Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 25 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Invloed van citruspulp in het voer van mestvarkens op de mestresultaten en op de stank van de geproduceerde mest en mest plus urine
  Lenis, N.P. - \ 1976
  Lelystad : I.V.V.O. (Rapport / Instituut voor veevoedingsonderzoek 'Hoorn' no. 94) - 17
  bijproducten - voedselindustrie - industrieel afval - varkens - vaste afvalstoffen - afvalverwerking - byproducts - food industry - industrial wastes - pigs - solid wastes - waste treatment
  Het drogen van kippemest met behulp van stallucht in verschillende staltypen
  Kroodsma, W. - \ 1976
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 73) - 46
  kippen - industrieel afval - pluimveemest - vaste afvalstoffen - afvalverwerking - fowls - industrial wastes - poultry manure - solid wastes - waste treatment
  Kontaktbijeenkomst van onderzoekers over mest-, gier- en stankproblemen op 28 februari en 1 maart 1973 in het I.A.C. te Wageningen
  Es, A. van; Have, P. ten; Dijk, H. van - \ 1973
  Wageningen : IAC - 118
  luchtverontreiniging - geurstoffen - bodemverontreiniging - stalmest - afvalverwerking - vaste afvalstoffen - industrieel afval - schoonmaakgereedschap - stallen - air pollution - odours - soil pollution - farmyard manure - waste treatment - solid wastes - industrial wastes - cleaning equipment - stalls
  Mestafzet op de veredelingsbedrijven
  Poelma, H.R. - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen no. 56) - 6
  schoonmaakgereedschap - stallen - bodemverontreiniging - luchtverontreiniging - afvalverwerking - vaste afvalstoffen - industrieel afval - zoötechniek - cleaning equipment - stalls - soil pollution - air pollution - waste treatment - solid wastes - industrial wastes - zootechny
  De invloed van vuilstorten op (grond) water en bodem
  Anonymous, - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3457)
  luchtverontreiniging - bibliografieën - gezondheid - industrieel afval - stortterreinen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - bodemverontreiniging - vaste afvalstoffen - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - afvalverwerking - air pollution - bibliographies - health - industrial wastes - landfills - municipal refuse disposal - refuse tips - soil pollution - solid wastes - waste disposal - waste disposal sites - waste treatment
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.