Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 247

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem
  Bakker, F.T. - \ 2011
  Kunst en Wetenschap 2011 (2011)1. - ISSN 0927-3506 - p. 15 - 16.
  taxonomie - biodiversiteit - genexpressieanalyse - dna - genoomannotatie - identificatie - taxonomy - biodiversity - genomics - genome annotation - identification
  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook het vooruitzicht dat niet genoeg klassieke taxonomen worden opgeleid voor de nabije toekomst, lijkt DNA-barcoding zich een strategische plek te veroveren op huidige, al dan niet toegepaste, biodiversiteitsonderzoeksagenda’s. Maar er is meer en er blijven bovendien nog genoeg vragen over.
  Lastig, die naamsveranderingen, maar nodig... : nieuwe naamlijst Houtige gewassen onmisbaar voor eenduidige communicatie over bomen
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  Boomzorg 4 (2011)1. - p. 66 - 67.
  houtachtige planten - siergewassen - biologische naamgeving - taxonomie - nomenclatuur - boomverzorging - woody plants - ornamental crops - biological nomenclature - taxonomy - nomenclature - tree care
  De Naamlijst van houtige gewassen is leidend in de internationale uniformiteit in naamgeving van bomen en struiken. De nieuwe editie is recent verschenen. Uniforme naamgeving zorgt voor een eenduidige communicatie tussen opdrachtgever, boomverzorger en kweker.
  Naamlijst houtige gewassen en vaste planten belangrijk hulpmiddel in handelsverkeer : nieuwe naamlijsten onmisbare naslagwerken voor iedereen die met boomkwekerijgewassen werkt
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  Boom in business 2 (2011)1. - ISSN 2211-9884 - p. 27 - 29.
  overblijvende planten - siergewassen - houtachtige planten - biologische naamgeving - nomenclatuur - taxonomie - perennials - ornamental crops - woody plants - biological nomenclature - nomenclature - taxonomy
  Steeds meer zijn de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste planten leidend voor de internationale uniformiteit in naamgeving van planten. In de nieuwe edities die recent zijn verschenen, zijn ruim 5000 nieuwe namen toegevoegd. De ENA (European Nurserystock Association) beveelt het gebruik van deze lijsten aan omdat het de internationale communicatie en handel verbetert.
  Sortiment Hibiscus in beweging
  Hoffman, M.H.A. - \ 2010
  Tuin en Landschap 32 (2010)16. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 15.
  hibiscus - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - nomenclatuur - taxonomie - hibiscus - varieties - cultivars - new species - nomenclature - taxonomy
  Hibiscus is hot. Op Plantarium 2009 werden maar liefst acht nieuwe cultivars ter keuring aangeboden. Bovendien winnen de laatste jaren ook andere soorten dan de bekende Hibiscus syriacus aan populariteit
  List of names of woody plants : naamlijst van houtige gewassen : Namenliste gehoelze : liste de noms des plantes ligneuses
  Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2010
  The Netherlands : Applied Plant Research - ISBN 9789076960043 - 934
  houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - cultivars - vruchtbomen - biologische naamgeving - taxonomie - terminologie - controlelijsten - ornamental woody plants - rootstocks - cultivars - fruit trees - biological nomenclature - taxonomy - terminology - checklists
  The two internationally recognized List of Names - of Woody Plants and of perennials - are for quickly looking up the preferred name and correct way of writing a plant's name. Since they first appeared, these lists have earned the respect of botanists and the nursery trade. This multilingual edition follows international rules for plant nomenclature. It will help satisfy the huge demand for international uniformity in the use of plant names.
  List of names of perennials : naamlijst van vaste planten : namenliste stauden : liste de noms des plantes vivaces
  Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2010
  The Netherlands : Applied Plant Research (PPO publication no. 077) - ISBN 9789076960050 - 563
  overblijvende planten - sierplanten - cultivars - biologische naamgeving - taxonomie - controlelijsten - kwekersrecht - perennials - ornamental plants - cultivars - biological nomenclature - taxonomy - checklists - breeders' rights
  The two internationally recognized List of Names - of Woody Plants and of perennials - are for quickly looking up the preferred name and correct way of writing a plant's name. Since they first appeared, these lists have earned the respect of botanists and the nursery trade. This multilingual edition follows international rules for plant nomenclature. It will help satisfy the huge demand for international uniformity in the use of plant names.
  Anthericaceae, Burmanniaceae, Colchiceae, Crassulaceae, Dipterocarpaceae, Lemnaceae, Pittosporaceae, Rosaceae, Ternstroemiaceae, Thismiaceae, Triuridaceae
  Sosef, M.S.M. ; Florence, J. ; Ngok Banak, L. ; Bourobou Bourobou, H.P. - \ 2010
  Weikersheim [etc.] : Margraf [etc.] (Flore du Gabon 41) - ISBN 9783823615972 - 75
  planten - taxonomie - identificatie - determinatietabellen - gabon - plants - taxonomy - identification - keys - gabon
  Apodanthaceae, Balanophoraceae, Campanulaceae, Caricaceae, Hyacinthaceae, Hydroleaceae, Lobeliaceae, Menyanthaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae, Typhaceae
  Sosef, M.S.M. ; Florence, J. ; Ngok Banak, L. ; Bourobou Bourobou, H.P. - \ 2010
  Weikersheim [etc.] : Margraf [etc.] (Flore du Gabon 40) - ISBN 9783823615835 - 73
  planten - taxonomie - identificatie - determinatietabellen - gabon - plants - taxonomy - identification - keys - gabon
  Highlights of the Didymellaceae: a polyphasic approach to characterise Phoma and related pleosporalean genera
  Aveskamp, M.M. ; Gruyter, H. de; Woudenberg, J. ; Verkley, G. ; Crous, P.W. - \ 2010
  Utrecht : CBS Fungal Biodiversity Centre (Studies in mycology 65) - ISBN 9789070351793 - 65
  dothideales - phoma - taxonomie - fylogenie - identificatie - pleosporaceae - coelomycetes - dothideales - phoma - taxonomy - phylogeny - identification - pleosporaceae - coelomycetes
  Sortiment Hibiscus voortdurend in beweging
  Hoffman, M.H.A. - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)3. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 14.
  hibiscus - malvaceae - inspectie - cultivars - rassen (planten) - overblijvende planten - nomenclatuur - taxonomie - winterhardheid - hibiscus - malvaceae - inspection - cultivars - varieties - perennials - nomenclature - taxonomy - winter hardiness
  Hibiscus is hot en volop in ontwikkeling. Op Plantarium 2009 werden maarliefst acht nieuwe cultivars ter keuring aangeboden. In naamlijsten van 2005 staan ruim 150 cultivars geregistreerd, terwijl dit er in de naamlijst van 1995 slechts 60 waren. Alle reden om op een rijtje te zetten wat er bekend is over dit sortiment.
  Planten en luchtkwaliteit
  Hoffman, M.H.A. - \ 2009
  Dendroflora 46 (2009). - ISSN 0374-7247 - p. 25 - 49.
  houtachtige planten als sierplanten - struiken - bomen - soortendiversiteit - gebruikswaarde - luchtkwaliteit - luchtverontreiniging - fijn stof - taxonomie - ornamental woody plants - shrubs - trees - species diversity - use value - air quality - air pollution - particulate matter - taxonomy
  Planten hebben een grote waarde voor het milieu en de levenskwaliteit van mensen. Dit wordt steeds meer erkend. Mensen houden van groen en het is aangetoond dat een groene leefomgeving mensen tot rust brengt en bijdraagt aan een goede gezondheid. Voor een deel hebben deze effecten een psychologische oorzaak. Maar er zijn ook meer tastbare oorzaken. Planten produceren zuurstof en halen kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer. Verder kan groen schadelijke deeltjes uit de lucht wegvangen, zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon. Het is wel zaak om planten gericht in te zetten. De effectiviteit verschilt per plantensoort. Verder kan te dichte vegetatie langs de weg de concentratie van luchtverontreinigende stoffen juist verhogen. En sommige plantensoorten kunnen een verhoging van de ozonconcentratie veroorzaken. Voor een optimaal effect is kennis van zaken dus essentieel. Planten zijn geen wondermiddel voor het zuiveren van de lucht, maar kunnen zeker een goede bijdrage leveren. Dit artikel geeft handvaten om als kweker en groenvoorziener optimaal te profiteren van de luchtzuiverende werking van groen.
  A phylogenetic re-evaluation of Dothideomycetes
  Schoch, C.L. ; Spatafora, J.W. ; Lumbsch, H.T. ; Huhndorf, S.M. ; Hyde, K.D. ; Groenewald, J.Z. ; Crous, P.W. - \ 2009
  Utrecht, the Netherlands : CBS-KNAW (Studies in mycology 64) - ISBN 9789070351786 - 220
  pezizomycotina - fylogenetica - fylogenie - evolutie - taxonomie - moleculaire taxonomie - pezizomycotina - phylogenetics - phylogeny - evolution - taxonomy - molecular taxonomy
  This volume presents a re-evaluation of phylogenetic relationships within the class Dothideomycetes, which is by far the largest and arguably most phylogenetically diverse class within the largest fungal phylum, Ascomycota.
  Het onderzoek van Marco Hoffman : 'Communicatie over naamgeving belangrijk'
  Dwarswaard, A. ; Hoffman, M.H.A. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)182. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  boomteelt - bomen - sortimenten - overblijvende planten - onderzoekers - onderzoek - biologische naamgeving - taxonomie - communicatie - arboriculture - trees - assortments - perennials - research workers - research - biological nomenclature - taxonomy - communication
  Tientallen onderzoekers houden zich bezig met onderzoek aan bloembollen en vaste planten. Niet alleen in Lisse of Zwaagdijk, maar ook op tal van andere plaatsen. De serie Het onderzoek van… laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Marco Hoffman, die zich onder meer bezighoudt met onderzoek aan sortiment in bomen en vaste planten
  Begoniaceae
  Wilde, J.J.F.E. de; Sosef, M.S.M. - \ 2009
  Weikershelm [etc.] : Margraf [etc.] (Flore de Gabon vol. 39) - ISBN 9783823615743 - 109
  begoniaceae - taxonomie - determinatietabellen - identificatie - plantengeografie - gabon - begoniaceae - taxonomy - keys - identification - phytogeography - gabon
  Kleine knotszegge (Carex hartmanii Caj.) op Terschelling zevenendertig jaar gevolgd: een syntaxonomische en synecologische analyse
  Ronde, I. de; Sykora, K.V. - \ 2009
  Stratiotes 2009 (2009)38. - ISSN 0928-2297 - p. 32 - 43.
  vegetatie - ecologie - cyperaceae - taxonomie - nederlandse waddeneilanden - vegetation - ecology - cyperaceae - taxonomy - dutch wadden islands
  De Kleine knotszegge is in ons land alleen bekend van het Mierenplak op Terschelling. Hier werd de eerste vondst gedaan door M. Jacobs (1950), maar niet als zodanig herkend. In 1966 werd de zegge opnieuw waargenomen (P. Ketner) en naar het Rijksherbarium gezonden. In 1977 maakte Ketner opnieuw vegetatieopnamen van deze plek. Om te onderzoeken of achteruitgang heeft doorgezet is in 2003 een vegetatieonderzoek in het Mierenpark verricht. Daarover wordt in dit artikel verslag gedaan
  Revision of taxonomy of the virus causing Augusta disease in tulips in The Netherlands
  Pham, K.T.K. ; Lemmers, M.E.C. ; Doorn, J. van; Derks, T. - \ 2009
  plantenvirussen - taxonomie - tulpen - tulipa - plantenziekten - polymerase-kettingreactie - bloembollen - plant viruses - taxonomy - tulips - tulipa - plant diseases - polymerase chain reaction - ornamental bulbs
  Poster met informatie uit onderzoek naar de taxonomie van het virus dat Augusta-ziek in tulpen veroorzaakt
  Potato diversity at height: multiple dimensions of farmer-driven in-situ conservation in the Andes
  Haan, S. de - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Jos van der Maesen, co-promotor(en): Conny Almekinders; M. Bonierbale; G. Thiele. - - 245
  Solanum - potatoes - in situ conservation - plant genetic resources - species - cultivars - taxonomy - diversity - andes - Solanum - aardappelen - in-situ conservering - genetische bronnen van plantensoorten - soorten - cultivars - taxonomie - diversiteit - andes
  In-situ conservation
  Two types of in-situ conservation of crop genetic resources can be distinguished: farmer-driven and
  externally driven. The first is subject of this thesis and refers to the persistence of potato genetic resources
  in areas where everyday practices of farmers maintain diversity on-farm. The second concerns the more
  recent phenomenon of Research & Development (R&D) interventions which aim to support in-situ
  conservation by farmers. In this study, farmer-driven in-situ conservation of the potato in the central Andes
  of Peru is investigated at different system levels from alleles, cultivars, and botanical species up to the level
  of the landscape, as well as the interconnected seed and food systems. Dimensions of time and space are
  inferred upon by taking both annual and longer-term spatial patterns into account. Further, diversity is
  linked to selected farmer-based and external drivers.
  Objective and study area
  The overall objective of the study is to enhance our understanding of farmer-driven in-situ conservation
  and the context in which it takes place. The main field research was conducted between 2003 and 2006 in
  eight farmer communities following a north-south transect through the department of Huancavelica.
  Communities were selected on the basis of distribution and distance along the north-south transect,
  tradition of potato cultivation, ethnicity, and relative distance from major markets or cities. Depending on
  the specific dimension of farmer-driven in-situ conservation investigated, a range of different methods
  and tools were used. Chapter 1 provides a brief description of the study area and an overview of the research
  methods used.
  Species, cultivar and allelic diversity
  In chapter 2 the species, morphological and molecular diversity of Andean potatoes in Huancavelica is
  treated at different scales of conservation: farmer family, community, geographically distanced, regional,
  in-situ and ex-situ subpopulations. The infraspecific diversity of in-situ collections was characterized using
  morphological descriptor lists and 18 polymorphic microsatellite markers (SSR). Botanical species were
  determined through ploidy counts in combination with morphological keys. Datasets were used for
  descriptive statistics, (dis)similarity analysis, dendrogram construction, cophenetic analysis, matrix
  correlations calculations (Mantel tests), and Analysis of Molecular Variance (AMOVA).
  Results show that farmers in Huancavelica maintain high levels of species, morphological and molecular
  diversity. All cultivated potato species with the exception of Solanum phureja and Solanum ajanhuiri proved
  to be present. Tetraploid species were most abundant followed by diploids, triploids and pentaploids. A
  total of 557 morphologically unique cultivars were identified based on the morphological characterization
  of 2,481 accessions belonging to 38 in-situ collections. Genetic fingerprinting of 989 accessions belonging
  to 8 in-situ collections resulted in the identification of 406 genetically unique cultivars. AMOVA shows that
  the principal source of molecular variation is found within rather than between geographically distanced
  and farmer family subpopulations. No evidence of genetic erosion was found as the contemporary regional
  in-situ population and a geographically restricted subset of CIP´s ex-situ core collection share 98.8% of
  allelic diversity. Yet, in-situ collections contain numerous unique genotypes.
  Indigenous biosystematics
  The indigenous biosystematics of potatoes (folk taxonomy, folk descriptors and nomenclature) is
  investigated in chapter 3. The chapter includes an extensive literature review on the subject. Folk taxonomy
  was investigated with the use of grouping exercises with farmers, participant observation, and comparison
  of farmer-recognized groups with formal classification based on morphological descriptors and 18
  polymorphic microsatellite markers (SSR). Analysis of the latter was based on (dis)similarity analysis,
  dendrogram construction and consequent levels of coherent clustering by folk taxonomic entity (folk
  specific and varietal taxon). Ethnobotanical free and indicated listing exercises with farmers were used for
  research concerning folk descriptors. Descriptive statistics were used for analysis and interpretation.
  Nomenclature was investigated by applying nomenclature surveys, participant observation and basic
  ethnolinguistic analysis of regional names.
  Folk taxonomy of the potato consists of no less than five ranks. The folk generic rank is composed of
  three taxa: Araq Papa (semi-wild / consumed), Papa Tarpuy (cultivated / consumed), and Atoq Papa (wild /
  not consumed). Folk specific taxa (= cultivar groups) and varietal taxa (= cultivars) within the generic taxon
  of Papa Tarpuy are abundant. Use categories and agroecological criteria are of little importance in the folk
  taxonomical system of the potato. Folk varietal taxa cluster well when using formal morphological
  descriptors; folk specific taxa less so. A moderate concordance, albeit with considerable exceptions, exists
  between folk specific or varietal taxa and their genetic make-up as characterized with molecular markers
  (18 SSR microsatellites). The coherence of clustering in a dissimilarity tree varies for each folk specific or
  varietal taxon considered. Farmers use 22 plant and 15 tuber folk descriptors with recognized character
  states in the Quechua language. Farmers are well able to recognize specific cultivars based on aboveground
  plant parts only (without exposing tubers). Nomenclature is regionally consistent for common cultivars,
  while inconsistent for scarce cultivars. Primary cultivar names (nouns) generally refer to a folk specific taxon
  through predominant metaphorical reference to tuber shape. Secondary cultivar names (adjectives)
  predominantly provide direct reference to tuber color.
  Annual spatial patterns
  Annual spatial management of the potato consists of cropping and labor calendars, field scattering practices,
  and genotype by environmental management. These three dimensions of agrobiodiversity management
  are explored in chapter 4. A structured survey was conducted to investigate the potato cropping and labor
  calendars. Participatory cartography resulted in the detailed mapping of 601 scattered potato fields,
  including their cultivar content, belonging to a total of 122 households. A genotype by environment (GxE)
  experiment employing 4 environments and 31 cultivars was conducted following an altitudinal transect.
  Data obtained was analyzed and interpreted using descriptive statistics, correlation analysis, Geographical
  Information Systems (GIS), Additive main Effects and Multiplicative Interaction (AMMI) analysis, and analysis
  of variance (ANOVA).
  The annual distribution of tasks and labor is primarily an adaptation to the single-season rain-fed
  character and climate extremes of high-altitude agriculture. Three different footplough-based tillage
  systems allow farmers to efficiently manage scarce labor availability for soil preparation. Native-floury, nativebitter
  and improved potato cultivars show considerable overlap concerning their altitudinal distribution
  patterns. The notion that these cultivar categories occupy separate production spaces (so-called “altitudinal
  belts”) is rejected as results show that differences between the altitudinal medians for areal distribution by
  altitude of the different cultivar categories are modest (chapter 4). Field scattering is based on a combined
  logic which results in a patchy distribution of potato genetic diversity across the agricultural landscape.
  Depending on the community, farmers annually crop an average of 3.2 to 9.1 potato fields measuring
  between 660 to 1,576 m² and containing up to a hundred cultivars per field. However, neither field scattering
  nor the management of high levels of diversity by farmers is a direct consequence of niche adaptation as
  most cultivars are versatile (chapter 4). Rather, it is suggested that farmers conduct annual spatial
  management by deploying combined tolerance and resistance traits imbedded in particular cultivar
  combinations in order to confront the predominant biotic and abiotic stresses present in different
  agroecologies. Andean farmers manage GxE adaptation for overall yield stability rather than fine-grained
  environmental adaptation of native cultivars.
  Dimensions of land use
  Three specific dimensions of potato land use were researched in order to gain insights into possible
  contemporary changes affecting the in-situ conservation of potato genetic resources: land use tendencies,
  rotation designs and their intensity, and sectoral fallowing systems (chapter 5). The main research method
  involved participatory cartography using printed poster-size high-resolution Quickbird satellite images
  combined with in-depth consultation through interviews and focus group meetings with members of the
  communities. A total of 4,343 fields and their 1995-2005 crop contents were mapped. The evolution over a
  30-year time-span (1975-2005) of traditional sectoral fallow systems (“diversity hotspots”) was documented
  for each community. Data was analyzed using descriptive statistics and Geographical Information Systems
  (GIS). Processes of change and adaptive innovation were documented by building case studies.
  Land use tendencies between 1995 and 2005 shows that the total cropping area dedicated to improved
  cultivars has grown fast while the area dedicated to native-floury and native-bitter cultivars has remained
  more or less stable. Reduced fallow periods for existing fields and the gradual incorporating of high-altitude
  virgin pasture lands sustain areal growth. Areal growth is particularly fast at extreme altitudes between
  3,900 and 4,350 m. However, fallow periods at these altitudes are still relatively long compared to fields at
  lower altitudes. Results show that fallowing rates increase by altitude for all cultivar categories, but tend to
  be lowest for improved cultivars followed by native-floury and native-bitter cultivars. There is no evidence
  of a straightforward replacement of one cultivar category by another resulting in the replacement and loss
  of infraspecific diversity. Inquiry into the dynamics of sectoral fallow systems over a 30 year period evidences
  the gradual disintegration and abandonment of these systems rich in cultivar diversity. They are replaced
  by more individualist management regimes based on household decision making. Nowadays, the spatial
  patterning of potato genetic diversity within the agricultural landscape is increasingly characterized by
  patchy distribution patterns rather than its concentration within a single communal sector. Where sectoral
  rotation designs survive local innovations have been adopted.
  Farmer seed systems
  Farmer seed systems can be conceived as an overlay of crop genetic diversity determining its temporal
  and spatial patterning. Chapter 6 investigates the relation between selected farmer seed system components
  (storage, health and procurement) and infraspecific diversity of potato in Huancavelica. A sampling exercise
  was carried out in farmer seed stores in order to gain insight into the internal organization of seed stores
  and how this relates to the management of infraspecific diversity. Virus infection rates were determined by
  taking seed tuber samples of diverse cultivars from farmer’s storage facilities. ELISA tests were conduced
  for APMoV, PLRV, PMTV, PVY and PVX. Seed procurement was investigated through a series of structured
  surveys focusing on household seed exchange, the role of regular markets and biodiversity seed fairs, and
  seed provision after severe regional frost. Data was analyzed and interpreted using descriptive statistics.
  Potato seed stores contain different seed lots, reflecting the rationales underlying management of
  cultivar diversity at the field level and the overall structure of infraspecific diversity. Seed health of farmer
  conserved cultivar stocks in Huancavelica is affected by Diabrotica leaf beetle and contact transmitted
  viruses (APMoV, PVX) while aphid and powdery scab transmitted viruses (PMTV, PLRV, PVY) are of limited
  importance. During normal years without extreme events seed exchange of native-floury cultivars is
  practiced by few households and characterized by a limited number of transactions involving small
  quantities of seed of few cultivars covering relatively short distances. Native-bitter and uncommon nativefloury
  cultivars are rarely exchanged and generally reproduced year after year by the same households
  that maintain them. High-altitude diversity-rich communities tend to be net seed exporters. However, the
  capacity of the farmer seed system to annually widely supply and distribute infraspecific diversity is limited.
  Regular markets have a decentralized capacity to supply and widely distribute seed of a limited number of
  well-known cultivars. Frequencies of seed exchange at biodiversity seed fairs are low and involve small
  quantities of a few uncommon cultivars. The resilience of the farmer seed system to cope with severe regional
  seed stress is insufficient for households to be able to restore volumes and cultivar portfolios within a
  short period of time.
  The potato-based food system
  The role of biodiverse potatoes within the human diet in Huancavelica is investigated in chapter 7. Analysis
  to determine the dry matter, gross energy, crude protein, iron (Fe) and zinc (Zn) content of 12 native-floury
  cultivars (fresh / boiled tuber samples) and 9 native-bitter cultivars (boiled unprocessed / boiled processed
  tuber samples) was conduced. Additionally, the nutritional composition of the native-floury cultivars was
  determined after 3 and 5 months of storage under farmer conditions. A food intake study was conducted
  during two contrasting periods of food availability (abundance versus scarcity) in order to quantify and
  characterize the contribution of the potato, different cultivar categories and other food sources to the diet
  of children between 6 and 36 months of age and their mothers. The specific method consisted of direct
  measurement of food intake by weight during a 24 hour period for each household (77 households). Further,
  the overall nutritional status of 340 children aged between 4 and 16 years was determined. Selected cultural
  connotations of the highland diet were investigated through participant and ethnographic observation,
  surveys, and workshops.
  Results show that several native-floury cultivars contain higher contents of specific nutrients (protein,
  iron) than those commonly reported as representative for native potato cultivars. This suggests that
  infraspecific diversity can make a valuable contribution to enhanced nutrition. Storage does not affect the
  nutritional quality of native-floury cultivars very significantly while traditional freeze-drying of native-bitter
  cultivars considerably reduces protein and zinc content. The research shows that malnutrition in
  Huancavelica is primarily a consequence of micronutrient deficiency and secondarily of insufficient total
  energy coverage. The highland diet is heavily dependent on staple foods, particularly potato and barley,
  and generally short in vegetable, fruit, meat and milk intake. The potato contributes significantly to the
  nutritional balance and the recommended requirements for energy, protein, iron and zinc of women and
  children during periods of both food abundance and scarcity. Improved and native-floury cultivars
  complement each other as each category provides the bulk of potatoes consumed at different moments in
  time. The consumption of diverse potato cultivars is entangled with cultural constructions of meals and
  local perceptions of preference traits and quality. The potato itself, as a food item, is no socioeconomic class
  marker. However, certain dishes or products and the overall cultivar diversity grown and used by a household
  shape perceptions of relative wealth.
  Conclusions and implications
  Chapter 8 highlights the main conclusions of the study and provides answers to the original research
  questions while taking the different system levels explored throughout the thesis into account. Selected
  priority areas of future research are identified and, where appropriate, links to other parts of the Andes are
  drawn. Furthermore, the implications for externally driven R&D oriented in-situ conservation efforts seeking
  to support dynamic and ongoing farmer-driven conservation are discussed. It is argued that the science
  and practice of R&D oriented in-situ conservation lag behind the policy commitments to its implementation
  and that institutional learning from diverse projects already implemented throughout the Andes and the
  diffusion of key lessons is essential for the success of future interventions.
  Bacteriophages: therapeuticals and alternative applications : Onderzoeksrapport commissie genetische modificatie
  Vlugt, R.A.A. van der; Verbeek, M. - \ 2008
  Bilthoven : Cogem (CGM 2008-03) - 75
  bacteriofagen - taxonomie - geneesmiddelenbehandeling - medische behandeling - bacteriophages - taxonomy - drug therapy - medical treatment
  Plant resources of tropical Africa 7(1) : timbers 1
  Louppe, D. ; Oteng-Amoake, A.A. ; Brink, M. ; Lemmens, R.H.M.J. ; Oyen, L.P.A. ; Cobbinah, J.R. - \ 2008
  Wageningen [etc.] : PROTA Foundation [etc.] (Plant resources of tropical Africa 7(1)) - ISBN 9789057822094 - 704
  bomen - houtsoorten - taxonomie - biologische naamgeving - soorten - plantengeografie - tropisch afrika - trees - timbers - taxonomy - biological nomenclature - species - phytogeography - tropical africa
  Proceedings of the Vth international symposium on taxonomy of cultivated plants
  Berg, R.G. van den; Groendijk-Wilders, N. ; Alexander, C. ; Hetterscheid, W.L.A. - \ 2008
  Leuven : ISHS (Acta horticulturae no. 799) - ISBN 9789066055711 - 210
  gewassen - planten - classificatie - biologische naamgeving - taxonomie - crops - plants - classification - biological nomenclature - taxonomy
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.