Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  An apple a day... : de rol van voeding in transmurale zorg
  Witteman, Ben J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571990 - 32
  ziekenhuiszorg - voedsel - chronische darmontstekingen - darmziekten - prikkelbaar colon - coeliakie - narcose - ondervoeding - vasten - darmen - hospital care - food - inflammatory bowel diseases - intestinal diseases - irritable colon - coeliac syndrome - narcosis - undernutrition - fasting - intestines
  'De gemiddelde levensverwachting stijgt in Nederland. Nochtans worden we op jongere leeftijd met chronische aandoeningen geconfronteerd. De kans hierop neemt de komende jaren sterk toe: van 1 miljoen nu naar 1,5 miljoen in 2020. Hierdoor zullen we geconfronteerd worden met voedingsproblemen waarbij een chronische ziekte een rol speelt. Aangepaste voeding, op grond van de onderliggende pathofysiologie, kan naast preventie van progressie van ziekte ook leiden tot een eerder klinisch herstel. De darm als gate-keeper van het lichaam speelt hierbij een belangrijke rol. Voedingsonderzoek bij deze doelgroep, gericht op verbetering van de darmgezondheid kan de patiënt een beter welzijn geven en de gezondheidszorg mogelijk goedkoper maken.'
  Indicatoren voor bewusteloosheid = Indicators for unconsciousness
  Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 260) - 30
  slachtdieren - slacht - bedwelmen - narcose - betrouwbaarheid - indicatoren - dierenwelzijn - meat animals - slaughter - stunning - narcosis - reliability - indicators - animal welfare
  In het kader van de wettelijke verplichting om dieren te beschermen vooraf en tijdens het slachten heeft LNV onderzoek gevraagd naar de (on)mogelijkheden van het in-line bepalen van de effectiviteit van verdovingsmethoden onder commerciële omstandigheden, met andere woorden beschikken we over voldoende betrouwbare indicatoren voor het vaststellen van bewusteloosheid in het slachtproces. In dit rapport zijn het resultaat van een literatuuronderzoek en van een enquête onder internationale experts weergegeven
  Acceptabele methode voor doden vissen [speciale uitgave dier&welzijn]
  Vis, J.W. van de; Lambooij, E. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  visserij - visserijbeleid - vissen - bedwelmen - narcose - onderzoek - europese unie - dierenwelzijn - fisheries - fishery policy - fishes - stunning - narcosis - research - european union - animal welfare
  Burgers, maar ook viskwekers, willen af van dieronvriendelijke methoden om kweekvis te doden. Nu worden in Nederland en andere Europese landen sommige soorten gedood door ze in een bak met ijs(water) te plaatsen. Uit Europees onderzoek waaraan de Wageningse UR-onderdelen IMARES en Livestock Research deelnamen, blijkt dat bedwelmen met een elektrisch verdovingsapparaat de beste resultaten voor welzijn en viskwaliteit geeft
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.