Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 227

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  'We zijn hier om het verschil te maken' : interview Louise Fresco
  Sikkema, Albert ; Fresco, Louise - \ 2014
  universities - scientists - cooperation - community involvement - gelderland
  'Boeren is nog meer dan vroeger continue innovatie'
  Oppewal, J. ; Fresco, L.O. - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)49. - ISSN 0006-5617 - p. 13 - 14.
  landbouwsector - landbouwsituatie - boeren - universiteiten - veehouderij - agricultural sector - agricultural situation - farmers - universities - livestock farming
  Met behoud van productiekracht speelt de Nederlandse landbouw in op maatschappelijke wensen. Volgens bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen UR, geeft dat een belangrijke voorsprong.
  Pionieren in Chili (interview met Marian Geluk en Frank Wijnands)
  Meerstadt, N.S. ; Geluk, M.A. ; Wijnands, F.G. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)18. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  universiteiten - globalisering - kennisoverdracht - chili - universities - globalization - knowledge transfer - chile
  De grootste overzeese vestiging van Wageningen UR vinden we niet in China of Brazilië, maar in Chili. Wat hebben we met dat land en hoe kwamen we daar terecht? ‘Chilenen zijn ernstige mensen die de wereld serieus nemen.’
  Aalt Dijkhuizen : 'Wetenschap niet verwarren met politiek'
  Dijkhuizen, A.A. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 8.
  agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - agrarische productiesystemen - dierenwelzijn - interviews - dierlijke productie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - agricultural production systems - animal welfare - interviews - animal production
  Aalt Dijkhuizen baarde in 2012 veel opzien toen hij luid hoorbaar verkondigde dat de agrarische producties omhoog moeten vanwege de wereldwijde voedselbehoefte. Vanuit agrarische kringen ging applaus op, dierenwelzijnsorganisaties hadden felle kritiek. Beide reacties kan Dijkhuizen zich voorstellen. Alleen het onfatsoen waarmee sommige NGO’s en hun sympathisanten reageerden, vindt hij ongehoord. Op 1 maart 2014 stopt Dijkhuizen als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. In dit interview blikt hij terug op twaalf jaar voorzitterschap.
  Samenvatting van het jaarverslag van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR
  Anonymous, - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel
  landbouw - economische sociologie - informatieverspreiding - universiteiten - wetenschap - nederland - gelderland - veluwe - agriculture - economic sociology - diffusion of information - universities - science - netherlands - gelderland - veluwe
  Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de Wetenschapswinkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, actiegroepen en belangenorganisaties. Deze kunnen bij ons terecht met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen. Samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen maken wij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.
  Massaal in je eentje
  Nat, L. van der; Ramaker, R. ; Goud, J.C. - \ 2013
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 7 (2013)14. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  universiteiten - gelderland - onderwijsmethoden - afstandsonderwijs - internet - colleges (hoorcolleges) - universities - gelderland - teaching methods - distance teaching - internet - lectures
  Gratis vakken, interactief opgezet en gratis te volgen op internet. Steeds meer universiteiten bieden ze aan, ook in Nederland. Toch ziet Wageningen Universiteit haar toekomst online anders.
  Biorefinery in Wageningen
  Bruins, Marieke - \ 2013
  education - agricultural education - biorefinery - universities - college programs - biobased economy
  Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR
  Lebbink, S. ; Steuten, C. ; Neefjes, M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 292) - 42 p.
  vrouwen - universiteiten - positie van de vrouw - gelijke behandeling van de vrouw - gelderland - carrièreontwikkeling - carrièreplanning - women - universities - woman - female equality - gelderland - career development - career planning
  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oorzaken van dit probleem. Tenslotte geven we adviezen voor wat bestuurders en leidinggevenden kunnen doen.
  Studeer Effectief
  Pilot, A. ; Hout-Wolters, B. van; Ginkel, S.O. van; Jongepier, P. ; Scheijen, W. - \ 2012
  Houten, The Netherlands : Noordhoff Uitgevers (Hoger onderwijs reeks ) - ISBN 9789001810030
  studie - hoger onderwijs - universiteiten - leren - efficiëntie - studenten - collegestudenten - onderwijs - study - higher education - universities - learning - efficiency - students - college students - education
  Studeren in het hoger onderwijs is anders dan leren in het voortgezet onderwijs: je wordt geacht zelfstandig te studeren, meer studiemateriaal te verwerken en ingewikkelde tentamenvragen te beantwoorden. Dit boek biedt aanwijzingen en oefeningen om effectief te studeren. Er wordt o.a. aandacht besteed aan een actieve en bewuste aanpak van de studie. Het boek bevat praktische suggesties, checklists, voorbeelden en oefeningen voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
  Plantonderzoeker leidt missie rond in Noord-Korea
  Jongsma, Maarten - \ 2012
  trade policy - trade relations - universities - cooperation - korea democratic people's republic
  'Wageningen UR moet flexibeler worden'
  Slingerland, Kees - \ 2012
  universities - research institutes - cooperation - regions - knowledge transfer - social consciousness - regional development
  'Profilering creëert mogelijkheden' : Dies natalis Wageningen UR
  Makking, C. ; Kropff, M.J. - \ 2011
  De Molenaar 114 (2011)5. - ISSN 0165-4284 - p. 13 - 13.
  universiteiten - universitair onderzoek - onderzoeksinstituten - universities - university research - research institutes
  De Nederlandse overheid vindt dat universiteiten zich moeten profileren op kerngebieden. "Wageningen Universiteit doet dat al jaren met veel succes", stelde rector magnificus Martin Kropff tijdens de 93e dies natalis van de Wagening Universiteit.
  "De hele wereld komt deze kant op"- De opmars van Food Valley (interview met F. Govers)
  Govers, Francine - \ 2011
  food industry - nutrition research - food research - applied research - universities - dairy industry
  Alle ballen op Wageningen
  Wageningen UR Centre for Development Innovation (CDI), - \ 2011
  food security - food production - universities
  Nieuwe bouwstenen : WURKS-1 onderzoeksprogramma Competentiegericht leren in de groene onderwijskolom
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Wel, M. van der; Boetzkes, P. - \ 2011
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies - ISBN 9789461730671 - 11
  natuur- en milieueducatie - vaardigheidsonderwijs - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - voortgezet onderwijs - universiteiten - veluwe - gelderland - nederland - nature and environmental education - competency based education - educational research - agricultural colleges - intermediate vocational training - secondary education - universities - veluwe - gelderland - netherlands
  Environmental sciences : voorbeelden van onderzoek en onderwijs = Environmental sciences : examples of research and education
  Jansen, G.J. ; Cruijsen, C. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR, ESG - 88
  milieuwetenschappen - onderzoek - onderwijs - onderzoeksinstituten - universiteiten - jaarverslagen - nederland - environmental sciences - research - education - research institutes - universities - annual reports - netherlands
  This annual report provides an overview of the achievements of the Environmental Sciences Group of Wageningen UR in 2010; the facts and figures are complemented by brief accounts of the highlights.
  Capacity development in higher education : five years involvement of Wageningen UR with NPT and NFP
  Muskens, R. ; Kusters, K. ; Beuming, B.P.J.M. ; Budel, L.L. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085859116 - 86
  hoger onderwijs - universiteiten - agrarisch onderwijs - beroepsopleiding - landbouwsector - economische sectoren - waterbeheer - natuurlijke hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - landbouwkundig onderzoek - capaciteit - ontwikkeling - internationale samenwerking - onderwijsbeleid - nederland - ontwikkelingslanden - landbouwvoorlichting - gelderland - veluwe - higher education - universities - agricultural education - vocational training - agricultural sector - economic sectors - water management - natural resources - sustainability - educational reform - educational innovation - agricultural research - capacity - development - international cooperation - educational policy - netherlands - developing countries - agricultural extension - gelderland - veluwe
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034
  Bierkens, M.F.P. ; Dik, P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Engelenburg, J. van; Moens, M. ; Peerdeman, K. ; Rooij, G.H. de; Uijlenhoet, R. ; Vernes, R. ; Wille, M. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 11 (2010). - ISSN 0166-8439 - p. 20 - 23.
  waterbeheer - hydrologie - studenten - onderwijsprogramma's - universiteiten - afgestudeerden - geschiedenis - water management - hydrology - students - education programmes - universities - graduates - history
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze lichting heeft twee hoogleraren voortgebracht en vele promovendi. Beide hoogleraren (Marc Bierkens, Geografische hydrologie aan de Universiteit van Utrecht, en Remko Uijlenhoet, Hydrologie en Kwantitatief waterbeheer aan Wageningen UR) kozen destijds voor dezelfde studierichting Cultuurtechniek, oriëntatie Hydrologie en waterbeheer. Een goed waterjaar, want na 25 jaar blijken ook de andere hydrologen uit 1984 nog steeds geïnspireerd door water en bekleden gevariëerde functies binnen wetenschap, overheid en bedrijfsleven.
  The adventure of greening the University : rol van het studentennetwerk Morgen bij kennisuitwisseling voor duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs
  Voermans, K. ; Hendriksen, A. ; Drunen, M. van - \ 2010
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 265) - ISBN 9789085851967 - 31
  kennis - studenten - studentenparticipatie - hoger onderwijs - universiteiten - communicatie - vergroening - bedrijfsvoering - nederland - kennisoverdracht - duurzame ontwikkeling - actor-network theorie - netwerken - knowledge - students - student participation - higher education - universities - communication - greening - management - netherlands - knowledge transfer - sustainable development - actor-network theory - networks
  De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van het studentennetwerk Morgen een onderzoeksproject uitgevoerd naar duurzame ontwikkeling binnen universiteiten en hogescholen. Het doel van het project ‘The Adventure of Greening the University’ is om ‘Morgen’ te adviseren hoe het proces van kennisuitwisseling rondom duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs te versnellen.
  Samenwerking Wageningen UR met: Sodexo
  Noorduyn, L. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 24 - 24.
  universiteiten - cateringindustrie - samenwerking - innovaties - consumentengedrag - onderzoeksprojecten - systeeminnovatie - universities - catering industry - cooperation - innovations - consumer behaviour - research projects - system innovation
  Wageningen UR werkt in haar onderzoeksprogramma’s samen met het bedrijfsleven. Op deze pagina een nadere kennismaking met een van deze partners
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.