Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 21 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Smaakpanel test ook gevoelswaarde bloemen en planten : liefdesverdrietboeket trekt Wageningse studenten
  Arkesteijn, M. ; Verkerke, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)9. - p. 29 - 29.
  tuinbouw - snijbloemen - glastuinbouw - consumentenpanels - smaakpanels - ornamentele waarde - veredelingsprogramma's - potplanten - tomaten - horticulture - cut flowers - greenhouse horticulture - consumer panels - taste panels - ornamental value - breeding programmes - pot plants - tomatoes
  Wie beoordeelt beter wat mensen mooi of lekker vinden: specialisten of een panel van ‘gewone’ mensen, die de producten moeten kopen? In 25 jaar groeide een onderzoekspanel dat bijdroeg aan de verbetering van de smaak van tomaten uit tot het Bleiswijkse smaakpanel van Wageningen UR. Een dienstverlenend panel van zo’n 300 mensen, die inzetbaar zijn voor een scala aan smaaktesten. Kan dat smaakpanel ook worden ingezet voor de beoordeling van bloemen en planten?
  Ieperdepiep, hoera!
  Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging (2013)22. - p. 4 - 11.
  ulmus - rassen (planten) - plantenziekten - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - nieuwe soorten - heraanplanten - ornamentele waarde - landbouwkundig onderzoek - nederland - ulmus - varieties - plant diseases - resistance breeding - varietal resistance - new species - replanting - ornamental value - agricultural research - netherlands
  De iep, en dan met name de ‘Belgica’, was aan het begin van de 20ste eeuw in grote delen van Nederland de beeldbepalende boom. De opkomst van de iepziekte leidde tot het verdwijnen van zeer veel van deze Hollandse iepen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep in de tweede helft van de 20ste eeuw bovendien een slechte naam en nam het relatieve belang van deze boom sterk af. De iep is echter een ideale boom, zowel in de moderne stad als in het buitengebied, en kan slecht gemist worden. Onderzoek laat zien dat de iep nu echter weer volop toekomst heeft. De nieuwe iepen die inmiddels op de markt zijn hebben een zeer hoge mate van resistentie en zijn algemeen bruikbaar, ook in de huidige situatie met de nog alom aanwezige iepziekte.
  Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Wensveen, W. van; Fuente van Bentem, S. de la - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1160) - 32
  potplanten - sierplanten - impatiens walleriana - ornamentele waarde - bodempathogenen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - peronospora farinosa - vollegrondsteelt - pot plants - ornamental plants - impatiens walleriana - ornamental value - soilborne pathogens - cultural control - peronospora farinosa - outdoor cropping
  Abstract Wageningen UR Greenhouse Horticulture, together with Syngenta Seeds performed field trials with fungicides and fertilizing products to prolong the consumer value of Impatiens walleriana (busy lily). This project was funded by the Dutch Horticultural Board. The plants were situated on two field locations, both in the field and in pots to follow the natural disease development with and without interaction with soil pathogens (e.g. downy mildew). The results of this study show that Ridomil Gold is effective against early infestation from soil propagules of downy mildew, but there is no effectivity against leaf infections. Products based on phoshite (potassium phosphite, product X of Everris) slow down the infection process with a few weeks. Especially, later in the season when the conidia are most dominantly present. It is recommended to screen multiple products which are effective against resting spores of downy mildew. Sensitive Impatiens species should preferably be planted early in the season and not directly in soil with high risk of surviving propagules.
  Wat planten met elkaar doen
  Hoffman, M.H.A. - \ 2012
  Tuin en Landschap 34 (2012)2. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 13.
  openbaar groen - beplantingen - soortenkeuze - ornamentele waarde - in groei belemmeren - reductie - plantenontwikkeling - public green areas - plantations - choice of species - ornamental value - dwarfing - reduction - plant development
  Ontwerpers en hoveniers combineren planten voornamelijk omdat ze samen goed ogen. Planten doen echter meer met elkaar dan een mooi beeld vormen. Ze beïnvloeden elkaars groei, door concurrentie, maar ook op andere manieren. Die invloed kan zowel positief als negatief zijn.
  Vaste planten in openbaar groen, voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2011
  Boskoop : PPH - ISBN 9789491127021 - 47
  sierplanten - openbaar groen - stadsparken - stedelijke gebieden - soortenkeuze - onderhoud - ornamentele waarde - groenbeheer - ornamental plants - public green areas - urban parks - urban areas - choice of species - maintenance - ornamental value - management of urban green areas
  In het Nederlandse openbaar groen worden erg weinig vaste planten worden gebruikt. Op verzoek van kwekers en met financiering van het Productschap Tuinbouw, heeft Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) daarom onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Dit werd niet veroorzaakt door een gebrek aan geschikte soorten. De oorzaak lijkt meer te liggen in de slechte reputatie die vaste planten hebben bij groenbeheerders. Ze worden veelal gezien als duur en veel onderhoud vragend. Deze reputatie was 25 jaar geleden misschien terecht, maar in de tussentijd zijn er nieuwe beheermethoden ontwikkeld en nieuwe soorten in de praktijk uitgetest. Daarmee zijn onderhoudsarme beplantingen te maken, die zelfs goedkoper uitpakken dan een heestervak of gazon. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden voor het gebruik.
  Goede plantcombinaties
  Hoffman, M.H.A. - \ 2010
  Dendroflora 2010 (2010)47. - ISSN 0374-7247 - p. 16 - 42.
  houtachtige planten - straatbomen - beplantingen - openbaar groen - diversiteit - rassen (planten) - groeiplaatseisen - ornamentele waarde - stadsomgeving - woody plants - street trees - plantations - public green areas - diversity - varieties - site requirements - ornamental value - urban environment
  De afgelopen decennia zijn in Nederland veel soortarme beplantingen aangelegd, vooral in het openbaar groen. Menige beplanting bestaat zelfs maar uit één soort of cultivar, de zogenaamde monobeplanting. Denk aan straten of rondwegen met duizenden Paardenkastanjes, grote vakbeplantingen met Cotoneaster of Symphoricarpos en een bodembedekking met Pachysandra. Dit is gemakkelijk qua aanleg en onderhoud en past in het (moderne) straatbeeld. Zowel vanuit de samenleving als door deskundigen is er een steeds grotere roep om meer variatie.
  Bijzondere bomen in Nederland - 250 verhalen
  Buist, G. ; Goudzwaard, L. ; Maes, B. ; Meegeren, H. ; Moens, F. ; Philippona, J. ; Zomeren, K. van - \ 2010
  Amsterdam : Boom - ISBN 9789085069348 - 407
  bomen - zeer oude of karakteristieke bomen - geschiedenis - boomleeftijd - ornamentele waarde - landschapsbescherming - cultuurgeschiedenis - trees - veteran or remarkable trees - history - age of trees - ornamental value - landscape conservation - cultural history
  Het merendeel van de 408 bladzijden, ruim tachtig procent, gaat over specifieke bomen of plaatsen, waar bijzondere bomen bij elkaar staan, met veel aandacht voor 'het verhaal achter de boom': de legenden en anekdotes, die met de bomen zijn verbonden. Ze zijn per provincie gerangschikt. De beschrijvingen worden voorafgegaan door algemene hoofdstukken over historie, beleving en ontstaan van het Landelijk Register van Monumentale bomen. De dikste, hoogste en oudste bomen van Nederland staan apart vermeld.
  Sortiment sierappels maakt brede toepassing mogelijk : laanbomen
  Hoffman, M.H.A. ; Schalk, G. - \ 2008
  De Boomkwekerij 21 (2008)43. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 20.
  houtachtige planten als sierplanten - malus - rassen (planten) - cultivars - vruchtbomen - ornamentele waarde - fruitgewassen - sierteelt - ornamental woody plants - malus - varieties - cultivars - fruit trees - ornamental value - fruit crops - ornamental horticulture
  De aanplant van cultivars van sierappels in Nederland is vooral vanwege de aantrekkelijke vruchten in de herfst en/of de bloei in het voorjaar. Ook de geringe omvang van de boom draagt bij aan de populariateit. In het gebruikswaardeonderzoek zijn een aantal cultivars opgenomen.
  Mooi zonder blad
  Hoffman, M.H.A. - \ 2008
  Tuin en Landschap 30 (2008)1. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 13.
  houtachtige planten als sierplanten - struiken - aantrekkelijke bomen - ornamentele waarde - karakteristieken - kleur - boomvorm - ornamental woody plants - shrubs - amenity trees - ornamental value - characteristics - colour - tree architecture
  De meeste gewassen zijn aantrekkelijk door hun blad of bloemen in voorjaar, zomer of herfst. Maar er zijn ook heesters en kleine bomen die juist in hun kale winterse staat hun schoonheid tonen, vanwege de kleur of vorm van hun takken. PPO bracht ze in kaart. Een uitgebreid overzichtsartikel is gepubliceerd in Dendroflora 43(2006)
  Mensen inspireren over bomen.
  Stobbelaar, D.J. ; Wolthuis, M. ; Koppen, C.S.A. van - \ 2007
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 63 (2007)12. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 11.
  straatbomen - stadsomgeving - woonwijken - ornamentele waarde - luchtkwaliteit - openbaar groen - sociale factoren - street trees - urban environment - residential areas - ornamental value - air quality - public green areas - social factors
  Artikel geschreven (vanuit Van Hall Larenstein) naar aanleiding van het verschijnen van het rapport 'Mensen over bomen' in opdracht van de Bomenstichting door de wetenschapswinkel van Wageningen UR. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijk veranderende houding van burgers ten aanzien van bomen in de openbare ruimte in de stad. Daaruit bleek dat het aantal klachten is toegenomen, maar dat ook het aantal initiatieven voor behoud van bomen of het planten van nieuwe bomen is toegenomen
  Bomen en heesters met aantrekkelijke bast of takvorm
  Hoffman, M.H.A. - \ 2006
  Dendroflora 2006 (2006)43. - ISSN 0374-7247 - p. 31 - 58.
  sierplanten - houtachtige planten als sierplanten - sortimenten - schors, bomen - aantrekkelijke bomen - ornamentele waarde - rassen (planten) - cultivars - boomvorm - handelscatalogi - ornamental plants - ornamental woody plants - assortments - bark - amenity trees - ornamental value - varieties - cultivars - tree architecture - descriptive lists
  In de wintermaanden valt er in de meesten tuinen en plantsoenen weinig te beleven. Veel gewassen hebben immers hun sierwaarde in het voorjaar, de zomer of de herfst. Naast een enkele winterbloeier zijn er echter ook vrij veel gewassen die vanwege hun stam en takken in de winter sierwaarde hebben. Meestal vanwege een opvallende kleur of vanwege bijzondere takvormen. Dit geeft een welkome meerwaarde aan planten. Niet in het minst omdat de meeste bomen en heesters bijna de helft van de tijd van het jaar geen blad of bloemen dragen. Dit artikel geeft achtergronden over dit onderwerp en een uitgebreid overzicht van het sortiment.
  Belangstelling voor Helenium zit in de lift
  Hop, M.E.C.M. - \ 2004
  Tuin en Landschap 26 (2004)15. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 12.
  helenium - helenium autumnale - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - prestatie-onderzoek - gebruikswaarde - ornamentele waarde - overblijvende planten - tuinplanten - bloei - bloemen - groeiplaatseisen - vroegheid - bloeidatum - habitus - prestatietests - bloeiende planten - helenium - helenium autumnale - cultivars - varieties - variety trials - performance testing - use value - ornamental value - perennials - bedding plants - flowering - flowers - site requirements - earliness - flowering date - habit - performance tests - flowering plants
  Tussen 1998 en 2001 heeft PPO Bomen in Boskoop een uitgebreid sortiment van Helenium opgeplant en getest op hun gebruikswaarde. Een groot aantal cultivars werd gekeurd door de KVBC. Onder de niet gekeurde maar wel beschreven soorten zijn een aantal interessante nieuwigheden. Helenium is een robuuste en gezonde plant met een grote variatie in bloemkleur en hoogte, en zowel geschikt als tuinplant als voor toepassing in het openbaar groen (de steviger soorten). In een tabel de gekeurde en beschreven soorten (onderverdeeld in vroeg, middelvroeg en laat bloeiend), met de waardering, bloemkleur, hoogte en bijzonderheden
  Hydrangea macrophylla en H. serrata getoetst en beproefd.
  Hoffman, M.H.A. ; Houtman, G.A. - \ 2004
  Tuin en Landschap 26 (2004)21. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 14.
  hydrangea - hydrangea macrophylla - rassen (planten) - cultivars - tuinplanten - sierplanten - gebruikswaarde - ornamentele waarde - houtachtige planten als sierplanten - kwaliteit - rassenproeven - inspectie - tests - beoordeling - vorstresistentie - bloei - bloemen - habitus - bloeiende planten - hydrangea - hydrangea macrophylla - varieties - cultivars - bedding plants - ornamental plants - use value - ornamental value - ornamental woody plants - quality - variety trials - inspection - tests - assessment - frost resistance - flowering - flowers - habit - flowering plants
  Tussen 1990 en 2003 werden door PPO ruim 200 cultivars van Hydrangea macrophylla en H. serrata (Hortensia Groep en Lacecap Groep ) getest en beoordeeld op hun geschiktheid als tuinplant. De belangrijkste criteria waren ziektegevoeligheid (spint, bladvlekken, meeldauw), bloeirijkheid en (nacht)vorstgevoeligheid. In een uitgebreide tabel de waarderingen voor een groot aantal cultivars, en daarnaast info over herkomst, verspreiding, uiterlijk, groeiplaatsvoorkeur, bloemknopvorming, blauwkleuring, snoei en verjonging
  Een nieuwe groep seringen in opkomst
  Hoffman, M.H.A. - \ 2004
  Tuin en Landschap 26 (2004)9. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 14.
  syringa - cultivars - rassen (planten) - kruisingen - houtachtige planten als sierplanten - bloei - bloemen - habitus - ornamentele waarde - gebruikswaarde - groeiplaatseisen - biologische naamgeving - taxonomie - inspectie - rassenproeven - syringa - cultivars - varieties - crosses - ornamental woody plants - flowering - flowers - habit - ornamental value - use value - site requirements - biological nomenclature - taxonomy - inspection - variety trials
  Beschrijving van seringen uit de Syringa Villosae Groep, een cultivargroep ontstaan uit kruisingen van een aantal wilde soorten, met name S. josikaea, S. villosa en S. komarowii subsp. reflexa. Tot nu toe werden de meeste van deze cultivars ingedeeld in de soorthybriden S. x prestoniae en S. x josiflexa. Aandacht voor bloei, habitus, standplaats, onderhoud en toepssingsmogelijkheden, plus de resultaten van een sortimentsonderzoek van PPO van 1994-2001, waarbij 20 cultivars werden gekeurd op hun sier- en gebruikswaarde
  Uitgebreid sortiment kattekruid in kaart gebracht
  Hoffman, M.H.A. - \ 2003
  Tuin en Landschap 25 (2003)10. - ISSN 0165-3350 - p. 18 - 21.
  nepeta - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - plantenveredeling - gebruikswaarde - ornamentele waarde - bloemen - bloei - overblijvende planten - tuinplanten - plantenmorfologie - nomenclatuur - taxonomie - biologische naamgeving - inspectie - evaluatie - sierplanten - bloeiende planten - nepeta - varieties - cultivars - variety trials - plant breeding - use value - ornamental value - flowers - flowering - perennials - bedding plants - plant morphology - nomenclature - taxonomy - biological nomenclature - inspection - evaluation - ornamental plants - flowering plants
  PPO heeft van 1997 tot 2002 een groot sortiment Nepeta beoordeeld, d.w.z. het volledige Nederlandse handelssortiment aangevuld met nieuwe cultivars, een aantal botanische soorten, en nog onbenoemde selecties uit het veredelingsonderzoek. De planten zijn gekeurd door de KVBC en de Vereniging van Vasteplantenkwekers. In een tabel de uitslag van de sterrenkeuring van de KVBC en de belangrijkste morfologische en gebruikswaarde-kenmerken. Ook worden voorstellen gedaan voor verbeteringen in de naamgeving
  Herfstanemonen, de oudjes doen het nog best
  Hop, M.E.C.M. - \ 2002
  Tuin en Landschap 24 (2002)24. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 14.
  anemone - rassenproeven - prestatie-onderzoek - cultivars - rassen (planten) - nomenclatuur - biologische naamgeving - taxonomie - classificatie - classificatie van rassen - taxonomische revisies - gebruikswaarde - habitus - plantenmorfologie - bloemen - bloei - sierplanten - ornamentele waarde - tuinplanten - overblijvende planten - bloeiende planten - anemone - variety trials - performance testing - cultivars - varieties - nomenclature - biological nomenclature - taxonomy - classification - variety classification - taxonomic revisions - use value - habit - plant morphology - flowers - flowering - ornamental plants - ornamental value - bedding plants - perennials - flowering plants
  Na meer dan een eeuw vermeerdering en handel in Anemone is de soortechtheid en naamgeving van veel rassen twijfelachtig geworden. Daarom is door PPO sector Bomen in Boskoop, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC), het handelssortiment onderzocht en beschreven. Wat de naamgeving betreft is gekozen voor een indeling in groepen gebaseerd op de bouw van de bloemen (Autumn Single Group, Autmn Elegans Group, Autumn Double Group). De waardering en beschrijving van de gekeurde cultivars, de standplaatseisen en de gevoeligheid voor ziekten en plagen
  Klimop: de struikvormen onder de loep.
  Hop, M.E.C.M. - \ 2002
  Tuin en Landschap 24 (2002)22. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 15.
  hedera - houtachtige planten als sierplanten - struiken - groeifasen, rijp - rijpheid - plantenontwikkeling - plantenmorfologie - habitus - cultivars - rassen (planten) - klonen - rassenproeven - prestatie-onderzoek - inspectie - gebruikswaarde - nomenclatuur - biologische naamgeving - taxonomie - classificatie van rassen - ornamentele waarde - hedera - ornamental woody plants - shrubs - maturity stage - maturity - plant development - plant morphology - habit - cultivars - varieties - clones - variety trials - performance testing - inspection - use value - nomenclature - biological nomenclature - taxonomy - variety classification - ornamental value
  Beschrijving en illustraties, oude en nieuwe naamgeving, keuringsresultaten en gebruiksmogelijkheden van de volwassen cultivars van Hedera (Arborescent Group) en de niet-klimmende jeugdvormen (Oddity Group). Zowel gestekte als geënte exemplaren werden door PPO sector Bomen getest op proefvelden in Boskoop en Horst in de jaren 1999-2002
  Het beste uit het sortiment van Viburnum plicatum
  Hoffman, M.H.A. - \ 2002
  Tuin en Landschap 24 (2002)13. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 13.
  viburnum plicatum - houtachtige planten als sierplanten - struiken - rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - gebruikswaarde - esthetische waarde - ornamentele waarde - plantenmorfologie - biologische naamgeving - taxonomie - bloeiende planten - viburnum plicatum - ornamental woody plants - shrubs - variety trials - cultivars - varieties - use value - aesthetic value - ornamental value - plant morphology - biological nomenclature - taxonomy - flowering plants
  Resultaten van een sortimentsonderzoek en sterrenkeuring van Viburnum plicatum (Japanse sneeuwbal) door PPO en KVBC. Beschrijving van groeiwijze, morfologie, bloeiwijze, bloemen, vruchten, standplaatseisen, gebruikswaarde en onderhoud van de zeven beste cultivars. Ook zijn enkele naamgevingsproblemen opgelost
  Syringa vulgaris warm aanbevolen na sortimentsonderzoek
  Hoffman, M.H.A. - \ 2002
  Tuin en Landschap 24 (2002)10. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 17.
  syringa vulgaris - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - gebruikswaarde - houtachtige planten als sierplanten - struiken - esthetische waarde - ornamentele waarde - bloei - bloemen - habitus - plantenmorfologie - bloeiende planten - syringa vulgaris - varieties - cultivars - variety trials - use value - ornamental woody plants - shrubs - aesthetic value - ornamental value - flowering - flowers - habit - plant morphology - flowering plants
  Resultaten van het sortimentsonderzoek van Syringa vulgaris door PPO sector Bomen (Boskoop): gebruikswaarde van het aanbevolen sortiment ingedeeld naar hoogte, bloeiwijze, bloemtype, bloemkleur en bloeitijd, en een beschrijving van de aanbevolen cultivars per kleurgroep (wit, lichtblauw, lichtpaars en paars)
  Monarda; grote verschillen in vatbaarheid voor meeldauw
  Hoffman, M.H.A. - \ 2001
  Tuin en Landschap 2001 (2001)8. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 17.
  monarda - sierplanten - tuinplanten - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - gebruikswaarde - esthetische waarde - ornamentele waarde - kwaliteit - bloei - bloeidatum - bloemen - meeldauw - ziekteresistentie - vatbaarheid - gevoeligheid van variëteiten - overblijvende planten - testen - bloeiende planten - monarda - ornamental plants - bedding plants - cultivars - varieties - variety trials - use value - aesthetic value - ornamental value - quality - flowering - flowering date - flowers - mildews - disease resistance - susceptibility - varietal susceptibility - perennials - testing - flowering plants
  PPO onderzocht op drie locaties (zand, klei, veen) de gebruikswaarde van een groot aantal Monarda-cultivars (bergamotplant), waarbij de nadruk lag op de vatbaarheid voor meeldauw. In een tabel het aanbevolen sortiment met gegevens over bloemkleur, bloeitijd en hoogte, een beoordeling van groeikracht, stevigheid en gezondheid, en de waardering door de KVBC (sterrenkeuring voor het gebruik als tuinplant)
  Economische aspecten van de teelt van snijgroen
  Stein, A. - \ 1974
  Den Haag : [s.n.] (Mededelingen en overdrukken / LEI no. 115) - 25
  snijgroen - snijbloemen - ornamentele waarde - cultuurmethoden - glastuinbouw - teelthandleidingen - sierteelt - kosten-batenanalyse - cut foliage - cut flowers - ornamental value - cultural methods - greenhouse horticulture - cultivation manuals - ornamental horticulture - cost benefit analysis
  Snijgroen neemt bij deteelt van bloemisterijgewassen een bescheiden doch bijzondere plaats in. Het ontleent ni. de sierwaarde aan het fijn vertakte blad. Het wordt gebruikt als onderdeel van boeketten snijbloemen, zoals anjers, freesia's en gerbera's. De teelt van snijgroen wordt in Nederland vooral in het Westland aangetroffen. Ongeveer 20 bedrijven zijn er geheel op deze teelt gespecialiseerd, terwijl op ca. 50 bedrijven snijgroen naast andere gewassen wordt geteeld.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.