Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 100 / 227

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery and Education : A summary of the positive effects of greenery on well-being in educational environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools, childcare centres and on campuses is good for the climate at education institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student performance and their ability to concentrate, as well as fostering the social climate. This document provides information on the benefits of greenery in relation to education and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Leinauer hoogleraar Turfgrass Ecology
  Leinauer, Bernd - \ 2017
  sports turf soils - sports grounds - grassland management - maintenance - golf courses - sward renovation - universities
  Inspiring Women at WUR
  Ris, Karien - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research centre - ISBN 9789462578128 - 96
  gender relations - gender - women - emancipation of women - female equality - netherlands - universities - gelderland - man-vrouwrelaties - geslacht (gender) - vrouwen - vrouwenemancipatie - gelijke behandeling van de vrouw - nederland - universiteiten - gelderland
  Developing Global Leaders for Research, Regulation, and Stewardship of Crop Protection Chemistry in the 21st Century
  Unsworth, John B. ; Corsi, Camilla ; Emon, Jeanette M. Van; Farenhorst, Annemieke ; Hamilton, Denis J. ; Howard, Cody J. ; Hunter, Robert ; Jenkins, Jeffrey J. ; Kleter, Gijs A. ; Kookana, Rai S. ; Lalah, Joseph O. ; Leggett, Michael ; Miglioranza, Karina S.B. ; Miyagawa, Hisashi ; Peranginangin, Natalia ; Rubin, Baruch ; Saha, Bipul ; Shakil, Najam A. - \ 2016
  Journal of Agricultural and Food Chemistry 64 (2016)1. - ISSN 0021-8561 - p. 52 - 60.
  communications - crop protection - developing regions - GM crops - nanopesticides - smart systems - stewardship - sustainable agriculture - training leaders - universities - women in agriculture

  To provide sufficient food and fiber to the increasing global population, the technologies associated with crop protection are growing ever more sophisticated but, at the same time, societal expectations for the safe use of crop protection chemistry tools are also increasing. The goal of this perspective is to highlight the key issues that face future leaders in crop protection, based on presentations made during a symposium titled "Developing Global Leaders for Research, Regulation and Stewardship of Crop Protection Chemistry in the 21st Century", held in conjunction with the IUPAC 13th International Congress of Pesticide Chemistry in San Francisco, CA, USA, during August 2014. The presentations highlighted the fact that leaders in crop protection must have a good basic scientific training and understand new and evolving technologies, are aware of the needs of both developed and developing countries, and have good communication skills. Concern is expressed over the apparent lack of resources to meet these needs, and ideas are put forward to remedy these deficiencies.

  Louise Fresco: we blijven investeren in aquacultuur
  Fresco, Louise - \ 2015
  aquaculture - interviews - universities - scientists - food production - fish production

  Louise Fresco (Meppel, 11 februari 19521) werd in juli 2014 de bovenbaas van “Wageningen”

  (formeel: Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR). In die hoedanigheid zal zij tijdens

  het Europees congres “Aquaculture Europe 2015” één van de drie “keynotes” uitspreken.

  In het vorige nummer van Aquacultuur merkten Johan Verreth en Aad Smaal op dat zij

  uitzien naar die toespraak als een van de hoogtepunten van het congres en de beurs.

  Belangrijkste reden om haar nu te interviewen.

  Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
  conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
  De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
  The growth of academic spin-offs : the management team’s absorptive capacity and facilitator support
  Khodaei, H. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben; Victor Scholten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574885 - 148
  ondernemerschap - universiteiten - ondersteunende maatregelen - bedrijfsvoering - teams - prestatieniveau - entrepreneurship - universities - support measures - management - teams - performance

  The Growth of Academic Spin-offs

  The Management Team’s Absorptive Capacity and Facilitator Support

  Academic spin-offs are defined as new start-up firms that commercially exploit research developed within an academic environment to the benefit of economic, social, and regional development. These start-ups can be initiated by university employees, students or graduates, but also by external individuals grasping the opportunity to bring new knowledge to the market.

  Academic spin-offs often face difficulties in translating their initial idea to a business opportunity. In this thesis it is proposed that academic spin-offs can overcome these challenges by enhancing their absorptive capacity and by taking advantage of the guidance and resources provided by supporting organizations. Our findings can assist Academic spin-offs founders to develop their management team capabilities. They can also help university facilitators to optimize their support activities and policy makers to optimize the regional innovation ecosystem.

  Knowledge with impact
  LEI Wageningen UR, - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - onderzoek - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - research institutes - universities - knowledge - research - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands
  Kennis voor impact
  LEI Wageningen UR, - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - onderzoek - research institutes - universities - knowledge - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands - research
  Facility management in Dutch higher education
  Kok, H.B. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Mark Mobach. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573499 - 133
  facilitaire diensten - gebouwen - onderwijs - hoger onderwijs - universiteiten - kwaliteit - ontwerp - voorzieningen - bedrijfsvoering - nederland - facility management - buildings - education - higher education - universities - quality - design - facilities - management - netherlands
  This book discusses whether, and if so, how facility management can contribute to educational achievements at Dutch higher education institutions.
  Bedrijven financieren weinig promotieonderzoek : dossier universiteit en bedrijf
  Sikkema, A. ; Winkel, G.L. van; Velez Ramirez, A.I. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 15.
  universitair onderzoek - financieren - publiek-private samenwerking - universiteiten - dissertaties - university research - financing - public-private cooperation - universities - theses
  Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook eens grondig in het promotieonderzoek, het leeuwendeel van de wetenschappelijke productie op de universiteit. De belangrijkste financiers zijn niet bedrijven. De EU en andere publieke financiers zijn veel belangrijker.
  Professional development on innovation competence of teaching staff in Ugandan universities
  Kasule, G.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder, co-promotor(en): Renate Wesselink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572850 - 163
  vakbekwaamheid - innovaties - lerarenopleiding - hoger onderwijs - universiteiten - uganda - professional competence - innovations - teacher training - higher education - universities - uganda

  Professional Development on Innovation Competence of Teaching Staff in Ugandan Universities

  George Wilson Kasule

  Abstract

  Sufficient university teaching staff with innovation competence is key if universities want to play a significant role in fostering sustainable development as well as improving peoples’ quality of life. In this knowledge and innovation era, the need for organisations to enable their employees to acquire the competencies they need to face the diversity and complication of their present and future tasks effectively cannot be overstressed. Competence development is paramount for human resource and capacity development, which in turn can result into sustainable socio-economic development and performance improvement in the different labour sectors. Accordingly, this has led to increasing interest to develop competence profiles for the different professionals in several labour sectors. However, in the university sector little is known regarding the competencies teaching staff require for innovation of higher education. As such, this thesis is set to contribute to this literature gap by presenting innovation competence domains and competencies university teaching staff require. The study also explores the pragmatic actions that are needed to enhance university teaching staff innovation competence. In specific terms, this dissertation addresses innovation competence of teaching staff of a Ugandan University. It started with a review of the theory on innovation competence of teaching staff in higher education, and what was observed was that there was little literature on this theme, especially not when combined with the notion that this study is situated in a developing country. Therefore local stakeholders were invited to assess the importance of innovation competencies which emerged from the literature review for the local situation. Next, a study was conducted on the perceived innovation competence levels of teaching staff of Kyambogo University. It appeared that these competence levels need improvement. Next, a study was conducted to look into the participation in perceived importance and effectiveness of activities for teaching staff innovation competence development. It appeared that participation in professional innovation competence development activities was limited, and that certain activities were perceived as more effective than others. An important question was why the professional development activities aimed at improving innovation competence were not taken up to a higher level. Therefore, a last study was conducted on essential human resource conditions for effective innovation competence development. The study focused on hygiene and motivation factors. This dissertation in the concluding chapter explains and emphasises the relationship between university teaching staff innovation competence domains and associated competencies, and effective university performance towards socio-economic development. Besides, universities are now seen as crucial national assets for addressing many policy priorities as well as creating and disseminating knowledge and skills aimed at improving the quality of people’s life. Subsequently, lessons drawn from the competence theory and research and the study’s general contribution, are stated. Similarly, suggestions for future research and recommendations for policy and practice, are presented.

  Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen
  Kruit, J. ; Jonge, F.H. de; Bijlsma, T. ; Kruizinga, C. ; Brouwer, S.M. ; Galli, G. ; Tian, L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 315) - 63
  stadsomgeving - openbaar groen - ontwerp - gebruik van ruimte - tuinen - bewonersparticipatie - welzijn - amsterdam - universiteiten - openluchtrecreatie - landschapsarchitectuur - urban environment - public green areas - design - space utilization - gardens - community participation - well-being - amsterdam - universities - outdoor recreation - landscape architecture
  Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partijen en de UvA hebben in de loop van de tijd tot botsingen geleid. De wetenschapswinkel van Wageningen UR, is om advies gevraagd hoe zoveel verschillende wensen en belangen samen te brengen in een integraal ontwerp. De doelstelling van de VOL-BG is erop gericht te komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het Binnengasthuisterrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter van het terrein, waarin wonen, leren, spelen, werken en recreëren door elkaar heen gebeurt door jonge en oude mensen, buurtbewoners, bezoekers, studenten en UvA medewerkers. In dit rapport beschrijft de wetenschapswinkel van Wageningen UR het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd om de Vereniging Openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL-BG) bij het bereiken van dit doel te ondersteunen.
  For quality of life
  Corporate Communications, - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
  onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
  Corporate brochure van Wageningen UR.
  Ranking the rankings
  Sikkema, A. ; Ruitenbeek, H.C.G. van; Gerritsma, W. ; Wouters, P. - \ 2014
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2014)9. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 21.
  universiteiten - rangordening - onderwijs - onderzoek - publicaties - universities - ranking - education - research - publications
  In een academische wereld die steeds competitiever wordt, willen we graag weten wat ‘de beste’ universiteit is. Verschillende rankings bedienen ons op onze wenken, waaronder Times Higher Education, Sjanghai, QS en Leiden. De kritiek op die lijsten is echter niet mals, ook omdat universiteiten graag selectief shoppen in de resultaten. Toch kunnen we niet om ze heen, meent informatiespecialist Wouter Gerritsma.
  Online Onderwijspioniers
  Ramaker, R. ; Nat, L. van der; Kersten, A.H. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
  universiteiten - hoger onderwijs - computerondersteund onderwijs - afstandsonderwijs - onderwijsmiddelen - universities - higher education - computer assisted instruction - distance teaching - educational resources
  Onderwijs voor tienduizenden studenten over de hele wereld, dat kan met een zogenaamde Massive Open Online Course, of MOOC. Wageningen University heeft er ondubbelzinnig voor gekozen, maar nu de uitvoering nog. Hoe pak je dat aan, zo’n online lesprogramma? ‘Het is zaak de aandacht van de student vast te houden.’
  Uit het keurslijf
  Sikkema, A. ; Fresco, L.O. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  onderwijs - universiteiten - kennis - levenslang leren - opinies - attitudes - education - universities - knowledge - lifelong learning - opinions - attitudes
  Louise Fresco schreef een nieuw boek over wetenschap en cultuur: Kruisbestuiving. Ze houdt een pleidooi voor ‘kennis om het plezier van de kennis’. Wat heeft de schrijver Fresco voor adviezen voor de Wageningse raad van bestuur? Een boekbespreking.
  ‘We gaan ons openstellen’
  Fresco, L.O. - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
  agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - samenwerking - sociale interactie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - cooperation - social interaction
  ‘Verbinding’ is het sleutelwoord van Louise Fresco, de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Ze wil nieuwe manieren vinden om de samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van kennis. ‘Het is mijn droom maatschappelijke discussies vlot te trekken die nu worden lamgelegd door angst, weerstanden en complotgevoelens.’
  Sustainable futures : social sciences research at Wageningen University
  Frankema, E.H.P. ; Houweling, W. ; Mol, A.P.J. ; Möller, O. ; Wesseler, J.H.H. ; Branderhorst, A. ; Versluis, K. ; Tielens, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573833 - 71
  sociale wetenschappen - hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - levenswetenschappen - nederland - mensen - samenleving - natuurlijke hulpbronnen - milieu - social sciences - agricultural colleges - universities - research - life sciences - netherlands - people - society - natural resources - environment
  'We zijn hier om het verschil te maken' : interview Louise Fresco
  Sikkema, Albert ; Fresco, Louise - \ 2014
  universities - scientists - cooperation - community involvement - gelderland
  'Boeren is nog meer dan vroeger continue innovatie'
  Oppewal, J. ; Fresco, L.O. - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)49. - ISSN 0006-5617 - p. 13 - 14.
  landbouwsector - landbouwsituatie - boeren - universiteiten - veehouderij - agricultural sector - agricultural situation - farmers - universities - livestock farming
  Met behoud van productiekracht speelt de Nederlandse landbouw in op maatschappelijke wensen. Volgens bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen UR, geeft dat een belangrijke voorsprong.
  Pionieren in Chili (interview met Marian Geluk en Frank Wijnands)
  Meerstadt, N.S. ; Geluk, M.A. ; Wijnands, F.G. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)18. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  universiteiten - globalisering - kennisoverdracht - chili - universities - globalization - knowledge transfer - chile
  De grootste overzeese vestiging van Wageningen UR vinden we niet in China of Brazilië, maar in Chili. Wat hebben we met dat land en hoe kwamen we daar terecht? ‘Chilenen zijn ernstige mensen die de wereld serieus nemen.’
  Aalt Dijkhuizen : 'Wetenschap niet verwarren met politiek'
  Dijkhuizen, A.A. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 8.
  agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - agrarische productiesystemen - dierenwelzijn - interviews - dierlijke productie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - agricultural production systems - animal welfare - interviews - animal production
  Aalt Dijkhuizen baarde in 2012 veel opzien toen hij luid hoorbaar verkondigde dat de agrarische producties omhoog moeten vanwege de wereldwijde voedselbehoefte. Vanuit agrarische kringen ging applaus op, dierenwelzijnsorganisaties hadden felle kritiek. Beide reacties kan Dijkhuizen zich voorstellen. Alleen het onfatsoen waarmee sommige NGO’s en hun sympathisanten reageerden, vindt hij ongehoord. Op 1 maart 2014 stopt Dijkhuizen als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. In dit interview blikt hij terug op twaalf jaar voorzitterschap.
  Samenvatting van het jaarverslag van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR
  Anonymous, - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel
  landbouw - economische sociologie - informatieverspreiding - universiteiten - wetenschap - nederland - gelderland - veluwe - agriculture - economic sociology - diffusion of information - universities - science - netherlands - gelderland - veluwe
  Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de Wetenschapswinkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, actiegroepen en belangenorganisaties. Deze kunnen bij ons terecht met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen. Samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen maken wij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.
  Massaal in je eentje
  Nat, L. van der; Ramaker, R. ; Goud, J.C. - \ 2013
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 7 (2013)14. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  universiteiten - gelderland - onderwijsmethoden - afstandsonderwijs - internet - colleges (hoorcolleges) - universities - gelderland - teaching methods - distance teaching - internet - lectures
  Gratis vakken, interactief opgezet en gratis te volgen op internet. Steeds meer universiteiten bieden ze aan, ook in Nederland. Toch ziet Wageningen Universiteit haar toekomst online anders.
  Biorefinery in Wageningen
  Bruins, Marieke - \ 2013
  education - agricultural education - biorefinery - universities - college programs - biobased economy
  Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR
  Lebbink, S. ; Steuten, C. ; Neefjes, M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 292) - 42 p.
  vrouwen - universiteiten - positie van de vrouw - gelijke behandeling van de vrouw - gelderland - carrièreontwikkeling - carrièreplanning - women - universities - woman - female equality - gelderland - career development - career planning
  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oorzaken van dit probleem. Tenslotte geven we adviezen voor wat bestuurders en leidinggevenden kunnen doen.
  Studeer Effectief
  Pilot, A. ; Hout-Wolters, B. van; Ginkel, S.O. van; Jongepier, P. ; Scheijen, W. - \ 2012
  Houten, The Netherlands : Noordhoff Uitgevers (Hoger onderwijs reeks ) - ISBN 9789001810030
  studie - hoger onderwijs - universiteiten - leren - efficiëntie - studenten - collegestudenten - onderwijs - study - higher education - universities - learning - efficiency - students - college students - education
  Studeren in het hoger onderwijs is anders dan leren in het voortgezet onderwijs: je wordt geacht zelfstandig te studeren, meer studiemateriaal te verwerken en ingewikkelde tentamenvragen te beantwoorden. Dit boek biedt aanwijzingen en oefeningen om effectief te studeren. Er wordt o.a. aandacht besteed aan een actieve en bewuste aanpak van de studie. Het boek bevat praktische suggesties, checklists, voorbeelden en oefeningen voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
  Plantonderzoeker leidt missie rond in Noord-Korea
  Jongsma, Maarten - \ 2012
  trade policy - trade relations - universities - cooperation - korea democratic people's republic
  'Wageningen UR moet flexibeler worden'
  Slingerland, Kees - \ 2012
  universities - research institutes - cooperation - regions - knowledge transfer - social consciousness - regional development
  'Profilering creëert mogelijkheden' : Dies natalis Wageningen UR
  Makking, C. ; Kropff, M.J. - \ 2011
  De Molenaar 114 (2011)5. - ISSN 0165-4284 - p. 13 - 13.
  universiteiten - universitair onderzoek - onderzoeksinstituten - universities - university research - research institutes
  De Nederlandse overheid vindt dat universiteiten zich moeten profileren op kerngebieden. "Wageningen Universiteit doet dat al jaren met veel succes", stelde rector magnificus Martin Kropff tijdens de 93e dies natalis van de Wagening Universiteit.
  "De hele wereld komt deze kant op"- De opmars van Food Valley (interview met F. Govers)
  Govers, Francine - \ 2011
  food industry - nutrition research - food research - applied research - universities - dairy industry
  Alle ballen op Wageningen
  Wageningen UR Centre for Development Innovation (CDI), - \ 2011
  food security - food production - universities
  Nieuwe bouwstenen : WURKS-1 onderzoeksprogramma Competentiegericht leren in de groene onderwijskolom
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Wel, M. van der; Boetzkes, P. - \ 2011
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies - ISBN 9789461730671 - 11
  natuur- en milieueducatie - vaardigheidsonderwijs - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - voortgezet onderwijs - universiteiten - veluwe - gelderland - nederland - nature and environmental education - competency based education - educational research - agricultural colleges - intermediate vocational training - secondary education - universities - veluwe - gelderland - netherlands
  Environmental sciences : voorbeelden van onderzoek en onderwijs = Environmental sciences : examples of research and education
  Jansen, G.J. ; Cruijsen, C. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR, ESG - 88
  milieuwetenschappen - onderzoek - onderwijs - onderzoeksinstituten - universiteiten - jaarverslagen - nederland - environmental sciences - research - education - research institutes - universities - annual reports - netherlands
  This annual report provides an overview of the achievements of the Environmental Sciences Group of Wageningen UR in 2010; the facts and figures are complemented by brief accounts of the highlights.
  Capacity development in higher education : five years involvement of Wageningen UR with NPT and NFP
  Muskens, R. ; Kusters, K. ; Beuming, B.P.J.M. ; Budel, L.L. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085859116 - 86
  hoger onderwijs - universiteiten - agrarisch onderwijs - beroepsopleiding - landbouwsector - economische sectoren - waterbeheer - natuurlijke hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - landbouwkundig onderzoek - capaciteit - ontwikkeling - internationale samenwerking - onderwijsbeleid - nederland - ontwikkelingslanden - landbouwvoorlichting - gelderland - veluwe - higher education - universities - agricultural education - vocational training - agricultural sector - economic sectors - water management - natural resources - sustainability - educational reform - educational innovation - agricultural research - capacity - development - international cooperation - educational policy - netherlands - developing countries - agricultural extension - gelderland - veluwe
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034
  Bierkens, M.F.P. ; Dik, P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Engelenburg, J. van; Moens, M. ; Peerdeman, K. ; Rooij, G.H. de; Uijlenhoet, R. ; Vernes, R. ; Wille, M. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 11 (2010). - ISSN 0166-8439 - p. 20 - 23.
  waterbeheer - hydrologie - studenten - onderwijsprogramma's - universiteiten - afgestudeerden - geschiedenis - water management - hydrology - students - education programmes - universities - graduates - history
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze lichting heeft twee hoogleraren voortgebracht en vele promovendi. Beide hoogleraren (Marc Bierkens, Geografische hydrologie aan de Universiteit van Utrecht, en Remko Uijlenhoet, Hydrologie en Kwantitatief waterbeheer aan Wageningen UR) kozen destijds voor dezelfde studierichting Cultuurtechniek, oriëntatie Hydrologie en waterbeheer. Een goed waterjaar, want na 25 jaar blijken ook de andere hydrologen uit 1984 nog steeds geïnspireerd door water en bekleden gevariëerde functies binnen wetenschap, overheid en bedrijfsleven.
  The adventure of greening the University : rol van het studentennetwerk Morgen bij kennisuitwisseling voor duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs
  Voermans, K. ; Hendriksen, A. ; Drunen, M. van - \ 2010
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 265) - ISBN 9789085851967 - 31
  kennis - studenten - studentenparticipatie - hoger onderwijs - universiteiten - communicatie - vergroening - bedrijfsvoering - nederland - kennisoverdracht - duurzame ontwikkeling - actor-network theorie - netwerken - knowledge - students - student participation - higher education - universities - communication - greening - management - netherlands - knowledge transfer - sustainable development - actor-network theory - networks
  De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van het studentennetwerk Morgen een onderzoeksproject uitgevoerd naar duurzame ontwikkeling binnen universiteiten en hogescholen. Het doel van het project ‘The Adventure of Greening the University’ is om ‘Morgen’ te adviseren hoe het proces van kennisuitwisseling rondom duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs te versnellen.
  Samenwerking Wageningen UR met: Sodexo
  Noorduyn, L. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 24 - 24.
  universiteiten - cateringindustrie - samenwerking - innovaties - consumentengedrag - onderzoeksprojecten - systeeminnovatie - universities - catering industry - cooperation - innovations - consumer behaviour - research projects - system innovation
  Wageningen UR werkt in haar onderzoeksprogramma’s samen met het bedrijfsleven. Op deze pagina een nadere kennismaking met een van deze partners
  Veldproeven DuRPh stemmen hoopvol
  Haverkort, A.J. - \ 2009
  Aardappelwereld 63 (2009)1. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 29.
  akkerbouw - aardappelen - veldproeven - genetische modificatie - phytophthora - wetenschappers - universiteiten - arable farming - potatoes - field tests - genetic engineering - phytophthora - scientists - universities
  Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van de eerste veldproeven uit het onderzoeks-programma DuRPh (Duurzame Resistentie tegen Phytophthora). Het gaat om proefnemingen waarbij wetenschappers uit Wageningen kijken naar de mogelijkheden van genetische modificatie in de strijd tegen Phytophthora. Hoewel de eerste uitslagen nog maar een begin vormen van het programma, zijn we erg hoopvol over het vervolg
  90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau, 1916-1918 : L.E.B. fonds
  Klep, L.F.M. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteits Fonds
  geschiedenis - universiteiten - hogere agrarische scholen - fondsen - landbouwkundig onderzoek - nederland - history - universities - agricultural colleges - funds - agricultural research - netherlands
  Samenwerking Wageningen UR met: Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
  Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)20. - p. 11 - 11.
  universiteiten - nederland - onderzoeksprojecten - wetenschappelijke samenwerking - universities - netherlands - research projects - scientific cooperation
  Wageningen UR werkt in haar onderzoeksprogramma’s samen met andere kennis - instellingen. Zo werkt Wageningen UR samen met de Universiteit van Utrecht bij het ontwikkelen van het welzijnsprogramma op het gebied van gezelschapsdieren
  Dreijen Regeneration Study: Professional Academy 2007
  Lenzholzer, S. ; Koh, J. ; Meer, E.G. van der - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 20
  landschapsarchitectuur - stedelijke planning - architectuur - universiteiten - plaatselijke planning - landscape architecture - urban planning - architecture - universities - local planning
  This year the students of the “Professional Academy”, a combined theory and design class in landscape architecture, elaborated on a vision on the campus “de Dreijen” in Wageningen. This campus will be left by the university within the coming decade, university functions mainly moving towards the new campus “de Born” in the North of the city. Their “research by design” study brought about very different visions, but they all reflected the main theories learnt about urban sustainability and ecology
  International Nutrition in Wageningen : 40 jaar academisch onderwijs en onderzoek
  Osendarp, S.J.M. ; Brouwer, I.A. ; Schultink, J.W. ; Briel, T. van den - \ 2008
  Voeding Nu 10 (2008)12. - ISSN 1389-7608 - p. 13 - 13.
  voedselwetenschappen - voedingsonderzoek - voedingsonderwijs - universiteiten - humane voeding - food sciences - nutrition research - dietetic education - universities - human feeding
  Hoe kwam het, dat de naam Wageningen een begrip is geworden in de internationale voedingswereld?
  Design and Functioning of International Forestry Curricula: Considerations and Experiences
  Schmidt, P. ; Lewark, S. - \ 2008
  Joensuu : Joensuu University Press (SILVA publications 5) - ISBN 9789522191861 - 86
  bosbouw - leerplan - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - europa - forestry - curriculum - higher education - agricultural colleges - universities - europe
  Pathways to High-tech Valleys and Research Triangles
  Hulsink, W. ; Dons, H. - \ 2008
  Dordrecht : Springer Verlag (Wageningen UR Frontis Series 24) - ISBN 9781402083365 - 312
  regionale ontwikkeling - firma's - bedrijven - investering - industrie - locatietheorie - plaatselijke planning - universiteiten - innovaties - clustering - ondernemerschap - europa - vs - regionale economie - bedrijventerreinen - publiek-private samenwerking - kennisvalorisatie - kennisoverdracht - regional development - firms - businesses - investment - industry - location theory - local planning - universities - innovations - clustering - entrepreneurship - europe - usa - regional economics - business parks - public-private cooperation - knowledge exploitation - knowledge transfer
  Silicon Valley and the industrial districts of Italy, where shared identity, superior skills, regional specialization and trust-based networking among local firms have produced dynamic and flexible ecosystems, are inspiring examples of the successful promotion of thriving technology and business clusters. Cluster studies, besides acknowledging (the potential of) concentration and spill-overs in a dynamic network of larger companies and new start-up firms, also pay attention to the importance of investors, universities and other supportive institutions that contribute to the international and longer-term competitiveness of local industry clusters. This book looks at why certain regions are successful in creating an innovative technology cluster (with chapters on Silicon Valley and the Italian Food districts) and why aspiring communities and districts seek to learn from those examples and create an internationally successful region or sector (with chapters on the Dutch Biopartner program to stimulate entrepreneurship in the life sciences, on high-tech Israel and on the Italian Slow Food Movement). In some cases internationally renowned universities and/or research laboratories inspire engineers and scientists to become entrepreneurs and take the lead in cluster development (e.g. in the chapters on Food Valley Wageningen, the Knowledge Pearl Leuven-Flanders and the Scandinavian Oresund cluster). In other cases indigenous flagship firms, collaborating with each other and outsourcing many activities to smaller companies, may act as a region’s catalyst (e.g. in the chapters on Flanders Vegetable Valley, the Dutch horticultural industry and the Defence Diversification Agency in the UK). Chapters on North Carolina’s Research Triangle Park and the recent initiative to stimulate innovativeness in East Netherlands show that also an active government can stimulate emerging clusters by making local resources and funds available (e.g. risk capital, high-quality infrastructure), attracting foreign firms to invest and building ties between the private sector, knowledge institutions and local authorities.
  Design and evaluation of digital learning material for academic education in human nutrition
  Busstra, M.C. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Pieter van 't Veer; Michael Muller, co-promotor(en): Rob Hartog. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048411 - 192
  voeding - voedingseducatie - hoger onderwijs - universiteiten - lesmaterialen - computerondersteund onderwijs - ontwerp - nutrition - nutrition education - higher education - universities - teaching materials - computer assisted instruction - design
  E-learning and digital learning materials are becoming more and more popular. Therefore we investigated the value of digital learning material for academic education in Human Nutrition. Five digital modules were developed focusing on for example design, analysis and interpretation of nutrigenomics research, human intervention trials or epidemiological research.
  AgroCenter opgericht voor 'duurzaam ondernemen'
  Beldman, A.C.G. ; Rotgers, G. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 13 - 13.
  ondernemerschap - universiteiten - onderzoek - kennis - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - netwerken - entrepreneurship - universities - research - knowledge - agricultural education - agricultural colleges - networks
  Onderzoeker van de diverse afdelingen van Wageningen UR verenigden zich voorjaar 2007 in het netwerk AgroCenter, dat zich richt op ondernemerschap. Ook het groen-onderwijs is inmiddels verbonden met dit netwerk. Aan een samenwerkng met de agrobusiness wordt nog gewerkt
  Professionele gesprekken
  Poppe, Krijn - \ 2007
  agricultural sector - transitional farming - change - universities - communication - interviews - research - sustainable agriculture - system innovation
  Onderwijsvisitatierapport Bedrijfswetenschappen: Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie, medeauteur QANU (Quality Assurance Netherlands Universities)
  Edelman Bos, J.B.M. ; Dopper, J.G. ; Omta, S.W.F. ; Sluis, H. ; Vandenberghe, R. ; Zwaan, A. - \ 2007
  Utrecht : Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) - 79
  onderwijs - onderwijsbeleid - hoger onderwijs - managementonderwijs - bedrijfswetenschap - leerplan - universiteiten - kwaliteitscontroles - lerarenopleidingen - evaluatie - prestatieniveau - monitoring - nederland - education - educational policy - higher education - management education - management science - curriculum - universities - quality controls - educational courses - evaluation - performance - monitoring - netherlands
  Dit rapport is onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling van universitaire bachelor- en master-opleidingen in Nederland. Het doel van het rapport is om een betrouwbaar beeld te geven van de resultaten van de voor beoordeling voorgelegde opleidingen, alsmede een terugkoppeling te geven naar de interne kwaliteitszorg van de betrokken organisaties en als basis te dienen voor de accreditatie van de betrokken opleidingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
  Optimalisatie van de aquacultuur van koralen
  Wijgerde, T.H.M. ; Osinga, R. - \ 2007
  Aquacultuur 22 (2007)5. - ISSN 1382-2764 - p. 12 - 13.
  aquacultuur - koraal - koralen - biodiversiteit - onderzoeksprojecten - samenwerking - dierentuinen - universiteiten - europese unie - koraalriffen - aquatische ecosystemen - kweken - aquaculture - coral - corals - biodiversity - research projects - cooperation - zoological gardens - universities - european union - coral reefs - aquatic ecosystems - rearing
  Koraalriffen over de gehele wereld vormen wondere ecosystemen met een zeer hoge biodiversiteit. Zij herbergen ongeveer 25% van alle vissoorten, ondanks het feit dat zij slechts een kleine fractie van het zeeoppervlak innemen. Barrière- en franjeriffen over de gehele wereld beschermen de kustlijnen van 109 landen. Verder is het Great Barrier Reef in Australië alleen al goed voor een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljard dollar
  Ivoren toren op het vlakke land
  Rekittke, J. - \ 2007
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 35.
  academische maatstaven - studieresultaat - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - persoonlijke ontwikkeling - persoonlijkheid - oriëntatie - karakteristieken - lokalisatie - landschapsarchitectuur - fysiografische elementen - reorganisatie - academic standards - academic achievement - college programs - universities - personal development - personality - orientation - characteristics - localization - landscape architecture - physiographic features - reorganization
  Twee columns in het thema: ‘Bakens van/en herkenning’ Krostof van Assche over het nut van de variatie in bakens en ‘Ivoren toren op het vlakke land’ van Jörg Rekittke over academische waarden en opbouwen van een moderne universiteit
  Ontwerpsessies dierfaciliteiten 'de Born' september-november 2005 : proces en resultaat
  Eijk, O.N.M. van - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 14) - 48
  agrarisch onderwijs - universiteiten - dieren - laboratoriumdieren - huisvesting, dieren - ontwerp - gebouwen - architectuur - voorzieningen - wetenschappelijk onderzoek - agricultural education - universities - animals - laboratory animals - animal housing - design - buildings - architecture - facilities - scientific research
  De dierfaciliteiten van het departement dierwetenschappen Wageningen UR verhuizen. Het departement heeft dierfaciliteiten die zijn bestemd voor onderwijsgerelateerd onderzoek. Het meest bekend zijn de faciliteiten vis en de klimaat respiratiecellen. Ook zijn er faciliteiten voor varkens, kippen en rundvee en het centrum voor kleine proefdieren. De huidige faciliteiten voor onderwijs en onderzoek op de Haar (Zodiac) en de Ossekampen worden verplaatst naar de Born. Tegelijkertijd is door de verbreding van het onderwijs met gezelschapsdieren, de behoefte aan dierfaciliteiten verbreed. De verhuizing van het departement, met alle bijbehorende kansen en restricties, vraagt om een herziening van de faciliteiten. De groep transitiestudies van Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad is de opdracht verleend tot opzet en begeleiding van ontwerpsessies voor dierfaciliteiten ‘de Born. Tijdens een bijeenkomst werd het proces en de resultaten van de ontwerpsessies besproken en drie ontwerpen nader toegelicht
  Opening of the academic year 2006-2007
  Dijkhuizen, Aalt - \ 2006
  universities - agriculture - environment - marine environment - mining - netherlands - wadden sea - public speeches - gelderland - gelderse vallei
  Vitale verschillen, over publiek leiderschap en maatschappelijke innovatie
  Termeer, C.J.A.M. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 48
  bestuur - universiteiten - universitair onderzoek - nederland - innovaties - beleidsprocessen - beleidsevaluatie - governance - administration - innovations - universities - university research - netherlands - policy processes - policy evaluation - governance
  De akoestiek van kennisarrangementen Kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en ondernemingen.
  Kupper, H.A.E. ; Lans, T. ; Wals, A.E.J. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2006
  Intellectueel Kapitaal 5 (2006)1. - ISSN 1569-3821 - p. 22 - 27.
  kennis - onderwijs - onderzoek - agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwbeleid - kennisoverdracht - knowledge - education - research - agricultural education - universities - agricultural policy - knowledge transfer
  Om tot een vernieuwing van de kennisinfrastructuur te komen werken onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samen in kennisarrangementen die gestimuleerd worden door de overheid. In dit artikel vergelijken onderzoekers van Wageningen Universiteit Research deze arrangementen met een muziekuitvoering
  Learning to make change : developing innovation competence for recreating the African university of the 21st century
  Kibwika, P. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Richards, co-promotor(en): Arjen Wals; J. Hagmann. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045892 - 215
  universiteiten - hoger onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - vakbekwaamheid - duurzaamheid (sustainability) - uganda - afrika - universities - higher education - educational reform - educational innovation - professional competence - sustainability - uganda - africa
  There is concern that the present education designed for the 19 th century andan industrialmachinery no longer suits the complex problems of the post-industrial 21 st century. Complexity arises out of the fused multi-dimensional characteristics of social and development problems, yet universities continue to address these as if they were well configured to be addressed by existing academic disciplines. Universities, expected to be champions of educational reforms to suit development needs are themselves challenged concerning their relevance. The challenge is even more crucial for African universities especially those in the sub-Saharan region confronted with persistent and unbearable levels of poverty and food insecurity. Can African universities contribute to the reversal of the situation? Through innovations competence development for university staff, this thesis addresses the question of relevance of the African university in the sub-Saharan region to contemporary development challenges. Farming being an important element in the livelihood of the majority of people in the region, the research focuses on agriculture usingMakerereUniversityinUgandaas a specific case.

  Experiences of the sub-SaharanAfricasuggest that a narrow technological focus, as the driver of development is unlikely to eliminate the pervasive poverty and food insecurity. The problem is more than technological, it is has social and political dimensions and therefore calls for innovative and integrated approaches. In addition to providing education and training, the African university is also expected to influence development change in society through research and outreach. To combine its traditional academic role with a developmental role, staff in the African university must be innovative and actively engage in problem solving in community. This represents fundamental reforms in the university - dealing with the basic elements of changing mindsets, and building a new vision and new skills for training and research amongst the academic staff. Without such radical moves, universities inAfricarisk becoming - rightly - obsolete in the face of huge challenges posed by poverty and international commitments such as the Millennium Development Goals.

  This thesis describes and evaluates an experiment of innovation competence development for transforming learning, research and consultancy inMakerereUniversitywith the hope of making it more innovative and able to influence wider processes of change in society. Transformation is examined specifically from the perspective of learning, innovation and change in agriculture. Making change in society requires innovation competences over and above disciplinary expertise and these competences have to be learnt. The learning starts with the university lecturers, hence the title of the thesis "Learning to make change" . Competence has been treated as the capability to learn and influence learning. Innovation has been viewed as an adaptation and translation of learning into options for solving real-life problems in a complex and dynamic environment, while change has been seen as the desirable outcome of learning to improvement of life (or better development).

  Objectives and research design

  The overall objective of the study was to establish how the innovation competence development programme for university lecturers could be set-up and implemented to increase relevance ofMakerereUniversityto national development. Specifically the study aimed at: 1) identifying the main functions of agricultural professionals in enhancing farmer innovations, 2) identifying the key competence challenges for agricultural professionals to engage in an innovation system, 3) describe how an innovation competence development programme for university lecturers could be designed and implemented to respond to challenges of agricultural development, and 4) determine the contribution of the innovation competence development programme to making universities relevant to development. These objectives were pursued with three case studies: The first case study explores farmer learning and innovation among smallholder vanilla farmers inUganda. From this, functions of university graduates (i.e. researchers and extensionists) in enhancing farmer learning and innovation are proposed. The second case study explores challenges faced by research and extension in demand-driven service delivery systems. These are used to identify competences relevant to functions graduates are expected to perform in innovation systems. These two case studies provide a context for the third case study on the innovation competence development at the university. The third case study focuses on an experiment of how these required competences are first developed in the university staff so as to be passed on to the graduates. The experiment based on personal mastery and systemic "soft skills" as foundation for building broader change skills comprising of six thematic areas namely: personal development, team development, facilitation methods and techniques, organisational development, communication and alternative ways of conducting training, research and consultancy. It involved 26 lecturers from three faculties of Agriculture, Veterinary Medicine and Forestry and Nature Conservation over a period of 1½ years. 

  The research sought to understand phenomena underlying social structural mechanisms influencing action and practice among vanilla farmers, researchers and extensionists and university lecturers. In this view, the research embraced a combination of constructivism and realism as methodology to take the stance that social reality does not exist independent of the social actors, but at the same time seek the possibility of casual explanations of how that reality is shaped by actors. Data were generated for each case study by a triangulation of methods which included: interviewing, workshops, documentary reviews, participant observation and self-assessment. Key findings of the research are highlighted below.

  Findings

  With market incentives, farmers learn and innovate through their social networks and interactions. Interpersonal relationship is the mechanism that allows free exchange of knowledge and innovations in an informal way. This learning can however be enhanced by research and extension if they engage to learn with farmers to integrate local and scientific knowledge. To the contrary, researchers and extensionists 'shy' away from social learning processes in preference of linear top-down approaches. By their training, researchers and extensionists are modelled to be 'experts' to provide solutions, while social learning takes place in non-hierarchical interaction with farmers. To facilitate social learning as a way of enabling smallholder farmers gain adaptive capacity, agricultural professionals require new skills and attitudes. They should have competences and mindsets to perform functions which include: knowledge and information brokerage, organisational development, facilitating joint learning and multi-stakeholder dialogues, and developing entrepreneurial skills and attitudes.

  In an agricultural innovation system context where services are directed by demand and necessity, both the supply (research and extension) and demand (farmers) sides need innovation competences to enable them function harmoniously. The supply side requires competences to facilitate action learning and experimentation; broker information and knowledge between farmer and other stakeholders; develop and empower local organisations; think systemically, develop teams and work in teams; develop and manage partnerships; and facilitate enterprise development. The demand side also should have capacity to self organise, lobby, advocate and negotiate for services, elect visionary and accountable leadership, act with entrepreneurial attitude, and learn by experimenting. Competences of the demand and supply sides appear to be mutually dependent and this thesis recognises that the supply side has the responsibility to facilitate the emergence of requisite competences on the demand side, while the demand side provides all-important feedback. The implication is that such skills have to be integrated in the professional training of all those likely to work with farmers.

  For the African university to integrate those competences in its educational system, the academicstaff haveto reorient their mindsets towards systemic thinking and integration of disciplines, and learn new skills for facilitating interactive learning processes and linking research and consultancy to development. The innovation competence development experiment atMakerereUniversityprovides one possible way of doing that through an integrated learning programme for the academic staff. The experiment presents evidence of enhanced staff capabilities in: self-awareness to fully utilise their potentials; influencing change in organisations through feedback; working in teams and promoting peer learning; facilitating interactive learning and collective action processes; overcoming fear to try out new things as reflective practitioners; communication in problem solving situations; and thinking 'out of the box' to influence development impact through action research and process consultancy.

  There is a relationship between innovation competences at the farmer, agricultural professionals and university levels, but those at the university have to be at a meta-level to ensure that agricultural professionals and farmers can be linked. To bring the African university into the mainstream of development, it is argued in thisthesis that the university focuses on a) building relationships across the different levels with regard to learning and change as individual and collective action processes, b) inducing and managing change in social systems, c) development of and access to tools for making change, d) achieving solution-oriented thinking and practice, and e) attaining to a culture of authenticity

  However, some of the challenges of developing innovation competences in the African university include ensuring: appropriate reward systems; feedback mechanism between students, lecturers, management and other stakeholders; dealing with student attitudes and stereotypes to support interactive learning and critical thinking; dealing with embedded institutional cultures and practices to promote innovation; and shifting towards integrated curriculum.

  Conclusions

  The three case studies allow the following conclusion to be drawn, in terms of possible lessons for the African university more generally:

  1.     Social learning is inevitable in agriculture, but to support this phenomenon, agricultural professionals need new skills and re-orientation of mindsets. It is therefore imperative that the African universities re-orient their programmes to produce graduates capable of enhancing innovation and social change in the community of smallholder farmers. But university lecturers must acquire the necessary competences first.

  2.     From a policy perspective, the participative and democratic paradigms of development have implicitly imposed new roles, responsibilities and forms of accountability for development professionals but in practice the professionals have not changed. Deliberate efforts are needed to address the competence challenges of such a system, since the current training regimes are not in fact fit-for-purpose_ in a collaborative demand-led world.

  3.     The competence deficiencies of agricultural professionals reflect the short-comings of their training. Undoubtedly African universities need to redesign their curricula, but before that they have to re-examine their own capacity to provide the type of education that ensures the competences demanded by contemporary African society. The effort requires not only a change in knowledge and skills; the larger task is to transform a 'technical' university into a 'developmental' university, and this demands a shift in attitudes, mindsets, values and responsibilities.

  4.     African universities on their own are incapable of initiating fundamental reforms in their way of doing things - they need external help to stimulate systemic thinking that is not in the mainstream of conventional academic practice, and to build capabilities to manage change processes.

  5.     The fundamental reforms needed in the African university are reorientation of mindsets and building capacities for reflective practice to foster personal and organisational development goals. The starting point is to challenge some entrenched beliefs and values, in order to awaken consciousness and desire for personal change towards a preferred future. The incentives for personal change in the African context are benefits that enhance social relations, potential to supplement meagre salaries through worthwhile research and/or consultancy activities and professional or career growth.

  The early growth of academic spin-offs : [factors influencing the early growth of Dutch spin-offs in the life sciences, ICT and consulting]
  Scholten, V.E. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; T. Elfring, co-promotor(en): Ron Kemp. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085043454 - 212
  ondernemingen - universiteiten - particuliere ondernemingen - bedrijfsvoering - netwerken (activiteit) - prestatieniveau - ondernemerschap - economische groei - nederland - entrepreneurship - enterprises - universities - private firms - networking - management - performance - economic growth - netherlands
  Academic spin-offs are entrepreneurial ventures typically founded by one or more scientists who have participated in an academic research programme. By 'spinning off' scientific findings and transferring them into commercial opportunities these ventures contribute to a country's prosperity, and that of the knowledge institution. To achieve growth, four factors are identified as being crucial to early success: the team's experience and skills; the spin-offs characteristics; its network; and the involvement of the knowledge institution.

  This volume discusses the influence of these factors on the early growth of Dutch academic spin-offs. These spin-offs are involved in developing knowledge that is rooted in science - but future commercial opportunities lie in the business world. Networks are important for bridging the gap between academia and the business world and in identifying possible commercial opportunities to broker the knowledge and resources on both sides. Management experience can be liability to a spin-off's early growth but start-up experience is beneficial. Support from the knowledge institution can have both positive and negative effects on early growth: it can lead to a spin-off being too internally oriented, while external contact with the business world is crucial for growth and future success.
  Biologische en conventionele landbouw breken beide beloften : Wageningen zit klem tussen voedsel en natuur
  Schröder, J.J. - \ 2006
  Spil 223-224 (2006)2. - ISSN 0165-6252 - p. 25 - 27.
  biologische landbouw - opinies - universiteiten - attitudes - organic farming - opinions - universities - attitudes
  De houding van Wageningse voor- en tegenstanders van biologische landbouw
  Zuiver water : 40 jaar Waterzuivering in Wageningen
  Lexmond, M.J. ; Buisman, C.J.N. ; Klapwijk, A. ; Rulkens, W.H. - \ 2005
  Wageningen, The Netherlands : Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit - 50
  afvalwaterbehandeling - onderzoek - universiteiten - waterzuivering - geschiedenis - milieutechnologie - waste water treatment - research - universities - water treatment - history - environmental technology
  In 2005 is het 40 jaar geleden dat in Wageningen de leerstoel Waterzuivering werd ingesteld. Met dit boek is de historie vastgelegd. (ex)Medewerkers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van de onderzoeksgroep komen aan het woord
  Onderzoek en expertconsultatie Wageningen UR
  Lans, T. ; Kupper, H.A.E. ; Wals, A.E.J. - \ 2005
  Intellectueel Kapitaal 4 (2005)3. - ISSN 1569-3821 - p. 16 - 20.
  kennis - landbouwbeleid - agrarisch onderwijs - onderzoek - universiteiten - kennisoverdracht - knowledge - agricultural policy - agricultural education - research - universities - knowledge transfer
  De ontwikkeling van de kenniseconomie krijgt hoge prioriteit. In dat kader heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven de kennisontwikkeling, - verspreiding en -toepassing op de beleidsterreinen `Voedsel en Groen¿ blijvend te willen stimuleren.
  Cultuurverschillen in een internationale MSc opleiding
  Rip, F.I. - \ 2005
  Agro Informatica 18 (2005)1. - ISSN 0925-4455 - p. 26 - 29.
  agrarisch onderwijs - universiteiten - geografische informatiesystemen - vaardigheidsonderwijs - culturele differentiatie - studenten - cultuur - informatietechnologie - agricultural education - universities - geographical information systems - competency based education - cultural differentiation - students - culture - information technology
  De masteropleiding Geo-informatie wetenschappen aan Wageningen Universiteit kent een zeer diverse instroom van binnen- en buitenlandse studenten. Daarnaast is men bezig om de competentie-benadering in te voeren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe één en ander samenhangt, met speciale aandacht voor cultuur aspecten jegens onderwijs
  The making of elite women : Revolution and nation building in Eritrea
  Müller, T.R. - \ 2005
  Leiden : Brill (Afrika-Studiecentrum series vol. 4) - ISBN 9789004142879 - 306
  positie van de vrouw - sociale verandering - samenleving - politiek - geschiedenis - eritrea - vrouwen - onderwijs - elitebomen - afgestudeerden - individuen - voortgezet onderwijs - hoger onderwijs - universiteiten - vrouwenemancipatie - vrouw en samenleving - revolutie - woman's status - women - individuals - education - secondary education - higher education - universities - graduates - elites - social change - society - politics - history - eritrea - revolution - emancipation of women - woman and society
  Education, competence and performance. On training and development in the agri-food complex
  Mulder, M. - \ 2004
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004)2. - ISSN 0921-481X - p. 103 - 120.
  agricultural education - competency based education - educational research - universities - agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - onderwijsonderzoek - universiteiten
  Inaugurele rede voor de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies aan Wageningen UR over deze studierichting, de voorgeschiedenis ervan, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe projecten en perspectieven voor de toekomst
  Education, competence and performance. On training and development in the agri-foodcomplex
  Mulder, M. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 58
  onderwijs - kennis - agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - leerprestaties - opleiding - ontwikkeling - academische maatstaven - universiteiten - landbouwsector - wetenschappelijk onderzoek - bevoegdheden - education - knowledge - agricultural education - competency based education - educational performance - training - development - academic standards - universities - agricultural sector - scientific research - competences
  In this inaugural address by Prof. Dr. Martin Mulder, on the occasion of his acceptance of the title of Professor in Education and Competence Studies at Wageningen University on 11 March 2004, he spoke about the position of Education and Competence Studies within Wageningen University. He stressed the importance of the scientific foundation for education policy and practice in education programmes in Wageningen, the value of green education as a sector of the education system that can contribute to the realisation of domain-oriented departmental policy priorities, and the need for competence studies in the pursuit of innovation and transformation within the agri-food complex. The focus in his speech was on competence thinking, specifically on competence-driven education. Furthermore he gave a few examples of projects that the chair group has carried out in the past few years and finally, he presented a number of education and competence themes that he believed offer very promising research opportunities
  Bibliometric analysis of Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)
  Gerritsma, W. ; Kersten, A.M.P. - \ 2004
  In: Documentation over 1999-2003 for peer review of the graduate school WIAS Wageningen : Wageningen University - p. 285 - 294.
  landbouwkundig onderzoek - diergeneeskunde - zoölogie - dierhouderij - documentatie - evaluatie - onderzoek - publicaties - universiteiten - overzichten - nederland - wetenschap - agricultural research - veterinary science - zoology - animal husbandry - documentation - evaluation - research - publications - universities - reviews - netherlands - science
  Ruimte voor kwaliteit en ondernemerschap : Wageningen Universiteits & Researchcentrum, Instellingsplan Wageningen Universiteit, Ondernemingsplan Stichting DLO, 2003-2006
  Bartelink, H.H. ; Berlo, J.M. van; Bouma, J. ; Gooijer, C.D. de; Groen, A.F. ; Groot, R. ; Jongebreur, A.A. ; Klerk-Engels, B. de; Oorschot, R. ; Schlebaum, W. - \ 2003
  Wageningen : Wageningen UR - 69
  hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - agrarisch onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - onderwijsplanning - personeel - landbouwkundig onderzoek - onderzoek - financieren - organisatieontwikkeling - planning - veluwe - gelderland - nederland - agricultural colleges - universities - higher education - agricultural education - educational reform - educational innovation - educational planning - personnel - agricultural research - research - financing - organizational development - planning - veluwe - gelderland - netherlands
  Jubileum-interview Marjanke Hoogstra en Evelien Verbij: "De interactie tussen bosbeheer en maatschappij is veel groter geworden. Dat vraagt om andere kennis"
  Aertsen, E.J.M. ; Vliet, C.J.M. van - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)4. - ISSN 0028-2057 - p. 17 - 19.
  bosbeheer - bosbouw - bosbeleid - samenleving - onderwijs - universiteiten - universitair onderzoek - beroepsverenigingen - onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - forest administration - forestry - forest policy - society - education - universities - university research - professional associations - research - scientific research
  In de serie interviews ter ere van het 75-jarig bestaan van het NBT een gesprek met twee vertegenwoordigers van de nieuwe generatie bosbouwers, beiden werkzaam bij de leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid (vakgroep Bos- en natuurbeheer; WUR). Hun visie op het belang van de maatschappelijke aspecten van bosbouw, en de betekenis van KNBV en NBT voor onderwijs en onderzoek
  Vrouwen, Wageningen en de Wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918-2003
  Burg, Margreet van der; Bos-Boers, M. - \ 2003
  Hilversum : Uitgeverij Verloren - ISBN 9789065507396 - 256
  vrouwen - universiteiten - studenten - afgestudeerden - agrarisch onderwijs - geschiedenis - nederland - gelderland - women - universities - students - graduates - agricultural education - history - netherlands - gelderland
  Computerondersteund samenwerkend leren in het wetenschappelijk onderwijs: networked learning
  Jong, F. de; Veldhuis, A.E. ; Biemans, H.J.A. - \ 2003
  In: Onderwijsvernieuwing en groen onderwijs - naar actief en constuctief leren / Biemans, H.J.A., Mulder, M., Wesselink, R., Lans, T., Schlooz, P., 's-Gravenhage : Elsevier Overheid - ISBN 9789059019270 - p. 63 - 78.
  universiteiten - computerondersteund onderwijs - onderwijsmethoden - computernetwerken - universities - computer assisted instruction - teaching methods - computer networks
  Afrekening binnen het academisch circuit
  Roncken, P.A. - \ 2003
  Blauwe Kamer (2003)1. - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
  landschapsarchitectuur - wetenschappers - hoger onderwijs - universiteiten - nederland - wetenschap - landscape architecture - scientists - higher education - universities - netherlands - science
  Visie op het wetenschappelijke gehalte van de Nederlandse landschapsarchitectuur, tegen de achtergrond van het vervroegde vertrek van de Wageningse hoogleraar Kerkstra
  Studeren met mobieltjes
  Lammeren, R.J.A. van; Bruin, S. de - \ 2003
  Agro Informatica 16 (2003)4. - ISSN 0925-4455 - p. 13 - 16.
  universiteiten - telecommunicatie - telefoons - datacommunicatie - informatietechnologie - zelfstandig leren - collegestudenten - afstandsonderwijs - hoger onderwijs - geografische informatiesystemen - internet - universities - telecommunications - telephones - data communication - information technology - independent study - college students - distance teaching - higher education - geographical information systems - internet
  Uitleg van 2 cursussen, behorend bij het GIPSY project, waarin studenten leren omgaan met een digitale leeromgeving met draadloze communicatie
  Opening academisch jaar 2002-2003 Wageningen Universiteit, Theater Junushoff, 2 september 2002
  Dijkhuizen, A.A. ; Odink, B.J. ; Leeuw, J.F. de; Gooijer, C.D. de - \ 2002
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 22
  universiteiten - bedrijfsvoering - leerplan - voedselveiligheid - nederland - gelderland - universities - management - curriculum - food safety - netherlands - gelderland
  Is er Leven na Landbouwwetenschap? Afscheidscollege uitgesproken op 27 juni 2002
  Röling, N.G. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 39
  landbouwkundig onderzoek - universiteiten - onderzoek - landbouwvoorlichting - openbare redes - agricultural research - universities - research - agricultural extension - public speeches
  Diversiteit binnen voedingsonderzoek in Europa - Wageningse AIO's bezoeken Zwitserland, Italië en Duitsland
  Bakker-Zierikzee, A. ; Geelen, A. ; Mars, M. ; Pellis, L. ; Rutten, R. ; Wark, P. - \ 2002
  Voeding Nu 2002 (2002)9. - ISSN 1389-7608 - p. 26 - 27.
  voedingsonderzoek bij de mens - zwitserland - italië - duitsland - landen van de europese unie - universiteiten - onderwijsinstellingen - colleges - doctoraalonderwijs - diversiteit - programma's - wetenschappers - excursies - volksgezondheid - human nutrition research - switzerland - italy - germany - european union countries - universities - educational institutions - graduate study - diversity - programs - scientists - field trips - public health
  Sociologie, van modern naar weerbarstig
  Nooij, A. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 21
  sociologie - tendensen - nederland - leerplan - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - veluwe - gelderland - sociology - trends - college programs - curriculum - universities - netherlands - veluwe - gelderland
  Structuurvisie kennislandgoed Wageningen : duurzame dragers voor kennisintensieve ontwikkeling
  Tjallingii, S.P. ; Brinkhuijsen, M. ; Bervaes, J.C.A.M. ; Barth, N.W. ; Veelen, P.C. van; Bartelse, G. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 308) - 42
  onderzoeksinstituten - universiteiten - ondernemingen - gebouwen - ruimtelijke ordening - stedelijke planning - stedelijke gebieden - infrastructuur - nederland - gelderland - campus - research institutes - universities - enterprises - buildings - physical planning - urban planning - urban areas - infrastructure - netherlands - gelderland - campus
  Vaardig Innoveren. Competentie-ontwikkeling ten behoeve van systeeminnovaties in het biodomein: de rol van het onderwijs
  Woerkum, C.M.J. van - \ 2001
  Den Haag : InnovatieNetwerk Groene Ruimte - ISBN 9789050591249 - 22
  agrarisch onderwijs - innovaties - onderwijsbeleid - universiteiten - nederland - agricultural education - innovations - educational policy - universities - netherlands
  Van wetenschap voor de boer naar wetenschap voor de consument? De historische ontwikkeling van de landbouwwetenschap.
  Maat, H. - \ 2001
  Voeding Nu 3 (2001). - ISSN 1389-7608 - p. 21 - 24.
  landbouwwetenschappen - landbouwkundig onderzoek - geschiedenis - landbouwontwikkeling - voedselketens - voedselindustrie - consumenten - consumenteninformatie - universiteiten - kennisniveau - boeren - houding van boeren - landbouwvoorlichting - agricultural sciences - agricultural research - history - agricultural development - food chains - food industry - consumers - consumer information - universities - knowledge level - farmers - farmers' attitudes - agricultural extension
  De landbouwwetenschap die een trouwe volger was van het ministerie van landbouw en natuur, moet een omslag maken naar consumentgericht produceren
  Een les in overleven
  Karssen, C.M. - \ 2000
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 18
  spreken in het openbaar - universiteiten - biologie - plantenfysiologie - zaden - groeiregulatoren - slaaptoestand - nederland - public speaking - universities - biology - plant physiology - seeds - growth regulators - dormancy - netherlands
  Kennisparken; een analyse van universiteitsterreinen en groene bedrijventerreinen ten behoeve van de ontwikkeling van het kennislandgoed Wageningen
  Veelen, P.C. van; Barth, N.W. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 164) - 88
  onderzoeksinstituten - universiteiten - ondernemingen - gebouwen - bedrijven - industrieterreinen - ruimtelijke ordening - infrastructuur - stedelijke gebieden - nederland - campus - gelderland - research institutes - universities - enterprises - buildings - businesses - industrial sites - physical planning - infrastructure - urban areas - netherlands - campus - gelderland
  Wageningen Universiteit en Researchcentrum wil zijn gebouwen en terreinen aanpassen aan de eisen van de moderne tijd. Welke trends en ontwikkelingen doen zich voor in de universitaire wereld? En welke gevolgen hebben deze trends voor de ruimtelijke inrichting van het vastgoed van Wageningen UR? Het blijkt dat flexibiliteit, het verbeteren van de ruimtelijke samenhang op het terrein, integratie van stedelijke functies, de relatie met de stad en het benadrukken van een imago belangrijke uitgangspunten zijn bij de stedenbouwkundige plannen voor universiteitsterreinen. De herstructurering van de infrastructuur en van de groen- en waterstructuur spelen een rol in het bereiken van deze uitgangspunten. Op welke manier gaan de universiteitsterreinen en groene bedrijventerreinen om met deze vraagstukken? Welke onderwerpen spelen ook in de Wageningse situatie en wat kunnen we leren van anderen? Welke richtlijnen zijn vast te stellen die als basis kunnen dienen voor een structuurvisie van het vastgoed van Wageningen UR?
  Integrating sustainability into agricultural education : dealing with complexity, uncertainty and diverging worldviews
  Wals, A.E.J. ; Bawden, R. - \ 2000
  Gent : ICA - ISBN 9781873154656 - 46
  agrarisch onderwijs - hoger onderwijs - universiteiten - colleges - landbouw - landbouwontwikkeling - plattelandsontwikkeling - milieueducatie - duurzaamheid (sustainability) - agricultural education - higher education - universities - agriculture - agricultural development - rural development - environmental education - sustainability
  The global urgency to address sustainability issues is increasingly being reflected in the manner in which institutions of higher education are giving priority to the teaching, research and practice of sustainability. They recognise the critical role in creating sustainable futures through the education they provide, and it is not surprising that those engaged in agricultural education are particularly sensitive to the issue of sustainability. This position paper captures the main outcomes of the AFANet activity that focused on the integration of sustainability in education for agriculture and rural development. The main challenges addressed are: conceptual and thematic challenges with regards to integrating sustainability, and the implications for teaching and learning. Emphasis is placed upon the human development aspect of education, rather than on the instrumental use of education in trying to alter people's behaviour in a pre- and expert determined direction. A plea is made to complement more traditional ways of looking at the world with more systematic and holistic frameworks which can help learners address complexity and uncertainty, and can open alternative ways of knowing and valuing.
  Stap naar hechtere samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika. Wageningse aio's op studiereis naar Zuid-Afrika
  Gaag, M. van der; Lieshout, M. van; Melse, A. ; Olthof, M. ; Tiemersma, E. ; Vissers, M. - \ 2000
  Voeding Nu 2 (2000)2. - ISSN 1389-7608 - p. 28 - 29.
  voedselhygiëne - voedingstoestand - voedingsstoffentekorten - samenwerking - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - praktijkonderwijs - onderzoekers - zuid-afrika - nederland - voedingsleer - gezondheidseducatie - gezondheidszorg - epidemieën - epidemiologie - wetenschappelijke medewerkers - intellectuelen - food hygiene - nutritional state - nutrient deficiencies - cooperation - college programs - universities - practical education - research workers - south africa - netherlands - nutrition knowledge - health education - health care - epidemics - epidemiology - academic workers - intellectuals
  Het doel van de studiereis was om kennis uit te wisselen tussen de Nederlandse onderzoekers in opleiding en hun Zuid-Afrikaanse collegae, op het gebied van voeding, gezondheid en epidemiologie
  De academie van het ongewone leven : Columns over universiteit en gezin
  Hoog, K. de - \ 2000
  Wageningen : Stichting Cereales - ISBN 9789080572423 - 119
  gezinsleven - universiteiten - relaties - onderwijs - family life - universities - relationships - education
  De beloften van de voedingswetenschap
  Katan, M.B. - \ 1999
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 25
  voedselwetenschappen - universiteiten - natuurwetenschappelijk onderwijs - food sciences - universities - science education
  Remote double
  Clevers, J.G.P.W. ; Vonder, O.W. - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Agricultural University, Laboratory of Geo-Information Science and Remote Sensing - 40
  remote sensing - onderwijs - onderwijsmethoden - colleges (hoorcolleges) - computer software - universiteiten - internationale samenwerking - remote sensing - education - teaching methods - lectures - computer software - universities - international cooperation
  Landbouwuniversiteit : historische verzameling met betrekking tot bestuur en beheer 1862/1994
  Bent, C. van den - \ 1998
  Wageningen : Landbouwuniversiteit - 81
  agrarisch onderwijs - universiteiten - historische verslagen - agricultural education - universities - historical records
  Opening academisch jaar 7 september 1998
  Karssen, C.M. ; Speelman, L. ; Rabbinge, R. - \ 1998
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 38
  landbouwkundig onderzoek - landbouwwetenschappen - hoger onderwijs - universiteiten - nederland - agricultural research - agricultural sciences - higher education - universities - netherlands
  Vorming door wetenschap: universitair onderwijs in Nederland 1815-1960.
  Baggen, P. - \ 1998
  Delft : Eburon - ISBN 9789051666502 - 204
  hoger onderwijs - universiteiten - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - onderwijsbeleid - nederland - geschiedenis - higher education - universities - educational reform - educational innovation - educational policy - netherlands - history
  Afscheid dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter College van Bestuur Landbouwuniversiteit, 29 januari 1997
  Aartsen, J.J. van; Vos, M.P.M. ; Karssen, C.M. - \ 1997
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
  hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands - veluwe - gelderland
  LUW voorbereid op toekomst.
  Pepping, F. ; Ende, E.R. van den - \ 1997
  Voedingsmiddelentechnologie 30 (1997)20. - ISSN 0042-7934 - p. 52 - 54.
  hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - samenwerking - overheid - regering - onderwijsplanning - onderwijsbeleid - privatisering - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - wetenschappelijke samenwerking - reorganisatie - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - research - cooperation - public authorities - government - educational planning - educational policy - privatization - scientific research - science - scientific cooperation - reorganization - veluwe - gelderland
  In de nieuwe structuur zullen departementen, onderwijsinstituten, onderzoekscholen en technologische topinstituten naast en met elkaar werken. Een uiteenzetting is gegeven over de wijze waarop het doctoraal en postdoctoraal onderwijs en onderzoek aan de LUW in elkaar grijpen
  International higher agricultural education, experiences constraints perspectives.
  Bor, W. van den; Heijman, W.J.M. ; Mensvoort, M.E.F. van - \ 1997
  Unknown Publisher - ISBN 9789067545112 - 52
  hogere agrarische scholen - universiteiten - economie - gebruikswaarde - economische impact - wereld - agricultural colleges - universities - economics - use value - economic impact - world
  Eén dag school, vier dagen werken: vijf dagen leren!
  Lutgens, G. ; Jong, F.P.C.M. de - \ 1997
  Agrarisch Onderwijs 39 (1997)12. - ISSN 0925-837X - p. 28 - 29.
  hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - voortgezet onderwijs - agrarisch onderwijs - praktijkonderwijs - internet - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - computernetwerken - lokale netwerken - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural colleges - universities - research - secondary education - agricultural education - practical education - internet - scientific research - science - computer networks - local area networks - intermediate vocational training
  Onderzoek door de Landbouwuniversiteit naar de mogelijkheden van computerondersteunde cooperatieve leeromgevingen (CSCL) om de koppeling tussen praktijk en theorie binnen het middelbaar agrarisch onderwijs te ondersteunen. Leren in de praktijk neemt een steeds belangrijker plaats in, het werkend leren, het werken met kennis. Scholen die aan dit onderzoek willen deelnemen kunnen contact opnemen met drs. Gaby Lutgens (0317-483632) of dr. Frank de Jong (0317-484408)
  Kenniscentrum Wageningen: het gaat ervan komen. Samenvoeging LUW en onderzoekinstituten.
  Vries, A.Ph. de - \ 1997
  Agrarisch Onderwijs 39 (1997)18. - ISSN 0925-837X - p. 13 - 16.
  hogere agrarische scholen - universiteiten - fusies - concentratie van de productie - onderzoek - samenwerking - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - kennis - symbolen - informatie - communicatie - onderzoeksinstituten - proefstations - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - wetenschappelijke samenwerking - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - mergers - concentration of production - research - cooperation - diffusion of research - diffusion of information - knowledge - symbols - information - communication - research institutes - experimental stations - scientific research - science - scientific cooperation - veluwe - gelderland
  De samenvoeging van de Landbouwuniversiteit en de instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO), enkele kleinere kennisinstellingen, alsmede delen van het praktijkonderzoek tot een Kenniscentrum Wageningen
  Vernieuwing van de kennis-innovatiepyramide en de positie van de LUW
  Rabbinge, R. - \ 1996
  In: Essays voor de verkenning 'Landbouwwetenschappen in 2010: de positie van de LUW
  agricultural colleges - universities - educational planning - educational policy - agriculture - organization of research - research policy - netherlands - science - veluwe - gelderland
  De zaaiers
  Wetenschapswinkel LUW, - \ 1996
  Wageningen : LUW (Rapport / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 130)
  hogere agrarische scholen - universiteiten - informatiediensten - voorlichting - jaarboeken - agricultural colleges - universities - information services - extension - yearbooks
  Gedeelde SMART is halve smart.
  Scholten, H. ; Smolenaars, H. ; Kramer, M. ; Wijk, M. van; Heuvelen, J. van - \ 1996
  Agro Informatica 9 (1996)5. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 12.
  computers - onderwijs - lesmaterialen - informatietechnologie - hogere agrarische scholen - universiteiten - gegevensverwerking - computertechnieken - databanken - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - computers - education - teaching materials - information technology - agricultural colleges - universities - data processing - computer techniques - databases - computer simulation - simulation - simulation models
  Een aantal aspecten worden bsproken van een project op de LUW om tot een gezamenlijke modelleer- en simulatie-omgeving te komen voor toepassing in verschillende vakgebieden
  De universitaire bosbouwstudie in beweging.
  Bartelink, H.H. ; Jansen, J.J. ; Baren, B. van - \ 1996
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 68 (1996)3. - ISSN 0028-2057 - p. 106 - 110.
  bosbouw - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - forestry - higher education - agricultural colleges - universities - netherlands
  Academisch beroepsvoorbereiding: poging tot systematisering.
  Vries, A.Ph. - \ 1996
  Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 26 - 28.
  beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - universiteiten - hogere agrarische scholen - career choice - occupations - graduates - universities - agricultural colleges
  Universiteiten moeten niet alleen onderzoekers afleveren, maar mensen die in staat zijn tot probleemherkenning en -analyse alsmede tot het genereren van context-specifieke oplossingen. Men vat deze kwaliteiten wel samen onder de term 'ontwerpen'
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.