Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien; proeven 2008/2009
  Brink, L. van den - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO / Rapport ) - 23
  groeiregulatoren - uien - uitlopen van knollen - stikstofmeststoffen - growth regulators - onions - tuber sprouting - nitrogen fertilizers
  In 2008 is een proef uitgevoerd aan zaaiui waarin bij zes uienrassen op verschillende momenten met MH is gespoten. Tegelijkertijd zijn een aantal metingen gedaan aan morfologische eigenschappen. Na bewaring is de kiemrust onderzocht, is de voosheid bepaald en is het MH-gehalte onderzocht. Ook is een proef uitgevoerd waarin bij twee rassen, drie stikstofbemestingsniveaus en twee oogsttijdstippen het optreden van kale uien is onderzocht.
  PPO en WU: knolsortering nog moeilijk te sturen
  Bus, C.B. ; Struik, P.C. ; Veerman, A. - \ 2004
  Aardappelwereld 58 (2004)12. - ISSN 0169-653X - p. 29 - 33.
  solanum tuberosum - aardappelen - knollen - plantenontwikkeling - relatie tussen groei en oogst - uitlopen van knollen - cultuurmethoden - wetenschappelijk onderzoek - potatoes - tubers - plant development - growth yield relationship - tuber sprouting - cultural methods - scientific research
  Een voorspelling voor de aanleg, over het aantal knollen dat aan een aardappelplant zal komen, is onmogelijk. Dit concluderen Kees Bus, Paul Struik en Arjan Veerman van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Wageningen Universiteit na een uitgebreide literatuurstudie. Vermeende stuurbare factoren als de stikstofhoeveelheid, de temperatuur, de lichthoeveelheid en de daglengte blijken onder normale omstandigheden de zetting maar weinig te beïnvloeden
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.