally, through this study, choices in the design process were made explicit and research topics were identified to test performance of the resulting system.
  De smaak van morgen : natuurlijk telen en beleven geeft landbouw bestaansrecht
  Noorduyn, L. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)5. - p. 10 - 11.
  innovaties - bedrijfssystemenonderzoek - low input landbouw - biologische landbouw - gezondheidsvoedsel - voedselkwaliteit - smakelijkheid - vollegrondsteelt - innovations - farming systems research - low input agriculture - organic farming - health foods - food quality - palatability - outdoor cropping
  Artikel over het project De Smaak van Morgen. In dat project worden vier low-input bedrijfssystemen gevolgd, waarvan een biologische. Open teelten met een minimale inzet van bestrijdingsmiddelen. Dat wil het innovatieproject De Smaak van morgen uiteindelijk bereiken. Het is een keiharde voorwaarde voor de ontwikkeling van een duurzame landbouw. Via onderzoek en netwerken met belanghebbenden vullen onderzoekers verder in hoe de duurzame teelten eruit kunnen gaan zien.
  Falta Petroleo! Perspectives on the emergence of a more ecological farming and food system in post-crisis Cuba
  Wright, J. - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): N.G. Röling; E.A. Goewie. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789085041979 - 351
  biologische landbouw - bedrijfssystemen - energiebeleid - cuba - voedselproductie - teeltsystemen - economische ontwikkeling - overheidsbeleid - landbouwbeleid - low input landbouw - landbouwhervorming - voedselzekerheid - organic farming - farming systems - energy policy - food production - cropping systems - economic development - government policy - agricultural policy - low input agriculture - agrarian reform - cuba - food security
  Keywords: ecological / organic / agriculture / transition / farming systems / co-operatives / Cuba / food security / food system / institutional learning / crisis / rural livelihoods / coping strategies / localisation

  This research takes as its case for analysis the nationwide change to a more self-reliant agricultural production and food sector inCubaat the end of the 1990s, almost a decade after the collapse of the Soviet Bloc of theUSSRandEastern Europe. Understanding the Cuban experience is essential for countries which are still unable to provide national security of food, as well as for all those industrialised countries whose agricultural systems are dependent on fossil fuels.

  In the early 1990s, industrialisedCubawas faced with a critical situation: its foreign supplies of agricultural inputs and food imports were permanently cut off. There was no other option but to become more self sufficient and to turn to alternative agricultural systems. By the end of the decade, it appeared thatCubahad not only managed to feed all its population and increase production, but also to be operating its agriculture along more ecological lines. This research addresses the nature of this change from the perspectives of farmers and institutional actors. It looks at the type of agriculture emerging inCubaand the interpretation of ecological agriculture, at the institutional processes which drove through and emerged from these changes, and the mechanisms implemented to ensure food security.

  The primary data for this research was collected inCubaduring 1999-2001. Over 400 interviews and survey questionnaires were undertaken the provinces ofHavana,CienfuegosandHolguin. These interviews were made with farmers and farm co-operatives, with representatives of the Ministries of Agriculture, the Environment, Education and Health, and with researchers and extension and support staff, and with family households. This was supported by secondary literature, the majority of which was only obtainable from withinCuba.

  Cubahas managed to turn around a serious and nation-threatening crisis through an innovative and pragmatic mix of measures in its agricultural and food sectors. This has been achieved through providing safety nets (through social food programmes), emphasising self-provisioning at farm, municipal, provincial and national levels, and localising distribution, storage and processing systems. Decentralisation of States land holdings, increased access to land, and emphasis on individual and community responsibility have all played a part in this, as has investment in more appropriate agricultural research, extension and training. Agricultural production doubled between 1994 and 1999, calorific availability increased by 25%, wages for agricultural workers tripled, yet at the same time subsidies to the agricultural sector were halved. By the end of the decade, the country was able to meet a far higher proportion of domestic food needs than at any time in its recent history and stimulate a far more innovative and forward looking agricultural sector.

  The Cuban experience provides food for thought on the development of ecological agriculture: on the top-down promotion and legislation which shows to work to transform an industrialised production system to one of substitution by biological inputs; on the emergence of an agricultural system which embraces the enlightened use of agrochemicals; on the indication that ecological illiteracy rather than agribusiness is limiting the development of ecological agriculture; and on the degree of efficacy of organic development in the absence of a more entrepreneurial and autonomous grassroots organic movement.

  The achievement of food security is less dependent on the agricultural husbandry approach than on political will and its comprehensive enactment. Ecological agriculture shows to be technically feasible as a mainstream component of a nation's food security policy, yet an enforced lack of external inputs is insufficient to ensure an ecological agriculture without the political will. Finally, without a more holistic framework for the food system, both human and environmental health-related production problems appear to persist.

  Deskstudie robotisering : deskstudie in het kader van het project, de smaak van morgen : LNV-programma's systeeminnovatie open teelten (400-I en 400-III)
  Zande, J.C. van de; Tonneijck, A.E.G. ; Schans, D.A. van der - \ 2005
  Wageningen [etc.] : Agrotechnology & Food Innovations (A&F-rapport nr. 300) - 40
  low input landbouw - robots - automatisering - agrarische bedrijfsvoering - pesticiden - vollegrondsteelt - low input agriculture - farm management - pesticides - robots - automation - outdoor cropping
  A deskstudy of the technical perspectives of robotization in crop protection to realize low pesticide input farming systems at the short and long run.
  De gelukkigste boer van Nederland
  Teenstra, E. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 28 - 29.
  agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - melkveebedrijven - productiekosten - melkproductiekosten - low input landbouw - input van landbouwbedrijf - proefboerderijen - farm management - dairy farming - dairy farms - production costs - milk production costs - low input agriculture - farm inputs - experimental farms
  Interview met Roel Withaar, bedrijfsboer Lagekostenbedrijf
  Collaboration of farmers en breeders: Participatory crop improvement in perspective.
  Almekinders, C.J.M. ; Elings, A. - \ 2001
  Euphytica 122 (2001)Special Is. - ISSN 0014-2336 - p. 425 - 438.
  plantenveredeling - participatie - boeren - houding van boeren - in-situ conservering - selectieprogramma - genotype-milieu interactie - low input landbouw - plant breeding - participation - farmers - farmers' attitudes - in situ conservation - selection programme - genotype environment interaction - low input agriculture
  Participatory Crop Improvement (PCI) has developed over the past decade as an alternative and complementary breeding approach to Formal Crop Improvement (FCI). In that context, PCI principally aims at more effectively addressing the needs of farmers in marginal areas in developing countries. This paper describes the rationale behind the emerging of the PCI-concept, the first experiences, and its place in a development-context. The relation with in situ conservation of plant genetic resources is briefly described. The paper uses the distinction in PCI between PVS (Participatory Varietal Selection, i.e. participatory selection among varieties and advanced materials) and PPB (Participatory Plant Breeding, i.e. selection within segregating materials). While successful experiences of PVS are reported, the potentials of PPB are still to be explored. Among other issues, this article pays attention to Genotype x Environment interaction: while G x E interaction is recognised as an important issue in plant breeding and a justification for PCI, the implications for the design of selection systems with farmer participation, and, eventually the potential of PPB has only been analysed to a limited extend. Questions in relation to materials, breeding strategies and selection procedures to achieve sufficient progress in the different crops and environments are identified; these will however remain unanswered until more experiences from the field are available.
  Low-input Schapenhouderij
  Boersma, R. ; Bodegraven, D. van; Vellema, P. ; Boer, J. de; Middelkoop, A.J. ; Moerdijk, J.J. ; Mol, G. ; Sytsma, P.H. ; Tol, J.C. van der; Berkhof, L. - \ 1999
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Themaboek 41) - 36
  schapen - low input landbouw - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - schapenhouderij - duurzame veehouderij - sheep - low input agriculture - sustainability - farm management - sheep farming - sustainable animal husbandry
  In dit themaboek zijn de resultaten van vier jaar onderzoek naar low-input schpenhouderij beschreven, samen met de perspectieven voor dit houderijsysteem in de praktijk. Dit themaboek biedt met name voor schapenhouders en voorlichters informatie om na te gaan in hoeverre het low-inputsysteem als compleet bedrijfssysteem of op onderdelen kan worden ingepast op het bestaande bedrijf. Het ministerie van LNV heeft destijds voor de Nederlandse schapensector een concurrerende, veilige en duurzame lamsvleesproductie als doelstelling geformuleerd. Met het in dit themaboek beschreven low-inputsysteem zou deze doelstelling kunnen worden gerealiseerd
  Designing Integrated Nutrient Management systems in sub-Saharan Africa
  Jager, A. de; Smaling, E.M.A. ; Onduru, D. ; Bekunda, M. ; Röling, N.G. - \ 1999
  In: Integral design: innovation in agriculture and resource management / Leeuwis, C., - p. 173 - 193.
  bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mesttechnologie - low input landbouw - voorlichting - afrika ten zuiden van de sahara - soil fertility - nutrients - fertilizer technology - low input agriculture - extension - africa south of sahara
  Wederom goede aflamresultaten in het Low-inputsysteem!
  Verkaik, J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)6. - ISSN 1386-8470 - p. 4 - 5.
  schapen - low input landbouw - scharrelhouderij - milieueffect - geboorte - ontwikkeling - productiviteit - sheep - low input agriculture - free range husbandry - environmental impact - birth - development - productivity
  Het Low-input systeem, gekenmerkt door het ontbreken van huisvesting en het niet verstrekken van krachtvoer, heeft wederom goede aflamresultaten behaald.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.