Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 42

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pots
Check title to add to marked list
Pot- en containerteelt in de boomkwekerij
Zwaan, A.G. van der; Spenkelink, H. ; Wilms, G.J. - \ 1992
Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 16) - 126
dozen - containers - bosbomen - bosbouw - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - forest trees - forestry - ornamental woody plants - pot culture - pots - tubes
Pot- en containerteelt in de boomkwekerij
Zwaan, A.G. van der; Spenkelink, H. ; Wilms, G.J. - \ 1991
Den Haag etc. : LEI-DLO [etc.] (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 79) - ISBN 9789052421223 - 125
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - houtachtige planten als sierplanten - bosbouw - bosbomen - boxes - tubes - pots - pot culture - ornamental woody plants - forestry - forest trees
Perspectieven papierkluitplant bij witlof in de extra vroege trek = Perspectives of paperpots in the very early forcings of witloof chicory
Kruistum, G. van; Pijnenburg, H.C.H. ; Schroeen, G.J.M. - \ 1990
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 146 - 154.
dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - forceren van planten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - jaarrondproductie - boxes - chicory - forcing - pot culture - pots - tubes - all-year-round production
De teelt van witlof is een jaarrondteelt geworden. Zodoende moet men het hele jaar door kunnen beschikken over forceerbare wortels. De teelt hiervan wordt besproken
Guzmania en Spathiphyllum op verwarmde tabletten
Vogelezang, J. ; Berg, T. van den - \ 1990
Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 87) - 37
dozen - containers - verwarming - potplanten - plantpotten - grondverwarming - zonne-energieverwarming - kweektafels - guzmania - spathiphyllum - binnen kweken (van planten) - boxes - heating - pot plants - pots - soil heating - solar heating - staging - indoor culture
Bedrijfseconomische evaluatie tabletverwarming
Benninga, J. ; Velden, N.J.A. v.d.; Vogelezang, J. - \ 1990
Aalsmeer etc. : PBN [etc.] (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 94) - 27
dozen - bedrijven - containers - economie - ondernemingen - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvoering - potplanten - plantpotten - kweektafels - bedrijfseconomie - binnen kweken (van planten) - boxes - businesses - economics - enterprises - farm management - management - pot plants - pots - staging - business management - indoor culture
Teeltvervroeging bij suikerbieten door uitplanten
Smit, A.L. ; Floot, H.W.G. ; Geelen, P.M.T.M. - \ 1989
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 50 - 58.
beta vulgaris - dozen - containers - potcultuur - plantpotten - suikerbieten - slangen (buizen) - boxes - pot culture - pots - sugarbeet - tubes
Vergelijking kluitplanten losse plant bij witte bewaarkool
Moel, C. de - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 203 - 208.
dozen - brassica oleracea var. capitata - containers - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - pot culture - pots - tubes
Onkruidbestrijding in uitgeplante witlof, oogst 1986
Jonkers, J. - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 226 - 227.
dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - herbiciden - gewasbescherming - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - chicory - herbicides - plant protection - pot culture - pots - tubes
Teeltmethoden en inwendig vuil bij prei
Kruistum, G. van - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 227 - 229.
allium porrum - dozen - containers - teelt - cultuurmethoden - preien - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - cultivation - cultural methods - leeks - pot culture - pots - tubes
Gebruik van kluitplanten bij knolselderij
Neuvel, J.J. ; Alblas, J. ; Versluis, H.P. - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 235 - 242.
apium graveolens var. rapaceum - dozen - knolselderij - containers - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - celeriac - pot culture - pots - tubes
Beoordeling van teeltplannen op potplantenbedrijven
Stein, A. - \ 1986
Den Haag : LEI (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut no. 326) - 44
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - agrarische bedrijfsvoering - nederland - boxes - tubes - pots - pot culture - farm management - netherlands
Technische en praktische uiteenzettingen over de problematiek van oppervlaktebenutting en arbeidsinzet in relatie tot teeltduur, plantdichtheid en arbeidsaanspraken van meerdere, gelijktijdig geteelde gewassen
Uitspoelingsverliezen bij teelt van boomkwekerijgewassen in pot = Loss of nutrients from containers with nursery plants
Boon, J. van der; Elk, B.C.M. van - \ 1986
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 1-86) - 126
dozen - containers - kunstmeststoffen - uitspoelen - voedingsstoffen - houtachtige planten als sierplanten - plantenvoeding - potcultuur - plantpotten - bodem - slangen (buizen) - boxes - fertilizers - leaching - nutrients - ornamental woody plants - plant nutrition - pot culture - pots - soil - tubes
Doel van de proeven, die in 1979 t/m 1981 werden uitgevoerd, was vast te stellen na welke regen- en beregeningshoeveelheid de voedingstoestand in de potgrond zo laag is geworden dat aanvulling door bijbemesting nodig is. Hiertoe werden metingen verricht bij potten met Chamaecyparis lawsoniana "Alumi", Pyracantha "Orange Glow" en Erica cineria "C.D. Eason" met Fins mosveen als potgrond
Onderzoek met kluitplanten in vollegrondsgroenteteelt in 1983, 1984 en 1985
Booij, R. ; Snoek, N.J. ; Jonge, P. de - \ 1986
Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 51) - 55
dozen - containers - nederland - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - groenteteelt - groenten - vollegrondsteelt - boxes - netherlands - pot culture - pots - tubes - vegetable growing - vegetables - outdoor cropping
7 verslagen van proefervaringen omtrent: vergelijking kluitplant en losse plant bij bloemkool en sluitkool; bruikbaarheid kluitplant bij late herfstprei en knolselderij; teeltmethoden bij knolvenkel en bij extra vroege trek van witlof; enkele aspecten van de opkweek van kluitplanten; koolvlieg- en onkruidbestrijding bij kluitplanten van koolgewassen
Production planning with a microcomputer in potplant nurseries.
Saedt, A.P.H. ; Hendriks, T.H.B. ; Smits, F.M. - \ 1986
Wageningen : IMAG - 36
automatisering - dozen - computers - containers - gegevensverwerking - mechanisatie - microcomputers - minicomputers - potcultuur - potplanten - plantpotten - productiecontroles - slangen (buizen) - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - glastuinbouw - machines - automation - boxes - data processing - mechanization - pot culture - pot plants - pots - production controls - tubes - indoor culture - outdoor culture - greenhouse horticulture
De invloed van stikstof en pH op de groei van Chamaecyparis in pot = The effect of nitrogen and pH on the growth of Chamaecyparis in pots
Niers, H. - \ 1982
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 2-82) - 61
dozen - containers - stikstofmeststoffen - houtachtige planten als sierplanten - pinopsida - potcultuur - plantpotten - bodemaciditeit - bodem ph - slangen (buizen) - boxes - nitrogen fertilizers - ornamental woody plants - pot culture - pots - soil acidity - soil ph - tubes
Verslag van een onderzoek naar het samenspel tussen stikstofbemesting en bekalking op de groei van Chamaecyparis bij containerteelt
Een langzaamwerkende mengmeststof voor boomteeltgewassen in pot
Boon, J. van der; Das, A. - \ 1981
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 10-81) - 75
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - houtachtige planten als sierplanten - plantenkwekerijen - bosbouw - plantmateriaal - cultuurmethoden - bosbomen - boomkwekerijen - kunstmeststoffen - boxes - tubes - pots - pot culture - ornamental woody plants - nurseries - forestry - planting stock - cultural methods - forest trees - forest nurseries - fertilizers
Verslag van een driejarige proef met "Osmocote 18+6+12"
Enkele technische en bedrijfseconomische aspecten van verrolbare tabletten bij de teelt van potplanten
Stein, A. ; Weel, P.A. van - \ 1980
's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Landbouw-Economisch Instituut ) - 45
containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - potplanten - kweektafels - binnen kweken (van planten) - boxes - tubes - pots - pot culture - pot plants - staging - indoor culture
Vochtregime en meststofniveau bij in potten geteelde Cotoneaster en Chamaecyparis
Niers, H. - \ 1977
Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid no. 22-77) - 118
dozen - containers - cupressaceae - sierplanten - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - rosaceae - slangen (buizen) - boxes - ornamental plants - ornamental woody plants - pot culture - pots - tubes
Containerteelt in de boomkwekerij
Anonymous, - \ 1976
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3875)
bibliografieën - dozen - containers - bosbomen - bosbouw - plantenkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - bibliographies - boxes - forest trees - forestry - nurseries - ornamental woody plants - pot culture - pots - tubes
Bloempotten van houtvezel
Anonymous, - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2973)
bibliografieën - dozen - containers - plantpotten - kweektafels - bibliographies - boxes - pots - staging
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.