Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 42 / 42

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pots
Check title to add to marked list
Innovatieve, zelf watergevende bloempot ontzorgt consumenten : techniek helpt mensen zonder groene vingers
Noort, Filip van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - aloe - yucca - ficus - pots - water requirements - water supply - computer software - consumer attitudes - new products

Het bedrijf Parrot, bekend van onder andere handsfree carkits en drones, wil dit voorjaar een zelf watergevende bloempot op de markt brengen die consumenten ontzorgt. In de pot zitten sensoren, die een aantal omgevingsfactoren meten. De pot kan zelf met behulp van ingebouwde sproeiers watergeven en de consument met behulp van bluetooth technologie en een app op de smartphone vertellen wat de plant nodig heeft. Voor de benodigde teeltkundige kennis klopte het bedrijf aan bij gewasspecialist Filip van Noort van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Doorteelt valt te verkorten in sleufpotten
Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2015
De Boomkwekerij 2015 (2015)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - goten - plantpotten - teeltsystemen - containers - vollegrondsteelt - groeianalyse - ornamental woody plants - street trees - agricultural research - ducts - pots - cropping systems - outdoor cropping - growth analysis
Bomen die opgekweekt zijn in een gotensysteem, zijn korter door te kweken in sleufpotten dan in de vollegrond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door PPO dat onderdeel is van het meerjarige project ‘Teelt de grond uit’. Per gewas kunnen er echter verschillen zijn in diktegroei.
Teelt de grond uit bladgewassen Rapportage 2009 - 2013
Blind, M. ; Evenhuis, A. ; Weel, P.A. van; Verhoeven, J.T.W. - \ 2014
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 234
groenten - teeltsystemen - cultuur zonder grond - plantpotten - cultuurmethoden - materialen - effecten - kweekmedia - voedingsoplossingen - gewasbescherming - bevochtigen - bladgroenten - vegetables - cropping systems - soilless culture - pots - cultural methods - materials - effects - culture media - nutrient solutions - plant protection - wetting - leafy vegetables
Voor wat betreft de drijvende teelt van gewassen die niet direct op het systeem worden gezaaid is één van de cruciale vraagstukken: Wat is de juiste combinatie van: het type drijver; de vorm en afmetingen van en het type opkweekmateriaal (pot/plug); de positie van de pot of plug t.o.v. de voedingsoplossing; de watergeefstrategie. Mits goed op elkaar afgestemd kunnen diverse systemen tot goede resultaten leiden: 1. Een systeem waarbij de pot/plug altijd boven de voedingsoplossing hangt en in het begin regelmatig bevochtigd moet worden. 2. Een systeem waarbij de pot/plug van begin af aan met de voet continu in de voedingsoplossing hangt. 3. Een eb-/vloedsysteem (dus een combinatie van 1. en 2.).
Design challenges with Biobased Plastics
Kappen, Frans - \ 2013
bioplastics - biopolymers - properties - plastics - product development - pots - biobased materials - biobased economy
Miljoenen kilo's composteerbare bloempotjes
Schennink, Gerald - \ 2013
biobased materials - bioplastics - pots - polylactic acid - biobased economy
Zomerkwaliteit perspotten bij bladgewassen onder glas
Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1226) - 22
plantpotten - kwaliteit - slasoorten - zomerteelt - glastuinbouw - groeimedia - nederland - pots - quality - lettuces - summer cultivation - greenhouse horticulture - growing media - netherlands
Consultancy, waarin oplossingsrichtingen worden gezocht voor een betere perspotkwaliteit, specifiek voor glasslatelers in de zomerperiode. De oplossingen lijken te liggen in een grotere perspot, in het persen van aparte partijen met een luchtiger potgrondsamenstelling, en in lijmpluggen. Mogelijk kunnen weerbaarheidsverhogende stoffen ook bijdragen aan een verbeterde weggroei.
Effect pottemperatuur op vroegtijdige lipverkleuring bij Cymbidium
Kromwijk, Arca - \ 2010
temperature - pots - cymbidium - heating - discoloration - research
Minder afval met maïsplastic
Schennink, G.G.J. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)maart. - p. 8 - 8.
duurzaamheid (sustainability) - bio-energie - plantpotten - kunststoffen - biobased economy - sustainability - bioenergy - pots - plastics
Een plastic bloempot die gewoon in de gft-bak mag. Onderzoekers van de Agrotechnology and Food Sciences Group leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze plantaardige pot, die binnenkort op de markt komt
Coir fibre projects
Dam, Jan van - \ 2002
verpakkingsmaterialen - bleking - kweekmedia - kokosvezel - coir - substrates - Vezelgewassen - packaging materials - bleaching - geotextiles - culture media - verven - bouwmaterialen - geotextiel - Fibre Crops - plantpotten - substraten - building materials - pots - dyeing - biobased economy - verpakkingsmaterialen - bleking - kweekmedia - kokosvezel - coir - substrates - Vezelgewassen - packaging materials - bleaching - geotextiles - culture media - verven - bouwmaterialen - geotextiel - Fibre Crops - plantpotten - substraten - building materials - pots - dyeing - biobased economy
Presentatie over vier onderzoeksprojecten in de verwerking van kokosvezel: bouw- en verpakkingsmaterialen, bleken en kleuren, toepassingen in geotextiel en toepassingen in de tuinbouw.
Biodegradable pots for consumers need to be better
Dalfsen, P. van; Boekeloo, M. van; Schipper, A. - \ 2002
FlowerTECH 5 (2002)7. - ISSN 1388-8439 - p. 13 - 15.
plantpotten - bloementeelt - potcultuur - biodegradatie - gebruikswaarde - duurzaamheid (sustainability) - recycling - pots - floriculture - pot culture - biodegradation - use value - sustainability - recycling
De gebruikswaarde van biologisch afbreekbare potten wordt vergeleken
Biologische afbreekbare pot voor consument nog niet ideaal
Dalfsen, P. van; Boekeloo, M. van; Schipper, A. - \ 2002
De Boomkwekerij 15 (2002)21. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - biodegradatie - duurzaamheid (sustainability) - gebruikswaarde - vergelijkingen - consumenten - onderzoek - ornamental woody plants - pot culture - pots - biodegradation - sustainability - use value - comparisons - consumers - research
De gebruikswaarde van bioliogische afbreekbare potten wordt vergeleken: verslag van het lopende onderzoek
Sering : onderstam speelt hoofdrol in succes
Ruesink, D. ; Aendekerk, T.G.L. - \ 2001
De Boomkwekerij 14 (2001)25/26. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 19.
syringa - containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - forceren van planten - snijbloemen - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - cut flowers - syringa - ornamental woody plants - containers - boxes - tubes - pots - pot culture - forcing - rootstocks
De containerteelt van treksering.
Nauwkeurig mesten voorkomt bruingepunte 'Ellwoodii'
Aendekerk, T.G.L. ; Ruesink, D. - \ 2001
De Boomkwekerij 14 (2001)17. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 17.
houtachtige planten als sierplanten - chamaecyparis - compost - groeimedia - containers - dozen - plantpotten - potcultuur - ph - plantenvoeding - elektrische geleiding - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - ornamental woody plants - chamaecyparis - composts - growing media - containers - boxes - pots - pot culture - ph - plant nutrition - electrical conductance - fertilizers - fertilizer requirement determination
Bemestingsadvies voor de teelt van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' met als doel het voorkomen van bruine punten. De pH heeft een grote invloed op het voorkòmen van bruine puntjes bij 'Ellwoodii'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Drempelwaarden voor EC-waarde, Na-, Cl- en SO4 gehalte voor Chamaecyparis lawsonia 'Ellwoodii'; 2) Samenstelling van voedingsoplossing voor het bijmesten van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' in pot in mmol/l voedingsoplossing; 3) Waardering analysecijfers van de potgrond (mmol / lL) in 1:1,5 volume extract. Bij de waarderingen laag en vrij laag: met een hogere mestconcentratie bijmesten. Vrij hoog en hoog: de mestconcentratie verlagen; 4) Meststoffen dosering in EC-waarde (mS) voor Chamaecyparis lawsoniana''Ellwoodii' exclusief ballastzouten.
Type kluitplant bepaalt teeltsucces
Vlaswinkel, M.E.T. - \ 1998
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 29 - 31.
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - brassica oleracea var. gemmifera - spruitjes - wortels - boxes - tubes - pots - pot culture - yield increases - yield losses - yields - brussels sprouts - roots
Beschrijving van het intern transport bij potplantenbedrijven met rolcontainers
Annevelink, E. ; Voort, H.L.J. van der - \ 1995
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-10) - 47
dozen - containers - transporteerapparatuur - laders - potplanten - plantpotten - kweektafels - loswerktuigen - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - boxes - conveyors - loaders - pot plants - pots - staging - unloaders - indoor culture - outdoor culture
Toepassing van pluggenteelt in de teelt van gezaaid bosplantsoen van Pseudotsuga menziesii en Pinus sylvestris
Joustra, M.K. - \ 1995
Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 29) - 35
dozen - containers - nederland - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - plantenvermeerdering - onderzoek - zaden - sporen - slangen (buizen) - boxes - netherlands - ornamental woody plants - pot culture - pots - propagation - research - seeds - spores - tubes
Onderzoek naar ter plaatse zaaien van radicchio rosso
Wijk, C.A.P. van; Lighthart, J. ; Jeurissen, J.G.M. - \ 1994
In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 55 - 62.
dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - beplanten - potcultuur - plantpotten - zaaien - verplanten - slangen (buizen) - boxes - chicory - planting - pot culture - pots - sowing - transplanting - tubes
Proeven zijn uitgevoerd ter vergelijking van ter plaatse zaaien en teelt in perspotten bij radicchio rosso. Het voornaamste doel daarbij was de terugdringing van de randaantasting
Mechanisatie en recirculatie in de pot- en containerteelt : een economische analyse
Spenkelink, H. - \ 1994
Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 26) - 93
dozen - bedrijven - conservering - containers - economie - ondernemingen - milieu - agrarische bedrijfsvoering - hydrocultuur - bedrijfsvoering - natuurlijke hulpbronnen - potcultuur - plantpotten - productiekosten - bescherming - kwaliteit - recycling - herstel - hulpbronnengebruik - duurzaamheid (sustainability) - technologie - slangen (buizen) - afvalverwerking - afval - bedrijfseconomie - boxes - businesses - conservation - economics - enterprises - environment - farm management - hydroponics - management - natural resources - pot culture - pots - production costs - protection - quality - rehabilitation - resource utilization - sustainability - technology - tubes - waste treatment - wastes - business management
Orientatie op effecten van de klimaatsfactoren licht, temperatuur en luchtvochtigheid op de groei van boomkwekerijgewassen in pot
Joustra, M.K. - \ 1994
Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek nr. 25) - 39
dozen - containers - groei - houtachtige planten als sierplanten - plantenontwikkeling - potcultuur - plantpotten - stress - slangen (buizen) - fysische factoren - boxes - growth - ornamental woody plants - plant development - pot culture - pots - tubes - physical factors
Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van kluitplanten bij knolselderij
Schoneveld, J.A. ; Zwart - Roodzant, M.H. - \ 1992
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 247 - 254.
apium graveolens var. rapaceum - dozen - knolselderij - containers - plantenontwikkeling - plantenfysiologie - potcultuur - plantpotten - wortels - slangen (buizen) - boxes - celeriac - plant development - plant physiology - pot culture - pots - roots - tubes
De opkweek van planten vindt vanwege het mechanisch planten plaats in perspotten. De grond van de kluit wordt door de wortels ingekapseld. Dit geeft problemen bij de verwerkende industrie. Doel van het onderzoek is de opkweekmethode zodanig te wijzigen dat de potgrond niet ingekapseld wordt
Pot- en containerteelt in de boomkwekerij
Zwaan, A.G. van der; Spenkelink, H. ; Wilms, G.J. - \ 1992
Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 16) - 126
dozen - containers - bosbomen - bosbouw - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - forest trees - forestry - ornamental woody plants - pot culture - pots - tubes
Pot- en containerteelt in de boomkwekerij
Zwaan, A.G. van der; Spenkelink, H. ; Wilms, G.J. - \ 1991
Den Haag etc. : LEI-DLO [etc.] (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 79) - ISBN 9789052421223 - 125
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - houtachtige planten als sierplanten - bosbouw - bosbomen - boxes - tubes - pots - pot culture - ornamental woody plants - forestry - forest trees
Perspectieven papierkluitplant bij witlof in de extra vroege trek = Perspectives of paperpots in the very early forcings of witloof chicory
Kruistum, G. van; Pijnenburg, H.C.H. ; Schroeen, G.J.M. - \ 1990
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 146 - 154.
dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - forceren van planten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - jaarrondproductie - boxes - chicory - forcing - pot culture - pots - tubes - all-year-round production
De teelt van witlof is een jaarrondteelt geworden. Zodoende moet men het hele jaar door kunnen beschikken over forceerbare wortels. De teelt hiervan wordt besproken
Guzmania en Spathiphyllum op verwarmde tabletten
Vogelezang, J. ; Berg, T. van den - \ 1990
Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 87) - 37
dozen - containers - verwarming - potplanten - plantpotten - grondverwarming - zonne-energieverwarming - kweektafels - guzmania - spathiphyllum - binnen kweken (van planten) - boxes - heating - pot plants - pots - soil heating - solar heating - staging - indoor culture
Bedrijfseconomische evaluatie tabletverwarming
Benninga, J. ; Velden, N.J.A. v.d.; Vogelezang, J. - \ 1990
Aalsmeer etc. : PBN [etc.] (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 94) - 27
dozen - bedrijven - containers - economie - ondernemingen - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvoering - potplanten - plantpotten - kweektafels - bedrijfseconomie - binnen kweken (van planten) - boxes - businesses - economics - enterprises - farm management - management - pot plants - pots - staging - business management - indoor culture
Teeltvervroeging bij suikerbieten door uitplanten
Smit, A.L. ; Floot, H.W.G. ; Geelen, P.M.T.M. - \ 1989
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 50 - 58.
beta vulgaris - dozen - containers - potcultuur - plantpotten - suikerbieten - slangen (buizen) - boxes - pot culture - pots - sugarbeet - tubes
Vergelijking kluitplanten losse plant bij witte bewaarkool
Moel, C. de - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 203 - 208.
dozen - brassica oleracea var. capitata - containers - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - pot culture - pots - tubes
Onkruidbestrijding in uitgeplante witlof, oogst 1986
Jonkers, J. - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 226 - 227.
dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - herbiciden - gewasbescherming - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - chicory - herbicides - plant protection - pot culture - pots - tubes
Teeltmethoden en inwendig vuil bij prei
Kruistum, G. van - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 227 - 229.
allium porrum - dozen - containers - teelt - cultuurmethoden - preien - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - cultivation - cultural methods - leeks - pot culture - pots - tubes
Gebruik van kluitplanten bij knolselderij
Neuvel, J.J. ; Alblas, J. ; Versluis, H.P. - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 235 - 242.
apium graveolens var. rapaceum - dozen - knolselderij - containers - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - celeriac - pot culture - pots - tubes
Beoordeling van teeltplannen op potplantenbedrijven
Stein, A. - \ 1986
Den Haag : LEI (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut no. 326) - 44
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - agrarische bedrijfsvoering - nederland - boxes - tubes - pots - pot culture - farm management - netherlands
Technische en praktische uiteenzettingen over de problematiek van oppervlaktebenutting en arbeidsinzet in relatie tot teeltduur, plantdichtheid en arbeidsaanspraken van meerdere, gelijktijdig geteelde gewassen
Uitspoelingsverliezen bij teelt van boomkwekerijgewassen in pot = Loss of nutrients from containers with nursery plants
Boon, J. van der; Elk, B.C.M. van - \ 1986
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 1-86) - 126
dozen - containers - kunstmeststoffen - uitspoelen - voedingsstoffen - houtachtige planten als sierplanten - plantenvoeding - potcultuur - plantpotten - bodem - slangen (buizen) - boxes - fertilizers - leaching - nutrients - ornamental woody plants - plant nutrition - pot culture - pots - soil - tubes
Doel van de proeven, die in 1979 t/m 1981 werden uitgevoerd, was vast te stellen na welke regen- en beregeningshoeveelheid de voedingstoestand in de potgrond zo laag is geworden dat aanvulling door bijbemesting nodig is. Hiertoe werden metingen verricht bij potten met Chamaecyparis lawsoniana "Alumi", Pyracantha "Orange Glow" en Erica cineria "C.D. Eason" met Fins mosveen als potgrond
Onderzoek met kluitplanten in vollegrondsgroenteteelt in 1983, 1984 en 1985
Booij, R. ; Snoek, N.J. ; Jonge, P. de - \ 1986
Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 51) - 55
dozen - containers - nederland - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - groenteteelt - groenten - vollegrondsteelt - boxes - netherlands - pot culture - pots - tubes - vegetable growing - vegetables - outdoor cropping
7 verslagen van proefervaringen omtrent: vergelijking kluitplant en losse plant bij bloemkool en sluitkool; bruikbaarheid kluitplant bij late herfstprei en knolselderij; teeltmethoden bij knolvenkel en bij extra vroege trek van witlof; enkele aspecten van de opkweek van kluitplanten; koolvlieg- en onkruidbestrijding bij kluitplanten van koolgewassen
Production planning with a microcomputer in potplant nurseries.
Saedt, A.P.H. ; Hendriks, T.H.B. ; Smits, F.M. - \ 1986
Wageningen : IMAG - 36
automatisering - dozen - computers - containers - gegevensverwerking - mechanisatie - microcomputers - minicomputers - potcultuur - potplanten - plantpotten - productiecontroles - slangen (buizen) - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - glastuinbouw - machines - automation - boxes - data processing - mechanization - pot culture - pot plants - pots - production controls - tubes - indoor culture - outdoor culture - greenhouse horticulture
De invloed van stikstof en pH op de groei van Chamaecyparis in pot = The effect of nitrogen and pH on the growth of Chamaecyparis in pots
Niers, H. - \ 1982
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 2-82) - 61
dozen - containers - stikstofmeststoffen - houtachtige planten als sierplanten - pinopsida - potcultuur - plantpotten - bodemaciditeit - bodem ph - slangen (buizen) - boxes - nitrogen fertilizers - ornamental woody plants - pot culture - pots - soil acidity - soil ph - tubes
Verslag van een onderzoek naar het samenspel tussen stikstofbemesting en bekalking op de groei van Chamaecyparis bij containerteelt
Een langzaamwerkende mengmeststof voor boomteeltgewassen in pot
Boon, J. van der; Das, A. - \ 1981
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 10-81) - 75
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - houtachtige planten als sierplanten - plantenkwekerijen - bosbouw - plantmateriaal - cultuurmethoden - bosbomen - boomkwekerijen - kunstmeststoffen - boxes - tubes - pots - pot culture - ornamental woody plants - nurseries - forestry - planting stock - cultural methods - forest trees - forest nurseries - fertilizers
Verslag van een driejarige proef met "Osmocote 18+6+12"
Enkele technische en bedrijfseconomische aspecten van verrolbare tabletten bij de teelt van potplanten
Stein, A. ; Weel, P.A. van - \ 1980
's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Landbouw-Economisch Instituut ) - 45
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - potplanten - kweektafels - binnen kweken (van planten) - boxes - tubes - pots - pot culture - pot plants - staging - indoor culture
Vochtregime en meststofniveau bij in potten geteelde Cotoneaster en Chamaecyparis
Niers, H. - \ 1977
Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid no. 22-77) - 118
dozen - containers - cupressaceae - sierplanten - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - rosaceae - slangen (buizen) - boxes - ornamental plants - ornamental woody plants - pot culture - pots - tubes
Containerteelt in de boomkwekerij
Anonymous, - \ 1976
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3875)
bibliografieën - dozen - containers - bosbomen - bosbouw - plantenkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - bibliographies - boxes - forest trees - forestry - nurseries - ornamental woody plants - pot culture - pots - tubes
Bloempotten van houtvezel
Anonymous, - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2973)
bibliografieën - dozen - containers - plantpotten - kweektafels - bibliographies - boxes - pots - staging
Development of a pure peat mixture for raising plants with blocks
Roorda van Eysinga, J.P.N.L. - \ 1965
Wageningen : Pudoc (Agricultural research reports no. 668) - 78
groeimedia - plantpotten - dozen - containers - kweektafels - slangen (buizen) - potcultuur - veengronden - growing media - pots - boxes - staging - tubes - pot culture - peat soils
Onderzoek naar de bruikbaarheid van kunststofpotten
Spithost, L.S. - \ 1963
Naaldwijk : [s.n.] (Rapport / Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder glas no.1) - 19
dozen - containers - plantpotten - kweektafels - boxes - pots - staging
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.