Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Economic impact of the Commission's 'opt-out' proposal on the use of approved GM crops : quick assessment of the medium-term economic consequences
  Hoste, R. ; Wagenberg, C.P.A. van; Wijnands, J.H.M. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-097) - ISBN 9789086157259 - 51
  transgenic plants - crops - genetic engineering - soyabeans - economic impact - agricultural sector - food industry - feed industry - european union - france - germany - poland - hungary - transgene planten - gewassen - genetische modificatie - sojabonen - economische impact - landbouwsector - voedselindustrie - veevoederindustrie - europese unie - frankrijk - duitsland - polen - hongarije
  The European Commission proposed the opportunity for individual EU Member States to restrict or prohibit the use of GMOs in food or feed on their territory (a national ‘opt-out’). The economic impact on individual sectors of the feed and food chain (the vegetable oil and meal industry, trade, animal feed industry, livestock sector) of a possible opt-out policy for soy by individual Member States has been assessed by LEI Wageningen UR.
  A single scenario was defined in which the four countries France, Germany, Poland and Hungary choose an ‘opt-out’ policy for soy. Consequences of this switch to non-GM soy and substitutes were assessed both quantitatively and qualitatively for feed prices, for production costs for animal production, for crushing industry and for trade, with a focus on the medium term
  Wolven in Polen
  Myslajek, M. ; Nowak, S. ; Grift, E.A. van der - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2013)100. - ISSN 1572-7610 - p. 29 - 31.
  wolven - fauna - inventarisaties - polen - centraal-europa - wolves - fauna - inventories - poland - central europe
  Het scheelde niet veel of de wolf was verdwenen uit Polen. Een door de overheid gestarte uitroeiingscampagne had tot gevolg dat er in 1975 nog slechts 250 wolven in het land leefden. Sindsdien is het aantal wolven weer gestaag toegenomen. De huidige populatie wordt geschat op 950-1000 dieren. Wettelijke bescherming lijkt de belangrijkste oorzaak van deze groei. En een toenemend besef onder de bevolking dat de wolf een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. ‘Poolse’ wolven bewegen zich ook in Rusland, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraïne, Duitsland en Slowakije. Jacht – legaal of illegaal – en sterfte in het verkeer in deze landen hebben een negatief effect op de groei en overleving van de populaties in Polen.
  State of the Art on Energy Efficiency in Agriculture, Country data on energy consumption in different agroproduction sectors in the European countries
  Visser, C.L.M. de; Buisonje, F.E. de; Ellen, H.H. ; Stanghellini, C. ; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
  agrEE - 68
  energiegebruik - landbouwproductie - dierlijke productie - gewasproductie - energie - efficiëntie - levenscyclusanalyse - finland - duitsland - griekenland - nederland - polen - portugal - energy consumption - agricultural production - animal production - crop production - energy - efficiency - life cycle assessment - finland - germany - greece - netherlands - poland - portugal
  Energy efficiency is the goal of efforts to reduce the amount of energy required to provide products and services. The general term "energy efficiency", when applied to agriculture, reflects changes in technology, governmental and EC policies – including the Common Agricultural Policy, climate change on a broad scale and local weather patterns, and farming management practices. There is not a single measure to describe, ensure, or improve energy efficiency. Instead, in the energy balance for a given production process, a variety of indicators may serve and support energy efficiency analysis. The results of this study are based on the specific input of primary energy per cultivation area (GJ ha-1) and on the specific input of primary energy per ton of agricultural product (GJ t-1). All the measures that are suitable to reduce the specific energy input, will improve energy efficiency (the energy efficiency measures). Improving energy efficiency of agricultural production contributes directly to the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions, particularly carbon dioxide.
  Scherp maar schadevrij
  Emous, R.A. van - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)16. - ISSN 0166-8250 - p. 34 - 35.
  pluimveehouderij - snavelkappen - dierenwelzijn - vleeskuikenouderdieren - verenpikken - polen - engeland - poultry farming - debeaking - animal welfare - broiler breeders - feather pecking - poland - england
  In Polen en Engeland blijven ouderdieren onbehandeld aan de snavel. Een Nederlandse delegatie is gaan kijken hoe dat uitpakt.
  Hergebruik grijswater in individuele zuiveringssystemen in Polen : thema Riolering
  Blazejwski, R. ; Kujawa, K. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)2. - ISSN 0166-8439 - p. 43 - 45.
  regenwateropvang - neerslag - afvalwater - riolering - verdunning - concentratie - hergebruik van water - waterzuivering - polen - zuiveringsinstallaties - water harvesting - precipitation - waste water - sewerage - dilution - concentration - water reuse - water treatment - poland - purification plants
  De doelmatigheid van de huidige rioleringssystemen, waarbij allerlei soorten afvalwater en regenwater worden gemengd en gezuiverd in een centrale zuiveringsinstallatie, komt steeds meer ter discussie te staan, niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen, zoals Polen. De huidige werkwijze leidt tot verdunning van zeer geconcentreerd afvalwater, tot vervuiling van dun afvalwater én verlies van bruikbare grondstoffen
  Sturen op duurzame ontwikkeling van stadsranden : lessen uit 7 regio’s in Europa en China
  Aalbers, C.B.E.M. ; Westerink - Petersen, J. ; Kolijn, B. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 60
  stadsrandgebieden - regionale planning - zuid-holland - slovenië - duitsland - engeland - frankrijk - polen - china - urban hinterland - regional planning - zuid-holland - slovenia - germany - england - france - poland - china
  In 2005 nam Alterra het initiatief tot een geïntegreerd Europees onderzoek naar stadsranden, PLUREL. Dit project onderzocht stadsrandgebieden van zes Europese regio's en een regio in China. Voor de Europese regio's zijn de strategieën en ruimtelijke planningen bekeken. Het gaat om de regio's Haaglanden, Leipzig-Halle, Koper, Greater Manchester, Montpellier, Warschau en voor China: Hangzhou
  Samenwerking Nederland-Polen op gebied van water en natuur in de Biebrze-vallei
  Querner, E.P. ; Mioduszewski, W. ; Slesicka, A. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2009 (2009)19. - ISSN 0166-8439 - p. 16 - 17.
  hydrologie van stroomgebieden - moerasgronden - herstellen - internationale samenwerking - polen - nederland - rivierengebied - natuurgebieden - catchment hydrology - swamp soils - reconditioning - international cooperation - poland - netherlands - rivierengebied - natural areas
  Om de verdroging in delen van de Biebrza-vallei (moerasgebied in het noordoosten van Polen) tegen te gaan, is met steun van de Nederlandse overheid een langjarige samenwerking op touw gezet tussen onderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland en Polen. Het onderzoek moest de effecten van herstelmaatregelen in kaart kunnen brengen. Met behulp van hydrologische modellen zijn maatregelen, zoals het afdammen van kanalen of dempen van slootjes, geëvalueerd
  Blueprint for EUROSCAPE 2020 : reframing the Future of the European Landscape : policy visions and research report
  Wascher, D.M. ; Pedroli, B. - \ 2008
  [S.l.] : JRC European Commission [etc.] - 48
  landschap - regionale planning - portugal - polen - italië - landen van de europese unie - landschapsplanning - landscape - regional planning - portugal - poland - italy - european union countries - landscape planning
  This Blueprint for EUROSCAPE 2020 proposes to undertake a radically new strategic operational approach for the European Union when defining targets for its territorial policies. The key principles are: (1) to establish a policy monitoring for rural development on the basis of a landscape functions; (2) introduce new spatial planning instruments to support Polycentric Regions and Vital Bridges; and (3) develop new forms of governance involving local and regional authorities, people and decision-makers.
  What do Polish and Dutch consumers think about dried fruit and products with them - creaiwe group discussions as a means of recognittion consumers'perception
  Jesionkowska, K. ; Konopacka, D. ; P¿ocharski, W. ; Sijtsema, S.J. ; Zimmermann, K.L. - \ 2007
  Polish Journal of Natural Sciences 2007 (2007)Suppl.4. - ISSN 1643-9953 - p. 169 - 175.
  houding van consumenten - fruitproducten - gedroogd fruit - consumenten - polen - nederland - consumer attitudes - fruit products - dried fruit - consumers - poland - netherlands
  The main aim of the study was to get insight into consumers' perception towards dried fruit and products with them, thus the exploratory study designed as a group discussion took place. While group discussions association (as one of the projective technique) and Kelly repertory grid were used to make the discussions more creative and lively. The discussions were held in Poland and in the Netherlands. It was found that Polish consumers perceive dried fruits mainly as convenient product while according to Dutch consumers dried fruit are old - fashioned. If it comes to the products with dried fruits, Polish consumers seem appreciate the presence of fruits in the product as the source of better taste and diversity. Both Polish and Dutch consumers seem pay attention to the nutritional value of the products but they are not convinced whether information on the package is true
  Headquarters-subsidiary relationship governance in emerging markets of Central Eastern Europe : a study in Poland
  Gusc, J.S. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Harry Bremmers. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047582 - 215
  management - multinational corporations - investment - trade relations - transition economies - investment policy - entrepreneurship - businesses - administration - poland - central europe - corporate governance - bedrijfsvoering - multinationale corporaties - investering - handelsrelaties - overgangseconomieën - investeringsbeleid - ondernemerschap - bedrijven - bestuur - polen - centraal-europa - deugdelijk ondernemingsbestuur
  Multinational enterprises often seem to be on a ‘roller coaster’ when managing their operations in transition economies, especially because of the volatile business and political environment. The study analyses the subtle equilibrium between formal control and day-to-day coordination in the Headquarters-Subsidiary (HQ-S) relationship of more than 70 subsidiaries of large multinational companies in Poland, taking the cultural differences between the headquarters and subsidiary country into account. It is concluded that in the best performing multinationals, strategic and operational control mechanisms are tightly organised, building a platform on which intensive coordination and attuning occurs to deal with the day-to-day management challenges. Interestingly, also for entering new markets, a prospector strategy focusing on innovation shows better results than copying of competitors. However, it also reveals that there is no simple and uniform recipe for managing subsidiaries. The road from governance to performance is not a one-way street, creating flexibility and learning capabilities at the subsidiary level clearly contribute to the success of international operations.
  EUREP-GAP in the European Union : quality management and food safety in apple and onion chains in Hungary, Poland, Slovakia and The Netherlands
  Voort, M.P.J. van der; Baricicova, V. ; Dandar, M. ; Grzegorzewska, M. ; Schoorlemmer, H.B. ; Szabo, C. ; Zmarlicki, K. - \ 2007
  Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegroententeelt (EU access report / Applied Plant Research, Research Unit Arable Farming and Vegetable Production 07) - 46
  appels - malus - uien - allium cepa - voedselveiligheid - hongarije - polen - slowakije - kwaliteitszorg - apples - malus - onions - allium cepa - food safety - hungary - poland - slovakia - quality management
  This project is financed by the Dutch Ministry of Agriculture, nature and Food Quality and is part of the research programme 'Sustainable and competetive agriculture supply chains in pre- and post-European Union accession countries (EU access)'
  Agriculture and dairy in Eastern Europe after transition focused on Poland and Hungary
  Tonini, A. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam, co-promotor(en): Roel Jongeneel. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045908 - 206
  overgangslandbouw - overgangseconomieën - melkveehouderij - centraal-europa - hongarije - polen - landbouw - productiviteit - efficiëntie - micro-economie - economische theorie - melkproductie - prestatieniveau - modellen - transitional farming - transition economies - dairy farming - central europe - hungary - poland - agriculture - productivity - efficiency - performance - microeconomics - economic theory - models - milk production

  Keywords: CEECs, Hungary, Poland, dairy, micro economic theory, efficiency, productivity, allocative efficiency, stochastic frontier, profit function, Markov chain, and maximum entropy econometrics.

  This thesis analyzes the transition of an economic sector, from a socialist system to a market economy. By using microeconomic theory, available data and elaborated econometric methods, the thesis shows that this joint effort leads to sensible results. The first part deals with sectoral economic analysis for Central Eastern European Countries (CEECs) that signed agreement for the European Union (EU) accession in 1998. The second part is focused on two countries (Poland and Hungary) and the dairy sector. Analytical methods used are: stochastic frontier, distance function, profit function, and Markov chain. The data were sourced from Eurostat, FAO, OECD and national statistical offices. The observations related to the former socialist regime were discarded removing the possibility of relying on traditional estimation techniques. Easier applicability was exchanged for more relevance. Maximum Entropy, which is a non-conventional estimation technique suitable for dealing with "ill-posed", and/or "ill-conditioned" problems, was largely used. By reconciling sample information and non-sample information in a rigorous and transparent manner this thesis sought to make the best estimates possible from the available information. Results of the first part indicate that despite the decrease in output, total factor productivity growth rates were positive across all CEECs analysed during the post socialist period. Countries which during the socialist regime were characterised by large-scale operators were more technologically efficient compared with the other countries analysed. This supports the view that large-scale farming performs better than small-scale farming in the period following transition when there were missing markets and uncertain economic conditions. The agricultural output mix was largely influenced by transition. Results indicate that it is going to be difficult to increase chicken meat getting rid of the other agricultural products. Adjustment costs were greater and increasing over time for Hungary as compared to Poland. The mode! detected overspecialization for sugar beet production. In the second half of the 1990s the degree of complementarity and substitutability is increased.

  Second the thesis analyzed the primary dairy production of Hungary and Poland modelling their dairy and beef supplies as well as their dairy farm structures. The developed supply model showed an original and empirically based way for satisfying theoretical consistency as well as plausibility. Final supply elasticities estimates were not so different from those found for EU-15 countries in the pre-quota period. This confirms that dairy operations rely on a similar production technology and that the calibrated elasticities used in the literature are not far from reality. The dairy farm size projections showed that the number of dairy farms will continue to decline in the coming decade, although with an increase in the number of farms of medium and large size. The exit from the sector of the subsistence dairy farms is predicted to proceed more slowly in Poland than in Hungary. The findings suggest a convergence to a dairy farm structure similar to the one encountered in the former EU-15 members with a predominance of medium size farms. The degree of convergence will largely depend on the mediating role of a we!l-defmed and functioning land market.

  Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems
  Nijboer, R.C. ; Verdonschot, P.F.M. ; Piechocki, A. ; Tonczyk, G. ; Klukowska, M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1367) - 221
  rivieren - ecologie - waterlopen - meren - waterinvertebraten - biodiversiteit - polen - nederland - kwaliteitsnormen - rivers - ecology - streams - lakes - aquatic invertebrates - biodiversity - quality standards - poland - netherlands
  A central feature of the European Water Framework Directive are the reference conditions. The ecological quality status is determined by calculating the distance between the present situation and the reference conditions. To describe reference conditions the natural variation of biota in pristine water bodies should be measured. Because pristine water bodies are not present in the Netherlands anymore, water bodies (springs, streams, rivers and oxbow lakes) in central Poland were investigated. Macrophytes and macroinvertebrates were sampled and environmental variables were measured. The water bodies appeared to have a high biodiversity and a good ecological quality. They contain a high number of rare macroinvertebrate species. There are only few species that can not occur in the Netherlands, but their abundances were low. The Polish water bodies are suitable to describe reference conditions for similar Dutch water types. The data resulting from this project can be used to update the descriptions of reference conditions in the `Handboek Natuurdoeltypen¿or to develop the descriptions for the Water Framework Directive types.
  Economics of multifunctional biomass systems
  Ignaciuk, A. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Arjan Ruijs. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085044901 - 159
  ecologie - klimaatverandering - broeikaseffect - energiebronnen - duurzaamheid (sustainability) - milieubeleid - energie - productie - energiebeleid - biomassa - biomassa productie - brandstofgewassen - brandstoffen - vervangbare hulpbronnen - polen - milieueconomie - ecology - climatic change - greenhouse effect - energy sources - sustainability - environmental policy - energy - production - energy policy - biomass - biomass production - fuel crops - fuels - renewable resources - poland - environmental economics
  Biologische groenteteelt in Centraal Europa : Kansen en bedreigingen
  Putter, H. de; Sukkel, W. - \ 2005
  Ekoland 2005 (2005)4. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  biologische landbouw - groenteteelt - centraal-europa - polen - tsjechië - slowakije - bulgarije - landen van de europese unie - lidmaatschap - organic farming - vegetable growing - central europe - poland - czech republic - slovakia - bulgaria - european union countries - membership
  De biologische groenteteelt heeft grote kansen om te groeien in Centraal Europa. Omschakelen is vrij eenvoudig. Maar de kansen die er liggen worden nog niet verzilverd door gebrek aan kennis, infrastructuur en inzicht in marktperspectieven
  Ontwikkelingen in de Poolse fruitsector
  Groot, M.J. ; Schoorl, F.W. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)2. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - polen - malus - kleinfruit - gewasproductie - export - internationale handel - coöperatieve marketing - kwaliteit - organisatieontwikkeling - landen van de europese unie - lidmaatschap - fruit growing - poland - malus - small fruits - crop production - exports - international trade - cooperative marketing - quality - organizational development - european union countries - membership
  In het kader van het samenwerkingsproject van verschillende EU-lidstaten onderling bezochten enkele onderzoekers van PPO Polen. Opvallend is de snelle toename van het aantal afzetorganisaties
  Hydrological model of the Lower Biebrza Basin; using the model as a management tool
  Nauta, A.B. ; Bielecka, J. ; Querner, E.P. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1179) - 62
  grondwater - wiskundige modellen - veengebieden - simulatiemodellen - landgebruik - polen - groundwater - mathematical models - peatlands - simulation models - land use - poland
  The main objective of the research is the setup of a groundwater model which can be used for predicting consequences of different land use management options. The constructed Lower Biebrza model is based on the SIMGRO model (SIMulation of GROundwater and surface water levels), a distributed physically-based model that simulates groundwater flow and surface water levels. Two different scenarios were modeled. The first scenario considered the natural vegetation succession of the peatlands as a serious threat. The second scenario considers a man-made approach, and was designed to check which changes in groundwater levels could be expected by blocking the existing drainage system on the Biebrza riverbanks. The study shows that, with regard to the impact on wetland conditions, the first scenario leads to negative changes in simulated groundwater levels while the second scenario leads to positive changes. The research clearly showed that an integrated hydrological approach, by using forecasting methodology, gives results that can be used in the evaluation of water management options. These results can also be the basis of a more comprehensive and profound study that takes into account other factors such as constraints and costs of the different measures and public participation in managing the area
  Kleine retentie: ja, maar ...
  Jaskula-Joustra, A. ; Mioduszewski, W. ; Plaza, W. ; Bakel, J. van - \ 2005
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 38 (2005)2. - ISSN 0166-8439 - p. 37 - 39.
  retentie - waterbeheer - afvoer - wateropslag - stroomgebieden - polen - internationale samenwerking - water - reservoirs - retention - water management - discharge - water storage - watersheds - international cooperation - poland - water - reservoirs
  Het vasthouden en bergen van water wordt heel vaak genoemd als een maatregel tegen overstroming, hoewel hieraan veel haken en ogen zitten. Kan vasthouden werkelijk een bijdrage leveren aan het bestrijden van hoogwater? Om hierover van mening te kunnen wisselen ging de NVA- werkgroep Twinning Polen samen met de Poolse zusterorganisatie SITWM de discussie aan. De algemene conclusie is, dat stuurbare retentie een efficiënt middel tegen hoogwater kan zijn èn de meer natuurlijke vormen van kleine retentie zeer gunstig voor verschillende doeleinden kunnen zijn, maar niet erg effectief als bescherming tegen overstromingen van grotere rivieren
  Biologische landbouw in Midden- en Oost-Europa
  Meeusen-van Onna, M.J.G. ; Bont, C.J.A.M. de; Berkum, S. van; Goddijn, S.T. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789052429311 - 91
  biologische landbouw - economische situatie - aanbod - vraag - verwerking - distributie - polen - hongarije - tsjechië - primaire productie - organic farming - economic situation - supply - demand - processing - distribution - poland - hungary - czech republic - primary production
  Dit rapport geeft inzicht in de concurrentiekracht van de biologische landbouwsector in Mid-den- en Oost-Europa. Daarbij is vooral gekeken naar de landen waarvan de concurrentiekracht het grootst wordt geacht: Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek. Er wordt een be-schrijving gegeven van de ontwikkelingen in zowel aanbod als vraag in de betreffende landen, waarbij het niet alleen gaat om de primaire productie maar ook de verwerking en distributie.
  Ecohydrological system analysis of the Lower Biebrza basin
  Querner, E.P. ; Slesicka, A. ; Mioduszewski, W. - \ 2004
  Ecohydrology & Hydrobiology 4 (2004)3. - ISSN 1642-3593 - p. 307 - 313.
  bodemwater - grondwaterspiegel - grondwater - nationale parken - hydrologie van stroomgebieden - polen - modellen - ecohydrologie - soil water - water table - groundwater - national parks - catchment hydrology - models - poland - ecohydrology
  The Biebrza National Park, situated in north-east Poland, is a unique environment of wetland with very well developed zones of peat ecosystems. At present the wetlands are threatened by numerous factors associated with human activity (drainage, ceasing of mowing) as well as natural succession. Understanding the hydrology gives a proper basis for nature management in the area. The physically-based groundwater and surface water model SIMGRO was used to gain insight in the regional ground-water flow. Using these results, flow lines were calculated, giving information on the sources of water flows to the different ecosystem types in the river basin. Major sources of water are from the glacial plateau, the river water system as water flowing to the Biebrza river and a local system in the flood plains of the Biebrza valley. All this information is important for preserving suitable hydrological conditions for the various wetland types.
  Polen biedt Nederland kansen
  Paassen, R.A.F. van; Wijnands, J.H.M. - \ 2004
  Groenten en Fruit. Algemeen 49 (2004). - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 15.
  tuinbouw - groenteteelt - export - marketing - marketing van voedingsmiddelen - marktconcurrentie - kwaliteit - kwaliteitsnormen - polen - landen van de europese unie - lidmaatschap - glastuinbouw - horticulture - vegetable growing - exports - marketing - food marketing - market competition - quality - quality standards - poland - european union countries - membership - greenhouse horticulture
  Het Landbouweconomisch Instituut en het PPO onderzochten de mogelijkheden om de concurrentiepositie van Nederland te versterken in landen in het oosten van Europa. Het ging daarbij om de afzet van kasgroente. Eén van die landen is Polen. De conclusie luidde dat Nederland zeker kansen heeft in dit land, zowel op korte als op langere termijn
  Concurrentiekracht verwerkte paddestoelen
  Groot, M.J. ; Vermeire, R. ; Peppelman, G. ; Roestel, A.J.J. van; Willemsens, L.J. ; Meeder, A. ; Yang Zhu, Yang - \ 2003
  Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2003-15) - 91
  agaricus bisporus - paddestoelen - verwerking - internationale handel - marktconcurrentie - landbouwsituatie - nederland - polen - spanje - china - ketenmanagement - agaricus bisporus - mushrooms - processing - international trade - market competition - agricultural situation - netherlands - poland - spain - china - supply chain management
  Policies for agriculture in Poland and the Netherlands; Contributions to a policy dialogue
  Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de - \ 2003
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789052428116 - 118
  agrarische economie - landbouwontwikkeling - plattelandsontwikkeling - landbouwbeleid - europese unie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwhervorming - polen - nederland - agricultural economics - agricultural development - rural development - agricultural policy - european union - cap - agrarian reform - poland - netherlands
  This volume contains background papers that contributed to discussions between Polish and Dutch agricultural policy makers, held in Warsaw (16-17 July, 2002) and in The Hague (26-27 September, 2002). These meetings took place in the context of the Utrecht Conference in which bilateral meetings on various policy issues are organised. The papers give insights in the agricultural and rural development in both countries and point at the main problems at stake. Further, the contributions discuss the past and present agricultural and rural policies and show to what extent these policies help(ed) to tackle the major problems of the agricultural sector and rural areas. Discussions took place on various issues such as farm retirement and direct payment schemes, competitiveness of the sector and the future developments of the Common Agricultural Policy in an enlarged European Union.
  Management recommendations
  Bokdam, J. ; Braeckel, A. van - \ 2002
  In: Grazing as a conservation management tool in peatland : Workshop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland [S.l.] : s.n. - p. 24 - 25.
  veengebieden - plantensuccessie - verbranden - maaien - begrazing - extensieve veehouderij - natuurbescherming - graslandbeheer - polen - peatlands - plant succession - burning - mowing - grazing - extensive livestock farming - nature conservation - grassland management - poland
  The acute succession problem justifies an opportunistic use of all suitable methods on the short-term (10 years). The ban on winter burning should be (temporally) lifted. The mown area should be enlarged by activating volunteers, raising budgets and funds for mowing of BNP-owned peatlands and by using peat harvesters. BNP and farmers should co-operate to raise funds and conclude Management Agreements for livestock farming on private and BNP-owned peatland. Agreements should include the use of Biebrza hay and litter. In the longer term (>10 years) extensive grazing seems the most promising tool. It may be implemented as traditional dairy farming, ranching of beef cattle, horses or (semi-) wild herbivores or as Wilderness. Suitability and feasibility may differ between the three basins. The entry of Poland to the EU will affect the feasibility of the strategies
  Polen: weidegang voor gezonde koeien
  Bos, E. ; Bos, M. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 21.
  begrazing - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - agrarische bedrijfsvoering - beweidingssystemen - graslandbeheer - rundveevoeding - diervoedering - veevoeding - melkveebedrijven - polen - landen van de europese unie - lidmaatschap - grazing - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - farm management - grazing systems - grassland management - cattle feeding - animal feeding - livestock feeding - dairy farms - poland - european union countries - membership
  Meer welzijn bevordert een langere en gezondere levensduur. In onderstaand artikel doen ze verslag.
  Dairy farm size restructuring in Poland and Hungary : quantitative and qualitative approach
  Tonini, A. ; Jongeneel, R.A. - \ 2002
  In: Agricultural enterprises in transition: parallels and divergences in Eastern Germany, Poland and Hungary / Hinners-Tobragel, L., Heinrich, J., Kiel : Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG - ISBN 9783817503667 - p. 317 - 339.
  bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwondernemingen - structurele verandering - bedrijfsstructuur in de landbouw - polen - hongarije - landen van de europese unie - lidmaatschap - farm size - farm enterprises - structural change - farm structure - poland - hungary - european union countries - membership
  The Polish and (in a more limited way) Hungarian dairy farm sectors are analyzed. Farm size reconfiguration in Hungary may proceed faster than in Poland, because the starting distribution is less fragmentized than the Polish one
  Feasibility
  Bokdam, J. ; Braeckel, A. van - \ 2002
  In: Grazing as a conservation management tool in peatland : Workshop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland - p. 17 - 23.
  veengebieden - graslandbeheer - extensieve veehouderij - natuurbescherming - plantensuccessie - polen - peatlands - grassland management - extensive livestock farming - nature conservation - plant succession - poland
  Extensive livestock farming, including hay making, seems the most feasible management strategy for open peatland. In the longer term, wilderness grazing may become more feasible. The loss of economic viability of traditional livestock farming and related haymaking may be reversed by innovation of new marketable 'Biebrza' products, 'green services', e.g. eco- and agro-tourism, and by financial subventions by the EU and the Polish Government. Large scale mechanical harvesting of hay and litter is very costly, unless the harvested hay can be marketed. The feasibility of New Wilderness, especially complemented Wilderness, may increase in the longer term. The BNP offers excellent perspectives for a growing role of wild herbivores and natural processes. An eventual step-by-step transition may pass through stages with increased densities of elk, red deer, and wild boar, (semi-) feralisation of Konik ponies, re-introduction of European Bison and finally (semi-) feralisation of cattle. New Wilderness in an enlarged 'Greater Biebrza Ecosystem' will create a unique, complete ecosystem in Europe, with large economic potentials
  Suitability
  Bokdam, J. ; Braeckel, A. van - \ 2002
  In: Grazing as a conservation management tool in peatland : Workshop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland - p. 10 - 16.
  veengebieden - begrazing - maaien - snijden - verbranden - natuurbescherming - plantensuccessie - plantengemeenschappen - polen - peatlands - grazing - mowing - cutting - burning - nature conservation - plant succession - plant communities - poland
  The suitability of grazing, burning, mowing and cutting as tools for succession control in peatland was assessed and expressed on a scale from 0 - 1. All management tools are suitable, but their effects are conditional. The suitability depends on the targeted vegetation transition and on their intensity and timing. Maintenance and restoration of short vegetation requires an annual or short cyclic (2-5 years) removal of the major portion of the aboveground annual production during the growing season. Grazers, Intermediate Feeders, Browsers and mechanical removal (including burning) fulfil a complementary role. Taking a suitability value of >0.66 as criterion, a complete herbivore assemblage at saturation density might realise all objectives, except regression from Alder to short vegetation. This requires cutting. Lacking herbivory may be substituted by removal by man or by fire. Suppression of invading shrub by winter burning requires sufficient inflammable biomass. Winter burning cannot substitute the effects of summer grazing on tall sedges and Reed. Burning in late winter may damage early shoots of sedges and Bush grass
  Introduction
  Bokdam, J. ; Braeckel, A. van - \ 2002
  In: Grazing as a conservation management tool in peatland : report of a workshop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland / Bokdam, J., - p. 5 - 9.
  weiden - veengebieden - extensieve landbouw - conservering - laagveengebieden - begrazing - polen - pastures - peatlands - extensive farming - conservation - fens - grazing - poland
  The biodiversity of low-productive pastures and hayfields is threatened across Europe by intensified land use and abandonment. The question is whether and how Extensive Farming can be maintained or restored, or whether conservation management should shift to New Wilderness. Suitability and feasibility of both strategies differ and depend on local conditions. The aim of the workshop was to discuss and clarify the strategic management dilemma for peatlands by taking the Biebrza National Park (BNP) in N.E.Poland as a case study. The BNP authorities are facing a tremendous and difficult problem to stop and reverse succession on 20.000 ha abandoned fen peat. Questions addressed during the workshop were 'Which extensive farming methods (grazing, mowing, cutting, and burning) are suitable for BNP-peatlands in view of the management objectives? Which methods are most feasible in view of the actual and future socio-economical environment of the BNP? Which management recommendation and research recommendations can be given to the BNP authorities?
  Remote sensing techniques and Geographic Information Systems for wetland conservation and management : monitoring scrub encroachment in Biebrza National Park
  Schmidt, A.M. ; Piórkowski, H. ; Bartoszuk, H. - \ 2001
  Delft : BCRS (NRSP-2 report 00-14) - ISBN 9789054113386 - 99
  wetlands - natuurbescherming - natuurreservaten - nationale parken - remote sensing - geografische informatiesystemen - struikbestrijding - vegetatie - monitoring - polen - wetlands - nature conservation - nature reserves - national parks - remote sensing - geographical information systems - scrub control - vegetation - monitoring - poland
  Application of nutrient balance sheets in analysis and design of agricultural systems: examples from the Netherlands and Poland : paper presented at the seminar "Scientific basis to mitigate the nutrient dispersion into the environment", held at Falenty-Nadarzyn, 13-14 December 1999
  Langeveld, J.W.A. - \ 2000
  Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 27) - 13
  plantenvoeding - stikstofkringloop - input-output analyse - polen - nederland - milieubescherming - plant nutrition - nitrogen cycle - input output analysis - poland - netherlands - environmental protection
  International excursion Hydrogeology-Poland, 3-10 September 2000
  Dijksma, R. - \ 2000
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Sectie Waterhuishouding, Departement Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit 97) - 34
  grondwater - hydrologie - polen - hydrogeologie - groundwater - hydrology - poland - hydrogeology
  Effects of liming and nitrogen fertilizer application on soil acidity and gaseous nitrogen oxide emissions in grassland systems
  Oenema, O. ; Sapek, A. - \ 2000
  Raszyn, Poland : Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych (Institute for LandReclamation and Grassland Farming). - ISBN 9788385735908 - 102
  kalk - kalkmeststoffen - stikstofmeststoffen - verzuring - graslandgronden - polen - lime - liming materials - nitrogen fertilizers - acidification - grassland soils - poland
  This book contains 10 articles on the EU research project COGANOG (Controlling Gaseous Nitrogen Oxide Emissions from Grassland Farming Systems in Europe). The papers present the results of studies on the effects of liming and N fertilizer application
  Remote sensing techniques and geographic information systems for wetland conservation and management: monitoring scrub encroachment in Biebrza National Park
  Schmidt, A.M. ; Piórkowski, H. ; Bartoszuk, H. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 174) - 99
  wetlands - natuurbescherming - natuurreservaten - nationale parken - remote sensing - geografische informatiesystemen - struikbestrijding - vegetatie - monitoring - polen - wetlands - nature conservation - nature reserves - national parks - remote sensing - geographical information systems - scrub control - vegetation - monitoring - poland
  The Biebrza National Park in Poland is one of the most precious wetland areas in Europe. It was established in 1993 and designated Ramsar site in 1995. Despite its protection status, the open wetland landscape is currently being threatened by the encroachment of shrubs and trees, assumed to have a negative effect on biodiversity. The national park is looking for effective management strategies to halt this unwanted vegetation succession. Information is required on the current situation, the rate of scrub encroachment and the underlying causes, and more insight is needed into the different succession types, succession stages and phases (temporal aspects) and scrub expansion types (spatial aspects) in relation to site conditions. In the present project, the first step was made towards a scrub encroachment monitoring system based on remote sensing and GIS.
  Nederland helpt Polen met vernatting natuurgebied; hydrologische maatregelen in Biebrza-vallei
  Querner, E.P. - \ 1999
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 32 (1999)18. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
  begrazing - dalen - wetlands - natuurreservaten - nationale parken - verdroging - hydrologie - herstel - polen - natuur - stroomdalen - grazing - valleys - wetlands - nature reserves - national parks - desiccation - hydrology - rehabilitation - poland - nature - stream valleys
  Het Biebrza Nationale Park in het noordoosten van Polen lijdt onder verdroging als gevolg van drainagekanalen t.b.v. de landbouw. Met het SIMGRO-model worden hydrologische herstelmaatregelen, zoals afdamming en demping van kanalen, doorgerekend, o.a. de consequenties voor grasgroei, berijdbaarheid voor hooien en begrazing met runderen
  Agricultural situation in Poland
  Stalenga, J. - \ 1998
  Wageningen : AB-DLO (Note / Agricultural Research Department, Research Institute for Agrobiology and Soil Fertility (AB-DLO) 144) - 26
  landbouw - polen - agriculture - poland
  Accession of the four Visegrad countries to the EU; Costs for the agricultural budget
  Berkum, S. van; Terluin, I.J. - \ 1995
  The Hague : LEI-DLO (Mededeling / Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO) 545) - ISBN 9789052423142 - 38
  overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - landbouw - prijsbeleid - internationale samenwerking - integratie - polen - hongarije - tsjechië - slowakije - landen van de europese unie - economische samenwerking - government policy - agricultural policy - agricultural law - agriculture - price policy - international cooperation - integration - poland - hungary - czech republic - slovakia - european union countries - economic cooperation
  Veranderingsprocessen in de Hongaarse en Poolse landbouw sinds de omwenteling van 1989
  Berkum, S. van; Doorn, E. van - \ 1995
  Den Haag : LEI-DLO - ISBN 9789052422930 - 88
  landbouw - economische sectoren - handel - markten - marketing - marktconcurrentie - aanbodsevenwicht - landbouwsituatie - economische situatie - verbetering - innovaties - modernisering - hongarije - polen - landen van de europese unie - landbouw als bedrijfstak - economische verandering - agriculture - economic sectors - trade - markets - marketing - market competition - supply balance - agricultural situation - economic situation - improvement - innovations - modernization - hungary - poland - european union countries - agriculture as branch of economy - economic change
  Management problems of big farms in transition in Poland, September 1994, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland = Problemy zarzadzania restrukturyzowanymi przedsiebiorstwami rolnymi w Polsce, wrzesien 1994, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland
  Anonymous, - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO [etc.]
  landbouw - agrarische bedrijfsvoering - polen - agriculture - farm management - poland
  Vakgroep Agronomie : excursie buitenland 1993, Polen, Tsjechie, Duitsland
  Halteren, J. van; Schrauwen, J. ; Wolfert, S. - \ 1993
  Wageningen : LU - 90
  landbouw - akkerbouw - tsjecho-slowakije - veldgewassen - duitse democratische republiek - polen - reisverslagen - agriculture - arable farming - czechoslovakia - field crops - german democratic republic - poland - travel reports
  De concurrentiepositie van landbouwprodukten en voedingsmiddelen in Hongarije en Polen
  Rutten, H. ; Berkum, S. van - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut 400) - 61
  agrarische economie - voedselindustrie - voedseltechnologie - polen - internationale handel - hongarije - agricultural economics - food industry - food technology - poland - international trade - hungary
  De landbouw in Hongarije en Polen : een analyse van de concurrentiepositie op sector- en produktniveau
  Berkum, S. van; Rutten, H. - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 104) - ISBN 9789052421858 - 155
  landbouw - economische sectoren - landbouwbeleid - groene revolutie - economie - eva - polen - hongarije - landen van de europese unie - landbouw als bedrijfstak - agriculture - economic sectors - agricultural policy - green revolution - economics - efta - poland - hungary - european union countries - agriculture as branch of economy
  Report of a geomorphological and quaternary geological excursion in Poland, and of a visit to the Institute of Geography and Spatial Planning in Poland, June 4 - 11, 1988
  Cate, J.A.M. ten - \ 1988
  Wageningen : Soil Survey Institute - 49
  geomorfologie - polen - rivierdalen - geomorphology - poland - river valleys
  Excursieverslag Stiboka
  Verslag van een werkbezoek aan Polen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Landbouwuniversiteit te Poznan en het RIKILT 05-16 mei 1987
  Langerak, D.I. ; Herstel, H. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.42) - 13
  voedselbestraling - voedselbewaring - onderzoek - wetenschappelijke samenwerking - polen - nederland - food irradiation - food preservation - research - scientific cooperation - poland - netherlands
  In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Voedseleconomie in Polen en het Ministerie van Landbouw en Visserij in Nederland bestond er een overeenkomst voor wetenschappelijke samenwerking op het gebied van voedseldoorstraling tussen de Landbouwuniversiteit van Poznan en het RIKILT te Wageningen voor de jaren 1986-1990. Van 5 tot 16 mei 1987 werd door D. Langerak een bezoek aan Polen gebracht voor bespreking van het samenwerkingsprogramma , evaluatie van de doorstralingsproeven, advisering met betrekking tot stralingsbrontechnologie, het geven van lezingen op een National Seminar, bezoeken aan bedrijven en instellingen.
  Verslag van studiereis naar Polen, 21 - 18 oktober 1984
  Dons, J.J.M. - \ 1985
  Wageningen : IVT (Rapport / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen no. 203) - 5
  celkweek - cellen - komkommers - cucumis sativus - embryokweek - meristemen - polen - protoplasten - onderzoek - weefselkweek - cell culture - cells - cucumbers - cucumis sativus - embryo culture - meristems - poland - protoplasts - research - tissue culture
  Verslag van een bezoek aan het Research Institute of Vegetable Crops in Skierniwice te Polen, 2 en 3 september 1985
  Wietsma, W.A. - \ 1985
  Wageningen : IVT (Rapport / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen nr. 210) - 5
  proefstations - plantenveredeling - polen - onderzoeksinstituten - groenteteelt - groenten - experimental stations - plant breeding - poland - research institutes - vegetable growing - vegetables
  Verslag van een bezoek aan Polen 1-10 juni 1981
  Stakman, W.P. - \ 1981
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1300) - 12
  polen - onderzoek - bodemkunde - poland - research - soil science
  Excursieverslag
  Verslag van bezoeken aan het Research Institute of Vegetable Crops in Skierniwice (Polen) en aan het Research Institute of Vegetable Growing and Breeding in Olomouc (Tsjechslovakije), 21 t/m 30 juli 1980
  Meer, Q.P. van der - \ 1980
  Wageningen : I.V.T. ([Rapport] / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen no. 167) - 16
  allium cepa - brassica oleracea - koolsoorten - tsjecho-slowakije - uien - plantenveredeling - polen - allium cepa - brassica oleracea - cabbages - czechoslovakia - onions - plant breeding - poland
  Verslag van een studiereis naar Polen, juli 1978
  Nijs, A.P.M. den; Ponti, O.M.B. de - \ 1978
  Wageningen : I.V.T. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen no. 142) - 14
  proefstations - fruitgewassen - plantenveredeling - polen - onderzoeksinstituten - groenteteelt - groenten - experimental stations - fruit crops - plant breeding - poland - research institutes - vegetable growing - vegetables
  De veredeling van ui en augurk in Polen : verslag van een studiereis van 5 tot 13 augustus 1973
  Meer, Q.P. van der; Ponti, O.M.B. de - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen no. 108) - 19
  allium cepa - komkommers - cucumis sativus - uien - polen - allium cepa - cucumbers - cucumis sativus - onions - poland
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.