Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bewaring van lelieplantgoed : energiebesparing door vermindering van de circulatie
  Wildschut, J. ; Gude, H. ; Braam, G. ; Vasen, R. ; Diepen, G. van - \ 2010
  Lisse : PPO (PPO 32360 702 00) - 24
  bloembollen - lilium - koelen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - opslagkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - kooldioxide - regulatie - ornamental bulbs - lilium - cooling - controlled atmosphere stores - ventilation - storage quality - agricultural research - carbon dioxide - regulation
  De veruit belangrijkste energiepost bij de teelt van lelies is het elektraverbruik voor koeling en circulatie tijdens de bewaring van november t/m april. Lelieplantgoed wordt bewaard in palletkisten bij een temperatuur van 2-4 oC in de eerste weken na het rooien tot gemiddeld -0.5 oC in de laatste maanden. Enige ventilatie is nodig voor het afvoeren van CO2 , water en warmte die in de ademhaling geproduceerd worden. Tot enkele jaren geleden werd geadviseerd om één keer per dag de celdeur korte tijd open te zetten om op deze manier te ventileren. Tegenwoordig is in veel leliecellen een PVC-pijpje in de buurt van de verdamper aangebracht om wat verse lucht aan te zuigen. De ventilatiebehoefte van lelies is dus kennelijk erg laag vergeleken met die van tulpenbollen, maar niet exact bekend. Doel van de circulatie is het creëren van een over alle kisten gelijkmatig en gunstig bewaarklimaat tussen de bollen in termen van temperatuur, RV, en CO 2 -gehalte. Voor de circulatie worden in de praktijk normen gehanteerd variërend van 50 tot 300 m3 lucht/uur per m3 leliebollen. Groot nadeel van de circulatie is dat de warmteproductie van de systeemventilatoren ook teruggekoeld moet worden. Doel van dit onderzoek is om voor circulatie en ventilatie tot normen te komen waarmee maximaal op energie wordt bespaard zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het lelieplantgoed. Voor de verminderde circulatie is hierbij ook een vergelijking gemaakt tussen de aan/uit regeling en de frequentieregeling.
  Aanbevelingen voor komend bewaarseizoen
  Schaik, A. van - \ 2010
  Agrarisch dagblad 2010 (2010)34. - ISSN 1380-6335 - p. 8 - 9.
  houdbaarheid (kwaliteit) - fruitteelt - appels - peren - temperatuur - richtlijnen (guidelines) - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - keeping quality - fruit growing - apples - pears - temperature - guidelines - fruit stores - controlled atmosphere stores
  Alex van Schaik (Food & Biobased Research / PPO Fruit) blikt terug, kijkt vooruit en geeft aanbevelingen voor de komende bewaarperiode van de oogst van het hardfruit.
  Veilig monsteren in ULO-cellen
  Montsma, M.P. - \ 2009
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 1071) - 17
  fruit - voedselgewassen - opslag - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - meting - arbeidsomstandigheden - veiligheid op het werk - zuurstof - fruit - food crops - storage - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - measurement - working conditions - safety at work - oxygen
  Peren koelen tot in de puntjes
  Geijn, F.G. van de - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)1. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  koudeopslag - koelapparatuur - koelsystemen - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - peren - cold storage - refrigerators - cooling systems - fruit stores - controlled atmosphere stores - pears
  Begin september 2008 heeft Jos Schoonderwoerd op een industrieterrein in Houten zijn nieuwe koelcomplex in gebruik genomen. Auteur Frank van de Geijn trad op als adviseur bij de totstandkoming van dit project
  Energiebesparing fruitbewaring binnen handbereik
  Geijn, F.G. van de - \ 2009
  De Fruitteelt 92 (2009)46. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - fruitgewassen - fruitbewaarplaatsen - koelcellen - opslag met klimaatbeheersing - economische crises - energiebesparing - fruit growing - fruit crops - fruit stores - cold stores - controlled atmosphere stores - economic crises - energy saving
  Het wordt hoog tijd om gemotiveerd op energie te besparen
  Consultancy: 'controlled atmosphere '(CA) tegen insecten en mijten : Studie naar de effectiviteit van een aangepaste luchtsamenstelling als bestrijdingsmethode van insecten en mijten op boomkwekerijproducten
  Blok, J.J. de - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 17
  insectenplagen - insectenbestrijding - opslag met klimaatbeheersing - houtachtige planten als sierplanten - insect pests - insect control - controlled atmosphere stores - ornamental woody plants
  Insecten vormen in praktische alle teelten binnen de boomkwekerij een probleem. Een aantal kan zich gemakkelijk via het plantmateriaal verspreiden. Dat kan in verschillende stadia. Voorbeelden zijn trips, beukenbladluis, spint, taxuskever, wol- en dopluizen, taxuskever en galmijten. Uitgangsmateriaal behoort vrij te zijn van schadelijke organismen, dat is een belangrijke hygiënische voorwaarde voor een schoon begin van de teelt. Bij de export van leverbare planten kan een (verborgen) aantasting ook leiden tot veel problemen en claims. Uit onderzoek is angetoond dat bij de bewaring van bloembollen en groenten, en bij plantmateriaal in de aardbeiteelt en de bloemisterij dat insecten kunnen worden gedood door ze gedurende een bepaalde tijd te bewaren in een ‘controlled atmosphere' (CA) met een ultra laag zuurstofgehalte (ULO) dan wel een sterk verhoogd CO2 gehalte. In dit verslag de resultaten of het bestrijden van insecten en mijten in plantmateriaal door middel van CA perspectief biedt voor de boomkwekerij.
  Bevochtiging in perenbewaring : fase 1
  Verschoor, J.A. - \ 2009
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 1040) - ISBN 9789085854128 - 19
  fruitteelt - peren - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - bevochtigingsapparatuur - fruit growing - pears - fruit stores - controlled atmosphere stores - humidifiers
  Contronics wil meer inzicht krijgen in de werking van een eigen bevochtigingssysteem in perenbewaring. Dit ter bevordering van de implementatie van haar bevochtigingstechnieken in de fruitsector. Contronics is geïnteresseerd in een onafhankelijk oordeel door Wageningen UR over het functioneren van haar systeem. Doel van dit project is om proefondervindelijk te bepalen 1) wat het effect is van bevochtiging op de perenkwaliteit tijdens CA bewaring en 2) of de geïnstalleerde bevochtigingapparatuur naar behoren functioneert
  Verbeterde luchtstromen in bewaarsystemen
  Sapounas, A. ; Campen, J.B. ; Bot, G.P.A. ; Wildschut, J. - \ 2008
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - luchtstroming - kratten - systemen - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - air flow - crates - systems - agricultural research
  Powerpointpresenatatie over verbeterde luchtstromen in bewaarsystemen voor bloembollen.
  Ervaringen in het bewaarseizoen 2007/'08
  Schaik, A.C.R. van; Geijn, F.G. van de - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)10. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - fruitgewassen - peren - appels - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - kwaliteit - prijsvorming - kwaliteit na de oogst - fruit growing - fruit crops - pears - apples - fruit stores - controlled atmosphere stores - quality - price formation - postharvest quality
  Ruim de helft van het bewaarseizoen is inmiddels voorbij. Daarom is het nuttig om de tot nu toe opgedane ervaringen met de bewaarkwaliteit van vooral Conference en Elstar eens op een rij te zetten
  Deskstudy koeling met minimaal energiegebruik bij bewaring van bloembollenplantgoed
  Bot, G.P.A. ; Wildschut, J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 524) - 24
  tulipa - tulpen - energiebehoud - koudeopslag - bloembollen - plantmateriaal - opslag met klimaatbeheersing - koeling - energiebesparing - tulipa - tulips - energy conservation - cold storage - ornamental bulbs - planting stock - controlled atmosphere stores - chilling - energy saving
  De behoefte aan koeling bij de bewaring van plantgoed van bloembollen neemt toe door de huidige trends van steeds betere klimaatbeheersing. De daarbij toegestane compressiekoeling van de toegevoerde buitenlucht en gerecirculeerde binnenlucht vraagt veel energie. Door andere, energiezuiniger manieren van koeling toe te passen en/of de koelsystemen aan te passen, kan het energieverbruik bij de bewaring worden verminderd of kan worden voorkomen dat dit toeneemt bij toenemende koelvraag. In deze deskstudie wordt nagegaan of energiebesparende maatregelen bij de bewaring van tulp haalbaar zijn
  Ethyleengestuurde ventilatie : energiebesparing in het project “Klep Dicht” en resultaten van aanvullend onderzoek
  Wildschut, J. ; Langner-Noort, L. - \ 2007
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 16
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - ethyleen - temperatuur - ventilatie - luchtstroming - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - ethylene - temperature - ventilation - air flow - energy saving - agricultural research
  Het project “Klep Dicht” is opgezet met als doel de energiebesparingsmogelijkheden door ethyleengestuurde ventilatie van tulpenbollen te demonstreren. In dit project wordt samengewerkt door 5 tulpenbedrijven, DLV Plant, Hatech Gasdetectietechniek BV, Sercom Regeltechniek BV en PPO Bloembollen, Bomen en Fruit. Van juli t/m oktober worden tulpenbollen in cellen bewaard op een temperatuur van 25 – 20 oC. Het op temperatuur houden van de lucht in de cel kost veel energie, afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht en de hoeveelheid te verversen cellucht. De energiebesparing door ethyleengestuurde ventilatie is evenredig met de mate waarin er minder geventileerd wordt t.o.v. de standaard ventilatienorm van 100 m3 buitenlucht per m3 bollen per uur tot 1 september, daarna met 60 m3 buitenlucht per m3 bollen per uur. De hoeveelheid ventilatielucht wordt meestal geregeld met de zg. klepstand. Eén bedrijf regelt de ventilatiehoeveelheid met een frequentieregelaar (t oerental). Dit heeft als voordeel dat behalve op gas ook, en relatief zelfs meer, op elektra wordt bespaard. Tijdens eerdere bijeenkomsten over de ethyleenanaly ser, kwamen een aantal dringende vragen uit de prak tijk naar voren: Wat gebeurt er met het ethyleengehalte tijdens een Actellic-behandeling? Hoe zit het met de invloed van het ethyleengehalte in de buitenlucht? Hoe zit het met de ethyleenverdeling in de bewaarruimte? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven is daarom door PPO en DLV Plant aanvullend onderzoek gedaan naar het effect van ethyleen in de buitenlucht, naar de verdeling van het ethyleen in de bewaarcel, en naar het gedrag van ethyleen tijdens de periode van de actellicbehandeling.
  State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen
  Wildschut, J. ; Kok, M. ; Kreuk, F. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30 p.
  bloembollen - tulpen - energiebesparing - opslag met klimaatbeheersing - operationeel onderzoek - drogen - opslagkwaliteit - ornamental bulbs - tulips - energy saving - controlled atmosphere stores - operations research - drying - storage quality
  Het State-of-the-Art systeem voor het bewaren van tulpenbollen bestaat uit 4 componenten waarvan in eerder onderzoek is aangetoond dat deze ieder afzonderlijk veel energie kunnen besparen: 1) De moderne systeemwand met afgeronde uitblaasopeningen en een interne schuine wand en 2) de aangepaste kuubskist met afgeschuinde hoekbalken en smallere bodemlatten reduceren de luchtweerstand en verhogen daardoor het debiet, 3) verminderde circulatie met frequentieregelaars vermindert het kWh-verbruik van de ventilatoren en 4) ethyleengestuurde ventilatie vermindert het gasverbruik en verbetert daarnaast de kwaliteit van de bollen. Doelstelling van het State-of-the-Art project is om te onderzoeken hoe op praktijkbedrijven de combinatie van deze componenten plus sturing door de klimaatcomputer, uitpakt in termen van energie- en kostenbesparing en om het ‘State-of-the-Art’-systeem te demonstreren aan de doelgroep: telers en broeiers van tulpenbollen.
  Energiestroom Lelie
  Wildschut, J. ; Kok, M. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 18
  bloembollen - lelies - opslag met klimaatbeheersing - landbouwbedrijfsgebouwen - energiegebruik - energiebesparing - operationeel onderzoek - ornamental bulbs - lilies - controlled atmosphere stores - farm buildings - energy consumption - energy saving - operations research
  Doelstellingen van dit onderzoek zijn de achtergronden in kaart te brengen van het (toegenomen) elektraverbruik op lelieteeltbedrijven om zo een duidelijk beeld van de energiestromen te krijgen. Hierdoor komen pieken en knelpunten van het energieverbruik in beeld zodat er gericht gezocht kan worden naar oplossingen om het energieverbruik te verminderen en de energiekosten te verlagen.
  Verschillende vormen van inwendig bruin onder de loep
  Schaik, A.C.R. van; Geijn, F.G. van de - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)13. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - peren - fruitbewaarplaatsen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - bewaarziekten - bederf na de oogst - inwendig bederf - voorraadbederf - verliezen na de oogst - afwijkingen, planten - fruit growing - pears - fruit stores - cold storage - controlled atmosphere stores - storage disorders - postharvest decay - internal breakdown - storage decay - postharvest losses - plant disorders
  In het bewaarseizoen 2006 zijn er tijdens de oogst en bewaring van Conference diverse vormen van inwendige bruinverkleuring te zien. Om de juiste conclusies te trekken over oorzaken, verdere onwikkeling en eventuele maatregelen, is het nuttig om de verschillende vormen van bruinverkleuring goed te kunnen onderscheiden. Daarmee is het tijdens de bewaring beter mogelijk om de verdere ontwikkeling te volgen en tijdig maatregelen te nemen. Bovendien kunnen problemen in het volgende bewaarseizoen hiermee wellicht voorkomen worden. Inwendige problemen zijn meestal niet aan de buitenkant van de vrucht te herkennen, waardoor uitsorteren bijna onmogelijk is en partijen bij ernstige aantasting gestort moet worden
  EcO2 Freshline voor de ontsmetting van bloemen en planten : verslag fase 1 en 2
  Slootweg, G. - \ 2007
  Naaldwijk / Wageningen : PPO Glastuinbouw / Wageningen UR (Rapport / PPO ) - 38
  bloemen - sierplanten - desinfectie - gewasbescherming - opslag met klimaatbeheersing - flowers - ornamental plants - disinfection - plant protection - controlled atmosphere stores
  Energiebesparing op circulatie bij de bewaring van bloembollen door aanpassingen aan het bewaarsysteem: Effecten van een afgeronde uitblaasopening en een nieuw ontwerp palletkist
  Gude, H. ; Wildschut, J. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 330845) - 14
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - energiegebruik - energiebesparing - pallets - verandering - luchtstroming - ventilatoren - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - energy consumption - energy saving - pallets - change - air flow - ventilators - optimization methods - agricultural research
  Bloembollen worden grotendeels in palletkisten bewaard, waar met behulp van een zgn. systeemwand 500 m3 lucht per m3 bollen per uur door de kisten wordt geblazen voor een optimale temperatuurverdeling en om plaatselijke ophoping van vocht en het schadelijke ethyleengas te voorkomen. Door grote drukverschillen (en:verliezen) in het systeem moet meer gecirculeerd worden dan nodig is. Reeds eerder is aangetoond dat met relatief simpele aanpassingen aan het bewaarsysteem een veel gelijkmatiger drukverdeling en minder drukverliezen konden worden gerealiseerd, waardoor minder energie nodig was. Voorbeelden van die aanpassingen zijn: afgeronde uitblaasopeningen i.p.v. hoekige, een schuine balk onderin de palletkisten, het aanbrengen van een extra luchtweerstand bovenop de stapeling, etc. In overleg met de Werkgroep Energie van het Milieuplatform Bollensector is besloten de energiebesparing die met de afgeronde uitblaasopening en de nieuwe kuubkist gerealiseerd kan worden, in een praktijksituatie te meten en aan kwekers en installateurs te demonstreren. De proeven zijn op Proefbedrijf de Noord (PPO) in samenwerking met Omnivent uitgevoerd. Dit onderzoek heeft aangetoond dat aanpassingen aan kuubkist en systeemwand in combinatie met frequentie:geregelde ventilatoren enorme energiebe sparingen opleveren. Het nieuwe ontwerp kuubkist met smallere latten en schuine balken in de bodem bespaart 35% op het energieverbruik in vergelijking met de gangbare kisten. Afronding van de uitblaasopening levert in combinatie met gangbare kisten een energiebesparing van 43% op. De combinatie afgeronde uitblaasopening en nieuw ontwerp kuubkist bespaart 50% energie ten opzichte van de gangbare systeemwand in combinatie met de gangbare kist.
  Energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen door ethyleengestuurde ventilatie
  Gude, H. - \ 2006
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen - 10
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - ethyleen - reductie - tests - sensors - energiebesparing - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - ethylene - reduction - tests - sensors - energy saving
  Tijdens de bewaring van tulpenbollen wordt door zgn. ‘zure bollen’ (door de Fusariumschimmel aangetast) ethyleen geproduceerd. Dit gas heeft schadelijke effecten op de gezonde bollen: in plantgoed veroorzaakt ethyleen overmatige verklistering en in leverbare bollen bloemverdroging. Om ethyleenschade te voorkómen wordt extreem geventileerd: 100 m3 lucht per m3 bollen per uur. Het doel van dit project was om enkele ethyleensensoren te testen op hun geschiktheid voor het meten van ethyleen in tulpencellen en vervolgens het principe van energiebesparing door ethyleen gestuurde ventilatie aan te tonen.
  Demonstratie ethyleengestuurde ventilatie bij de bewaring van tulpenbollen
  Wildschut, J. ; Gude, H. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 14
  bloembollen - tulpen - ventilatie - sensors - reductie - ethyleen - opslag met klimaatbeheersing - energiebesparing - ornamental bulbs - tulips - ventilation - sensors - reduction - ethylene - controlled atmosphere stores - energy saving
  Een zeer groot deel van het energieverbruik bij de teelt van tulpenbollen komt op rekening van het gasverbruik voor het opwarmen van de ventilatielucht bij de bewaring. Achtergrond hierbij is de algemeen gehanteerde norm van 100 m3 buitenlucht/m3 bollen/uur van juni t/m augustus, waarna verminderd zou kunnen worden tot ongeveer 60 m3 buitenlucht/m3 bollen/uur in oktober. Deze norm is gebaseerd is op het voldoende afvoeren van ethyleen zodat de ethyleenconcentratie in de bewaarcel onder de schadedrempel van 100 ppb blijft bij een percentage zure bollen van 5%. In de praktijk ligt het percentage zure bollen gemiddeld echter veel lager, zodat de ventilatiehoeveelheid evenredig verlaagd zou kunnen worden. Ethyleen is echter reukloos en onzichtbaar en niet eenvoudig permanent en nauwkeurig te meten. Met de nieuwe MACView ethyleensensor van Hatech kan dit wel, zodat de ventilatiehoeveelheid afgestemd kan worden op de ethyleenconcentratie. Hiermee kan aanzienlijk en rendabel op gas bespaard worden. Doel van deze demo was om op tulpenbollenbedrijven de werking van de ethyleensensor en het principe van ethyleengestuurde ventilatie te demonstreren en alle kwekers, exporteurs en preparatiebedrijven te overtuigen van de energiebesparing (ook in geld uitgedrukt) die bereikt kan worden door niet meer te ventileren dan nodig is.
  Energiestroom tulp en hyacint
  Wildschut, J. ; Kok, M. ; Bisschop, B. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
  bloembollen - forceren van planten - drogen - opslag met klimaatbeheersing - optimalisatiemethoden - energiegebruik - ornamental bulbs - forcing - drying - controlled atmosphere stores - optimization methods - energy consumption
  De projectdoelstellingen zijn: 1) Het actualiseren en beter in kaart brengen van de energiestromen voor teelt (gas en elektra) en broei (elektra) van tulpen. 2) Het actualiseren en beter in kaart brengen van de energiestromen (gas en elektra) voor teelt en broei van hyacint. 3) Het afleiden van de meest optimale droog- en bewaarmethode (en/of omstandigheden en/of strategie en/of apparatuur), uit een analyse van de spreiding in gasverbruik/ha bij de teelt van tulpen.
  Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 330843) - 13
  tulpen - opslag - opslag met klimaatbeheersing - temperatuur - regulatie - milieubeheersing - tolerantie van variëteiten - energiebesparing - bloembollen - tulips - storage - controlled atmosphere stores - temperature - regulation - environmental control - varietal tolerance - energy saving - ornamental bulbs
  Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.