Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Disease suppression in cropping systems
  Postma, Joeke - \ 2015
  strawberries - small fruits - plant protection - fungus control - phytophthora cactorum - suppression - mycorrhizas - composts - biological control - biochar
  Werken aan bodemweerbaarheid
  Broek, R.C.F.M. van den; Berg, W. van den; Lamers, J.G. ; Cuijpers, W.J.M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Smits, S. - \ 2014
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 63
  teeltsystemen - bodemweerbaarheid - bestrijdingsmethoden - agrarische bedrijfsvoering - phytophthora cactorum - bodemeigenschappen - gewasbescherming - proeven - biotesten - fragaria - biologische technieken - vollegrondsteelt - cropping systems - soil suppressiveness - control methods - farm management - phytophthora cactorum - soil properties - plant protection - trials - bioassays - fragaria - biological techniques - outdoor cropping
  De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen. Aardbei is een voorbeeld van een zeer intensieve teelt, die erg gevoelig is voor ziekten en plagen. In de teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, en er is een sterke behoefte aan kennis die de inzet van deze middelen kan beperken. Aardbei is ook een heel geschikt toetsgewas, omdat het sterk reageert op de bodemgezondheid van een perceel. Is deze goed dan ligt de aardbeienproductie veel hoger dan op percelen waarop de bodemgezondheid matig of slecht is. Opbrengstverschillen kunnen oplopen tot meer dan 50%. De verkregen resultaten bij aardbei kunnen ook vertaald worden naar andere vollegronds gewassen.
  Hergebruik van water bij de teelt van aardbei op stellingen
  Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den; Evenhuis, A. - \ 2013
  kleinfruit - aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - cultuur zonder grond - phytophthora cactorum - aantasting - filters - rhododendron - proeven - small fruits - strawberries - cropping systems - water reuse - soilless culture - phytophthora cactorum - infestation - filters - rhododendron - trials
  Hergebruik van water is bij de aardbeienteelt prima mogelijk ook bij een zware Phytophthora cactorum aantasting. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoeksproject Teelt de grond uit. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Indien een besmettingsbron aanwezig is kan een behandeling met Paraat bij het planten een verdere aantasting voorkomen. Ook het gebruik van een zandfilter helpt de ziektedruk en de verdere verspreiding te verminderen.
  Aardbeien op weerbare bodem
  Belder, P. ; Cuijpers, W.J.M. ; Janmaat, L. - \ 2012
  bodemweerbaarheid - bodempathogenen - phytophthora cactorum - bodemonderzoek - aardbeien - kleinfruit - vollegrondsteelt - landbouwkundig onderzoek - soil suppressiveness - soilborne pathogens - phytophthora cactorum - soil testing - strawberries - small fruits - outdoor cropping - agricultural research
  Poster met onderzoeksinformatie. De intensieve aardbeiteelt heeft te maken met meerdere hardnekkige bodemgebonden ziekten en plagen. In het onderzoek is gekeken welke bodemeigenschappen bijdragen aan een goede bodemweerbaarheid tegen Phytophthora. Daarbij zijn zowel biologische, chemische als fysische eigenschappen onderzocht.
  Zandfilter en aangepaste goot houden Phytophthora in bedwang
  Broek, R.C.F.M. van den; Verhoeven, J.T.W. ; Evenhuis, A. - \ 2012
  Groenten & Fruit 2012 (2012)4. - ISSN 0925-9708 - p. 40 - 41.
  teeltsystemen - recirculatiesystemen - aardbeien - goten - kleinfruit - fruitteelt - phytophthora cactorum - plantenziekten - ziektepreventie - gewasbescherming - cropping systems - recirculating systems - strawberries - ducts - small fruits - fruit growing - phytophthora cactorum - plant diseases - disease prevention - plant protection
  Water hergebruiken bij de aardbeienteelt is prima mogelijk, ook bij een zware aantasting van Phytophthora cactorum. Dit is de belangrijkste conclusie tot nu toe van het onderzoeksproject "Teelt de grond uit". Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan
  De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos
  Slootweg, G. ; Vink, P. ; Berg, H. van den - \ 2012
  phytophthora - phytophthora cactorum - paeonia - rottingsschimmels - plantenziekten - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - phytophthora - phytophthora cactorum - paeonia - decay fungi - plant diseases - plant disease control - plant pathogenic fungi - plant protection
  Poster met onderzoeksinformatie. In de teelt van pioenrozen vallen jonge scheuten vlak na opkomst weg. Het is niet duidelijk of Phytophthora altijd de oorzaak van de uitval is.
  Phytophthora speelt verstoppertje bij NFT aardbei
  Evenhuis, B. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
  Groenten en Fruit Actueel 2011 (2011)45. - ISSN 0925-9694 - p. 12 - 12.
  phytophthora cactorum - aardbeien - hydrocultuur - infectie - langzame zandfiltratie - waterfilters - plantenziekteverwekkende schimmels - kleinfruit - phytophthora cactorum - strawberries - hydroponics - infection - slow sand filtration - water filters - plant pathogenic fungi - small fruits
  Aardbeitelers worden 'blij' gemaakt met Phytophthora cactorum in hun gewas, terwijl ze daar niet op zitten te wachten. Onderzoekers worden teleurgesteld omdat infectie uitblijft terwijl ze er alles aan doen om aantasting te krijgen. Dat hindert ze bij het uitvinden wat het ontsmettingseffect is van een zandfilter in de teelt van aardbei op water.
  Phytophthora cactorum vraagt om een oplossing!, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-007
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
  S.n.
  aardbeien - fragaria - gewasbescherming - phytophthora cactorum - drainage - strawberries - fragaria - plant protection - phytophthora cactorum - drainage
  Informatieposter getiteld "Phytophtera cactorum vraagt om een oplossing!", thema "Teelt de grond uit". Bij de huidige teelt van aardbeien op substraat vindt in ruime mate overdrainage plaats. Hierdoor bestaat het risico dat voedingswater terecht komt in grond- en oppervlaktewater. Hergebruik van voedingswater is daarom noodzakelijk. De praktijk is terughoudend om te recirculeren vanwege besmettingsgevaar door bodemgebonden ziekteverwekkers zoals Phytophthorasoorten
  Ziektewering in aardbei op substraat, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming B0-12.03-003.02-008
  Postma, J. ; Nijhuis, E.H. ; Evenhuis, A. ; Lamers, J.G. ; Debode, J. ; Maes, M. - \ 2011
  Plant Research International
  substraten - cultuur zonder grond - aardbeien - phytophthora cactorum - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - substrates - soilless culture - strawberries - phytophthora cactorum - cultural control
  Poster met onderzoeksinformatie. Doelstelling van het onderzoek is om ziekten te beheersen via aanpassing van de substraatsamenstelling, met aardbei als toetsplant.
  De rol van Phyophthora bij pioenroos
  Slootweg, G. ; Vink, P. - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)42. - ISSN 0923-2443 - p. 11 - 11.
  paeonia - phytophthora - symptomen - bemonsteren - phytophthora cactorum - onderzoek - paeonia - phytophthora - symptoms - sampling - phytophthora cactorum - research
  Regelmatig vallen jonge scheuten snel na opkomst weer weg. De veroorzaker lijkt op de pseudo-schimmel Phytophthora, maar het is onduidelijk of dit ook de echte aantaster is. PPO en teeltadviseur Henk van den Berg onderzochten in de zomer van 2010 de pioenroos op mogelijke aantasters.
  KNPV-werkgroep Phytophthora & Pythium : Uitbreiding van een biotoets voor Phytophthora cactorum in aanrdbei naar een toets voor ziektewering
  Lamers, J.G. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)5. - ISSN 0166-6495 - p. 254 - 254.
  proeven op proefstations - biotesten - fruitteelt - aardbeien - phytophthora cactorum - ziektepreventie - gewasbescherming - station tests - bioassays - fruit growing - strawberries - phytophthora cactorum - disease prevention - plant protection
  Uitbreiding van een biotoets voor Phytophthora cactorum in aardbei naar een toets voor ziektewering
  Rijenbehandeling werkt tegen stengelbasisrot
  Lamers, J.G. ; Evenhuis, B. - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)30. - ISSN 0925-9694 - p. 40 - 40.
  proeven op proefstations - tuinbouw - fruitteelt - fruitgewassen - aardbeien - phytophthora cactorum - plantmateriaal - station tests - horticulture - fruit growing - fruit crops - strawberries - phytophthora cactorum - planting stock
  Door alleen een rijenbehandeling uit te voeren lukt het om stengelrot te bestrijden op een productieveld aardbeien, dat is de conclusie na proeven die PPO-agv in Vredepeel uitvoerde in samenwerking met Telen met toekomst
  Bestrijding van phytophthora, verlaagde dosering, rijenbehandeling
  Rovers, J.A.J.M. ; Pijnenburg, H. ; Lamers, J.G. ; Evenhuis, A. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 2
  aardbeien - fragaria - gewasbescherming - phytophthora cactorum - fungiciden - vollegrondsteelt - strawberries - fragaria - plant protection - phytophthora cactorum - fungicides - outdoor cropping
  In 2007 is bij telers onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van rijenbehandeling in plaats van grondbehandeling tegen stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) in aardbei. Op basis van deze kunstmatig besmette veldproef kan in plaats van een volveldsbehandeling ook een rijenbehandeling worden uitgevoerd met een derde van de hoeveelheid middel
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.