Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 306

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Naar energieneutrale varkensstallen met luchtrecirculatie: de Enerlatiestal = Towards energy neutral pig houses with recirculation of air: the Enerlatiestal
  Aarnink, A.J.A. ; Verhoijsen, R. ; Bokma, S. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 814) - 28
  varkens - varkenshouderij - varkensstallen - energiegebruik - energiebesparing - ventilatie - energiebalans - luchtkwaliteit - dierenwelzijn - pigs - pig farming - pig housing - energy consumption - energy saving - ventilation - energy balance - air quality - animal welfare
  A design of an energy neutral house for growing-finishing pigs was developed. The main principle is recirculation of approx. 80% of the exhaust air after cleaning and conditioning.
  Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house
  Melse, R.W. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 802) - 40
  ventilatie - luchtfilters - luchtverontreinigende stoffen - varkenshouderij - slachtdieren - varkens - varkensstallen - emissiereductie - stankemissie - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - ventilation - air filters - air pollutants - pig farming - meat animals - pigs - pig housing - emission reduction - odour emission - ammonia emission - air quality
  In this study the emission reduction of ammonia, odour and fine dust (PM10, PM2.5) was determined for a biofilter treating exhaust air from a fattening pig house.
  Windtunnelonderzoek naar de doorstroming van groenelementen rondom een veehouderijbedrijf : effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit rond stalgebouwen door doorstroming van geventileerde stallucht
  Pronk, A.A. ; Holterman, H.J. ; Meer, S. van der; Erbrink, H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems Research (Rapport / Plant Research International 581) - 62
  windtunnels - veehouderijbedrijven - veehouderij - luchtkwaliteit - ventilatie - huisvesting, dieren - stallen - fijn stof - groene infrastructuur - ventilatoren - wind tunnels - livestock enterprises - livestock farming - air quality - ventilation - animal housing - stalls - particulate matter - green infrastructure - ventilators
  According to theoretical considerations, green buffers of trees placed around emission sources, the so-called ‘vegetative environmental buffers’ improve air quality by reducing the concentrations of fine dust from animal housing. The reduction occurs because particles deposit onto the vegetative environmental buffers. However, deposition can only occur when emissions enter the vegetative environmental buffers. The configuration of the vegetative environmental buffer, such as height, shape and distance to the source, affects the fraction of emitted pollution from the animal housing ventilators that actually is blown into the vegetative environmental buffer and thus is susceptible to deposition. To evaluate the efficiency of vegetative environmental buffers on the concentration of fine particles in the emitted pollution from animal housing by ventilators, this fraction needs to be estimated. The aim of this study is therefore: to determine the fraction of ventilated air from animal housing that is blown into a vegetative environmental buffer which totally surrounds the animal housing, at different wind directions and wind speeds.
  Meer inzicht met Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen
  Wildschut, J. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)299. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - landbouwkundig onderzoek - modellen - demonstraties (vertoning) - overzichten - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - ventilation - agricultural research - models - demonstrations - reviews
  Er valt meer te sturen tijdens de bewaring van bloembollen dan menigeen denkt. Dat blijkt uit het Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen, dat door PPO is ontwikkeld. Het model geeft meer inzicht in de relatie tussen de hoeveelheid lucht, het vereiste bewaarklimaat en de gehanteerde schadedrempels.
  Informatiebrochure Kennismarkt Energie Bloembollen 2014
  Wildschut, J. - \ 2014
  PPO/DLV Plant
  bloembollen - opslag - ventilatie - temperatuur - forceren van planten - duurzame energie - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - storage - ventilation - temperature - forcing - sustainable energy - energy saving - agricultural research
  De bloembollensector heeft in 2007 opnieuw een Meerjarenafspraak-energie met de overheid gemaakt. Daarin verplicht de bollensector zich om tussen 2007 en 2011 de energie-efficiëntie te verbeteren met 2,2% per jaar en het aandeel duurzame energie te verhogen met 0.4% per jaar. De Meerjarenafspraak is in 2011 verlengd t/m 2012 en is ondertekend door KAVB, Productschap Tuinbouw, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I, nu Economische Zaken, EZ) en Agentschap NL. Daarnaast heeft de bollensector in 2008 het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend. In dit convenant is namens de sector de ambitie vastgelegd om ‘in nieuwe bedrijven vanaf 2020 (economisch rendabel) klimaatneutraal te kweken en te telen.' Door de sterk gestegen prijzen voor energie kunt u door energie te besparen ook veel geld besparen. In opdracht van de Stuurgroep MJA-e werken wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek en voorlichting aan het ontwikkelen en demonstreren van maatregelen waarmee het bollenvak energie (en dus veel geld) kan besparen. In deze brochure vindt u de samenvattingen van de onderzoekprojecten van de afgelopen jaren gegroepeerd in 4 thema’s: 1 Algemeen Energiechecklist, energieposten, de energiemonitor, toekomstvisie 2 Drogen & bewaren Resultaten van het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen, bewaring lelieplantgoed, temperatuurintegratie, BewaarModel 3 Broeierij Eb/vloed broei, Meerlagenteelt 4 Duurzame energietechnieken
  Er valt bij kuikens nog veel te winnen met ventileren
  Ellen, Hilko - \ 2014
  poultry farming - broilers - ventilation - chicken housing - stall climate - temperature - animal welfare
  Nieuwe kennis over ventileren pakt goed uit voor de vleeskuikens, zo bleek op een WUR-themamiddag in Wijchen.
  Palletkist met een golfbodem bespaart energie
  Wildschut, J. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)297. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  bloembollen - opslag - ventilatie - palletkisten - energiebesparing - uitrusting - ornamental bulbs - storage - ventilation - pallet boxes - energy saving - equipment
  Bij het drogen en bewaren van bloembollen in palletkisten bepalen het vermogen, de eigenschappen van de ventilator en de totale weerstand die luchtstroom ondervindt de luchtopbrengst van de ventilator in de systeemwand. Een onderdeel van die totale weerstand is de geperforeerde bodemplaat van de palletkist.
  Ventilatie sturen op CO2 kost alleen maar extra energie
  Wildschut, J. ; Lans, A.M. van der; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)298. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
  bloembollen - opslag - kooldioxide - ventilatie - schadepreventie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - storage - carbon dioxide - ventilation - loss prevention - agricultural research
  Bij de bewaring van bloembollen leeft de vraag sterk hoe hoog de schadedrempel voor de CO2 is. Op veel bedrijven wordt de ventilatie gestuurd op basis van het gemeten CO2-gehalte. In veel gevallen niet nodig, zo bleek uit onderzoek van PPO onder een flink aantal voorjaarsbloeiers.
  Vocht verlagen met warmtewisselaar en luchtbehandelingskast : Onderzoek vochtbeheersing in roos (interview met Arie de Gelder)
  Rodenburg, J. ; Gelder, A. de - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)3. - p. 44 - 45.
  glastuinbouw - snijbloemen - rosa - ontvochtiging - geforceerde luchtdroging - ventilatie - controle - proeven - energiebesparing - greenhouse horticulture - cut flowers - rosa - dehumidification - forced air drying - ventilation - control - trials - energy saving
  De rozenteelt in Nederland staat garant voor topkwaliteit bloemen. Keerzijde aan het telen van deze hoogwaardige producten is het grote energieverbruik. En dus vragen rozentelers zich af: kan deze teelt energiezuiniger mét behoud van kwaliteit? Arie de Gelder, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw, denkt van wel. Momenteel onderzoekt hij het effect van luchtbehandelingskasten op het klimaat. Hij wil met geforceerde ventilatie met buitenlucht voorkomen dat de luchtvochtigheid tussen het gewas te hoog oploopt.
  Ventilatie, Ademhaling en CO²-schadedrempels
  Wildschut, J. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Lans, A.M. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 11
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - temperatuur - kooldioxide - klimaatregeling - schade - ventilatie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - temperature - carbon dioxide - air conditioning - damage - ventilation - agricultural research
  Bij de bewaring van bloembollen leeft de vraag sterk hoe hoog de schadedrempel voor CO2 is. PPO onderzocht dit voor voorjaarsbloeiers tulp, narcis (tête-à-tête), hyacint, krokus, iris, muscari, allium, scilla, iris reticulata en chionodoxa. Hiervan werden bollen 2 maanden bewaard bij 385 ppm CO2 (buitenlucht), 5000, 15.000 en 30.000 ppm CO2. Daarna zijn deze gebroeid en/of op het proefveld geplant en bij oogst beoordeeld, geteld en gewogen. Voor narcis, krokus, irissen, scilla en chionodoxa bleek de CO2-schadedrempel = 30.000 ppm. Voor tulp, muscari en allium tussen 15.000 en 30.000 ppm, en voor plantgoed hyacint en iris tussen 5.000 en 15.000 ppm. Zelfs bij extreem lage ventilatie/circulatie (resp. 6m3 en 100 m3/uur per kuub) wordt de schadedrempel niet overschreden. Sturen van ventilatie/circulatie op CO2 kost alleen maar extra energie. Gebruik CO2-meting als indicator van stress, warmteproductie of het functioneren van klep of ventilator.
  'Kwaliteit en productie kan altijd beter, dus moeten we uitzoeken hoe'(interview met Peter van Weel)
  Staalduinen, J. van; Weel, P.A. van - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)11. - p. 18 - 19.
  glastuinbouw - snijbloemen - rozen - klimaatregeling - ventilatie - luchtstroming - milieubeheersing - gewaskwaliteit - gewasproductie - optimalisatiemethoden - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - air conditioning - ventilation - air flow - environmental control - crop quality - crop production - optimization methods
  In de zoektocht naar een homogener kasklimaat is Van den Berg Roses uit Delfgauw in september gestart met een eenjarige proef, die de effecten van verticale luchtcirculatie in kaart moet brengen. Het streven is om via een geoptimaliseerd kasklimaat een uniformer gewas, productieverhoging en een langduriger vaasleven te realiseren, indien mogelijk bij een lager aardgasverbruik. De hele rozensector kan van de uitkomsten profiteren.
  Use of computational fluid dynamics (CFD) modelling to improve tracer gas techniques in very open naturally ventilated livestock buildings
  Dooren, H.J.C. van; Sapounas, A. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 664) - 34
  melkveehouderij - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - natuurlijke ventilatie - ventilatie - computationele vloeistofdynamica - modelleren - dairy farming - cattle housing - cow housing - natural ventilation - ventilation - computational fluid dynamics - modeling
  Ventilation rates from naturally ventilated livestock buildings are commonly measured using CO2 produced by animals or SF6 injected in the building acting as a tracer gas. Crucial assumption for this method is that the tracer gas is completely mixed through the whole building and behaves comparable with the target gasses like ammonia (NH3). In very open livestock buildings like modern dairy barns this assumption is under pressure due to the relatively increasing share of cross ventilation to the total ventilation rate. Analyses of emission measurements using CO2 as a tracer gas have shown that with the used sampling pattern the variation between farms is reduced to an acceptable level. The analyses also showed that more emphasis should be paid to the accuracy and precision of the measurements. The use of models can help to gain insight in ventilation rates, flow patterns and internal concentration differences at different outdoor conditions.
  The effect of reduced loading density on pig welfare during long distance transport
  Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. ; Steinkamp, K. ; Reimert, H.G.M. ; Werf, J.T.N. van der; Marahrens, M.A. - \ 2013
  Animal 7 (2013)11. - ISSN 1751-7311 - p. 1849 - 1857.
  slaughter pigs - ventilation - parameters - duration - behavior
  Transport of animals is a stressful procedure often resulting in significant losses for the slaughter plant. This study aimed to determine whether or not pigs would benefit from a loading density (low density (LD)) (179 kg/m2) below the normal EU standard loading density (normal density (ND)) (235 kg/m2). Eight similar, 550-km-long road journeys, were followed in which fattening pigs were transported across Germany from farm to slaughter plant. During each journey all pigs were transported at LD (n=4) or ND (n=4). Twelve female pigs per journey (total n=96) were randomly selected for measurement and monitoring of body temperature, behaviour, heart rate and blood parameters. Throughout the journeys, LD pigs displayed more resting behaviour than ND pigs. Average body temperature was lower (P
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (4) Circulatienormen
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)273. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - sensors - ventilatie - optimalisatiemethoden - meting - computer software - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - sensors - ventilation - optimization methods - measurement - computer software
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen toonde aan dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In vier artikelen zijn de bevindingen van dit project samengevat. Dit vierde artikel behandelt de circulatienorm.
  State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen (3) : kWh's besparen bij de circulatie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)272. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - energiegebruik - energiebesparing - optimalisatiemethoden - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - energy consumption - energy saving - optimization methods
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met de huidige technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er t/m 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit derde artikel behandelt elektra besparen bij de circulatie.
  Productkwaliteit : State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (2)
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)271. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - ethyleen - controle - projecten - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - ethylene - control - projects
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit tweede artikel behandelt de productkwaliteit.
  Energiezuinige Ontvochtiging door warmteterugwinning
  Zwart, Feije de - \ 2013
  protected cultivation - energy conservation - energy recovery - heat recovery - ventilation - dehumidification - methodology - cultural methods - greenhouse crops
  Hoge RV en toch geen ziekten : problemen voorkomen door meer inzicht in microklimaat
  Weel, Peter van - \ 2013
  greenhouse horticulture - protected cultivation - microclimate - temperature - air conditioning - ventilation - environmental control - air flow - relative humidity - energy saving
  Grenzen aan CO2 voor Gerbera: Teelt in het najaar van 2012
  Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Dings, E. ; Grootscholten, M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1230) - 30
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - gerbera - cultivars - gewasproductie - bloemen - gewassen, groeifasen - ontwikkeling - kooldioxide - dosering - effecten - ventilatie - greenhouse horticulture - protected cultivation - cultural methods - gerbera - cultivars - crop production - flowers - crop growth stage - development - carbon dioxide - dosage - effects - ventilation
  Bij Wageningen UR Glastuinbouw en het Improvement Centre is een Gerberateelt met de cultivars Suri, Kimsey en Rich uitgevoerd in de periode juli tot en met december 2012. De centrale vraag in het onderzoek is of telen van Gerbera bij een concentratie van maximaal 550 ppm en een maximale dosering van 75 kg/(ha.uur) vergeleken met een concentratie van maximaal 800 ppm en een maximum capaciteit van 150 kg/(ha.uur) gevolgen heeft voor de productie in stuks, het bloemgewicht en de bloemdiameter.
  Meerlagenteelt in de Praktijk : energie-efficiënter broeien 2012
  Wildschut, J. ; Promes, E.J.O. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
  bloembollen - tulpen - forceren van planten - energiegebruik - energiebesparing - meerlagenteelt - klimaatregeling - ventilatie - belichting - ornamental bulbs - tulips - forcing - energy consumption - energy saving - multi-layer cultivation - air conditioning - ventilation - illumination
  Doelstelling van het project ‘Meerlagenteelt in de praktijk’ is het ondersteunen van de ontwikkeling van meerlagenteelt (MLT) systemen waardoor het energieverbruik voor de broeierij drastisch afneemt. De werkwijze hierbij is enerzijds het demonstreren van de werking van de verschillende reeds ontwikkelde MLT-systemen op praktijkbedrijven en de hierbij gerealiseerde energiebesparingen, anderzijds het op deze bedrijven testen/verifiëren van toepassingen van recente resultaten van onderzoek naar verbeteringen van o.a. belichting en kasklimaat. Dit 3de jaar van het project Meerlagenteelt in de praktijk zijn weer meer broeiers betrokken waardoor er meer verschillende MLT-systemen vergeleken konden worden.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.