Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 42

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pots
Check title to add to marked list
Innovatieve, zelf watergevende bloempot ontzorgt consumenten : techniek helpt mensen zonder groene vingers
Noort, Filip van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - aloe - yucca - ficus - pots - water requirements - water supply - computer software - consumer attitudes - new products

Het bedrijf Parrot, bekend van onder andere handsfree carkits en drones, wil dit voorjaar een zelf watergevende bloempot op de markt brengen die consumenten ontzorgt. In de pot zitten sensoren, die een aantal omgevingsfactoren meten. De pot kan zelf met behulp van ingebouwde sproeiers watergeven en de consument met behulp van bluetooth technologie en een app op de smartphone vertellen wat de plant nodig heeft. Voor de benodigde teeltkundige kennis klopte het bedrijf aan bij gewasspecialist Filip van Noort van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Doorteelt valt te verkorten in sleufpotten
Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2015
De Boomkwekerij 2015 (2015)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - goten - plantpotten - teeltsystemen - containers - vollegrondsteelt - groeianalyse - ornamental woody plants - street trees - agricultural research - ducts - pots - cropping systems - containers - outdoor cropping - growth analysis
Bomen die opgekweekt zijn in een gotensysteem, zijn korter door te kweken in sleufpotten dan in de vollegrond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door PPO dat onderdeel is van het meerjarige project ‘Teelt de grond uit’. Per gewas kunnen er echter verschillen zijn in diktegroei.
Teelt de grond uit bladgewassen Rapportage 2009 - 2013
Blind, M. ; Evenhuis, A. ; Weel, P.A. van; Verhoeven, J.T.W. - \ 2014
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 234
groenten - teeltsystemen - cultuur zonder grond - plantpotten - cultuurmethoden - materialen - effecten - kweekmedia - voedingsoplossingen - gewasbescherming - bevochtigen - bladgroenten - vegetables - cropping systems - soilless culture - pots - cultural methods - materials - effects - culture media - nutrient solutions - plant protection - wetting - leafy vegetables
Voor wat betreft de drijvende teelt van gewassen die niet direct op het systeem worden gezaaid is één van de cruciale vraagstukken: Wat is de juiste combinatie van: het type drijver; de vorm en afmetingen van en het type opkweekmateriaal (pot/plug); de positie van de pot of plug t.o.v. de voedingsoplossing; de watergeefstrategie. Mits goed op elkaar afgestemd kunnen diverse systemen tot goede resultaten leiden: 1. Een systeem waarbij de pot/plug altijd boven de voedingsoplossing hangt en in het begin regelmatig bevochtigd moet worden. 2. Een systeem waarbij de pot/plug van begin af aan met de voet continu in de voedingsoplossing hangt. 3. Een eb-/vloedsysteem (dus een combinatie van 1. en 2.).
Design challenges with Biobased Plastics
Kappen, Frans - \ 2013
bioplastics - biopolymers - properties - plastics - product development - pots - biobased materials - biobased economy
Miljoenen kilo's composteerbare bloempotjes
Schennink, Gerald - \ 2013
biobased materials - bioplastics - pots - polylactic acid - biobased economy
Zomerkwaliteit perspotten bij bladgewassen onder glas
Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1226) - 22
plantpotten - kwaliteit - slasoorten - zomerteelt - glastuinbouw - groeimedia - nederland - pots - quality - lettuces - summer cultivation - greenhouse horticulture - growing media - netherlands
Consultancy, waarin oplossingsrichtingen worden gezocht voor een betere perspotkwaliteit, specifiek voor glasslatelers in de zomerperiode. De oplossingen lijken te liggen in een grotere perspot, in het persen van aparte partijen met een luchtiger potgrondsamenstelling, en in lijmpluggen. Mogelijk kunnen weerbaarheidsverhogende stoffen ook bijdragen aan een verbeterde weggroei.
Effect pottemperatuur op vroegtijdige lipverkleuring bij Cymbidium
Kromwijk, Arca - \ 2010
temperature - pots - cymbidium - heating - discoloration - research
Minder afval met maïsplastic
Schennink, G.G.J. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)maart. - p. 8 - 8.
duurzaamheid (sustainability) - bio-energie - plantpotten - kunststoffen - biobased economy - sustainability - bioenergy - pots - plastics
Een plastic bloempot die gewoon in de gft-bak mag. Onderzoekers van de Agrotechnology and Food Sciences Group leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze plantaardige pot, die binnenkort op de markt komt
Coir fibre projects
Dam, Jan van - \ 2002
verpakkingsmaterialen - bleking - kweekmedia - kokosvezel - coir - substrates - Vezelgewassen - packaging materials - bleaching - geotextiles - culture media - verven - bouwmaterialen - geotextiel - Fibre Crops - plantpotten - substraten - building materials - pots - dyeing - biobased economy - verpakkingsmaterialen - bleking - kweekmedia - kokosvezel - coir - substrates - Vezelgewassen - packaging materials - bleaching - geotextiles - culture media - verven - bouwmaterialen - geotextiel - Fibre Crops - plantpotten - substraten - building materials - pots - dyeing - biobased economy
Presentatie over vier onderzoeksprojecten in de verwerking van kokosvezel: bouw- en verpakkingsmaterialen, bleken en kleuren, toepassingen in geotextiel en toepassingen in de tuinbouw.
Biodegradable pots for consumers need to be better
Dalfsen, P. van; Boekeloo, M. van; Schipper, A. - \ 2002
FlowerTECH 5 (2002)7. - ISSN 1388-8439 - p. 13 - 15.
plantpotten - bloementeelt - potcultuur - biodegradatie - gebruikswaarde - duurzaamheid (sustainability) - recycling - pots - floriculture - pot culture - biodegradation - use value - sustainability - recycling
De gebruikswaarde van biologisch afbreekbare potten wordt vergeleken
Biologische afbreekbare pot voor consument nog niet ideaal
Dalfsen, P. van; Boekeloo, M. van; Schipper, A. - \ 2002
De Boomkwekerij 15 (2002)21. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - biodegradatie - duurzaamheid (sustainability) - gebruikswaarde - vergelijkingen - consumenten - onderzoek - ornamental woody plants - pot culture - pots - biodegradation - sustainability - use value - comparisons - consumers - research
De gebruikswaarde van bioliogische afbreekbare potten wordt vergeleken: verslag van het lopende onderzoek
Sering : onderstam speelt hoofdrol in succes
Ruesink, D. ; Aendekerk, T.G.L. - \ 2001
De Boomkwekerij 14 (2001)25/26. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 19.
syringa - containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - forceren van planten - snijbloemen - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - cut flowers - syringa - ornamental woody plants - containers - boxes - tubes - pots - pot culture - forcing - rootstocks
De containerteelt van treksering.
Nauwkeurig mesten voorkomt bruingepunte 'Ellwoodii'
Aendekerk, T.G.L. ; Ruesink, D. - \ 2001
De Boomkwekerij 14 (2001)17. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 17.
houtachtige planten als sierplanten - chamaecyparis - compost - groeimedia - containers - dozen - plantpotten - potcultuur - ph - plantenvoeding - elektrische geleiding - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - ornamental woody plants - chamaecyparis - composts - growing media - containers - boxes - pots - pot culture - ph - plant nutrition - electrical conductance - fertilizers - fertilizer requirement determination
Bemestingsadvies voor de teelt van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' met als doel het voorkomen van bruine punten. De pH heeft een grote invloed op het voorkòmen van bruine puntjes bij 'Ellwoodii'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Drempelwaarden voor EC-waarde, Na-, Cl- en SO4 gehalte voor Chamaecyparis lawsonia 'Ellwoodii'; 2) Samenstelling van voedingsoplossing voor het bijmesten van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' in pot in mmol/l voedingsoplossing; 3) Waardering analysecijfers van de potgrond (mmol / lL) in 1:1,5 volume extract. Bij de waarderingen laag en vrij laag: met een hogere mestconcentratie bijmesten. Vrij hoog en hoog: de mestconcentratie verlagen; 4) Meststoffen dosering in EC-waarde (mS) voor Chamaecyparis lawsoniana''Ellwoodii' exclusief ballastzouten.
Type kluitplant bepaalt teeltsucces
Vlaswinkel, M.E.T. - \ 1998
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 29 - 31.
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - brassica oleracea var. gemmifera - spruitjes - wortels - boxes - tubes - pots - pot culture - yield increases - yield losses - yields - brussels sprouts - roots
Beschrijving van het intern transport bij potplantenbedrijven met rolcontainers
Annevelink, E. ; Voort, H.L.J. van der - \ 1995
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-10) - 47
dozen - containers - transporteerapparatuur - laders - potplanten - plantpotten - kweektafels - loswerktuigen - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - boxes - conveyors - loaders - pot plants - pots - staging - unloaders - indoor culture - outdoor culture
Toepassing van pluggenteelt in de teelt van gezaaid bosplantsoen van Pseudotsuga menziesii en Pinus sylvestris
Joustra, M.K. - \ 1995
Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 29) - 35
dozen - containers - nederland - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - plantenvermeerdering - onderzoek - zaden - sporen - slangen (buizen) - boxes - netherlands - ornamental woody plants - pot culture - pots - propagation - research - seeds - spores - tubes
Onderzoek naar ter plaatse zaaien van radicchio rosso
Wijk, C.A.P. van; Lighthart, J. ; Jeurissen, J.G.M. - \ 1994
In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 55 - 62.
dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - beplanten - potcultuur - plantpotten - zaaien - verplanten - slangen (buizen) - boxes - chicory - planting - pot culture - pots - sowing - transplanting - tubes
Proeven zijn uitgevoerd ter vergelijking van ter plaatse zaaien en teelt in perspotten bij radicchio rosso. Het voornaamste doel daarbij was de terugdringing van de randaantasting
Mechanisatie en recirculatie in de pot- en containerteelt : een economische analyse
Spenkelink, H. - \ 1994
Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 26) - 93
dozen - bedrijven - conservering - containers - economie - ondernemingen - milieu - agrarische bedrijfsvoering - hydrocultuur - bedrijfsvoering - natuurlijke hulpbronnen - potcultuur - plantpotten - productiekosten - bescherming - kwaliteit - recycling - herstel - hulpbronnengebruik - duurzaamheid (sustainability) - technologie - slangen (buizen) - afvalverwerking - afval - bedrijfseconomie - boxes - businesses - conservation - economics - enterprises - environment - farm management - hydroponics - management - natural resources - pot culture - pots - production costs - protection - quality - rehabilitation - resource utilization - sustainability - technology - tubes - waste treatment - wastes - business management
Orientatie op effecten van de klimaatsfactoren licht, temperatuur en luchtvochtigheid op de groei van boomkwekerijgewassen in pot
Joustra, M.K. - \ 1994
Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek nr. 25) - 39
dozen - containers - groei - houtachtige planten als sierplanten - plantenontwikkeling - potcultuur - plantpotten - stress - slangen (buizen) - fysische factoren - boxes - growth - ornamental woody plants - plant development - pot culture - pots - tubes - physical factors
Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van kluitplanten bij knolselderij
Schoneveld, J.A. ; Zwart - Roodzant, M.H. - \ 1992
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 247 - 254.
apium graveolens var. rapaceum - dozen - knolselderij - containers - plantenontwikkeling - plantenfysiologie - potcultuur - plantpotten - wortels - slangen (buizen) - boxes - celeriac - plant development - plant physiology - pot culture - pots - roots - tubes
De opkweek van planten vindt vanwege het mechanisch planten plaats in perspotten. De grond van de kluit wordt door de wortels ingekapseld. Dit geeft problemen bij de verwerkende industrie. Doel van het onderzoek is de opkweekmethode zodanig te wijzigen dat de potgrond niet ingekapseld wordt
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.