Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Power-Knowledge and Tour Guide Training: Capitalistic Domination, Utopian Visions and the Creation and Negotiation of UNESCO’s Homo Turismos in Macao
  Ong, C.E. ; Ryan, C. ; McIntosh, A.M. - \ 2014
  Annals of Tourism Research 48 (2014). - ISSN 0160-7383 - p. 221 - 234.
  group package tour - service
  This paper offers insights into the power-knowledge situations within tour guide training in Macao and queries the associated embedded capitalistic domination and utopian pressures. Drawing upon a tour guide trainer’s autoethnography, ethnography within the classroom, life and work history interviews with tour guides, and critical discourse analysis of key training materials, it is observed that tour guide training in Macao encouraged capital-induced normalization processes relating to categorising and moulding malleable workers for the dominant and dominating tourism industry. UNESCO-endorsed training materials and their projections of utopian visions are found to promote a new ‘breed’ of self-regulating specialist tour guides the authors termed, the homo turismos.
  Dode bijen geven hun geheimen prijs
  Cornelissen, B. - \ 2010
  Bijenhouden 4 (2010)1. - ISSN 1877-9786 - p. 14 - 15.
  bijenhouderij - bijenbroed - imkers - doodsoorzaken - bijenziekten - monsters - vuilbroed - service - gegevens verzamelen - beekeeping - honey bee brood - beekeepers - causes of death - bee diseases - samples - foul brood - servicing - data collection
  Al jaren sturen bijenhouders ons monsters van dode bijen en bijenbroed. We kijken deze monsters na op ziekten om de doodsoorzaak na te gaan. De laatste twee jaar hebben we actief bekendheid gegeven aan deze (gratis) service, waardoor het aantal ingezonden monsters gigantisch is toegenomen. Dat levert wel meer werk, maar vooral meer gegevens op. Een overzicht van de resultaten van september 2008 tot september 2009
  Pesticide governance in export supply chains: the case of vegetable and fruit production in Vietnam
  Pham Van Hoi, ; Mol, A.P.J. ; Oosterveer, P.J.M. - \ 2010
  Environment and Planning C. Government and Policy 28 (2010)1. - ISSN 0263-774X - p. 97 - 111.
  food safety - biotechnology - service - sector
  We analyze the role of international agrofood supply chains in greening vegetable and fruit products and production in Vietnam. Mainly through contract-based procurement, the export- oriented vegetable and fruit supply chain is better structured and organized than the domestic supply chain. Exporters intervene to some degree in fruit and vegetable farming, to safeguard supply and to improve product quality. Pesticide use is one of exporters’ concerns, although pesticide application remains largely controlled by farmers. Despite some endogenous innovations to improve vegetable and fruit pesticide practices, farmers and exporters are especially responding to the demands of importers. Relatively lax import regulations from the main export markets (China and Russia) are the main reason for limited achievements in less-pesticide-dependent vegetable and fruit production in Vietnam. By the same token, these limited innovations constrain farmers and exporters from exporting to more challenging markets in the EU, the US, and Japan. Hence, in Vietnam export markets have hardly induced reduction in the use of pesticides in agricultural vegetable and fruit production
  Sensing a changing world
  Ligtenberg, A. ; Kooistra, L. - \ 2009
  Sensors 9 (2009)9. - ISSN 1424-8220 - p. 6819 - 6822.
  sensor networks - service - web
  workshop “Sensing a Changing World” was held in Wageningen, The Netherlands, from November 19–21, 2008. The main goal of the workshop was to explore and discuss recent developments in sensors and (wireless) sensor networks for monitoring environmental processes and human spatial behavior in a changing world. The challenge is then to develop concepts and applications that can provide timely and on-demand knowledge to end-users in different domains over a range of different spatial and temporal scales. During this workshop over 50 participants, representing 15 countries, presented and discussed their recent research. The workshop provided a broad overview of state-of-the-art research in a broad range of application fields: oceanography, air quality, biodiversity and vegetation, health, tourism, water management, and agriculture. In addition the workshop identified the future research challenges. One of the outcomes of the workshop was a special issue in the journal Sensors with contributions presented at the workshop. This editorial of the special issue aims to provide an overview of the discussions held during the workshop. It highlights the ideas of the authors and participants of the workshop about directions of future research for further development of sensor-webs for “sensing” spatial phenomena. The “big” question was are we already able to sense a changing world? And if the answer is positive, then what are we going to sense and for what?
  PR test melkmeters voor ICAR
  Soede, H.J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)2. - ISSN 1386-8470 - p. 29 - 30.
  melkmachines - componenten - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - milking machines - components - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing
  Het PR heeft in de loop der jaren de werking van een aantal elektronische melkmeters onderzocht. Het PR verzorgt de laboratoriumtest waarin de werking onder verschillende omstandigheden wordt bekeken. Het NRS voert de praktijktest uit waarbij de werking onder praktijkomstandigheden wordt beoordeeld. Als de meter de testen goed heeft doorstaan, wordt een voorlopige goedkeuring door het Internationaal Comité Animal Recording (ICAR) verleend.
  Trekkerkeuring, steeds meer keuringsstations voor trekkers
  Vries, R.L. de - \ 1998
  Landbouwmechanisatie 49 (1998)4. - ISSN 0023-7795 - p. 32 - 33.
  trucks - trekkers - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - nederland - trucks - tractors - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - netherlands
  In een tabel een overzicht van IMAG-DLO erkende Trekkerkeuringssations en Testcentra in Nederland
  Helft veldspuiten vertoont gebreken
  Vries, R.L. de - \ 1998
  Landbouwmechanisatie 49 (1998)3. - ISSN 0023-7795 - p. 24 - 25.
  gewasbescherming - uitrusting - spuitapparaten - componenten - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - regulatie - wetgeving - beleid - duitsland - plant protection - equipment - sprayers - components - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - regulation - legislation - policy - germany
  Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties
  Huijsmans, P. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 38 - 39.
  melkmachines - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - kwaliteitscontroles - statistiek - kwaliteit - prestatieniveau - milking machines - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - quality controls - statistics - quality - performance
  Het project Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) functioneert nu drie jaar. Het project voorziet duidelijk in een behoefte om de kwaliteit van het onderhoud van de melkinstallatie te verbeteren en te borgen. In dit kader worden alle meet- en adviesrapporten, welke gebruikt worden bij een onderhoudsbeurt, opgestuurd naar het secretariaat van het KOM. Jaarlijks worden de onderhoudsmonteurs beoordeeld via een steekproef uit de ingestuurde meet- en adviesrapporten.
  Snelle controle reiniging melkwinningsapparatuur ATP-metingen
  Wiegersma, W. ; Slaghuis, B. ; Nieuwenhof, F. ; Engelbertink, A. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
  landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - melkmachines - componenten - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - pyrofosfatasen - adenosinetrifosfatase - luminescentie - fluorescentie - schoonmaken - desinfectie - optica - fosforescentie - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - milking machines - components - animal products - bacteriology - bacterial count - pyrophosphatases - adenosinetriphosphatase - luminescence - fluorescence - cleaning - disinfection - optics - phosphorescence
  Voor controle van de reiniging van apparatuur in de levensmiddelenindustrie is sinds een paar jaar een nieuwe methode beschikbaar: de ATP-bioluminescentiemethode. Het PR heeft samen met het Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek (NIZO) te Ede gekeken of de methode ook toepasbaar is voor controle van de reiniging van melkwinningsapparatuur. De methode is snel, eenvoudig en objectief, maar het voegt niet veel toe aan zien en voelen.
  Veehouder moet zelf kleine storingen aan melkrobot verhelpen.
  Sonck, B. ; Daelemans, J. ; Speelman, L. ; Metz, J.H.M. - \ 1997
  Landbouwmechanisatie 48 (1997)10. - ISSN 0023-7795 - p. 54 - 55.
  robots - melkmachines - melkvee - melkveehouderij - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - robots - milking machines - dairy cattle - dairy farming - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing
  Een melkrobot moet overcapaciteit hebben en dat is vooral belangrijk in geval van storingen. In dit artikel wordt duidelijk dat de veehouder zelf eenvoudige technische problemen moet kunnen oplossen
  Een beslissingsondersteunend model voor de vervangingsinvestering van een machine of werktuig
  Schoorlemmer, H.B. ; Krikke, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 207 - 211.
  afschrijving - kosten - besluitvorming - depreciatie - uitrusting - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - onderhoud - vervanging - service - gereedschappen - arbeidsleven - machines - amortization - costs - decision making - depreciation - equipment - farm equipment - farm machinery - maintenance - replacement - servicing - tools - working life - machines
  De relevante aspecten m.b.t. een vervangingsinvestering worden in kaart gebracht. Tevens worden de beperkingen besproken van de gebruikelijke wijze van bepaling van het vervangingsmoment. Vervolgens wordt een op het PAGV ontwikkeld model beschreven dat primair bedoeld is de individuele ondernemer te ondersteunen bij de vervangingsafweging van een specifieke machine of werktuig. De kostenoverwegingen en de fiscale aspecten worden in dit model geintegreerd
  Belang goede korrelkwaliteit van kunstmest.
  Hofstee, J.W. ; Steevens, J.C.A. - \ 1991
  Landbouwmechanisatie 42 (1991)2. - ISSN 0023-7795 - p. 19 - 21.
  uitstrooien - samenstelling - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - kunstmeststoffen - korrels - onderhoud - prestatieniveau - kwaliteit - onderzoek - service - gereedschappen - proeven - broadcasting - composition - farm equipment - farm machinery - fertilizers - granules - maintenance - performance - quality - research - servicing - tools - trials
  Behandeling van een aantal punten waaraan de kunstmest moet voldoen wil deze goed strooibaar zijn. Daarnaast in het kort aandacht voor de afstelling van de kunstmeststrooier en de gevolgen van slecht strooien
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.