Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 227

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery and Education : A summary of the positive effects of greenery on well-being in educational environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools, childcare centres and on campuses is good for the climate at education institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student performance and their ability to concentrate, as well as fostering the social climate. This document provides information on the benefits of greenery in relation to education and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Leinauer hoogleraar Turfgrass Ecology
  Leinauer, Bernd - \ 2017
  sports turf soils - sports grounds - grassland management - maintenance - golf courses - sward renovation - universities
  Inspiring Women at WUR
  Ris, Karien - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research centre - ISBN 9789462578128 - 96
  gender relations - gender - women - emancipation of women - female equality - netherlands - universities - gelderland - man-vrouwrelaties - geslacht (gender) - vrouwen - vrouwenemancipatie - gelijke behandeling van de vrouw - nederland - universiteiten - gelderland
  Developing Global Leaders for Research, Regulation, and Stewardship of Crop Protection Chemistry in the 21st Century
  Unsworth, John B. ; Corsi, Camilla ; Emon, Jeanette M. Van; Farenhorst, Annemieke ; Hamilton, Denis J. ; Howard, Cody J. ; Hunter, Robert ; Jenkins, Jeffrey J. ; Kleter, Gijs A. ; Kookana, Rai S. ; Lalah, Joseph O. ; Leggett, Michael ; Miglioranza, Karina S.B. ; Miyagawa, Hisashi ; Peranginangin, Natalia ; Rubin, Baruch ; Saha, Bipul ; Shakil, Najam A. - \ 2016
  Journal of Agricultural and Food Chemistry 64 (2016)1. - ISSN 0021-8561 - p. 52 - 60.
  communications - crop protection - developing regions - GM crops - nanopesticides - smart systems - stewardship - sustainable agriculture - training leaders - universities - women in agriculture

  To provide sufficient food and fiber to the increasing global population, the technologies associated with crop protection are growing ever more sophisticated but, at the same time, societal expectations for the safe use of crop protection chemistry tools are also increasing. The goal of this perspective is to highlight the key issues that face future leaders in crop protection, based on presentations made during a symposium titled "Developing Global Leaders for Research, Regulation and Stewardship of Crop Protection Chemistry in the 21st Century", held in conjunction with the IUPAC 13th International Congress of Pesticide Chemistry in San Francisco, CA, USA, during August 2014. The presentations highlighted the fact that leaders in crop protection must have a good basic scientific training and understand new and evolving technologies, are aware of the needs of both developed and developing countries, and have good communication skills. Concern is expressed over the apparent lack of resources to meet these needs, and ideas are put forward to remedy these deficiencies.

  Louise Fresco: we blijven investeren in aquacultuur
  Fresco, Louise - \ 2015
  aquaculture - interviews - universities - scientists - food production - fish production

  Louise Fresco (Meppel, 11 februari 19521) werd in juli 2014 de bovenbaas van “Wageningen”

  (formeel: Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR). In die hoedanigheid zal zij tijdens

  het Europees congres “Aquaculture Europe 2015” één van de drie “keynotes” uitspreken.

  In het vorige nummer van Aquacultuur merkten Johan Verreth en Aad Smaal op dat zij

  uitzien naar die toespraak als een van de hoogtepunten van het congres en de beurs.

  Belangrijkste reden om haar nu te interviewen.

  Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
  conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
  De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
  The growth of academic spin-offs : the management team’s absorptive capacity and facilitator support
  Khodaei, H. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben; Victor Scholten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574885 - 148
  ondernemerschap - universiteiten - ondersteunende maatregelen - bedrijfsvoering - teams - prestatieniveau - entrepreneurship - universities - support measures - management - teams - performance

  The Growth of Academic Spin-offs

  The Management Team’s Absorptive Capacity and Facilitator Support

  Academic spin-offs are defined as new start-up firms that commercially exploit research developed within an academic environment to the benefit of economic, social, and regional development. These start-ups can be initiated by university employees, students or graduates, but also by external individuals grasping the opportunity to bring new knowledge to the market.

  Academic spin-offs often face difficulties in translating their initial idea to a business opportunity. In this thesis it is proposed that academic spin-offs can overcome these challenges by enhancing their absorptive capacity and by taking advantage of the guidance and resources provided by supporting organizations. Our findings can assist Academic spin-offs founders to develop their management team capabilities. They can also help university facilitators to optimize their support activities and policy makers to optimize the regional innovation ecosystem.

  Knowledge with impact
  LEI Wageningen UR, - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - onderzoek - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - research institutes - universities - knowledge - research - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands
  Kennis voor impact
  LEI Wageningen UR, - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - onderzoek - research institutes - universities - knowledge - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands - research
  Facility management in Dutch higher education
  Kok, H.B. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Mark Mobach. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573499 - 133
  facilitaire diensten - gebouwen - onderwijs - hoger onderwijs - universiteiten - kwaliteit - ontwerp - voorzieningen - bedrijfsvoering - nederland - facility management - buildings - education - higher education - universities - quality - design - facilities - management - netherlands
  This book discusses whether, and if so, how facility management can contribute to educational achievements at Dutch higher education institutions.
  Bedrijven financieren weinig promotieonderzoek : dossier universiteit en bedrijf
  Sikkema, A. ; Winkel, G.L. van; Velez Ramirez, A.I. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 15.
  universitair onderzoek - financieren - publiek-private samenwerking - universiteiten - dissertaties - university research - financing - public-private cooperation - universities - theses
  Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook eens grondig in het promotieonderzoek, het leeuwendeel van de wetenschappelijke productie op de universiteit. De belangrijkste financiers zijn niet bedrijven. De EU en andere publieke financiers zijn veel belangrijker.
  Professional development on innovation competence of teaching staff in Ugandan universities
  Kasule, G.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder, co-promotor(en): Renate Wesselink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572850 - 163
  vakbekwaamheid - innovaties - lerarenopleiding - hoger onderwijs - universiteiten - uganda - professional competence - innovations - teacher training - higher education - universities - uganda

  Professional Development on Innovation Competence of Teaching Staff in Ugandan Universities

  George Wilson Kasule

  Abstract

  Sufficient university teaching staff with innovation competence is key if universities want to play a significant role in fostering sustainable development as well as improving peoples’ quality of life. In this knowledge and innovation era, the need for organisations to enable their employees to acquire the competencies they need to face the diversity and complication of their present and future tasks effectively cannot be overstressed. Competence development is paramount for human resource and capacity development, which in turn can result into sustainable socio-economic development and performance improvement in the different labour sectors. Accordingly, this has led to increasing interest to develop competence profiles for the different professionals in several labour sectors. However, in the university sector little is known regarding the competencies teaching staff require for innovation of higher education. As such, this thesis is set to contribute to this literature gap by presenting innovation competence domains and competencies university teaching staff require. The study also explores the pragmatic actions that are needed to enhance university teaching staff innovation competence. In specific terms, this dissertation addresses innovation competence of teaching staff of a Ugandan University. It started with a review of the theory on innovation competence of teaching staff in higher education, and what was observed was that there was little literature on this theme, especially not when combined with the notion that this study is situated in a developing country. Therefore local stakeholders were invited to assess the importance of innovation competencies which emerged from the literature review for the local situation. Next, a study was conducted on the perceived innovation competence levels of teaching staff of Kyambogo University. It appeared that these competence levels need improvement. Next, a study was conducted to look into the participation in perceived importance and effectiveness of activities for teaching staff innovation competence development. It appeared that participation in professional innovation competence development activities was limited, and that certain activities were perceived as more effective than others. An important question was why the professional development activities aimed at improving innovation competence were not taken up to a higher level. Therefore, a last study was conducted on essential human resource conditions for effective innovation competence development. The study focused on hygiene and motivation factors. This dissertation in the concluding chapter explains and emphasises the relationship between university teaching staff innovation competence domains and associated competencies, and effective university performance towards socio-economic development. Besides, universities are now seen as crucial national assets for addressing many policy priorities as well as creating and disseminating knowledge and skills aimed at improving the quality of people’s life. Subsequently, lessons drawn from the competence theory and research and the study’s general contribution, are stated. Similarly, suggestions for future research and recommendations for policy and practice, are presented.

  Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen
  Kruit, J. ; Jonge, F.H. de; Bijlsma, T. ; Kruizinga, C. ; Brouwer, S.M. ; Galli, G. ; Tian, L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 315) - 63
  stadsomgeving - openbaar groen - ontwerp - gebruik van ruimte - tuinen - bewonersparticipatie - welzijn - amsterdam - universiteiten - openluchtrecreatie - landschapsarchitectuur - urban environment - public green areas - design - space utilization - gardens - community participation - well-being - amsterdam - universities - outdoor recreation - landscape architecture
  Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partijen en de UvA hebben in de loop van de tijd tot botsingen geleid. De wetenschapswinkel van Wageningen UR, is om advies gevraagd hoe zoveel verschillende wensen en belangen samen te brengen in een integraal ontwerp. De doelstelling van de VOL-BG is erop gericht te komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het Binnengasthuisterrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter van het terrein, waarin wonen, leren, spelen, werken en recreëren door elkaar heen gebeurt door jonge en oude mensen, buurtbewoners, bezoekers, studenten en UvA medewerkers. In dit rapport beschrijft de wetenschapswinkel van Wageningen UR het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd om de Vereniging Openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL-BG) bij het bereiken van dit doel te ondersteunen.
  For quality of life
  Corporate Communications, - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
  onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
  Corporate brochure van Wageningen UR.
  Ranking the rankings
  Sikkema, A. ; Ruitenbeek, H.C.G. van; Gerritsma, W. ; Wouters, P. - \ 2014
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2014)9. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 21.
  universiteiten - rangordening - onderwijs - onderzoek - publicaties - universities - ranking - education - research - publications
  In een academische wereld die steeds competitiever wordt, willen we graag weten wat ‘de beste’ universiteit is. Verschillende rankings bedienen ons op onze wenken, waaronder Times Higher Education, Sjanghai, QS en Leiden. De kritiek op die lijsten is echter niet mals, ook omdat universiteiten graag selectief shoppen in de resultaten. Toch kunnen we niet om ze heen, meent informatiespecialist Wouter Gerritsma.
  Online Onderwijspioniers
  Ramaker, R. ; Nat, L. van der; Kersten, A.H. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
  universiteiten - hoger onderwijs - computerondersteund onderwijs - afstandsonderwijs - onderwijsmiddelen - universities - higher education - computer assisted instruction - distance teaching - educational resources
  Onderwijs voor tienduizenden studenten over de hele wereld, dat kan met een zogenaamde Massive Open Online Course, of MOOC. Wageningen University heeft er ondubbelzinnig voor gekozen, maar nu de uitvoering nog. Hoe pak je dat aan, zo’n online lesprogramma? ‘Het is zaak de aandacht van de student vast te houden.’
  Uit het keurslijf
  Sikkema, A. ; Fresco, L.O. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  onderwijs - universiteiten - kennis - levenslang leren - opinies - attitudes - education - universities - knowledge - lifelong learning - opinions - attitudes
  Louise Fresco schreef een nieuw boek over wetenschap en cultuur: Kruisbestuiving. Ze houdt een pleidooi voor ‘kennis om het plezier van de kennis’. Wat heeft de schrijver Fresco voor adviezen voor de Wageningse raad van bestuur? Een boekbespreking.
  ‘We gaan ons openstellen’
  Fresco, L.O. - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
  agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - samenwerking - sociale interactie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - cooperation - social interaction
  ‘Verbinding’ is het sleutelwoord van Louise Fresco, de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Ze wil nieuwe manieren vinden om de samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van kennis. ‘Het is mijn droom maatschappelijke discussies vlot te trekken die nu worden lamgelegd door angst, weerstanden en complotgevoelens.’
  Sustainable futures : social sciences research at Wageningen University
  Frankema, E.H.P. ; Houweling, W. ; Mol, A.P.J. ; Möller, O. ; Wesseler, J.H.H. ; Branderhorst, A. ; Versluis, K. ; Tielens, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573833 - 71
  sociale wetenschappen - hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - levenswetenschappen - nederland - mensen - samenleving - natuurlijke hulpbronnen - milieu - social sciences - agricultural colleges - universities - research - life sciences - netherlands - people - society - natural resources - environment
  'We zijn hier om het verschil te maken' : interview Louise Fresco
  Sikkema, Albert ; Fresco, Louise - \ 2014
  universities - scientists - cooperation - community involvement - gelderland
  'Boeren is nog meer dan vroeger continue innovatie'
  Oppewal, J. ; Fresco, L.O. - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)49. - ISSN 0006-5617 - p. 13 - 14.
  landbouwsector - landbouwsituatie - boeren - universiteiten - veehouderij - agricultural sector - agricultural situation - farmers - universities - livestock farming
  Met behoud van productiekracht speelt de Nederlandse landbouw in op maatschappelijke wensen. Volgens bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen UR, geeft dat een belangrijke voorsprong.
  Pionieren in Chili (interview met Marian Geluk en Frank Wijnands)
  Meerstadt, N.S. ; Geluk, M.A. ; Wijnands, F.G. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)18. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  universiteiten - globalisering - kennisoverdracht - chili - universities - globalization - knowledge transfer - chile
  De grootste overzeese vestiging van Wageningen UR vinden we niet in China of Brazilië, maar in Chili. Wat hebben we met dat land en hoe kwamen we daar terecht? ‘Chilenen zijn ernstige mensen die de wereld serieus nemen.’
  Aalt Dijkhuizen : 'Wetenschap niet verwarren met politiek'
  Dijkhuizen, A.A. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 8.
  agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - agrarische productiesystemen - dierenwelzijn - interviews - dierlijke productie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - agricultural production systems - animal welfare - interviews - animal production
  Aalt Dijkhuizen baarde in 2012 veel opzien toen hij luid hoorbaar verkondigde dat de agrarische producties omhoog moeten vanwege de wereldwijde voedselbehoefte. Vanuit agrarische kringen ging applaus op, dierenwelzijnsorganisaties hadden felle kritiek. Beide reacties kan Dijkhuizen zich voorstellen. Alleen het onfatsoen waarmee sommige NGO’s en hun sympathisanten reageerden, vindt hij ongehoord. Op 1 maart 2014 stopt Dijkhuizen als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. In dit interview blikt hij terug op twaalf jaar voorzitterschap.
  Samenvatting van het jaarverslag van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR
  Anonymous, - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel
  landbouw - economische sociologie - informatieverspreiding - universiteiten - wetenschap - nederland - gelderland - veluwe - agriculture - economic sociology - diffusion of information - universities - science - netherlands - gelderland - veluwe
  Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de Wetenschapswinkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, actiegroepen en belangenorganisaties. Deze kunnen bij ons terecht met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen. Samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen maken wij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.
  Massaal in je eentje
  Nat, L. van der; Ramaker, R. ; Goud, J.C. - \ 2013
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 7 (2013)14. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  universiteiten - gelderland - onderwijsmethoden - afstandsonderwijs - internet - colleges (hoorcolleges) - universities - gelderland - teaching methods - distance teaching - internet - lectures
  Gratis vakken, interactief opgezet en gratis te volgen op internet. Steeds meer universiteiten bieden ze aan, ook in Nederland. Toch ziet Wageningen Universiteit haar toekomst online anders.
  Biorefinery in Wageningen
  Bruins, Marieke - \ 2013
  education - agricultural education - biorefinery - universities - college programs - biobased economy
  Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR
  Lebbink, S. ; Steuten, C. ; Neefjes, M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 292) - 42 p.
  vrouwen - universiteiten - positie van de vrouw - gelijke behandeling van de vrouw - gelderland - carrièreontwikkeling - carrièreplanning - women - universities - woman - female equality - gelderland - career development - career planning
  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oorzaken van dit probleem. Tenslotte geven we adviezen voor wat bestuurders en leidinggevenden kunnen doen.
  Studeer Effectief
  Pilot, A. ; Hout-Wolters, B. van; Ginkel, S.O. van; Jongepier, P. ; Scheijen, W. - \ 2012
  Houten, The Netherlands : Noordhoff Uitgevers (Hoger onderwijs reeks ) - ISBN 9789001810030
  studie - hoger onderwijs - universiteiten - leren - efficiëntie - studenten - collegestudenten - onderwijs - study - higher education - universities - learning - efficiency - students - college students - education
  Studeren in het hoger onderwijs is anders dan leren in het voortgezet onderwijs: je wordt geacht zelfstandig te studeren, meer studiemateriaal te verwerken en ingewikkelde tentamenvragen te beantwoorden. Dit boek biedt aanwijzingen en oefeningen om effectief te studeren. Er wordt o.a. aandacht besteed aan een actieve en bewuste aanpak van de studie. Het boek bevat praktische suggesties, checklists, voorbeelden en oefeningen voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
  Plantonderzoeker leidt missie rond in Noord-Korea
  Jongsma, Maarten - \ 2012
  trade policy - trade relations - universities - cooperation - korea democratic people's republic
  'Wageningen UR moet flexibeler worden'
  Slingerland, Kees - \ 2012
  universities - research institutes - cooperation - regions - knowledge transfer - social consciousness - regional development
  'Profilering creëert mogelijkheden' : Dies natalis Wageningen UR
  Makking, C. ; Kropff, M.J. - \ 2011
  De Molenaar 114 (2011)5. - ISSN 0165-4284 - p. 13 - 13.
  universiteiten - universitair onderzoek - onderzoeksinstituten - universities - university research - research institutes
  De Nederlandse overheid vindt dat universiteiten zich moeten profileren op kerngebieden. "Wageningen Universiteit doet dat al jaren met veel succes", stelde rector magnificus Martin Kropff tijdens de 93e dies natalis van de Wagening Universiteit.
  "De hele wereld komt deze kant op"- De opmars van Food Valley (interview met F. Govers)
  Govers, Francine - \ 2011
  food industry - nutrition research - food research - applied research - universities - dairy industry
  Alle ballen op Wageningen
  Wageningen UR Centre for Development Innovation (CDI), - \ 2011
  food security - food production - universities
  Nieuwe bouwstenen : WURKS-1 onderzoeksprogramma Competentiegericht leren in de groene onderwijskolom
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Wel, M. van der; Boetzkes, P. - \ 2011
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies - ISBN 9789461730671 - 11
  natuur- en milieueducatie - vaardigheidsonderwijs - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - voortgezet onderwijs - universiteiten - veluwe - gelderland - nederland - nature and environmental education - competency based education - educational research - agricultural colleges - intermediate vocational training - secondary education - universities - veluwe - gelderland - netherlands
  Environmental sciences : voorbeelden van onderzoek en onderwijs = Environmental sciences : examples of research and education
  Jansen, G.J. ; Cruijsen, C. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR, ESG - 88
  milieuwetenschappen - onderzoek - onderwijs - onderzoeksinstituten - universiteiten - jaarverslagen - nederland - environmental sciences - research - education - research institutes - universities - annual reports - netherlands
  This annual report provides an overview of the achievements of the Environmental Sciences Group of Wageningen UR in 2010; the facts and figures are complemented by brief accounts of the highlights.
  Capacity development in higher education : five years involvement of Wageningen UR with NPT and NFP
  Muskens, R. ; Kusters, K. ; Beuming, B.P.J.M. ; Budel, L.L. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085859116 - 86
  hoger onderwijs - universiteiten - agrarisch onderwijs - beroepsopleiding - landbouwsector - economische sectoren - waterbeheer - natuurlijke hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - landbouwkundig onderzoek - capaciteit - ontwikkeling - internationale samenwerking - onderwijsbeleid - nederland - ontwikkelingslanden - landbouwvoorlichting - gelderland - veluwe - higher education - universities - agricultural education - vocational training - agricultural sector - economic sectors - water management - natural resources - sustainability - educational reform - educational innovation - agricultural research - capacity - development - international cooperation - educational policy - netherlands - developing countries - agricultural extension - gelderland - veluwe
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034
  Bierkens, M.F.P. ; Dik, P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Engelenburg, J. van; Moens, M. ; Peerdeman, K. ; Rooij, G.H. de; Uijlenhoet, R. ; Vernes, R. ; Wille, M. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 11 (2010). - ISSN 0166-8439 - p. 20 - 23.
  waterbeheer - hydrologie - studenten - onderwijsprogramma's - universiteiten - afgestudeerden - geschiedenis - water management - hydrology - students - education programmes - universities - graduates - history
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze lichting heeft twee hoogleraren voortgebracht en vele promovendi. Beide hoogleraren (Marc Bierkens, Geografische hydrologie aan de Universiteit van Utrecht, en Remko Uijlenhoet, Hydrologie en Kwantitatief waterbeheer aan Wageningen UR) kozen destijds voor dezelfde studierichting Cultuurtechniek, oriëntatie Hydrologie en waterbeheer. Een goed waterjaar, want na 25 jaar blijken ook de andere hydrologen uit 1984 nog steeds geïnspireerd door water en bekleden gevariëerde functies binnen wetenschap, overheid en bedrijfsleven.
  The adventure of greening the University : rol van het studentennetwerk Morgen bij kennisuitwisseling voor duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs
  Voermans, K. ; Hendriksen, A. ; Drunen, M. van - \ 2010
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 265) - ISBN 9789085851967 - 31
  kennis - studenten - studentenparticipatie - hoger onderwijs - universiteiten - communicatie - vergroening - bedrijfsvoering - nederland - kennisoverdracht - duurzame ontwikkeling - actor-network theorie - netwerken - knowledge - students - student participation - higher education - universities - communication - greening - management - netherlands - knowledge transfer - sustainable development - actor-network theory - networks
  De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van het studentennetwerk Morgen een onderzoeksproject uitgevoerd naar duurzame ontwikkeling binnen universiteiten en hogescholen. Het doel van het project ‘The Adventure of Greening the University’ is om ‘Morgen’ te adviseren hoe het proces van kennisuitwisseling rondom duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs te versnellen.
  Samenwerking Wageningen UR met: Sodexo
  Noorduyn, L. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 24 - 24.
  universiteiten - cateringindustrie - samenwerking - innovaties - consumentengedrag - onderzoeksprojecten - systeeminnovatie - universities - catering industry - cooperation - innovations - consumer behaviour - research projects - system innovation
  Wageningen UR werkt in haar onderzoeksprogramma’s samen met het bedrijfsleven. Op deze pagina een nadere kennismaking met een van deze partners
  Veldproeven DuRPh stemmen hoopvol
  Haverkort, A.J. - \ 2009
  Aardappelwereld 63 (2009)1. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 29.
  akkerbouw - aardappelen - veldproeven - genetische modificatie - phytophthora - wetenschappers - universiteiten - arable farming - potatoes - field tests - genetic engineering - phytophthora - scientists - universities
  Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van de eerste veldproeven uit het onderzoeks-programma DuRPh (Duurzame Resistentie tegen Phytophthora). Het gaat om proefnemingen waarbij wetenschappers uit Wageningen kijken naar de mogelijkheden van genetische modificatie in de strijd tegen Phytophthora. Hoewel de eerste uitslagen nog maar een begin vormen van het programma, zijn we erg hoopvol over het vervolg
  90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau, 1916-1918 : L.E.B. fonds
  Klep, L.F.M. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteits Fonds
  geschiedenis - universiteiten - hogere agrarische scholen - fondsen - landbouwkundig onderzoek - nederland - history - universities - agricultural colleges - funds - agricultural research - netherlands
  Samenwerking Wageningen UR met: Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
  Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)20. - p. 11 - 11.
  universiteiten - nederland - onderzoeksprojecten - wetenschappelijke samenwerking - universities - netherlands - research projects - scientific cooperation
  Wageningen UR werkt in haar onderzoeksprogramma’s samen met andere kennis - instellingen. Zo werkt Wageningen UR samen met de Universiteit van Utrecht bij het ontwikkelen van het welzijnsprogramma op het gebied van gezelschapsdieren
  Dreijen Regeneration Study: Professional Academy 2007
  Lenzholzer, S. ; Koh, J. ; Meer, E.G. van der - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 20
  landschapsarchitectuur - stedelijke planning - architectuur - universiteiten - plaatselijke planning - landscape architecture - urban planning - architecture - universities - local planning
  This year the students of the “Professional Academy”, a combined theory and design class in landscape architecture, elaborated on a vision on the campus “de Dreijen” in Wageningen. This campus will be left by the university within the coming decade, university functions mainly moving towards the new campus “de Born” in the North of the city. Their “research by design” study brought about very different visions, but they all reflected the main theories learnt about urban sustainability and ecology
  International Nutrition in Wageningen : 40 jaar academisch onderwijs en onderzoek
  Osendarp, S.J.M. ; Brouwer, I.A. ; Schultink, J.W. ; Briel, T. van den - \ 2008
  Voeding Nu 10 (2008)12. - ISSN 1389-7608 - p. 13 - 13.
  voedselwetenschappen - voedingsonderzoek - voedingsonderwijs - universiteiten - humane voeding - food sciences - nutrition research - dietetic education - universities - human feeding
  Hoe kwam het, dat de naam Wageningen een begrip is geworden in de internationale voedingswereld?
  Design and Functioning of International Forestry Curricula: Considerations and Experiences
  Schmidt, P. ; Lewark, S. - \ 2008
  Joensuu : Joensuu University Press (SILVA publications 5) - ISBN 9789522191861 - 86
  bosbouw - leerplan - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - europa - forestry - curriculum - higher education - agricultural colleges - universities - europe
  Pathways to High-tech Valleys and Research Triangles
  Hulsink, W. ; Dons, H. - \ 2008
  Dordrecht : Springer Verlag (Wageningen UR Frontis Series 24) - ISBN 9781402083365 - 312
  regionale ontwikkeling - firma's - bedrijven - investering - industrie - locatietheorie - plaatselijke planning - universiteiten - innovaties - clustering - ondernemerschap - europa - vs - regionale economie - bedrijventerreinen - publiek-private samenwerking - kennisvalorisatie - kennisoverdracht - regional development - firms - businesses - investment - industry - location theory - local planning - universities - innovations - clustering - entrepreneurship - europe - usa - regional economics - business parks - public-private cooperation - knowledge exploitation - knowledge transfer
  Silicon Valley and the industrial districts of Italy, where shared identity, superior skills, regional specialization and trust-based networking among local firms have produced dynamic and flexible ecosystems, are inspiring examples of the successful promotion of thriving technology and business clusters. Cluster studies, besides acknowledging (the potential of) concentration and spill-overs in a dynamic network of larger companies and new start-up firms, also pay attention to the importance of investors, universities and other supportive institutions that contribute to the international and longer-term competitiveness of local industry clusters. This book looks at why certain regions are successful in creating an innovative technology cluster (with chapters on Silicon Valley and the Italian Food districts) and why aspiring communities and districts seek to learn from those examples and create an internationally successful region or sector (with chapters on the Dutch Biopartner program to stimulate entrepreneurship in the life sciences, on high-tech Israel and on the Italian Slow Food Movement). In some cases internationally renowned universities and/or research laboratories inspire engineers and scientists to become entrepreneurs and take the lead in cluster development (e.g. in the chapters on Food Valley Wageningen, the Knowledge Pearl Leuven-Flanders and the Scandinavian Oresund cluster). In other cases indigenous flagship firms, collaborating with each other and outsourcing many activities to smaller companies, may act as a region’s catalyst (e.g. in the chapters on Flanders Vegetable Valley, the Dutch horticultural industry and the Defence Diversification Agency in the UK). Chapters on North Carolina’s Research Triangle Park and the recent initiative to stimulate innovativeness in East Netherlands show that also an active government can stimulate emerging clusters by making local resources and funds available (e.g. risk capital, high-quality infrastructure), attracting foreign firms to invest and building ties between the private sector, knowledge institutions and local authorities.
  Design and evaluation of digital learning material for academic education in human nutrition
  Busstra, M.C. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Pieter van 't Veer; Michael Muller, co-promotor(en): Rob Hartog. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048411 - 192
  voeding - voedingseducatie - hoger onderwijs - universiteiten - lesmaterialen - computerondersteund onderwijs - ontwerp - nutrition - nutrition education - higher education - universities - teaching materials - computer assisted instruction - design
  E-learning and digital learning materials are becoming more and more popular. Therefore we investigated the value of digital learning material for academic education in Human Nutrition. Five digital modules were developed focusing on for example design, analysis and interpretation of nutrigenomics research, human intervention trials or epidemiological research.
  AgroCenter opgericht voor 'duurzaam ondernemen'
  Beldman, A.C.G. ; Rotgers, G. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 13 - 13.
  ondernemerschap - universiteiten - onderzoek - kennis - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - netwerken - entrepreneurship - universities - research - knowledge - agricultural education - agricultural colleges - networks
  Onderzoeker van de diverse afdelingen van Wageningen UR verenigden zich voorjaar 2007 in het netwerk AgroCenter, dat zich richt op ondernemerschap. Ook het groen-onderwijs is inmiddels verbonden met dit netwerk. Aan een samenwerkng met de agrobusiness wordt nog gewerkt
  Professionele gesprekken
  Poppe, Krijn - \ 2007
  agricultural sector - transitional farming - change - universities - communication - interviews - research - sustainable agriculture - system innovation
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.