Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 227

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery and Education : A summary of the positive effects of greenery on well-being in educational environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools, childcare centres and on campuses is good for the climate at education institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student performance and their ability to concentrate, as well as fostering the social climate. This document provides information on the benefits of greenery in relation to education and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Leinauer hoogleraar Turfgrass Ecology
  Leinauer, Bernd - \ 2017
  sports turf soils - sports grounds - grassland management - maintenance - golf courses - sward renovation - universities
  Inspiring Women at WUR
  Ris, Karien - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research centre - ISBN 9789462578128 - 96
  gender relations - gender - women - emancipation of women - female equality - netherlands - universities - gelderland - man-vrouwrelaties - geslacht (gender) - vrouwen - vrouwenemancipatie - gelijke behandeling van de vrouw - nederland - universiteiten - gelderland
  Developing Global Leaders for Research, Regulation, and Stewardship of Crop Protection Chemistry in the 21st Century
  Unsworth, John B. ; Corsi, Camilla ; Emon, Jeanette M. Van; Farenhorst, Annemieke ; Hamilton, Denis J. ; Howard, Cody J. ; Hunter, Robert ; Jenkins, Jeffrey J. ; Kleter, Gijs A. ; Kookana, Rai S. ; Lalah, Joseph O. ; Leggett, Michael ; Miglioranza, Karina S.B. ; Miyagawa, Hisashi ; Peranginangin, Natalia ; Rubin, Baruch ; Saha, Bipul ; Shakil, Najam A. - \ 2016
  Journal of Agricultural and Food Chemistry 64 (2016)1. - ISSN 0021-8561 - p. 52 - 60.
  communications - crop protection - developing regions - GM crops - nanopesticides - smart systems - stewardship - sustainable agriculture - training leaders - universities - women in agriculture

  To provide sufficient food and fiber to the increasing global population, the technologies associated with crop protection are growing ever more sophisticated but, at the same time, societal expectations for the safe use of crop protection chemistry tools are also increasing. The goal of this perspective is to highlight the key issues that face future leaders in crop protection, based on presentations made during a symposium titled "Developing Global Leaders for Research, Regulation and Stewardship of Crop Protection Chemistry in the 21st Century", held in conjunction with the IUPAC 13th International Congress of Pesticide Chemistry in San Francisco, CA, USA, during August 2014. The presentations highlighted the fact that leaders in crop protection must have a good basic scientific training and understand new and evolving technologies, are aware of the needs of both developed and developing countries, and have good communication skills. Concern is expressed over the apparent lack of resources to meet these needs, and ideas are put forward to remedy these deficiencies.

  Louise Fresco: we blijven investeren in aquacultuur
  Fresco, Louise - \ 2015
  aquaculture - interviews - universities - scientists - food production - fish production

  Louise Fresco (Meppel, 11 februari 19521) werd in juli 2014 de bovenbaas van “Wageningen”

  (formeel: Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR). In die hoedanigheid zal zij tijdens

  het Europees congres “Aquaculture Europe 2015” één van de drie “keynotes” uitspreken.

  In het vorige nummer van Aquacultuur merkten Johan Verreth en Aad Smaal op dat zij

  uitzien naar die toespraak als een van de hoogtepunten van het congres en de beurs.

  Belangrijkste reden om haar nu te interviewen.

  Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
  conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
  De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
  The growth of academic spin-offs : the management team’s absorptive capacity and facilitator support
  Khodaei, H. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben; Victor Scholten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574885 - 148
  ondernemerschap - universiteiten - ondersteunende maatregelen - bedrijfsvoering - teams - prestatieniveau - entrepreneurship - universities - support measures - management - teams - performance

  The Growth of Academic Spin-offs

  The Management Team’s Absorptive Capacity and Facilitator Support

  Academic spin-offs are defined as new start-up firms that commercially exploit research developed within an academic environment to the benefit of economic, social, and regional development. These start-ups can be initiated by university employees, students or graduates, but also by external individuals grasping the opportunity to bring new knowledge to the market.

  Academic spin-offs often face difficulties in translating their initial idea to a business opportunity. In this thesis it is proposed that academic spin-offs can overcome these challenges by enhancing their absorptive capacity and by taking advantage of the guidance and resources provided by supporting organizations. Our findings can assist Academic spin-offs founders to develop their management team capabilities. They can also help university facilitators to optimize their support activities and policy makers to optimize the regional innovation ecosystem.

  Knowledge with impact
  LEI Wageningen UR, - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - onderzoek - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - research institutes - universities - knowledge - research - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands
  Kennis voor impact
  LEI Wageningen UR, - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - onderzoek - research institutes - universities - knowledge - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands - research
  Facility management in Dutch higher education
  Kok, H.B. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Mark Mobach. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573499 - 133
  facilitaire diensten - gebouwen - onderwijs - hoger onderwijs - universiteiten - kwaliteit - ontwerp - voorzieningen - bedrijfsvoering - nederland - facility management - buildings - education - higher education - universities - quality - design - facilities - management - netherlands
  This book discusses whether, and if so, how facility management can contribute to educational achievements at Dutch higher education institutions.
  Bedrijven financieren weinig promotieonderzoek : dossier universiteit en bedrijf
  Sikkema, A. ; Winkel, G.L. van; Velez Ramirez, A.I. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 15.
  universitair onderzoek - financieren - publiek-private samenwerking - universiteiten - dissertaties - university research - financing - public-private cooperation - universities - theses
  Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook eens grondig in het promotieonderzoek, het leeuwendeel van de wetenschappelijke productie op de universiteit. De belangrijkste financiers zijn niet bedrijven. De EU en andere publieke financiers zijn veel belangrijker.
  Professional development on innovation competence of teaching staff in Ugandan universities
  Kasule, G.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder, co-promotor(en): Renate Wesselink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572850 - 163
  vakbekwaamheid - innovaties - lerarenopleiding - hoger onderwijs - universiteiten - uganda - professional competence - innovations - teacher training - higher education - universities - uganda

  Professional Development on Innovation Competence of Teaching Staff in Ugandan Universities

  George Wilson Kasule

  Abstract

  Sufficient university teaching staff with innovation competence is key if universities want to play a significant role in fostering sustainable development as well as improving peoples’ quality of life. In this knowledge and innovation era, the need for organisations to enable their employees to acquire the competencies they need to face the diversity and complication of their present and future tasks effectively cannot be overstressed. Competence development is paramount for human resource and capacity development, which in turn can result into sustainable socio-economic development and performance improvement in the different labour sectors. Accordingly, this has led to increasing interest to develop competence profiles for the different professionals in several labour sectors. However, in the university sector little is known regarding the competencies teaching staff require for innovation of higher education. As such, this thesis is set to contribute to this literature gap by presenting innovation competence domains and competencies university teaching staff require. The study also explores the pragmatic actions that are needed to enhance university teaching staff innovation competence. In specific terms, this dissertation addresses innovation competence of teaching staff of a Ugandan University. It started with a review of the theory on innovation competence of teaching staff in higher education, and what was observed was that there was little literature on this theme, especially not when combined with the notion that this study is situated in a developing country. Therefore local stakeholders were invited to assess the importance of innovation competencies which emerged from the literature review for the local situation. Next, a study was conducted on the perceived innovation competence levels of teaching staff of Kyambogo University. It appeared that these competence levels need improvement. Next, a study was conducted to look into the participation in perceived importance and effectiveness of activities for teaching staff innovation competence development. It appeared that participation in professional innovation competence development activities was limited, and that certain activities were perceived as more effective than others. An important question was why the professional development activities aimed at improving innovation competence were not taken up to a higher level. Therefore, a last study was conducted on essential human resource conditions for effective innovation competence development. The study focused on hygiene and motivation factors. This dissertation in the concluding chapter explains and emphasises the relationship between university teaching staff innovation competence domains and associated competencies, and effective university performance towards socio-economic development. Besides, universities are now seen as crucial national assets for addressing many policy priorities as well as creating and disseminating knowledge and skills aimed at improving the quality of people’s life. Subsequently, lessons drawn from the competence theory and research and the study’s general contribution, are stated. Similarly, suggestions for future research and recommendations for policy and practice, are presented.

  Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen
  Kruit, J. ; Jonge, F.H. de; Bijlsma, T. ; Kruizinga, C. ; Brouwer, S.M. ; Galli, G. ; Tian, L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 315) - 63
  stadsomgeving - openbaar groen - ontwerp - gebruik van ruimte - tuinen - bewonersparticipatie - welzijn - amsterdam - universiteiten - openluchtrecreatie - landschapsarchitectuur - urban environment - public green areas - design - space utilization - gardens - community participation - well-being - amsterdam - universities - outdoor recreation - landscape architecture
  Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partijen en de UvA hebben in de loop van de tijd tot botsingen geleid. De wetenschapswinkel van Wageningen UR, is om advies gevraagd hoe zoveel verschillende wensen en belangen samen te brengen in een integraal ontwerp. De doelstelling van de VOL-BG is erop gericht te komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het Binnengasthuisterrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter van het terrein, waarin wonen, leren, spelen, werken en recreëren door elkaar heen gebeurt door jonge en oude mensen, buurtbewoners, bezoekers, studenten en UvA medewerkers. In dit rapport beschrijft de wetenschapswinkel van Wageningen UR het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd om de Vereniging Openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL-BG) bij het bereiken van dit doel te ondersteunen.
  For quality of life
  Corporate Communications, - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
  onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
  Corporate brochure van Wageningen UR.
  Ranking the rankings
  Sikkema, A. ; Ruitenbeek, H.C.G. van; Gerritsma, W. ; Wouters, P. - \ 2014
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2014)9. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 21.
  universiteiten - rangordening - onderwijs - onderzoek - publicaties - universities - ranking - education - research - publications
  In een academische wereld die steeds competitiever wordt, willen we graag weten wat ‘de beste’ universiteit is. Verschillende rankings bedienen ons op onze wenken, waaronder Times Higher Education, Sjanghai, QS en Leiden. De kritiek op die lijsten is echter niet mals, ook omdat universiteiten graag selectief shoppen in de resultaten. Toch kunnen we niet om ze heen, meent informatiespecialist Wouter Gerritsma.
  Online Onderwijspioniers
  Ramaker, R. ; Nat, L. van der; Kersten, A.H. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
  universiteiten - hoger onderwijs - computerondersteund onderwijs - afstandsonderwijs - onderwijsmiddelen - universities - higher education - computer assisted instruction - distance teaching - educational resources
  Onderwijs voor tienduizenden studenten over de hele wereld, dat kan met een zogenaamde Massive Open Online Course, of MOOC. Wageningen University heeft er ondubbelzinnig voor gekozen, maar nu de uitvoering nog. Hoe pak je dat aan, zo’n online lesprogramma? ‘Het is zaak de aandacht van de student vast te houden.’
  Uit het keurslijf
  Sikkema, A. ; Fresco, L.O. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  onderwijs - universiteiten - kennis - levenslang leren - opinies - attitudes - education - universities - knowledge - lifelong learning - opinions - attitudes
  Louise Fresco schreef een nieuw boek over wetenschap en cultuur: Kruisbestuiving. Ze houdt een pleidooi voor ‘kennis om het plezier van de kennis’. Wat heeft de schrijver Fresco voor adviezen voor de Wageningse raad van bestuur? Een boekbespreking.
  ‘We gaan ons openstellen’
  Fresco, L.O. - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
  agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - samenwerking - sociale interactie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - cooperation - social interaction
  ‘Verbinding’ is het sleutelwoord van Louise Fresco, de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Ze wil nieuwe manieren vinden om de samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van kennis. ‘Het is mijn droom maatschappelijke discussies vlot te trekken die nu worden lamgelegd door angst, weerstanden en complotgevoelens.’
  Sustainable futures : social sciences research at Wageningen University
  Frankema, E.H.P. ; Houweling, W. ; Mol, A.P.J. ; Möller, O. ; Wesseler, J.H.H. ; Branderhorst, A. ; Versluis, K. ; Tielens, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573833 - 71
  sociale wetenschappen - hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - levenswetenschappen - nederland - mensen - samenleving - natuurlijke hulpbronnen - milieu - social sciences - agricultural colleges - universities - research - life sciences - netherlands - people - society - natural resources - environment
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.