Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The effect of a ploughpan in marine loam soils on potato growth. 2. Potato plant responses
  Loon, C.D. van; Smet, L.A.H. de; Boone, F.R. - \ 1985
  Potato Research 28 (1985). - ISSN 0014-3065 - p. 315 - 330.
  plantenontwikkeling - plantenfysiologie - ploegzolen - aardappelen - wortels - bodemverdichting - Solanum tuberosum - beregening met sproeiers - ondergrondwoelers - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - machines - plant development - plant physiology - plough pans - potatoes - roots - soil compaction - Solanum tuberosum - sprinkler irrigation - subsoilers - yield increases - yield losses - yields - machines
  Onderzoek naar de gevolgen van een ploegzool op de wortel- en bladgroei, opbrengst en kwaliteit van aardappelen. De proeven hebben plaatsgevonden in Zuid-west Nederland en Oostelijk Flevoland
  De zin van woelen
  Kouwenhoven, J.K. - \ 1983
  Landbouwmechanisatie 34 (1983)5. - ISSN 0023-7795 - p. 519 - 523.
  zaaibedbereiding - ondergrondwoelers - grondbewerking - seedbed preparation - subsoilers - tillage
  Weergave van de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen voor de bodemstruktuur (met name ten aanzien van het porienvolume) van diepwoelen in geval van ploegzolen of diepere verdichtingen ten gevolge van het berijden van landbouwgrond bij verschillende Nederlandse bodemtypen
  Onderzoek naar capaciteitsnormen voor diepploegen, bulldozers en hydraulische graafmachines
  Sprik, J.B. ; Horst, G.H. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Rapporten / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding ) - 111
  toepassingen - bulldozers - capaciteit - diepploegen - diepe grondbewerking - grondverzetmaterieel - graafmachines - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - arbeid (werk) - egaliseermachines - benodigde machines - power shovels - betrouwbaarheid - ondergrondwoelers - tijd - arbeidskunde - grondverzet - applications - bulldozers - capacity - deep ploughing - deep tillage - earth moving equipment - excavators - farm equipment - farm machinery - labour - land levellers - machinery requirements - power shovels - reliability - subsoilers - time - work study - earth moving
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.