Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 50 / 146

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voedselhygiëne
Check title to add to marked list
Samen verkopen: boerderijwinkel in de stad
Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Lelystad : PPO AGV
boerderijwinkels - stedelijke gebieden - steden - multifunctionele landbouw - wetgeving - vergunningen - voedselhygiëne - toerekenbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - voedselproducten - on-farm sales - urban areas - towns - multifunctional agriculture - legislation - permits - food hygiene - accountability - farm management - food products
Uit onderzoek blijkt dat consumenten belangstelling hebben voor producten rechtstreeks van de boer, maar dat ze die producten moeilijk kunnen vinden. Indien boerderijproducten beschikbaar komen op plaatsen waar consumenten hun inkopen doen dan is een flinke groei in de verkoop mogelijk. Concreet betekent dit dat boerderijproducten ook in de stad verkrijgbaar moeten zijn. Daarvoor is er in 2013 ook onderzoek gedaan. In de onderhavige publicatie uit 2015 worden de volgende vragen onderzocht: Mag je zomaar een winkel beginnen in de stad? Wat voor vergunningen heb je nodig, welke papieren? Hoe organiseer je dat en hoe werk je samen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Wat zijn de voordelen voor mij als individuele ondernemer? Zijn er al gezamenlijke boerderijwinkels in de stad en wat kunnen we daar van leren? In dit rapport wordt geprobeerd op deze vragen antwoord te geven mede aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.
Rapport voedselveiligheid streekproducten
Asselt, E.D. van; Spiegel, M. van der - \ 2013
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 30
voedselveiligheid - streekgebonden producten - voedselhygiëne - voedselketens - richtlijnen (directives) - vleeshygiëne - food safety - regional specialty products - food hygiene - food chains - directives - meat hygiene
In dit project is een Hygiënecode voor Streekproducten ontwikkeld die specifiek is voor de betreffende producent en gebaseerd is op bestaande hygiënecodes in de groente- en fruitketen, de zuivelketen, en de vleesketen.
Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen? (2)
Luning, P.A. ; Jacxsens, L. ; Kirezieva, K.K. ; Devlieghere, F. ; Uyttendaele, M. ; Boekel, T. van - \ 2011
Voedingsmiddelentechnologie 44 (2011)1/2. - ISSN 0042-7934 - p. 16 - 19.
voedselveiligheid - voedselhygiëne - risicoschatting - risicovermindering - bemonsteren - voedselmicrobiologie - diagnostische technieken - kwaliteitszorg - food safety - food hygiene - risk assessment - risk reduction - sampling - food microbiology - diagnostic techniques - quality management
Binnen het Europees project PathogenCombat is het diagnose instrument ontwikkeld. Hiermee krijgt de voedingsmiddelenproducent een indruk van het risiconiveau van de context waarin zijn voedselveiligheidssysteem opereert. Daarnaast geeft het inzicht in het prestatieniveau van zowel het systeem zelf als van de microbiële output van het systeem.
Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen?
Jacxsens, L. ; Luning, P.A. ; Boekel, T. van; Devlieghere, F. ; Uyttendaele, M. - \ 2010
Voedingsmiddelentechnologie 43 (2010)25. - ISSN 0042-7934 - p. 11 - 14.
voedselveiligheid - voedselhygiëne - voedselmicrobiologie - risicoschatting - risicovermindering - efficiëntie - bemonsteren - protocollen - procesmanagement - haccp - bedrijfsinformatiesystemen - food safety - food hygiene - food microbiology - risk assessment - risk reduction - efficiency - sampling - protocols - process management - haccp - management information systems
Binnen het Europees project PathogenCombat zijn nieuwe tools ontwikkeld waarmee de prestaties van een voedselveiligheidssysteem kunnen worden gemeten. Vandaag deel 1 over het Microbial Assessment Scheme (MAS), een protocol voor een microbiologisch monternameplan.
Veilig voedselgedrag van consumenten op schaal
Fischer, A.R.H. - \ 2009
Stator, periodiek van VVS 2009 (2009)3. - ISSN 1567-3383 - p. 9 - 13.
voedselveiligheid - consumentengedrag - voedselhygiëne - voedselbereiding thuis - hygiëne - modellen - schoonmaken - food safety - consumer behaviour - food hygiene - home food preparation - hygiene - models - cleaning
Voedselveiligheid hangt voor een groot deel af van consumentengedrag. Het meeste eten wordt thuis klaargemaakt, en fouten daar kunnen bepalend zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Consumentengedrag is lastig te reguleren door voedselveiligheidswetgeving en epidemiologische modellen omdat we thuis geen controle toelaten. Door simpelweg te registreren wat mensen goed en fout doen, kun je voedselveiligheidsgedrag wel bestuderen, maar de verschillende niveau’s in gedragingen blijven zodoende buiten beeld. Bijvoorbeeld: het vakkundig gebruik van een vleesthermometer (lastiger dan je denkt, en als je het verkeerd doet breng je bacteriën naar het midden van je lapje vlees) hangt af van het bezit van zo’n ding (bijna niemand in Nederland, in Noorwegen heeft vrijwel elk gezin een vleesthermometer). De Nederlandse consument vindt een vleesthermometer overbodig en lastig in gebruik. Aan de andere kant heb je misschien wel eens het televisieprogramma De Smaakpolitie gezien, waar keurmeester Rob Geus de meest smerige studentenkeukens laat zien. Het opstapelen van vieze, schimmelende afwas gaat de meeste mensen gelukkig te ver. Het voldoen aan minimale eisen ten aanzien van een schone en veilige keuken en voeding kunnen we daarom ook als voor de hand liggend gedrag beschouwen.
European food law handbook
Meulen, B.M.J. van der; Velde, M. van der; Szajkowska, A. ; Verbruggen, R. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Academic Publishers (European Institute for Food Law series no. 2) - ISBN 9789086860821 - 632
voedsel - voedingsmiddelenwetgeving - voedselproducten - etiketteren - voedseladditieven - nieuwe voedingsmiddelen - voedselhygiëne - eu regelingen - handboeken - europese unie - europa - tracking en tracing - food - food legislation - food products - labelling - food additives - novel foods - food hygiene - eu regulations - handbooks - european union - europe - tracking and tracing
This handbook analyses and explains the institutional, substantive and procedural elements of EU food law, taking the General Food Law as a focus point. Principles are discussed as well as specific rules addressing food as a product, the processes related to food and communication about food through labelling. These rules define requirements on subjects like market approval for food additives, novel foods and genetically modified foods; food hygiene, tracking & tracing, withdrawal & recall.
Bacillus cereus associated food borne disease : quantitative aspects of exposure assessment and hazard characterization
Wijnands, L.M. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Tjakko Abee; Marcel Zwietering, co-promotor(en): Rijkelt Beumer. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085048848 - 176
bacillus cereus - ziekten overgebracht door voedsel - blootstelling - risicoschatting - voedselhygiëne - blootstellingsbepaling - bacillus cereus - foodborne diseases - exposure - risk assessment - food hygiene - exposure assessment
The consumption of food contaminated with the bacterium Bacillus cereus may lead to either symptoms of vomiting or symptoms of diarrhoea. As the symptoms are rather mild, few patients seek medical attention. Therefore, it is hard to estimate the number of cases. To improve estimation of this number and to gather more insight into factors that may determine the chance for disease, the following aspects have been investigated: the prevalence of B. cereus in food commodities in the Netherlands, the survival of B. cereus in simulated gastric fluid and the growth potential in simulated intestinal fluid, the interaction between B. cereus and intestinal cells, and the production of toxins that cause the disease symptoms. Together with literature data the results of these investigations have been used to determine the chance for disease by B. cereus. In combination with the number of meals that are consumed and that are contaminated with B. cereus, the yearly number of disease cases in the Netherlands has been estimated using different scenarios.
Steriliseren onder hoge druk : prijs voorlopig nog een drempel
Joppen, L. ; Matser, A.M. - \ 2007
Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 8 (2007)7. - ISSN 1570-6907 - p. 26 - 27.
sterilisatie - sterilisators - voedseltechnologie - voedselveiligheid - organoleptische kenmerken - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselhygiëne - sterilization - sterilizers - food technology - food safety - organoleptic traits - keeping quality - food hygiene
Wageningen UR heeft in samenwerking met een aantal partners een uniek apparaat ontwikkeld waarmee onder hoge druk kan worden gesteriliseerd. In het najaar gaat HPP-sterilisatie de pilotfase in. De prijs per liter product is nog wel vrij hoog
Kip, consument en Campylobacter: infectieziektebestrijding met consumentenvoorlichting
Jonge, R. de; Fischer, A.R.H. ; Nauta, M.J. - \ 2007
Infectieziekten bulletin 18 (2007)9. - ISSN 0925-711X - p. 314 - 318.
pluimveevlees - kippenvlees - voorlichting - consumenteneducatie - consumenteninformatie - campylobacter - voedselbesmetting - voedselveiligheid - voedselhygiëne - voedselbereiding thuis - poultry meat - chicken meat - extension - consumer education - consumer information - campylobacter - food contamination - food safety - food hygiene - home food preparation
In the Netherlands, Campylobacter is an important bacterial causative agent of gastroenteritis, with poultry as an important source. Measures aiming to reduce the number of Campylobacter on poultry meat however cannot guarantee the production of fresh meat free of Campylobacter. To minimize the risk, the authors developed and studied the effect of information interventions in the domestic environment, focusing on the prevention of microbial cross contamination
Meer zorg voor voedselveiligheid bij behoud dierenwelzijn
Bokma-Bakker, M.H. ; Hierden, Y.M. van; Houwers, H.W.J. ; Kijlstra, A. - \ 2006
V-focus 3 (2006)april. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
varkenshouderij - pluimveehouderij - dierenwelzijn - voedselveiligheid - voedselhygiëne - pig farming - poultry farming - animal welfare - food safety - food hygiene
Dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn 2 belangrijke maatschappelijke thema's, die niet altijd samengaan. Hoe veilig zijn welzijnsvriendelijke extensieve houderijsystemen en waar ligt de balans tussen dierenwelzijn en voedselveiligheid? ASG en A&F van Wageningen UR zochten samen naar antwoorden voor het LNV-programma Verantwoorde Veehouderij
Welzijnsbevorderende houderijsystemen en voedselveiligheid : een studie naar kansen, bedreigingen en oplossingsrichtingen = Animal friendly housing systems and food safety : a study on opportunities, threats and solutions
Bokma-Bakker, M.H. ; Hierden, Y.M. van; Houwers, H.W.J. ; Rodenburg, T.B. ; Kijlstra, A. - \ 2006
Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport. Pluimvee 18) - 57
dierenwelzijn - veehouderij - voedselveiligheid - voedselhygiëne - pluimvee - rundvee - varkens - animal welfare - livestock farming - food safety - food hygiene - poultry - cattle - pigs
Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie LNV uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen-UR binnen programma P414 'Maatschappelijk geaccepteerde veehouderij'. In de LNV-Beleidsnota Dierenwelzijn van april 2002 is benadrukt dat dierenwelzijn niet op zichzelf staat, maar raakvlakken heeft met terreinen als voedselveiligheid en milieu. Over voedselveiligheid in nieuwe houderijsystemen, waarin dierenwelzijn veel aandacht krijgt, is nog onvoldoende bekend. Het doel van dit project was het inzichtelijk maken van spanningsvelden tussen enerzijds: 1. toekomstige welzijnsregelgeving (EU, NL) in reguliere systemen (o.a. uitloop, strooisel) 2. welzijnsaspecten in bovenwettelijke systemen zoals biologisch, scharrel en Freiland 3. welzijnsaspecten in nieuwe ontwerpen van houderijsystemen zoals familiestal, Hercules, langzaam groeiende kuikens, 60% dichte vloeren enz. en anderzijds voedselveiligheid en aangeven van kansrijke oplossingsrichtingen voor beleid. LNV heeft gevraagd om een positieve analyse, mede gericht op het benoemen van kansen om dierenwelzijn te bevorderen met het oplossen van het voedselveiligheidsprobleem. De studie heeft zich gericht op leghennen, vleeskuikens, varkens en vleeskalveren. Door een deskstudie, interviews en een workshop met deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn 'nieuwe' welzijnssystemen voor voedselveiligheid en volksgezondheid beoordeeld ten opzichte van gangbare systemen. Tevens zijn er spanningsvelden en oplossingsrichtingen in kaart gebracht
De diervoederhygiëne verordening als opmaat voor 'toezicht op controle' in de diervoederketen
Ban, E.C.D. van den; Bokma-Bakker, M.H. ; Bondt, N. ; Ipema, A.H. ; Roest, J.G. van der - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport nutrition and food / Animal Sciences Group 05/100649) - 69
voer - voedselhygiëne - kwaliteitscontroles - risicovermindering - garanties - wetgeving - eu regelingen - kennis - haccp - feeds - food hygiene - quality controls - risk reduction - warranties - legislation - eu regulations - knowledge
Per 1 januari 2006 werd de diervoederhygiëne verordening EG Nr. 183/2005 van kracht. In deze verordening staan traceerbaarheid, aansprakelijkheid, risicobewust handelen en HACCP principes centraal. Doel van dit project was om praktijkkennis en ervaringen te gebruiken om de naleving en het draagvlak voor de diervoederhygiëne verordening gericht te kunnen bevorderen. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: voldoen bedrijven die GMP+-gecertificeerd zijn ook aan diervoederhygiëne verordening?; hoe is de situatie voor bedrijven die nu niet aan een kwaliteitssysteem meedoen?; welke knelpunten zijn er t.a.v. de diervoederhygiëne verordening?; waar moet rekening mee worden gehouden bij implementatie van de diervoederhygiëne verordening?; hoe kunnen bovengenoemde knelpunten opgelost worden?; welke acties kunnen / moeten LNV, VWA, PDV, Nevedi en anderen op zich nemen?
Factoren van invloed op voedselveiligheid
Deneux, S.D.C. ; Fels-Klerx, H.J. van der; Tromp, S.O. ; Vlieger, J.J. de - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9052429863 - 67
agrarische economie - voedselveiligheid - agro-industriële sector - producten - veiligheid - voedselhygiëne - overheidsbeleid - nederland - kennis - agricultural economics - food safety - agroindustrial sector - products - safety - food hygiene - government policy - netherlands - knowledge
In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en het LEI wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de veiligheid van voedingsmiddelen. Deze factoren zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk productaspecten en bedrijfsaspecten. Bij deze laatste zijn ook opgenomen de relevante aspecten uit de omgeving van het bedrijf, zoals de relaties met leveranciers en afnemers. Met behulp van deze aspecten zijn de hoofdgroepen van de CBL-indeling van levensmiddelen op kwalitatieve wijze ingedeeld naar de mate van risico voor voedselveiligheid. This report by Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt and LEI looks at the factors that influence the safety of foodstuffs. These factors are subdivided into two main groups: product aspects and farm aspects. The latter also includes the relevant aspects from the farm's environment, such as the relationships with suppliers and buyers. With the aid of these aspects, the main groups of the CBL classification of foodstuffs are divided on the basis of quality according to the risk in terms of food safety.
Voedselveiligheid en voedselzekerheid in juridisch perspectief; een nieuwe benadering in Wageningen
Meulen, B.M.J. van der - \ 2004
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004)1. - ISSN 0921-481X - p. 22 - 35.
voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedselhygiëne - voedselwetenschappen - recht - wetgeving - rechterlijke organisatie - food safety - food quality - food hygiene - food sciences - law - legislation - judicial organization
In deze oratie-tekst bij de nieuwe discipline levensmiddelenrecht wordt een beeld van deze discipline geschetst aan de hand van voorbeelden en vanuit de geschiedenis
Borging veiligheid biologisch varkensvlees
Kijlstra, A. ; Mul, M.F. ; Wolters, G. - \ 2004
Lelystad : Animal Sciences Group - 15
varkensvlees - varkens - varkenshouderij - biologische landbouw - voedselveiligheid - voedselhygiëne - toxoplasmose - risicofactoren - pigmeat - pigs - pig farming - organic farming - food safety - food hygiene - toxoplasmosis - risk factors
Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was om toxoplasma vrije dieren te kunnen leveren, hetgeen aangaf dat er mogelijkheden moesten zijn om het probleem te kunnen beheersen. Het AKK project heeft zich daarom ten doel gesteld om technologie te ontwikkelen om besmette bedrijven te kunnen identificeren, de risicofactoren te bepalen en een beheersingsprogramma op te stellen, waardoor blootstelling van de mens aan toxoplasma kan worden beperkt. Hiertoe zijn de volgende stappen genomen: … Opstellen van een beheersplan. … Ontwikkelen van een testmethode, waarmee de toxoplasma status van varkens cq bedrijven eenvoudig kan worden bepaald. … Bepaling toxoplasma status op bedrijven, analyse risico factoren en implementatie van beheersmaatregelen.
Communicatieproject: "Kwaliteit Diervoeding" afgerond
Poel, A.F.B. van der; Makkink, C.A. - \ 2004
De Molenaar 2004 (2004)9. - ISSN 0165-4284 - p. 53 - 54.
diervoeding - voedselkwaliteit - voedselveiligheid - communicatie - voedselhygiëne - veevoeding - rundveehouderij - varkenshouderij - animal nutrition - food quality - food safety - communication - food hygiene - livestock feeding - cattle husbandry - pig farming
Bewuster omgaan met de eigen verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid. Dat is volgens de deelnemende veehouders en leveranciers van diervoeding één van de belangrijkste resultaten van het communicatieproject Kwaliteit Diervoeding. Doelgroepen waren veehouders (rundvee en varkens) en de leveranciers van vochtrijke bijproducten en/of enkelvoudige voeders
Diet, lifestyle, and molecular alterations that drive colorectal carcinogenesis
Diergaarde, B. - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Frans Kok, co-promotor(en): Ellen Kampman. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9085041031
carcinoom - neoplasma's - darmziekten - maagdarmziekten - levensstijl - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - gezondheid - genetische stoornissen - milieufactoren - carcinoma - neoplasms - intestinal diseases - gastrointestinal diseases - lifestyle - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - health - genetic disorders - environmental factors
Bijlage 1: De General Food Law van de EU
Meulen, B.M.J. van der - \ 2003
In: Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? : essays en een verslag van een conferentie / Rougoor, C., van der Weijden, W., Bol, P., Den Haag : Stuurgroep Technology Assessment, Ministerie van LNV - p. 119 - 119.
voedselveiligheid - volksgezondheid - voedselinspectie - gezondheidswetgeving - voedselhygiëne - ontwikkelingslanden - nederland - food safety - public health - food inspection - public health legislation - food hygiene - developing countries - netherlands
Voedselveiligheid krijgt al decennialang aandacht, maar is de laatste jaren een hype geworden. Dat komt vooral door een reeks voedselschandalen, waarvan BSE de meeste aandacht kreeg. De overheid, de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie, supermarkten en de horeca hebben tal van maatregelen genomen. Niet zonder succes, want de voedselveiligheid is verder verbeterd en het vertrouwen van de burger in de voedselveiligheid en in de verantwoordelijke instanties heeft, althans in Nederland, geen blijvende schade opgelopen. Dit rapport bevat: een programma van de conferentie; een verslag van de conferentie; de essays van deskundigen; een interview met keynote speaker professor Tim Lang van City University in Londen.
Voedselveiligheidsobjectief, objectieve voedselveiligheid? Het beheersen van microbiologische voedselveiligheid en -kwaliteit
Zwietering, M.H. - \ 2003
Wageningen : Wageningen Universiteit - 26
voedselmicrobiologie - voedselveiligheid - voedselbesmetting - voedselhygiëne - risicoschatting - food microbiology - food safety - food contamination - food hygiene - risk assessment
Clostridium perfringens: spores & cells, media & modeling
Jong, A.E.I. de - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Frans Rombouts, co-promotor(en): Rijkelt Beumer. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058089312 - 128
clostridium perfringens - pathogenen - sporulatie - koelen - erwten - soepen - groeimodellen - voedselhygiëne - clostridium perfringens - pathogens - sporulation - cooling - peas - soups - growth models - food hygiene
Behaviour and cross-contamination of pathogenic bacteria in household kitchens - relevance to exposure assessment
Kusumaningrum, H.D. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Frans Rombouts, co-promotor(en): Rijkelt Beumer. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058088839 - 125
ziekten overgebracht door voedsel - pathogenen - bacteriën - voedselbereiding thuis - voedselbesmetting - voedselhygiëne - sanitaire voedselhygiëne - foodborne diseases - pathogens - bacteria - home food preparation - food contamination - food hygiene - food sanitation
Kruisbesmetting in de keuken
Kusumaningrum, H.D. ; Beumer, R.R. - \ 2003
Voedingsmiddelentechnologie 36 (2003)22. - ISSN 0042-7934 - p. 28 - 30.
voedselhygiëne - voedselbesmetting - voedselbewerking - voedselveiligheid - salmonella - campylobacter - staphylococcus aureus - vectoren, ziekten - keukens - food hygiene - food contamination - food handling - food safety - disease vectors - kitchens
Onjuiste voedselbereiding in de huishoudelijke keuken levert een aanmerkelijke bijdrage aan het vóórkomen van voedselinfecties
Technical and economic considerations about traceability and certification in livestock production chains
Meuwissen, M.P.M. ; Velthuis, A.G.J. ; Hogeveen, H. ; Huirne, R.B.M. - \ 2003
In: New approaches to food-safety economics / Velthuis, A.G.J., Unnevehr, L.J., Hogeveen, H., Huirne, R.B.M., Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Wageningen UR Frontis Series Vol. 1) - ISBN 1402014252 - p. 49 - 62.
voedselveiligheid - landbouwproductie - voedselhygiëne - normen - certificering - kwaliteitscontroles - kosten-batenanalyse - dierlijke producten - vee - food safety - agricultural production - food hygiene - standards - certification - quality controls - cost benefit analysis - animal products - livestock
This paper focuses on traceability and certification. The goal of the paper is to analyse the status and perspectives of traceability systems and certification schemes and to review their potential costs and benefits. The following two sections describe purposes, requirements, status and perspectives of traceability systems and certification schemes, respectively. Then there is a section discussing potential costs and benefits, followed by a comprising section with the conclusions and an economic research agenda for the field of traceability and certification in livestock production chains
Onderhandelen over risico's; over het (gebrek aan) vertrouwen van consumenten in voedsel
Oosterveer, P.J.M. ; Bosker, W.T.E. ; Spaargaren, G. - \ 2003
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)1. - ISSN 0921-481X - p. 55 - 61.
consumenten - houding van consumenten - voedselveiligheid - voedselhygiëne - risicofactoren - bescherming van de consument - bewustzijn (consciousness) - milieubeheer - consumentenaangelegenheden - consumers - consumer attitudes - food safety - food hygiene - risk factors - consumer protection - consciousness - environmental management - consumer affairs
Een sociaaltheoretisch perspectief is uitgewerkt, dat inzicht kan geven in de wijze, waarop het vertrouwen van consumenten in voedsel tot stand komt op de plaats van aankoop. Dit is verduidelijkt via voorbeelden bij het aankopen van milieuvriendelijk voedsel
Vragen naar voedsel(veiligheid): antwoorden en analyse van hedendaagse voedselconsumenten
Hansman, H.J.M. ; Dagevos, H. - \ 2003
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)1. - ISSN 0921-481X - p. 7 - 29.
voedselveiligheid - voedselhygiëne - voedselbesmetting - bescherming van de consument - houding van consumenten - consumentenonderzoeken - food safety - food hygiene - food contamination - consumer protection - consumer attitudes - consumer surveys
Met onderwerpen als: het belang van eten, aspecten, waarop gelet wordt bij aankoop, beleving van voedselaankoop en risicoperceptie, is een consumentonderzoek onder circa 1.100 huishoudens gehouden. Doel hiervan is na te gaan wat de invloed is van zowel sociaal-economische als sociaal-culturele variabelen op perceptie, beleving en aankoopgedrag van voedingsconsumenten
Risicobeheersing van bijproducten in brijvoedering
Bokma, M. ; Bruininx, E. ; Smolders, M. - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
varkenshouderij - varkens - brijvoedering - diervoedering - diervoeding - varkensvoeding - voer - kwaliteit - voedselhygiëne - risicoschatting - risicovermindering - bedrijfshygiëne - voedermiddelbewerking - pig farming - pigs - wet feeding - animal feeding - animal nutrition - pig feeding - feeds - quality - food hygiene - risk assessment - risk reduction - industrial hygiene - feed processing
Binnen de diervoeding worden bijproducten beschouwd als waardevolle voedermiddelen, die een goede bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsrendement. Maar ze vormen ook een aparte risicocategorie.
Microorganisms in Foods 7 : Microbial Testing in Safety Management
Tompkin, R.B. ; Roberts, T.A. ; Schothorst, M. van; Cole, M.B. ; Gram, L. ; Buchanan, R.L. - \ 2002
New York : Aspen Publishers - ISBN 9780306472626 - 362
voedselmicrobiologie - voedselveiligheid - testen - bemonsteren - risicoschatting - voedselhygiëne - voedselinspectie - micro-organismen - haccp - food microbiology - food safety - testing - sampling - risk assessment - food hygiene - food inspection - microorganisms
Diervrije gelatine uit gist interessant alternatief
Wolf, F. de; Werten, M. - \ 2002
Voedingsmiddelentechnologie 35 (2002). - ISSN 0042-7934 - p. 10 - 13.
gelatine - stabiliseermiddelen - ruwe grondstoffen - verwerking - gisten - voedselveiligheid - voedselhygiëne - genetische modificatie - genetica - hygiene - gelatin - stabilizers - raw materials - processing - yeasts - food safety - food hygiene - genetic engineering - genetics
ATO is er in geslaagd om met behulp van gentechnologie een gistsoort aan te zetten tot het produceren van gelatine
Nutritional, hygienic and socio-economic dimensions of street foods in urban areas: the case of Nairobi
Mwangi, A.M. - \ 2002
Wageningen University. Promotor(en): W.A. van Staveren; A.P. den Hartog; D.W.J. Foeken. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058085825 - 142
voeding - sociale economie - voedselhygiëne - voedselbewerking - voedselveiligheid - voedingsmiddelen - voedselconsumptie - stedelijke gebieden - steden - kenya - nutrition - socioeconomics - food hygiene - food handling - food safety - foods - food consumption - urban areas - towns - kenya

Exceptionally high rates of urbanisation in developing countries have been coupled with lack of employment and increasing urban poverty and undernutrition. Urban populations are thus utilising a variety of initiatives to enable them to survive. Street food vending is one such initiative. It is believed to have a double function in that it addresses the two increasing problems of urban poverty and undernutrition in developing countries. In Kenya, little information is available about street food vending. The sector is not officially permitted and vendors are often harassed. This study describes the scope of street food vending and buying in Nairobi and quality of street foods in terms of food group variety and energy and nutrient provision. It also assesses basic food hygiene knowledge and practice of vendors as well as the extent to which street foods are a source of livelihood for vending households.

We found that street food vending in Nairobi is wide spread especially among the urban poor. Its growth reflects trends in economic and urban population growth. Although the sector offers products from all food groups, most vendors are one-food group sellers with cereals as the prominent group. In addition, major meal servings especially in working areas are able to provide more than adequate protein and iron, but their ability to provide adequate energy is limited. Meals are also poor in Vitamin A. However, where there is an income, particularly female vendors are able to sell foods of better nutritional quality than their male counterparts. Knowledge of general aspects of basic hygiene is well established while knowledge of specific issues is less spread among vendors. Nevertheless, vendors do not translate basic hygiene knowledge into safe food practices. Majority of vendors earns above the official minimum wage for Nairobi. For half of the vending households, street food vending is the main income provider. Such households are associated with the lowest socio-economic index and vendors as household heads. The vast majority of vending households feeds from the street food pot on a daily basis and obtains substantial amounts of the daily energy requirement.

Therefore, street food vending (and consumption) is growing with increasing urban population. The foods, however, need improvement in terms of variety and nutrient harmonisation. Vendors are not completely ignorant of basic food hygiene practices but consumers probably do not demand safe food. Poverty and insecurity may also contribute to lack of investment of vendors into safe practices while absence of sanitation amenities at the vending sites makes it impossible to practice. Vending of street foods is a livelihood strategy for most vending households, hence banning it would strip them of a means of survival. What is needed is to officially recognise the sector, reconstruct and organise it with provision of sanitation amenities and put in place vendor training and consumer sensitisation programmes to ensure food safety and nutritional quality.

De strijd tegen Campylobacter vraagt grote inspanningen
Wagenaar, J.A. ; Jacobs-Reitsma, W.F. ; Bolder, N.M. - \ 2001
Vleesindustrie 7 (2001)8. - ISSN 1385-7312 - p. 16 - 17.
campylobacter - spirillaceae - voedselbesmetting - voedselhygiëne - voedselveiligheid - microbiële besmetting - pluimvee - slachtdieren - diarree - spijsverteringsstoornissen - decontaminatie - karkassen - food contamination - food hygiene - food safety - microbial contamination - poultry - meat animals - diarrhoea - digestive disorders - decontamination - carcasses
In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar de beheersing van Campylobacter; naast onderzoek op pluimveebedrijven tracht men vleeskuikens minder gevoelig te maken voor een Campilobacterinfectie. Tevens wordt gewerkt aan snelle testmethoden voor decontaminatie van karkassen
Mogelijkheden voor isolatie van fyto-oestrogenen
Swallow, K. ; Langelaan, B. ; Zondervan, C. ; Jonge, H.D. ; Wichers, H. ; Soler Rivas, C. - \ 2000
Voedingsmiddelentechnologie 33 (2000)24. - ISSN 0042-7934 - p. 11 - 13.
geslachtshormonen - oestrogenen - plantenoestrogenen - steroïdhormonen - diethylstilbestrol - voedselhygiëne - voedingsmiddelen - ziektepreventie - voedselindustrie - voedseltechnologie - agro-industriële sector - sex hormones - oestrogens - plant oestrogens - steroid hormones - food hygiene - foods - disease prevention - food industry - food technology - agroindustrial sector
Samenwerking tussen het Food Processing Development Centre in Leduc (Canada) en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut ATO in Wageningen leidde tot de ontwikkeling van een snelle detectiemethode voor bepaling van fyto-oestrogenen in planten. Deze spelen een belangrijke rol in onze gezondheid en bij het voorkomen van ziekten
Terug naar de basis, naar een beter begrip van een veilige en duurzame voedselvoorziening
Folstar, P. - \ 2000
Wageningen : Wageningen Agricultural University - 38
voedselvoorziening - voedselveiligheid - voedselhygiëne - kwaliteit - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfsvoering - kennis - ketenmanagement - food supply - food safety - food hygiene - quality - sustainability - management - knowledge - supply chain management
Stap naar hechtere samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika. Wageningse aio's op studiereis naar Zuid-Afrika
Gaag, M. van der; Lieshout, M. van; Melse, A. ; Olthof, M. ; Tiemersma, E. ; Vissers, M. - \ 2000
Voeding Nu 2 (2000)2. - ISSN 1389-7608 - p. 28 - 29.
voedselhygiëne - voedingstoestand - voedingsstoffentekorten - samenwerking - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - praktijkonderwijs - onderzoekers - zuid-afrika - nederland - voedingsleer - gezondheidseducatie - gezondheidszorg - epidemieën - epidemiologie - wetenschappelijke medewerkers - intellectuelen - food hygiene - nutritional state - nutrient deficiencies - cooperation - college programs - universities - practical education - research workers - south africa - netherlands - nutrition knowledge - health education - health care - epidemics - epidemiology - academic workers - intellectuals
Het doel van de studiereis was om kennis uit te wisselen tussen de Nederlandse onderzoekers in opleiding en hun Zuid-Afrikaanse collegae, op het gebied van voeding, gezondheid en epidemiologie
Prevention of contamination of poultry meat, eggs and egg products
Franchini, A. ; Mulder, R.W.A.W. - \ 1998
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities - ISBN 9789282819975 - 108
pluimveevlees - eieren - eierproducten - micro-organismen - voedselbesmetting - preventie - voedselveiligheid - voedselhygiëne - poultry meat - eggs - egg products - microorganisms - food contamination - prevention - food safety - food hygiene
Assessment of flavonoid and fatty acid intake by chemical analysis of biomarkers and the duplicate diets
Vries, J.H.M. de - \ 1998
Agricultural University. Promotor(en): M.B. Katan; W.A. van Staveren. - S.l. : De Vries - ISBN 9789090113036 - 127
voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - indicatoren - biologische indicatoren - flavonen - flavonolen - flavonoïden - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - indicators - biological indicators - flavones - flavonols - flavonoids
Dietary intake is important to investigate the relationship between diet and the occurrence of disease. However, it is difficult to assess the intake of nutrients such as flavonoids, minor fatty acids and plant sterols because the data on these nutrients in food composition tables are insufficient or because the bioavailability of these nutrients differs between foods. The results of studies investigating the relationship of these nutrients to disease are inconsistent, perhaps because of errors in the methods used to assess nutrient intake. The aim of this thesis was to evaluate physically and chemically based methods of measuring the intake of flavonoids, fatty acids, sterols and energy.

We found differences of up to 80 mg per day in the intake of flavonols and flavones in subjects eating a variety of diets. The ratio of the within- to the between-subject variation in the intake of flavonols and flavones was lower than one, indicating that it is possible to study the relationship between flavonoid intake and disease. The food frequency questionnaire used in this study was suitable for classifying subjects by their flavonol intakes.

We also found that the bioavailability of the flavonol quercetin differs between the major dietary sources. The bioavailability of quercetin from red wine was 75% of that from onions and from tea 50% of that from onions. Therefore, flavonols from red wine can probably not explain the lower incidence of coronary heart disease in France compared to other western countries. Concentrations of quercetin in plasma can be used as biomarkers to distinguish between subjects with a low and with a high flavonol intake. This is possible because of a relatively small variation of plasma quercetin and a linear relationship between quercetin intake to its concentrations in plasma and excretions in urine.

Chemical analysis of food composites is a suitable method to assess the intake of a large number of fatty acids and sterols for subsamples of populations. We found large differences in the amount of these nutrients in the diets of middle-aged men living in 16 cohorts in seven countries. Three-day records are not suitable to measure individual energy intake, but they can be used to classify subjects by their energy intakes.

In conclusion, the most feasible method to assess flavonol intake in epidemiological studies appears to be a food frequency questionnaire specially devised to assess flavonol intake and validated in a sub-population by biomarkers of flavonol intake. In addition, chemical analysis of food composites is a good tool to assess specific fatty acids and sterols in the diet of a population. Finally, when using 3-day food records, even from a motivated, lean, well-educated population, underestimation of intakes has to be taken into account.

Human dietary intake of dioxins and planar PCBs in The Netherlands - average, population groups and time trends
Dooren-Flipsen, M.M.H. van; Klaveren, J.D. van; Liem, A.K.D. - \ 1997
Wageningen : RIKILT-DLO (Report / DLO-State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT-DLO) 97.36) - 35
voedselhygiëne - consumptiepatronen - dioxinen - polychloorbifenylen - nederland - food hygiene - consumption patterns - dioxins - polychlorinated biphenyls - netherlands
Safe food without limits?
Schothorst, M. van - \ 1997
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 23
voedselveiligheid - voedselbesmetting - voedselhygiëne - food safety - food contamination - food hygiene
Dietary patterns and health in the elderly : a north - south comparison in Europe
Huijbregts, P.P.C.W. - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): D. Kromhout; E.J.M. Feskens. - S.l. : Huijbregts - ISBN 9789054856436 - 141
voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - gezondheid - bevolking - ouderen - ouderdom - europa - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - health - human population - elderly - old age - europe

The aim of this thesis was to gain more insight into the role of dietary intake as a determinant of different aspects of health, e.g. cognitive function, functional status, self-rated health and mortality. Dietary patterns, obtained from cluster analysis or a healthy diet indicator (HDI), were used instead of single nutrients to investigate these associations. The results are based on different datasets. The largest part was performed in five population-based samples from three European countries participating in the Seven Countries Study: East and West Finland, Zutphen in The Netherlands, and Crevalcore and Montegiorgio in Italy. Around 1970, this dataset consisted of more than 3000 men aged 50-69 years. Around 1990 more than 1000 of the men aged 70-89 years participated in the follow-up. Another dataset used, comprised the information of 272 men and women aged 64-87 years in 1971, from a general practice in Rotterdam, The Netherlands.

The first part of the thesis concerned the use and the comparison of cluster analysis and the healthy diet indicator. Using cluster analysis, groups with different dietary patterns can be discerned, which have different profiles of risk factors for cardiovascular diseases. Furthermore, an association was observed with 17-year all-cause mortality among men. The HDI, a score which is based on uniform cut-off values derived from recommendations of a WHO study group, appeared to be less dependent from the dataset under study. It was also associated with 17-year all-cause mortality in men but not in women.

The remaining part of the thesis concerned the associations of dietary intake with several determinants of health status at old age in the combined datasets of Finland, Italy, and The Netherlands. Cross- sectional analysis of the dietary intake at old age (collected around 1990) indicated that the general patterns of dietary intake of the different cultures could still be recognised. A retrospective comparison with the dietary intake at middle age (around 1970) lead to the conclusion that since then, the dietary pattern of the Finnish and Dutch cohorts had changed slightly into the direction of a more healthy diet, e.g. less atherogenic, while the diet of the Italian men had remained Mediterranean. A healthy diet, as calculated by the HDI, was associated with a reduced 20-year allcause and cardiovascular mortality in the three different cultures. Furthermore, there was a tendency towards a better cognitive function among the elderly men with a better HDI in four out of five cohorts. Physical disabilities were accompanied by lower energy intake in elderly men in all three countries. This association was largely, but not completely, due to a lower physical activity. Self-rated health seemed to be a very culture dependent variable, since more than 80% of the elderly men in Finland felt moderately or not healthy, while this was only 20% and 10% in Italy and The Netherlands respectively. Only in Italy, a low self-rated health was associated with a lower energy intake. Since the studies on cognitive funtion, physical disabilities and self-rated health were designed crosssectional it cannot be decided whether the observed associations were causal or not.

In conclusion, the studies presented in this thesis underline the importance of dietary intake in the maintenance of health at old age (e.g. mortality, cognitive function, functional status, self-rated health). Instead of calculating the associations of several health outcomes with single nutrients, a dietary pattern approach was used. The results of this international study on diet and health suggests that a healthy dietary pattern might have a beneficial effect on health status, but longitudinal studies are needed to confirm this assumption.

Health effects of unfiltered coffee : diterpenes in coffee and their effects on blood lipids and liver enzymes in man
Urgert, R. - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): J.G.A.J. Hautvast; M.B. Katan. - S.l. : Urgert - ISBN 9789054856719 - 164
koffie - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - diterpenen - coffee - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - diterpenes

Boiled coffee raises blood levels of cholesterol and triglycerides in man. Cafestol and kahweol are responsible. These diterpenes also raise blood levels of alanine aminotransferase (ALT). The objective of the present studies was to further specify the health effects of cafestol and kahweol.

Unfiltered coffee contains up to 5 g of grounds per liter. Intake of 8 g/day of such grounds for 3 weeks raised cholesterol by 0.65 mmol/L and ALT by 18 U/L in healthy volunteers. Diterpenes in floating grounds thus contribute to the hyperlipidaemic and ALT- elevating effects of unfiltered coffee. Chemical analyses showed that boiled, cafeti6re (also called French press), and Turkish coffee are rich in diterpenes. Levels are moderate in espresso and mocha coffee, and negligible in percolated, instant, and filtered coffee.

We studied the separate activities of cafestol and kahweol in a randomised, double-blind cross-over study with 10 male volunteers. Intake of 63 mg/day of cafestol for 4 weeks raised cholesterol by 17%, triglycerides by 86%, and ALT by 78%. Additional intake of 51 mg/d of kahweol only marginally raised the lipid responses, but more than doubled the ALT responses. Cafestol therefore is more hyperlipidaemic than kahweol, but both affect liver cells.

To study long term effects, we gave 46 volunteers 0.9 liter/day of either filtered or cafetiere coffee for 6 months in a randomised experiment. ALT levels were still raised by 45%, and LDL by 9%, after 6 months of intake of cafetiere coffee, but most of the initial rise in triglycerides had disappeared.

Lipoprotein(a) is an atherogenic particle made by the liver. We found that lipoprotein(a) levels were 65% higher in chronic drinkers of boiled coffee than in peers drinking filtered coffee. However, supplements rich in diterpenes lowered lipoprotein(a) in four experiments.

In conclusion, the strong and persistent effects on total and LDL cholesterol levels are a good reason to advise patients with a high coronary risk to limit the intake of brews rich in cafestol. Effects of unfiltered coffee on triglycerides and lipoprotein(a) may be insignificant for atherogenic risk. The effects of cafestol and kahweol on liver cells may be innocuous, but coffee drinkers with raised levels of alanine aminotransferase might also do well in abstaining from unfiltered coffee.

Regular physical activity in old age : effect on coronary heart disease risk factors and well-being
Schuit, A.J. - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): F.J. Kok; E.G. Schouten. - S.l. : Schuit - ISBN 9789054857112 - 163
gezondheidszorg - medische voorzieningen - sociale voorzieningen - therapie - sport - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - vaatziekten - bloedstoornissen - hart- en vaatziekten - hart- en vaatstoornissen - ouderen - ouderdom - nederland - health care - medical services - social services - therapy - sport - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - vascular diseases - blood disorders - cardiovascular diseases - cardiovascular disorders - elderly - old age - netherlands

Background. Regular physical activity is considered an important aspect of a healthy lifestyle. It may improve fitness, physical competence and may lower the risk of coronary heart disease (CHD). However, until now, data on the effects of regular exercise on CHD risk factors in elderly are limited, and there is a particular lack of data about the training effects on recently indicated risk factors, such as fibrinolytic and coagulation factors, and factors involved in the autonomic regulation of the heart.

Methods . We have conducted a randomised, controlled intervention study, which addressed the effect of a 6 months training programme on 'classical' and 'new' CHD risk factors and well-being in 229 (intervention: 143 and control:86) apparently healthy, free- living elderly men and women (60-80 years).

Results . Physical fitness (maximal exercise capacity) improved significantly in subjects of the intervention group (mean increase 14.1 Watt , 95%Cl: 10.1-18.1, +9%), compared to the controls. Among the classical CHD risk factors, only the reduction in serum triglyceride concentration in women was significant (-0.11 mmol/L, 95%Cl: -0.22-0.0, -7%). Blood pressure, high- and low density lipoprotein and total serum cholesterol concentration changed in a favourable direction, but not significantly from the control group. No effect of training on body weight and fasting insulin concentration was found. Among the new risk factors, the concentration of tissue type plasminogen activator (t-PA), a fibrinolytic factor, was significantly increased (+0.07 IU/mL, 95%Cl: 0.0-0.14,+11%) in subjects of the intervention group, while plasminogen activator inhibitor (PAI-1, inhibitor of fibrinolysis) was reduced, but not significantly different from the controls. These changes reflect an increase in fibrinolytic activity. However, fibrinogen concentration increased (+0.18 g/L 95%Cl 0.04-0.32,+6%). In addition, heart rate variability was increased and heart-rate- adjusted-QT interval was reduced in subjects of the intervention group (P<0.05). Both changes probably represent increase in parasympathetic activity and a more favourable autonomic regulation of the heart. Finally, physical self-efficacy was significantly improved in the subjects of the intervention group. Symptoms of depression were reduced, but not significantly different from the controls.

Conclusion . Regular physical activity beneficially affected CHD risk factors, physical fitness and self-efficacy, which are important determinants of the quality of life and longevity in elderly. The magnitude of the benefits on CHD incidence remain unclear, since there is little information on the predictive value of the new risk factors in elderly. However, since elderly, in general, have advanced atherosclerosis and autonomic dysbalance, the improvements of these factors may be of particular importance in this age- group. In conclusion, our observations underline the importance of a public health policy aiming at stimulating regular physical activity in elderly people

Changes in food patterns and health in Europeans in their 8th decade
Schroll Bjoernsbo, K. - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): W.A. van Staveren; C.P.G.M. de Groot. - S.l. : Schroll Bjoernsbo - ISBN 9789054857617 - 170
voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - gezondheid - bevolking - ouderen - ouderdom - europa - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - health - human population - elderly - old age - europe
Knowledge of specific food patterns of elderly people is important for relating diet to nutritional status and disease and for the identification of groups at risk of under- or over-consumption of specific nutrients. The standardised methodology employed in the SENECA surveys (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly a Concerted Action) provided a unique opportunity to study cross-cultural differences in nutritional issues and lifestyle factors affecting health and performance of elderly people in Europe. This thesis explores food patterns in elderly Europeans and their impact on health. For the evaluation of the nutrient quality and the healthfulness of food patterns in elderly Europeans two approaches were applied: The Nutrient Adequacy Ratio, and a diet score, based on eight dietary components with a likely protective function for a number of chronic diseases. For a better insight in food patterns in addition to a conventional description, cluster analysis was employed.

Food intake data from 1221 dietary histories recoded by the Eurocode system was used to identify specific food patterns within each of the SENECA towns. On the pooled level food patterns across centres emerged. Food patterns varied between and within European settings and the two types of variation appeared to be of the same magnitude.
Food patterns were stable with age in 245 women from the Danish, Dutch, Swiss and Spanish SENECA towns. Minor changes attributable to period were, however, found. Also, foods contributing to the intake of specific nutrients were found to vary between SENECA towns. In addition to food choice, food handling affected the actual nutrient intake, and should, therefore, be considered in the nutritional evaluation of elderly people.
Weight loss showed to be an indicator of poor health in Danish (n = 115) and Dutch (n = 12 1) elderly people, but energy intake as an intermediary factor could not be proven in this study. Nevertheless, a further analysis of the Danish data showed that, both quantity and quality of food intake matter in the prevention of disability in 115 elderly Danes.

In conclusion, this thesis underlines the importance of food patterns of elderly people today for their ability to perform activities of daily living tomorrow. Inadequate nutrient intake appeared to result from a combination of low energy intake and unfavourable food patterns. Vulnerable groups of elderly people may gain from stimulation of physical activity and recommendations on nutritious foods.

Voeding en genetica: Nurture, nature en volksgezondheid.
Schouten, E.G. - \ 1997
Voeding 58 (1997)5. - ISSN 0042-7926 - p. 9 - 12.
voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - genetica - overerving - gezondheid - effecten - preventieve geneeskunde - ziektepreventie - preventie - ziektebeloop - welzijn - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - genetics - inheritance - health - effects - preventive medicine - disease prevention - prevention - disease course - well-being
De wisselwerking tussen erfelijke constitutie en leefwijze van mensen is belicht
Coagulation factor 7 in elderly people : genetic disposition and diet
Mennen, L.I. - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): F.J. Kok; D.E. Grobbee; E.G. Schouten. - S.l. : S.n. - ISBN 9789054857433 - 112
vaatziekten - bloedstoornissen - hart- en vaatziekten - hart- en vaatstoornissen - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - genetische stoornissen - erfelijke ziekten - ouderen - ouderdom - vascular diseases - blood disorders - cardiovascular diseases - cardiovascular disorders - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - genetic disorders - hereditary diseases - elderly - old age
In elderly people an increase in thrombotic tendency may lead to a increase in the risk of a coronary event. Coagulation factor VII affects this thrombotic tendency and has been recognised as a risk indicator for coronary heart disease. It is not known whether the level of factor VII can be influenced at older age. From studies in young subjects it is clear that dietary fat and the R/Q353 polymorphism (alleles R and Q) are the main determinants of factor VII. We studied the relation of factor VII with diet in elderly men and women, taking the R/Q353 polymorphism into account.

In a cross-sectional study among 1158 elderly men and women (>55 y) factor VII coagulant activity (FVII:C) and total factor VII (FVIIt) were investigated in relation to serum-triglycerides, the R/Q353 polymorphism and the habitual diet. FVII:C was inversely associated with dietary fibre and protein and positively with saturated fat intake and serum-triglycerides. These associations were much stronger in subjects with the RR genotype compared to those carrying the Q allele; if the mean intake of dietary fibre would increase with 10 g a day, FVII:C would be expected to decrease with 7.6 % in elderly people homozygous for the R allele versus only 1.9 % decrease in those carrying the Q allele. FVIIt was inversely related to intake of dietary fibre and positively to serumtriglycerides, again the associations being stronger in subjects with the RR genotype. In a cross-over study among elderly women (>60 y, 35 RQ/QQ, 56RR) the postprandial response of activated factor VII (FVIIa) to several fat-rich (50 g) breakfasts was evaluated. The response of (FVIIa) was very similar for meals rich in palmitic acid, rich in stearic acid or rich in linoleic/linolenic acid with a ratio of 3:1 or 15:1. The increase in FVIIa ranged from 14.9 (95% CI: 10.6,19.2) IUmL after the stearic rich breakfast to 21.1 (16.6,25.6) IU/mL after the linoleic/linolenic 15:1 rich breakfasts. After the fat-free control breakfast FVIIa decreased with 8.7 (6.3,11.1) IU/mL. The mean absolute total response to the fatrich breakfasts combined was 37 IU/mL in subjects with the RR genotype and 16.1 IU/mL in subjects carrying the Q allele. Also the response relative to the fasting (FVIIa) level differed significantly between the genotype groups (RR: 42%, RQ/QQ: 32%). Serumtriglycerides concentration was not associated with FVIIa.

In elderly people, factor VII is influenced by dietary fibre, total dietary fat and serumtriglycerides and not by fat type. The R/Q353 polymorphism strongly modifies these effects. This indicates that an increase in dietary fibre and a decrease in dietary fat intake may reduce the risk of a coronary event by reducing the level of factor VII particularly in elderly people with the RR genotype.

Berekening inname residuen en contaminan ten. Conversietabel primaire agrarische produc ten
Dooren-Flipsen, M.M.H. van; Klaveren, J.D. van; Boeijen, I. ; Donkersgoed, G. van - \ 1996
Voeding 57 (1996)5. - ISSN 0042-7926 - p. 6 - 9.
voedingsmiddelen - voedselproducten - landbouwproducten - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - consumenteninformatie - kwaliteit - databanken - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - foods - food products - agricultural products - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - consumer information - quality - databases - food hygiene - nutritional state - consumption patterns
De conversietabel geeft een eenduidige koppeling tussen primaire agrarische produkten en consumeerbare voedingsmiddelen, zodat m.b.v. informatiesytemen over voedselconsumptie en gehaltes aan residuen en contaminanten de inname van negatieve bestanddelen via de voeding kan worden berekend
Kwaliteitsaspecten van maaltijdsystemen : een vergelijkend onderzoek naar warme-, koelverse- en diepvriesmaaltijden voor ouderen
Woerkum, M. van; Hobbelink, A. - \ 1996
Wageningen : Wetenschapswinkel (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 133)
catering - centrale keukens - basisproducten - gemeenschapsontwikkeling - consumptiepatronen - borden - ouderen - voedsel - voedselhygiëne - voedselbereiding - voedingsmiddelen - gezondheidszorg - thuiszorg - thuisbezorgde maaltijden - ziekenhuiscatering - ziekenhuizen - huishoudens - keukens - maaltijden - Nederland - verpleeghuizen - voedingstoestand - ouderdom - overheidsdiensten - keukengerei - institutionele huishoudens - central kitchens - commodities - community development - consumption patterns - dishes - elderly - food - food hygiene - food preparation - foods - health care - home care - home delivered meals - hospital catering - hospitals - households - kitchens - meals - Netherlands - nursing homes - nutritional state - old age - public services - cooking utensils - institutional households
Yoghurts in de storm: serumcholesterol met zuivel omlaag?
Katan, M.B. ; Alles, M.S. ; Heijnen, M.L.A. ; Zock, P.L. - \ 1996
Voeding 57 (1996)5. - ISSN 0042-7926 - p. 12 - 12.
cholesterol - consumptiepatronen - zuivelindustrie - voedselhygiëne - lipiden - melkproducten - voeding - voedingstoestand - consumption patterns - dairy industry - food hygiene - lipids - milk products - nutrition - nutritional state
Adviezen voor ouderen krijgen test in praktijk.
Chin A Pow, M. ; Jong, N. de - \ 1996
Voeding 57 (1996)9. - ISSN 0042-7926 - p. 26 - 28.
cellen - consumptiepatronen - ouderen - voedsel - voedseladditieven - voedselsamenstelling - voedselhygiëne - voedingsmiddelen - voedingseducatie - voedingsinformatie - voedingstoestand - voedingswaarde - ouderdom - eigenschappen - kwaliteit - veroudering - cells - consumption patterns - elderly - food - food additives - food composition - food hygiene - foods - nutrition education - nutrition information - nutritional state - nutritive value - old age - properties - quality - senescence
Bladgroenten als vitamine-A bron niet effectief.
Pee, S. de - \ 1996
Voeding 57 (1996)12. - ISSN 0042-7926 - p. 18 - 20.
carotenen - carotenoïden - consumptiepatronen - voedsel - voedselhygiëne - voedingsmiddelen - indonesië - lactatie - bladgroenten - voedingstoestand - provitaminen - retinol - specerijen - stimulerende middelen - zogen - vitaminen - carotenes - carotenoids - consumption patterns - food - food hygiene - foods - indonesia - lactation - leafy vegetables - nutritional state - provitamins - spices - stimulants - suckling - vitamins
Gegevens van onderzoek naar de rol van voedsel bij het terugdringen van vitamine A-tekort bij zogende vrouwen
De Zeven Landen Studie, voeding van mannen: vetzuur- en sterolsamenstelling.
Vries, J.H.M. de; Jansen, A. ; Kromhout, D. ; Bovenkamp, P. van de; Staveren, W.A. van; Katan, M.B. - \ 1996
Voeding 57 (1996)3. - ISSN 0042-7926 - p. 32 - 32.
consumptiepatronen - vetzuren - voedsel - voedselsamenstelling - voedselhygiëne - voedingsmiddelen - mannen - voeding - voedingstoestand - voedingswaarde - eigenschappen - kwaliteit - consumption patterns - fatty acids - food - food composition - food hygiene - foods - men - nutrition - nutritional state - nutritive value - properties - quality
Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.
Hartog, A.P. den - \ 1996
Voeding 57 (1996)11. - ISSN 0042-7926 - p. 6 - 9.
consumentengedrag - consumptiepatronen - bakvetten - bakoliën - vetten - voedsel - voedselhygiëne - voedselinkoop - voedingsmiddelen - geschiedenis - voedingstoestand - oliën - prijzen - inkopen - sociale klassen - zoetstoffen - spijsvetten - spijsoliën - consumer behaviour - consumption patterns - cooking fats - cooking oils - fats - food - food hygiene - food purchasing - foods - history - nutritional state - oils - prices - purchasing - social classes - sweeteners - edible fats - edible oils
Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.