Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Atmospheric Boundary Layer, Integrating Air Chemistry and Land Interactions
  Vilà-Guerau De Arellano, J. ; Heerwaarden, C.C. van; Stratum, B.J.H. van; Dries, C.L.A.M. van den - \ 2015
  New York : Cambridge University Press - ISBN 9781107090941 - 265
  atmosferische grenslaag - atmosfeer - fysica - chemie - plantenfysiologie - vegetatie - bodemkunde - meteorologie - agrometeorologie - hydrologie - studieboeken - atmospheric boundary-layer - atmosphere - physics - chemistry - plant physiology - vegetation - soil science - meteorology - agricultural meteorology - hydrology - textbooks
  This textbook provides an introduction to the interactions between the atmosphere and the land for advanced undergraduate and graduate students and a reference text for researchers in atmospheric physics and chemistry, hydrology, and plant physiology. The combination of the book, which provides the essential theoretical concepts, and the associated interactive Chemistry Land-surface Atmosphere Soil Slab (CLASS) software, which provides hands-on practical exercises and allows students to design their own numerical experiments, will prove invaluable for learning about many aspects of the soil-vegetation-atmosphere system. This book has a modular and flexible structure, allowing instructors to accommodate it to their own learning-outcome needs.
  De bouwstenen van het leven : een introductie tot de moleculaire celbiologie
  Prinsen, J.A.M.M. ; Leij, F.R. van der - \ 2014
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862412 - 470
  cellen - moleculaire biologie - celbiologie - atomen - moleculen - eiwitten - dna - rna - metabolisme - celdeling - studieboeken - cells - molecular biology - cellular biology - atoms - molecules - proteins - dna - rna - metabolism - cell division - textbooks
  In De bouwstenen van het leven wordt - ook voor leken - op een toegankelijke wijze een overzicht gegeven van de basale kennis van de biochemie en de moleculaire celbiologie (ook wel Life Sciences genoemd). De wereld van DNA, RNA en eiwitten, van energiemetabolisme tot en met genetica, is door Jan Prinsen en Feike van der Leij op een overzichtelijke manier begrijpelijk gemaakt. Niet alleen voor Bachelor-studenten een goed alternatief naast Engelstalige standaardwerken, maar voor iedereen die wil weten hoe de processen in ons lichaam en in de natuur om ons heen op moleculair niveau verklaard kunnen worden. De auteurs hebben daarbij een klassieke kijk gecombineerd met de laatste inzichten en maken op een heldere manier gebruik van de soms onvermijdelijke vaktaal. Het is daarmee oprecht een introductie tot de moleculaire celbiologie te noemen. De informatie wordt in lagen aangereikt: de lezer kan zelf de mate van diepgang en detail bepalen.
  Environmental Psychology: An Introduction
  Steg, L. ; Berg, A.E. van den; Groot, J.I.M. de - \ 2012
  UK : Wiley-Blackwell (BPS textbooks in psychology ) - ISBN 9780470976388 - 406
  omgevingspsychologie - gezondheid - welzijn - landschapsbeleving - wild - natuur - perceptie - gedrag - milieubeheer - stedelijke gebieden - studieboeken - environmental psychology - health - well-being - landscape experience - wildlife - nature - perception - behaviour - environmental management - urban areas - textbooks
  Environmental Psychology: An Introduction offers a research-based introduction to the psychological relationship between humans and their built and natural environments and discusses how sustainable environments can be created to the benefit of both people and nature •Explores the environment's effects on human wellbeing and behaviour, factors influencing environmental behaviour and ways of encouraging pro-environmental action •Provides a state-of-the-art overview of recent developments in environmental psychology, with an emphasis on sustainability as a unifying principle for theory, research and interventions •While focusing primarily on Europe and North America, also discusses environmental psychology in non-Western and developing countries •Responds to a growing interest in the contribution of environmental psychologists to understanding and solving environmental problems and promoting the effects of environmental conditions on health and wellbeing
  Recht voor de groenblauwe ruimte
  Kistenkas, F.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862016 - 216
  natuurbeschermingsrecht - ruimtelijke ordeningsrecht - bestuursrecht - wetgeving - landschap - landbouw - ecologische hoofdstructuur - noordzee - natura 2000 - europa - nederland - studieboeken - nature conservation law - spatial planning laws - administrative law - legislation - landscape - agriculture - ecological network - north sea - natura 2000 - europe - netherlands - textbooks
  "Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale omgevingsvergunning, Europees landbouw- en visserijbeleid, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, Crisis- en herstelwet, ontwerp-Wet Natuur en andere nieuwe (ontwerp-)wetgeving. Geconcludeerd wordt onder andere dat het groenblauwe omgevingsrecht vast dreigt te lopen en in een transitie naar een geheel nieuw rechtskader zal geraken. De huidige en thans in wetsontwerpen voorgestelde rechtsvindingsmethodieken zullen duurzame gebiedsontwikkeling en een balans tussen economie, maatschappij en ecologie steeds vaker in de weg staan. Er zal aldus behoefte zijn aan rechtswetenschappelijke innovatie.
  Marketing : eine fallstudienbasierte Einführung
  Griese, K.M. ; Bröring, S. - \ 2011
  Wiesbaden : Gabler-Verlag (Lehrbuch ) - ISBN 9783834927170 - 307
  marketing - planning - marktplanning - strategisch management - consumentengedrag - koopgewoonten - marketingbeleid - onderzoek - gevalsanalyse - studieboeken - marketing - planning - market planning - strategic management - consumer behaviour - purchasing habits - marketing policy - research - case studies - textbooks
  Studenten sowie Praktiker erhalten eine praxisorientierte Einführung in die zentralen Grundlagen des Marketing. Ausgangspunkt jedes Kapitels ist eine Fallstudie, die eine konkrete praktische Rahmenbedingung eines Unternehmens vorstellt. Diese Situation wird in den Ausführungen dann mit den theoretischen und methodischen Ansätzen verknüpft. Dadurch wird die Transferleistung von Theorie zur Praxis und vice versa für den Leser erleichtert. Der Leser lernt auf diese Weise die Aufgaben des Marketing im Unternehmen zu verstehen und einzuschätzen. Neben der Unternehmensperspektive wird ferner ein Verständnis über die Markt- und Konsumentenperspektive erarbeitet. Darüber hinaus werden die klassischen Instrumente des Marketing-Mix nicht nur singulär dargestellt, sondern mit Bezügen zu den originären Wachstum- oder Kostenzielen von Unternehmen. Zusätzliche Übungen helfen Studierenden, sich frühzeitig auf Klausuren vorzubereiten
  Wiskunde in Werking: van A naar B
  Gee, M. de - \ 2011
  Utrecht : Epsilon Uitgaven (Epsilon uitgaven 70) - ISBN 9789050411271 - 480
  wiskunde - vergelijkingen (wiskundig) - intergraalvergelijkingen - differentiaalvergelijkingen - studieboeken - mathematics - equations - integral equations - differential equations - textbooks
  Melkwinning in relatie tot schaalvergroting : lesmateriaal voor melkwinningsonderwijs
  Wemmenhove, H. - \ 2011
  agrarisch onderwijs - lesmaterialen - melkproductie - studieboeken - agricultural education - teaching materials - milk production - textbooks
  Poster met nieuw lesmateriaal en diverse kennisarrangementen over melkwinning (bijvoorbeeld het melkexamen). In het nieuwe leerboek is er o.a. aandacht voor melkmethode, kwaliteitsborging, uiergezondheid en automatische melksystemen.
  Elektronisch leerboek fokkerij
  Oldenbroek, J.K. - \ 2011
  agrarisch onderwijs - dierveredeling - lesmaterialen - studieboeken - agricultural education - animal breeding - teaching materials - textbooks
  Poster met het resultaat van het project: een elektronisch leerboek op het gebied van fokkerij voor negen diersoorten: rund, schaap, geit, varken, paard, kip, hond, kat en vis. Er is samengewerkt met AOC-docenten om de aansluiting bij het beroepsonderwijs te garanderen. Het leerboek maakt gebruik van de context-concept methode.
  Elektronisch leerboek melkveevoeding
  Bosch, G. - \ 2011
  agrarisch onderwijs - lesmaterialen - studieboeken - melkveevoeding - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural education - teaching materials - textbooks - dairy cattle nutrition - intermediate vocational training
  Poster met resultaat van dit project: ca. 200 nieuwe leerobjecten (tekst met illustratie) over verschillende aspecten van melkveevoeding zoals nutriëntenbehoefte, voedermiddelen, voerstrategieën, vertering, melkproductie en gezondheid voor het mbo.
  Breeding crops with resistance to diseases and pests
  Niks, R.E. ; Parlevliet, J.E. ; Lindhout, P. ; Bai, Y. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861712 - 198
  resistentieveredeling - plantenveredeling - ziekteresistentie - plaagresistentie - plant-microbe interacties - verdedigingsmechanismen - studieboeken - resistance breeding - plant breeding - disease resistance - pest resistance - plant-microbe interactions - defence mechanisms - textbooks
  Up-to-date textbook targeted towards students in plant sciences. The book describesthe most basic elements in plant pathogen interactions and defence strategies in plants. The scientific background is explained as far as it is relevant for breeders to make sensible choices in designing and running their breeding work
  Institutional economics and economic organisation theory : an integrated approach
  Slangen, L.H.G. ; Loucks, L. ; Slangen, A.H.L. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860777 - 431
  instellingen - economie - neo-klassieke economie - economische theorie - studieboeken - institutionele economie - economische organisatietheorie - institutions - economics - neoclassical economics - economic theory - textbooks - institutional economics - economic organization theory
  This publication presents one of the first attempts to integrate two emerging bodies of economic research: institutional economics and organizational theory. It begins within the framework of neoclassical economics, and then extends the boundaries of this framework to offer answers to questions that have so far remained puzzles in neoclassical economics. The integrated approach of this publication also challenges the dominant paradigm in economics over the last 15 years that views the market as the best mechanism for carrying out transactions. The market is not the only transaction mechanism; other modes of organization are also important. However, this way of thinking does not involve a simple reintroduction of the confrontation between the 'government' and the 'market'. On the contrary, the integrated approach tries to open the 'black box' of the role of institutions in daily life and the diversity of modes of organization. Through this integrated approach, the book hopes to contribute to a better insight to real world problems.
  Consumentengedrag Een economische benadering
  Heijman, W.J.M. ; Dietz, F.J. ; Antonides, G. - \ 2005
  Utrecht/Zutphen : ThiemeMeulenhoff (Essentials ) - ISBN 9789006952025 - 168
  consumentengedrag - economie - economisch gedrag - besluitvorming - economische theorie - studieboeken - economische aspecten - consumer behaviour - economics - economic behaviour - decision making - economic theory - textbooks - economic aspects
  Het boek "Consumentengedrag" gaat in op de theoretische zienswijzen van de consument en behandelt de invloed van inkomens, prijzen en context op consumentengedrag. "Consumentengedrag" is een praktische uitgave die de student op toegankelijke wijze de belangrijkste economische aspecten van consumentengedrag bijbrengt.
  Health Education and Health Promotion
  Koelen, M.A. ; Ban, A.W. van den - \ 2004
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789076998442 - 285
  gezondheidseducatie - gezondheidsbevordering - studieboeken - health education - health promotion - textbooks
  This book is a comprehensive resource for theory, research and action in health education and health promotion. The authors describe strategies and actions for health education and health promotion based on theories for understanding, predicting and changing behavioural, social and environmental determinants of health. The book also offers a conceptual framework for planning, evaluation and research and discusses ethical issues in health promotion.
  Physical chemistry of foods
  Walstra, P. - \ 2003
  New York [etc.] : Marcel Dekker (Food science and technology 121) - ISBN 9780824793555 - 807
  fysische chemie - fysische eigenschappen - voedsel - fysica - voedselchemie - voedselwetenschappen - studieboeken - physical chemistry - physical properties - food - physics - food chemistry - food sciences - textbooks
  Exploring the structure and physical and chemical properties of solutions, dispersions, soft solids, fats, and cellular systems, this text describes the physicochemical principles essential to the comprehension and prediction of reactions and conversions that occur during the manufacture, handling, and storage of foods. The book contains practical examples of starch gelatinization and retrogradation, protein denaturation, lipid crystallization, foam and emulsion formation, colloidal interactions, glass transitions, and food freezing and structure, etc.
  Colloids and interfaces in life sciences
  Norde, W. - \ 2003
  New York; Basel : Marcel Dekker - ISBN 9780824709969 - 433
  colloïden - colloïdale eigenschappen - grensvlak - oppervlaktespanning - emulsies - schuim - reologische eigenschappen - studieboeken - oppervlaktechemie - colloids - colloidal properties - interface - surface tension - emulsions - foams - rheological properties - textbooks - surface chemistry
  Databases modelleren, bouwen en gebruiken
  Hofstede, G.J. - \ 2002
  Schoonhoven : Academic Service - ISBN 9789039517147 - 293
  databanken - informatieverwerking - informatiesystemen - studieboeken - software-ontwikkeling - databases - information processing - information systems - textbooks - software engineering
  Wiskunde in Werking Dl. 1: vectoren en matrices toegepast
  Gee, M. de - \ 2001
  Utrecht : Epsilon (Epsilon uitgaven 48) - ISBN 9789050410632 - 288
  wiskunde - vectoren - matrices - studieboeken - vectoranalyse - mathematics - vectors - matrices - textbooks - vector analysis
  De eerste vier hoofdstukken van dit boek komen in licht gewijzigde vorm overeen met hoofdstukken uit Wiskunde in Werking (deel 28 in deze reeks). Het vijfde hoofdstuk is wat meer verdiepend. De klassieke basisstof uit de differentiaal- en integraalrekening en de lineaire algebra is verdeeld in betrekkelijk kleine eenheden, die de student zich door zelfstudie kan eigen maken. De docent speelt hierbij eerder een begeleidende dan een docerende rol. Bij deze zelfstudie wordt tevens veel aandacht besteed aan het bestuderen van concrete voorbeelden en oefeningen. De wiskundige technieken die worden aangedragen, worden direct ingebed in toepassingen, waardoor de verbinding tussen toepassing en wiskunde zeker zo belangrijk is als de wiskunde zelf.
  Evolution, an introduction
  Stearns, S.C. ; Hoekstra, R.F. - \ 2000
  Oxford : Oxford University Press - ISBN 9780198549680 - 381
  evolutie - populatiegenetica - natuurlijke selectie - adaptatie - genetische variatie - biologie - studieboeken - evolution - population genetics - natural selection - adaptation - genetic variation - biology - textbooks
  This book introduces what is essential and exciting in evolutionary biology. It covers the whole field and emphasises the important concepts for the student. Care has been taken to express complex and stimulating ideas in simple language, while the frequent examples and running summaries attempt to make reading fun. Its logical structure means that it can be read straight through, one chapter per sitting, and each chapter's links to its neighbours are clearly explained.
  Databases: ontwerpen, bouwen en gebruiken.
  Hofstede, G.J. - \ 1997
  Schoonhoven : Academic Service - ISBN 9789039505748 - 252
  databanken - informatieopslag - studieboeken - software-ontwikkeling - databases - information storage - textbooks - software engineering
  Modelling potential crop growth processes : textbook with exercises
  Goudriaan, J. ; Laar, H.H. van - \ 1994
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Current issues in production ecology 2) - ISBN 9780792332190 - 238
  agronomie - computersimulatie - groei - plantenontwikkeling - simulatiemodellen - systeemanalyse - gewasproductie - studieboeken - agronomy - computer simulation - growth - plant development - simulation models - systems analysis - crop production - textbooks
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.