Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn
  Brevé, Niels ; Laak, Gerard de; Houben, Bram ; Reiniers, Karsten ; Zonneveld, Gijs van; Blom, Esther ; Breukelaar, André ; Winter, Hendrik V. ; Vis, Hendry - \ 2015
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 10 (2015)38. - ISSN 1569-7533 - p. 4 - 7.
  herintroductie van soorten - steuren - bedreigde soorten - uitsterven - rijn - wildbeheer - wildbescherming - reintroduction of species - sturgeons - endangered species - extinction - river rhine - wildlife management - wildlife conservation
  De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa. Het is een geweldige uitdaging om deze oervis met beenplaten en vier snorharen voor uitsterven te behoeden
  Eerste gekweekte rivierkreeften uitgezet
  Ramaker, R. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  rivierkreeft - aquatische ecologie - herintroductie van soorten - bedreigde soorten - habitats - plassen - veluwe - crayfish - aquatic ecology - reintroduction of species - endangered species - habitats - ponds - veluwe
  Voor het eerst zijn gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet in de Nederlandse natuur. De Europese rivierkreeft kwam tot voor kort nog slechts voor in één Nederlandse vijver en het leek slechts een kwestie van tijd tot de soort uit ons land zou verdwijnen. Een kweekprogramma moet nu de Europese rivierkreeft behouden voor Nederland. Sommige oorzaken van de teruggang in Europese rivierkreeften zijn inmiddels weggenomen, maar de kreeftenpest vormt nog steeds een grote bedreiging.
  Desk-study on habitat quality for the European Sturgeon in the Dutch Rhine and southern North Sea
  Winter, H.V. ; Teal, L.R. ; Wolfshaar, K.E. van de; Griffioen, A.B. ; Houben, B. ; Breve, N.W.P. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C044/15) - 50
  habitats - beoordeling - aquatische ecologie - vissen - steuren - herintroductie van soorten - rijn - habitats - assessment - aquatic ecology - fishes - sturgeons - reintroduction of species - river rhine
  One of the most endangered fish species worldwide is the European sturgeon Acipenser sturio. The River Rhine was home to an important sturgeon population that went locally extinct in the first half of the 20th century. In recent decades, many improvements of the ecological quality of the Rhine have taken place. Because the last remaining wild population of European sturgeon in the Gironde basin is very small and at considerable distance, it appears unlikely that rapid recolonization will take place if the Rhine is suitable again. That is why Stichting ARK, World Wildlife Fund (WWF) and the Dutch Anglers Association (Sportvisserij Nederland) have started a trajectory with the eventual reintroduction of the European sturgeon in the Rhine basin as the ultimate goal.
  Kweek- en uitzetprogramma van knoflookpaddenlarven
  Crombaghs, B. ; Bebber, I. van; Zee, J. van der; Janse, J. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Jansman, H.A.H. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)1. - ISSN 0024-1520 - p. 7 - 14.
  amphibia - padden - fauna - herintroductie van soorten - oost-nederland - amphibia - toads - fauna - reintroduction of species - east netherlands
  In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad? In een drietal artikelen komen achtereenvolgens aan bod: de historie van de Knoflookpad in Nederland, waarom en hoe in 2010 werd overgegaan tot bijplaatsing en herintroductie en tot slot welke scenario’s er zijn voor de toekomst van de Knoflookpad.
  Europese rivierkreeft in Nederland: kansen in Kerkrade
  Roessink, I. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2372) - 47
  rivierkreeft - habitats - aquatische ecologie - waterkwaliteit - dierentuinen - herintroductie van soorten - zuid-limburg - crayfish - habitats - aquatic ecology - water quality - zoological gardens - reintroduction of species - zuid-limburg
  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kerkrade. In dit onderzoek wordt onderzocht of er voor een herintroductie van de Europese rivierkreeft in zijn oorspronkelijke leefgebied mogelijke geschikte locaties binnen het gebied ‘Park Erenstein’ aanwezig zijn. Om dit te bepalen zijn verschillende waterpartijen in dit gebied geïnventariseerd op hun geschiktheid waarbij gebruik gemaakt is van chemische, fysische en biologische kwaliteitscriteria en de mate van isolatie van het water. De onderzochte waterpartijen lagen in Gaia Zoo park, aan de Cranenweyer of meer geïsoleerd in het gebied. Uit de inventarisatie blijkt dat er verschillende locaties binnen het gebied aanwezig zijn die direct geschikt lijken voor een uitzetting van Europese rivierkreeften (dit zijn de waterpartij van het muskusossenverblijf, van het gorillaverblijf en die bij de ingang van Gaia Zoo park). Ook zijn er enkele locaties die in hun huidige toestand nog niet geschikt zijn, maar zeker potentieel geschikt te maken zijn (waterpartij bij slingerapen en de vijver bij Nieuw Erenstein). Het voorkomen van grote (roof)vissen en concurrerende Turkse rivierkreeften maken de Cranenweyer zelf en de hiermee verbonden wateren niet geschikt voor het uitzetten van de Europese rivierkreeft
  Houting in het IJsselmeergebied. Een uitgestorven vis terug?
  Winter, H.V. ; Leeuw, J.J. de; Bosveld, J. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C084/08) - 31
  coregonus - noordzee - populatie-ecologie - populatiebiologie - herintroductie van soorten - ijsselmeer - coregonus - north sea - population ecology - population biology - reintroduction of species - lake ijssel
  De oorspronkelijke populatie Noordzeehouting (Coregonus oxyrhynchus) van het Rijnstroomgebied wordt beschouwd als uitgestorven sinds 1939. In 1992 is begonnen met een grootschalig uitzetprogramma van houting in Duitsland op basis van een Deense entpopulatie van de rivier de Vidå die uitmondt in de Noordzee. Hoewel de taxonomische status van houting en andere coregoniden (waaronder grote marene) nog veel onduidelijkheden bevat en aan wetenschappelijke discussie onderhevig is, is deze Deense populatie waarschijnlijk het meest verwant aan de oorspronkelijke houtingpopulatie Voor een adequate bescherming van deze houtingpopulatie is het van belang hoe deze populatie zich verder ontwikkelt, hoe trekpatronen zich ontwikkelen in het Rijnstroomgebied en welke habitats en migratiemogelijkheden daarbij van belang zijn en hoe grootschalige milieuveranderingen en klimaatveranderingen van invloed kunnen zijn op het toekomstig succes van de houting in het Rijnstroomgebied.
  Draft: hamster protection plan 2005-2010 : version 4 October 2005
  Haye, M.J.J. la; Jansman, H.A.H. - \ 2005
  Ede : Ministerie LNV, Directie Kennis (Report DK 039) - 33
  hamsters - cricetinae - bedreigde soorten - natuurbescherming - limburg - herintroductie van soorten - dierenbescherming - hamsters - cricetinae - endangered species - nature conservation - limburg - reintroduction of species - animal protection
  This Protection Plan comprises a series of measures designed to ensure that the species is able to reproduce and sustain itself in a growing number of locations. The Plan is the result of cooperation between several organisations and government agencies. Together with these partners, the Province will ensure that the Plan is carried out in the coming years.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.