Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mobiele slachterij haalbaar? : veehouders tonen interesse in mobiele slachtsystemen
  Animal Sciences Group (ASG), ; Boxtel, M. van - \ 2011
  Ekoland 32 (2011)11. - ISSN 0926-9142 - p. 27 - 27.
  slacht - slachthuizen - slachtuitrusting - mobiele toepassingen - haalbaarheidsstudies - biologische landbouw - slaughter - abattoirs - slaughtering equipment - mobile applications - feasibility studies - organic farming
  Een mobiele eenheid voor alleen het slachten, waarbij vervolgens het koelen, uitbenen en uitsnijden elders gebeurt, kan een oplossing zijn voor veehouders met bijzondere dieren als geiten of kalkoenen en voor terreinbeherende organisaties als staatsbosbeheer.
  Haalbaarheid mobiel slachthuis en uitsnijderij = Feasibility of mobile slaughter and cutting carcasses
  Lambooij, E. ; Puister-Jansen, L.F. ; Graven, W. ; Bemelman, Y. ; Hoste, R. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 460)
  slacht - slachtuitrusting - mobiele toepassingen - streekgebonden producten - biologische landbouw - pluimvee - varkens - rundvee - schapen - geiten - dierenwelzijn - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - dierlijke productie - diergezondheid - slaughter - slaughtering equipment - mobile applications - regional specialty products - organic farming - poultry - pigs - cattle - sheep - goats - animal welfare - feasibility studies - economic viability - animal production - animal health
  To develop selling of local products and biologic meat a mobile unit for slaughter farm animals with a permanent cutting and selling room at the farm can be useful.
  Gevolgen van een nacht overliggen van varkens op de slachterij voor karkasgewicht en kwaliteit
  Huiskes, J. ; Binnendijk, G. ; Hertum, C. van; Lageveen, W. - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)1. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 16.
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - varkens - slacht - slachtgewicht - slachtuitrusting - carcass composition - carcass quality - pigs - slaughter - slaughter weight - slaughtering equipment
  Om na te gaan of er als gevolg van een nacht overliggen van varkens op de slachterij verlies onstaat aan warm geslacht gewicht is dit zogenaamd overliggen vergeleken met slachting op de dag van aanvoer. Aanvullend is ook gekeken naar kwaliteitskenmerken.
  De invloed van bewerkingsmethoden en herkomst op de rundvleeskwaliteit = The effect of processing techniques and origin on beef quality
  Schneijdenberg, T.C.H.G.P. ; Eikelenboom, G. ; Hoving - Bolink, A.H. - \ 1989
  Zeist : IVO (IVO - rapport B-332, B-355)
  rundvlees - kalfsvlees - vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - dierlijke producten - kwaliteit - nederland - beef - veal - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - animal products - quality - netherlands
  Bij 10 Nederlandse middelgrote tot grote rundvee-exportslachterijen is aan de hand van vraaggesprekken een beeld verkregen van de variatie in toepassing van bewerkingsmethoden in de fase van slachting en bewerking van karkassen tot aan het moment van aflevering van het eindprodukt van de slachterij in de vorm van vers vlees. De volgende aspecten zijn hierbij bekeken: het al of niet uitvoeren van elektrostimulatie, wijze van uitvoering en effectiviteit hiervan; de wijze en snelheid van koelen van halve karkassen, bouten en gevacumeerde deelstukken; het tijdstip van uitbenen; en de kwantiteit en kwaliteit van het uit te benen materiaal
  Waste water treatment and solid waste handling at slaughterhouses in Yemen Arab Republic (Y.A.R.) : report of mission to Yemen Arab Republic (Y.A.R.) March 5th - March 24th, 1989
  Hoeks, J. - \ 1989
  Wageningen : ICW (ICW note 1962) - 40
  vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - vleesafval - vleesbijproducten - gezondheidsbescherming - verontreinigd water - afvalverwerking - vaste afvalstoffen - industrieel afval - rioolwater - afvalwater - volume - jemen - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - offal - meat byproducts - health protection - polluted water - waste treatment - solid wastes - industrial wastes - sewage - waste water - volume - yemen
  Gericht de toekomst in; naar een betere besturing van slachterijen (3).
  Zuurbier, P. ; Dortmond, M. - \ 1989
  Vleesdistributie en Vleestechnologie 24 (1989)10. - ISSN 0042-7691 - p. 10 - 12.
  vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - voedsel - voedingsmiddelen - consumenteninformatie - consumenten - onderzoek - vraag - marktstructuur - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - food - foods - consumer information - consumers - research - demand - market structure
  Lezingen gehouden tijdens kontaktdag Verwerkende industrie 6 november 1986
  Anonymous, - \ 1986
  Beekbergen : Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (COVP-uitgave 014) - ISBN 9789071463136 - 143
  voedselindustrie - pluimvee - pluimveevlees - kippenvlees - eendenvlees - vlees - verpakken - slachthuizen - slacht - slachtuitrusting - karkaskwaliteit - food industry - poultry - poultry meat - chicken meat - duck meat - meat - packing - abattoirs - slaughter - slaughtering equipment - carcass quality
  Verslag van een reis naar Zurich (7 - 11 juli 1975); Verslag van een reis naar Zwitserland (8 - 11 juni 1976)
  Hoenderken, R. ; Sybesma, W. - \ 1976
  Zeist : I.V.O. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord", C. no. 300) - 13
  vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - zwitserland - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - switzerland
  Slachten van rundvee en varkens : bedwelming, ontharen en ontvellen, vleesdegeneratie, slachtkwaliteit
  Anonymous, - \ 1976
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3867)
  vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - rundvlees - kalfsvlees - varkensvlees - bibliografieën - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - beef - veal - pigmeat - bibliographies
  Uitbeen- en uitsnijproef met voorvoeten van interventie-vleesstieren van uiteenlopende kwaliteit, op 11 en 12 juni 1974 bij de Fa. Hogeslag te Olst
  Nijeboer, H. - \ 1975
  Zeist : I.V.O. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord" C-247) - 8
  vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - rundvlees - kalfsvlees - rundvee - nederland - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - beef - veal - cattle - netherlands
  Spierbloedingen : een overzicht
  Sybesma, W. ; Wal, P.G. van der - \ 1972
  Zeist : [s.n.] (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord" no. C-176) - 5
  prestatieniveau - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - slachtuitrusting - zoölogie - performance - pigmeat - pigs - quality - slaughter - slaughtering equipment - zoology
  Methods of carcass assessment in research on carcass quality in the Netherlands
  Bergstroem, P.L. ; Kroeske, D. - \ 1968
  Zeist : I.V.O. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord" no. C 123) - 18
  vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - vleeswaren - dierlijke producten - kwaliteit - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - meat products - animal products - quality
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.