Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 60 / 87

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voldoende vitaminen: Gezonde koeien zonder toevoeging
  Smolders, E.A.A. - \ 2004
  Veeteelt 21 (2004)15. - ISSN 0168-7565 - p. 63 - 63.
  melkveehouderij - biologische landbouw - rundveevoeding - vitaminen - voedertoevoegingen - diergezondheid - agrarische bedrijfsvoering - graskuilvoer - klaverkuilvoer - dairy farming - organic farming - cattle feeding - grass silage - clover silage - vitamins - feed additives - animal health - farm management
  Volgens biologische richtlijnen mogen geen synthetische vitaminen verstrekt worden aan koeien. Maar zonder extra toevoeging kan er volgens berekeningen bij koeien een tekort ontstaan aan vitamine D en E. Met het oog hierop zijn op Bioveem-bedrijven en op bedrijven van het Vitamineproject de grasklaverkuilen op vitamine-gehaltes onderzocht
  Kruiden effectief bij bestrijding wormen
  Gaag, M.A. van der; Eijck, I.A.J.M. ; Schuurman, T. ; Borgsteede, F.H.M. ; Gaasenbeek, C.P.H. - \ 2004
  Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)3. - ISSN 1570-8578 - p. 18 - 19.
  varkensziekten - wormen - ascaris suum - voedertoevoegingen - medicinale planten - dierziektepreventie - swine diseases - helminths - ascaris suum - feed additives - medicinal plants - animal disease prevention
  Op het Praktijkcentrum Raalte is de werking van een kruidenmengsel getest bij vleesvarkens die kunstmatig besmet waren met infectieuze eieren van de varkens-spoelworm, Ascaris suum. Een deel van de varkens kreeg 1 % of 5 % kruiden in het voer. Het bleek dat de varkens die 5 % kruiden kregen na besmetting geen wormeieren uitscheidden en er werden bij de slacht geen wormen in de darm aangetroffen. Deze groep had tevens een betere groei dan varkens die geen of minder kruiden kregen
  Zonder gezondheidsproblemen geen amgb's en dus ook geen alternatief nodig
  Rodenburg, T.B. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2004
  Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)1. - ISSN 1570-8578 - p. 18 - 19.
  biggenvoeding - voedertoevoegingen - diergezondheid - piglet feeding - feed additives - animal health
  Bij gespeende biggen is onderzocht of Calprona-Pe een alternatief kan zijn voor amgb's. Geeft Calprona- Pe of een amgb in het voer betere technische resultaten, in vergelijking met voer zonder amgb. In dit experiment niet. De voerkosten zijn hoger voor voer met amgb dan voor voer zonder amgb of met Calprona-Pe . Er zijn echter geen verschillen in saldo (opbrengst minus kosten). Op bedrijven zonder gezondheidsproblemen lijkt het toevoegen van amgb's of van een alternatief aan het voer niet nodig.
  Exenta kruidentinctuur biedt perspectief bij diarree-problemen
  Rodenburg, T.B. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2004
  Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)1. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  biggenvoeding - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antidiarrhoica - dierziektepreventie - piglet feeding - feed additives - growth promoters - antidiarrhoea agents - animal disease prevention
  Bij gespeende biggen is onderzocht of Exenta kruidentinctuur een alternatief kan zijn voor amgb's. Biggen die Exenta kruidentinctuur door het drinkwater kregen, hadden minder vaak, en ook minder ernstige diarree dan dieren die voer zonder amgb's kregen, gedurende de eerste twee weken na opleg. Dit vertaalt zich echter niet in betere technische resultaten. Maar dat geldt ook voor dieren die voer met amgb's kregen. Exenta kruidentinctuur zou met name voor bedrijven met veel maag/darm- problemen een goede mogelijkheid kunnen bieden om de maagdarmgezondheid te stimuleren.
  Effect of live yeast on the performance of dairy cows
  Vuuren, A.M. van - \ 2003
  In: Role of probiotics in animal nutrition and their link to the demands of European consumers / van Vuuren, A.M., Rochet, B., Lelystad : ID-Lelystad (ID-Lelystad Report 03/0002713) - p. 41 - 47.
  melkkoeien - diervoeding - probiotica - voedertoevoegingen - gisten - melk - melksamenstelling - melkproductie - voeropname - dairy cows - animal nutrition - probiotics - feed additives - yeasts - milk - milk composition - milk production - feed intake
  What are probiotics? Attempts to functional definition of probiotics to improve credibility of probiotics in support of animal health
  Boersma, W.J.A. - \ 2003
  diervoeding - probiotica - voedertoevoegingen - diergezondheid - darmmicro-organismen - animal nutrition - probiotics - feed additives - animal health - intestinal microorganisms
  The broad and vague definitions of probiotics have resulted in high expectations and as a result thereof to disappointments in usage to cure serious diseases such as cancer, autoimmunity in humans and to improve performance in farm animals. Probiotics should not be considered as panaceas
  Calprona-P en Exenta kruidentinctuur
  Rodenburg, T.B. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 10.
  varkenshouderij - biggen - varkensvoeding - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - groei - voedersupplementen - prestatieniveau - dierenwelzijn - wetgeving - vergelijkend onderzoek - Nederland - pig farming - piglets - pig feeding - growth promoters - feed additives - growth - feed supplements - performance - animal welfare - legislation - comparative research - Netherlands
  In de varkenshouderij wordt op dit moment gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in het voer. Het gebruik van AMGB's wordt vanaf 2006 wellicht volledig verboden, omdat het kan leiden tot resistentie van humane bacteriepopulaties. Vooruitlopend op dit verbod onderzoekt het Praktijkonderzoek in opdracht van het bedrijfsleven de werkzaamheid van alternatieven voor AMGB's in biggenvoeders.
  Verlaagd ruw eiwit als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Lierop, A.H.A.A.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens 26) - 24
  biggen - spenen - eiwitten - anti-infectieuze middelen - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - piglets - weaning - proteins - antiinfective agents - growth promoters - feed additives
  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt vanaf 2006 wellicht volledig verboden, omdat het gebruik van antibiotica resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief kunnen zijn voor AMGB's. :In opdracht van Orffa-Nederland en Ajinomoto Eurolysine zijn we in twee experimenten op respectievelijk Praktijkcentrum Rosmalen en Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van verlaagd ruw eiwit in voeders als alternatief voor AMGB's op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen. In deze experimenten zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken: voer zonder AMGB, voer met AMGB en voer met verlaagd ruw eiwit. :Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In het eerste experiment zijn 540 biggen gevolgd (drie behandelingen x 180 biggen per behandeling) en in het tweede experiment 630 biggen. De behandelingen zonder en met AMGB zijn toen elk 22 keer herhaald en de behandeling met verlaagd ruw eiwit 19 keer.
  Aromabiotic als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Lierop, A.H.A.A.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens 25) - 15
  biggen - spenen - anti-infectieuze middelen - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - vetzuren - varkensvoeding - piglets - weaning - antiinfective agents - growth promoters - feed additives - fatty acids - pig feeding
  In de veehouderij wordt op dit moment veelvuldig gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt vanaf 2005 wellicht volledig verboden, omdat het gebruik van antibiotica resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief kunnen zijn voor AMGB's. In opdracht van Vitamex NV is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van AROMABIOTIC als alternatief voor AMGB's op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen. In dit experiment zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken: voer zonder AMGB, voer met AMGB en voer met AROMABIOTIC. Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 630 biggen gevolgd. De behandelingen zonder en met AMGB zijn elk 22 keer herhaald en behandeling 3 is 19 keer herhaald.
  Plantaardig vetextract als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Lierop, A.H.A.A.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens 24) - 14
  biggen - spenen - plantaardige vetten - anti-infectieuze middelen - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - varkensvoeding - diervoeding - piglets - weaning - plant fats - antiinfective agents - growth promoters - feed additives - pig feeding - animal nutrition
  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt vanaf 2005 wellicht volledig verboden, omdat het gebruik van antibiotica resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten als alternatief voor AMGB's. In opdracht van Loders Croklaan is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wathet effect is van plantaardig vetextract als alternatief voor AMGB's op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen. In dit experiment zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken: voer zonder AMGB, voer met AMGB en voer met plantaardig vetextract. Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 630 biggen gevolgd. De behandelingen zonder en met AMGB zijn elk 22 keer herhaald, de behandeling met plantaardig vetextract 19 keer.
  Probiotica in diervoeding
  Krimpen, M.M. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)2. - ISSN 1570-8578 - p. 7 - 7.
  diervoedering - varkensvoeding - voedertoevoegingen - probiotica - voedselveiligheid - animal feeding - pig feeding - feed additives - probiotics - food safety
  Probiotica, zoals levende gisten en melkzuurbacteriën, kunnen een positieve bijdrage leveren aan prestaties en gezondheid van dieren. Hierdoor vormen ze een mogelijk alternatief voor antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's).
  Mushroom and herb polysachariides as alternative for antimicrobial growth promotors in poultry
  Guo, F. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen; Rene Kwakkel; B.A. Williams; Z.Q. Yang. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789058088260
  pluimvee - paddestoelen - medicinale planten - polysacchariden - anti-infectieuze middelen - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - immuniteitsreactie - ziekteresistentie - pluimveevoeding - diervoeding - diergezondheid - poultry - mushrooms - medicinal plants - polysaccharides - antiinfective agents - feed additives - growth promoters - immune response - disease resistance - poultry feeding - animal nutrition - animal health

  Keywords : mushroom and herb polysaccharides, antimicrobial growth promoters, chickens

  Antibiotics are widely used as therapeutics agents and also as growth promoters in poultry production. The possibility of developing resistant populations of bacteria and the side effects of using antibiotics as growth promoters in the farm animals has led to the recent EU-ban on the use of several antibiotics as growth promoters in poultry diets. Therefore, there is an intensive search for alternatives such as probiotics, prebiotics and other feed additives. Immuno-active polysaccharides derived from two mushrooms, Tremella fuciformis ( TreS ) and Lentinus edodes ( LenS ), and the herb Astragalus membranacea Radix ( AstS ), seem to be potential alternatives for antimicrobial growth and health promoters. These products were considered to play an important role in strengthening the animals' defense system by improving the physical conditions of gut ecosystem and enhancing functions of the immune system of chickens. The results presented in this dissertation demonstrated that intact mushroom and herb materials and their polysaccharide extracts showed differences in their physico-chemical properties, therefore, these products showed differences in fermentability and led to significant shifts in the bacterial community when fermented in vitro . These medicinal mushroom and herb materials, particularly their polysaccharide extracts, show promise in altering microbial activities and composition in chicken ceca. The polysaccharide extracts showed a slightly significant effect on growth performance and had no effects on weights of immune and GIT organs in normal broilers. However, the polysaccharide extracts significantly enhanced body growth and manipulated cecal microbial ecosystem such as viscosity and microbial species in Avian mycoplasma Gallisepticum infected chickens. And potential beneficial bacteria were significantly increased by the polysaccharide extracts. The polysaccharide extracts showed significant effects on body growth, immune responses as well as growth of immune organs and development of GIT fragments in coccidian-infected chickens, and particularly when they were used in conjunction with vaccine. The use of the mushroom and herb polysaccharide extracts might enhance T-cell immune responses, characterized by IFN- and IL-2 secretion, against coccidiosis in chickens. Supplementation of mushroom and herb extracts resulted in enhancement of resistance toE. tenella probably by enhancing both cellular and humoral immune responses against E.tenella in chickens.

  The future of probiotics in animal production
  Hartog, L.A. den; Eys van, J. - \ 2003
  - p. 1 - 13.
  diervoeding - probiotica - voedertoevoegingen - micro-organismen - darmmicro-organismen - voederconversie - voederconversievermogen - animal nutrition - probiotics - feed additives - microorganisms - intestinal microorganisms - feed conversion - feed conversion efficiency
  Role of probiotics in animal nutrition and their link to the demands of European consumers
  Vuuren, A.M. van; Rochet, B. - \ 2003
  Lelystad : ID-Lelystad (ID-Lelystad report 03/0002713) - 89
  probiotica - voedertoevoegingen - diervoeding - diervoedering - voer - voedselveiligheid - voedselkwaliteit - houding van consumenten - consumentengedrag - dierlijke producten - europa - probiotics - feed additives - animal nutrition - animal feeding - feeds - food safety - food quality - consumer attitudes - consumer behaviour - animal products - europe
  Effect van weglaten van antimicrobiele groeibevorderaars bij vleesvarkens
  Krimpen, M.M. van; Vereijken, P.F.G. ; Vos, H.J.P.M. ; Binnendijk, G.P. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport. Varkens 4) - 24
  varkens - slachtdieren - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - voedertoevoegingen - verwijdering - varkensvoeding - diergezondheid - prestatieniveau - veeartsenijkunde - pigs - meat animals - growth promoters - antiinfective agents - feed additives - removal - pig feeding - animal health - performance - veterinary medicine
  Het PV heeft in 2000 een monitoringsonderzoek uitgevoerd bij 89 vleesvarkensbedrijven. Het doel van dit onderzoek was het zo goed mogelijk kwantificeren van het effect van het weglaten van AMGBTs in het voer van vleesvarkens op diergeneesmiddelengebruik, ziekte-incidentie, sterfte en technische en economische resultaten.
  VFAppetite en V&V als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
  Wijnands, A.L. ; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Lierop, A.H.A.A.M. van - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 20) - 15
  biggen - spenen - diervoeding - diervoedering - samenstelling - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - voedertoevoegingen - piglets - weaning - animal nutrition - animal feeding - composition - growth promoters - antiinfective agents - feed additives
  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt in de toekomst mogelijk verboden, omdat het gebruik ervan resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten als alternatief voor AMGB's. :In opdracht van Manids Feed Ing BV is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van VFAppetitee en V&Ve als alternatief voor AMGB's op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen. In dit experiment zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken; een positieve en negatieve controle en de behandeling met VFAppetitee en V&Ve. Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 600 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 20 herhalingen uitgevoerd.
  Acid Lecithin als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen
  Wijnands, A.L. ; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 17) - 14
  biggen - spenen - diervoeding - diervoedering - samenstelling - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - voedertoevoegingen - piglets - weaning - animal nutrition - animal feeding - composition - growth promoters - antiinfective agents - feed additives
  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt in de toekomst mogelijk verboden, omdat het gebruik ervan resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten als alternatief voor AMGB's. :In opdracht van Kemin Europa N.V. is op het Praktijkcentrum Rosmalen nagegaan wat het effect is van vervanging van fumaarzuur en AMGB door Acid Lecithine. In dit experiment zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken; een positieve en negatieve controle en de behandeling met Acid Lecithine (dosering: 3,5 kg per ton voer). :Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 540 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.
  Digestarom als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen
  Wijnands, A.L. ; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 3) - 30
  biggen - postspeeninterval - medicinale planten - antimicrobe-eigenschappen - medicinaal voer - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - varkensvoeding - alternatieve methoden - piglets - postweaning interval - medicinal plants - antimicrobial properties - medicated feeds - growth promoters - feed additives - pig farming - animal production - performance - pig feeding - alternative methods
  Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie en wordt in de toekomst mogelijk verboden. Met het vooruitzicht hierop is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die en alternatief moeten zijn voor AMGB's. In opdracht van Speerstra Feed Ingredients BV is op het Praktijkcentrum Rosmalen nagegaan wat het effect is van Digestarome (een kruidenmengsel) als alternatief voor AMGB. :Er zijn twee experimenten uitgevoerd, met elk drie proefbehandelingen (een positieve en negatieve controle en de behandeling met Digestarome). In beide experimenten werd Digestarome 1322 (Premium)- appel/kaneel in een dosering van 300 gram/ton voer gebruikt. Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. :De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In beide experimenten zijn 540 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.
  Intibo als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Plagge, J.G. ; Prado, C. del - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 2) - 31
  biggen - postspeeninterval - inuline - fructanen - oligosacchariden - medicinale planten - antimicrobe-eigenschappen - medicinaal voer - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - varkensvoeding - alternatieve methoden - piglets - postweaning interval - inulin - fructans - oligosaccharides - medicinal plants - antimicrobial properties - medicated feeds - growth promoters - feed additives - pig farming - animal production - performance - pig feeding - alternative methods
  Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie en wordt in de toekomst mogelijk verboden. Met het vooruitzicht hierop is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief moeten zijn voor AMGB's. :Op verzoek van Speerstra Feed Ingredients BV te Lemmer heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Intiboe, een fructooligosaccharide, als alternatief voor AMGB. :In het onderzoek zijn twee experimenten uitgevoerd, met elk drie proefbehandelingen (een positieve en negatieve controle en de behandeling met Intiboe). In beide experimenten werd een dosering van 300 gram/ton werkzame stof Intiboe toegepast. In experiment I werd een verdund (10 %-tig) mengsel (Intiboe 9-10) verwerkt en in experiment II een onverdund product (Intiboe9). Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. Zij zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In beide experimenten zijn circa 540 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.
  Zonder AMGB en koper 30g minder groei
  Krimpen, M. van; Jongbloed, A. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 20 - 21.
  varkensvoeding - voersamenstelling - voer - diervoedering - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antibiotica - toevoegingen - koper - biggen - varkens - afmesten - mestresultaten - voederconversie - prestatieniveau - groei - voeropname - rentabiliteit - rendement - kosten-batenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - pig feeding - feed formulation - feeds - animal feeding - feed additives - growth promoters - antibiotics - additives - copper - piglets - pigs - finishing - fattening performance - feed conversion - performance - growth - feed intake - profitability - returns - cost benefit analysis - farm results
  Ondanks een hoge gezondheidsstatus blijkt dat gelijktijdig weglaten van AMGB's en verlaging van het kopergehalte in varkensvoer leidt tot verminderde dierprestaties van biggen en vleesvarkens. Het weglaten kost 30 gram groei per dier per dag in zowel de opfokperiode als de vleesvarkensfase. Ook blijkt dat het positieve effect van groeibevorderende stoffen tijdens de opfokperiode volledig verloren gaat als daarna wordt overgeschakeld op voer zonder groeibevorderende stoffen. Het weglaten van AMGB's komt echter wel de economische resultaten ten goede. Het saldo per afgeleverd vleesvarken verbetert met 0,40 Euro wanneer de groeibevorderende stoffen tijdens het hele traject uit het voer worden weggelaten.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.