Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 22 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mechanische ventilatie gecombineerd met natuurlijke ventilatie bij varkens
  Huijben, J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)6. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  varkens - varkensstallen - ventilatie - natuurlijke ventilatie - energiebehoud - pigs - pig housing - ventilation - natural ventilation - energy conservation
  Mechanische ventilatiesystemen zijn steeds energiezuiniger. Toch neemt door de toename van mechanisch geregelde ventilatiesystemen het gebruik van fossiele energie voor de klimaatbeheersing van varkensstallen toe. Via een combinatie van natuurlijke enmechanische ventilatie in een nieuw te ontwikkelen systeem is het misschien mogelijk het energieverbruik terug te dringen.
  Ventileren in rundveestallen
  Pieters, A. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)5. - ISSN 1386-8470 - p. 36 - 38.
  melkvee - huisvesting van koeien - melkopbrengst - natuurlijke ventilatie - dairy cattle - cow housing - milk yield - natural ventilation
  Dit artikel gaat in op oorzaken en preventie van ventilatieproblemen en de ontwikkelingen in natuurlijke ventilatie.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.