Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hoe kan je je eetlust remmen?
  Witkamp, R.F. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  eetlust - eetlustremmers - cannabis - voeding en gezondheid - voedingsfysiologie - fysiologie - voedselonderzoek - appetite - anorexiants - cannabis - nutrition and health - nutrition physiology - physiology - food research
  Denk je bij cannabis aan het krijgen van een vreetkick? Na dit college van Renger Witkamp (Wageningen UR) snap je wat het verband tussen die twee is en hoe we die kennis kunnen gebruiken om je eetlust te remmen. Klinkt goed, toch? Er is alleen één groot probleem. Welk? Dat hoor je in dit college.
  Salmonella spp. in the feed chain in the Netherlands : monitoring results of five years (2008 to 2012)
  Yassin, H. ; Adamse, P. ; Fels, H.J. van der - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2015.005) - 131
  salmonella - voedselpathogenen - veevoederindustrie - voer - voederveiligheid - voedselonderzoek - monitoring - salmonella - foodborne pathogens - feed industry - feeds - feed safety - food research - monitoring
  Salmonella spp. is an important food-borne pathogen in humans. In the Netherlands, monitoring Salmonella spp. in the feed and food chain has become an important issue since 1997. Monitoring results from different sectors, such as broiler meat and eggs, are analysed annually to determine the prevalence of Salmonella spp. The objective of this study was to analyse Salmonella spp. prevalence in feed materials in the Netherlands during the years 2008-2012. Data from the Dutch feed industry, stored in the GMP+ monitoring database, were provided by the Dutch Product Board Animal Feed for use in the current study. These data included results of, on average, 10080 compound feed and 9109 feed material samples per year. This high total number of samples reflects the intensive monitoring program in the Netherlands.
  Inventarisatie van voedselfraude: mondiaal kwetsbare productgroepen en ontwikkeling van analytische methoden in Europees onderzoek
  Weesepoel, Y.J.A. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2015.014) - 25
  voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedselproducten - voedselonderzoek - voedselinspectie - europa - inventarisaties - food safety - food quality - food products - food research - food inspection - europe - inventories
  Het aantal gerapporteerde voedselfraude-incidenten is de laatste vijf tot tien jaar toegenomen en daarmee ook de publieke belangstelling voor deze zaken met een duidelijk toename na de paardenvleesaffaire van 2013. Toch is over de concrete omvang van fraude veel onduidelijk. Deze studie heeft tot doel het inventariseren van productgroepen die kwetsbaar zijn voor voedselfraude en het inventariseren van de voltooide en lopende Europese onderzoeksprojecten op dit terrein. Op basis van het aantal vermeldingen in beschikbare internationale databanken zijn de meest kwetsbare productgroepen geïdentificeerd. Vervolgens is geïnventariseerd voor welke productgroepen fraudegerelateerde methoden zijn ontwikkeld op Europees niveau.
  John van Duynhoven, professor Magnetic Resonance
  Duynhoven, J.P.M. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  voedselonderzoek - kernmagnetische resonantie - voedseltechnologie - voeding en gezondheid - food research - nuclear magnetic resonance - food technology - nutrition and health
  John van Duynhoven, Professor at the Laboratory of Biophysics, uses Nuclear Magnetic Resonance to study food on a molecular level. For instance, what happens to the sensory and health qualities of a food product when sugar, salt or fat are replaced by other ingredients?
  Koolhydraten bieden scala aan mogelijkheden voor gezonde levensmiddelen
  Schols, H.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  voedingsvezels - koolhydraten - voeding en gezondheid - voedingsstoffen - analytische methoden - voedselonderzoek - dietary fibres - carbohydrates - nutrition and health - nutrients - analytical methods - food research
  Koolhydraten in onze voeding leveren energie en zorgen voor een gemakkelijke stoelgang. Van de vele verschillende koolhydraatmoleculen, waaronder tal van soorten kleine suikers, zetmeel en voedingsvezels, weten we echter betrekkelijk weinig. Dat geldt ook voor hun rol tijdens het bewaren en verwerken van levensmiddelen of voor de invloed van koolhydraten op de gezondheid.
  Interview Professor Joost van Neerven over onderzoek naar vermindering van allergieën door gerichte voeding en aanvullende micronutriënten
  Neerven, R.J.J. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  voeding en gezondheid - voedselonderzoek - immuunsysteem - ziektepreventie - infectieziekten - allergieën - gezondheidsbevordering - nutrition and health - food research - immune system - disease prevention - infectious diseases - allergies - health promotion
  Met gerichte voeding en aanvullende micronutriënten kan de weerstand tegen infecties in de luchtwegen, tegen allergieën, en tegen ontstekingen worden vergroot. Dat is van groot belang voor kinderen onder de 5 jaar en voor 65-plussers, die het vaakst door deze aandoeningen worden geplaagd. De weerstand in weefsels die bedekt zijn met een slijmvlies in het gebied van de mond, keel, en neus is nog nauwelijks onderzocht. Toch kan dit onderzoek veel opleveren, vindt prof. Joost van Neerven.
  RIKILT developed a test to determine the difference between organic and conventional coffee
  Ruth, S.M. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR RIKILT
  koffie - biologische voedingsmiddelen - tests - dranken - voedselonderzoek - coffee - organic foods - tests - beverages - food research
  Saskia van Ruth, Professor Food Authenticity at RIKILT Wageningen UR, developed a method to distinguish organic from conventional coffee.
  Satiety & Satisfaction : scientific evidence for food products that satisfy and satiate
  Zondervan, C. ; Veer, P. van 't - \ 2009
  Wageningen UR
  verzadigdheid - voedselsamenstelling - voedselonderzoek - voedselwetenschappen - voeding en gezondheid - satiety - food composition - food research - food sciences - nutrition and health
  Information about the R & D programme at Wageningen UR, that focuses on satiety and satisfaction. Globesity can be conquered by making interventions in food composition, producing functional foods, starting dietary programs and educating consumers.
  European boost for food technology research
  Thoenes, E. ; Vries, H.S.M. de - \ 2009
  Wageningen Update (2009)1. - ISSN 1569-3279 - p. 10 - 11.
  voedseltechnologie - voedselbewaring - voedselonderzoek - voedselverwerking - food technology - food preservation - food research - food processing
  They set themselves ambitious goals: to maintain food texture, improve shelf life, and reduce energy consumption during preservation processes. The EU-funded ‘NovelQ’ consortium, consisting of 36 research partners from across Europe, is co-ordinated by the Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) of Wageningen UR. Halfway through the five-year term, Wageningen Update examines the state of affairs and the experiences thus far.
  Voedingsonderzoek gaat digitaal
  Top, J. - \ 2005
  Voedingsmiddelentechnologie 38 (2005)14/15. - ISSN 0042-7934 - p. 24 - 26.
  voedselindustrie - voedselonderzoek - informatietechnologie - informatiesystemen - informatieontsluiting - databanken - wetenschappelijk onderzoek - food industry - food research - information technology - information systems - information retrieval - databases - scientific research
  Bedrijven en kennisinstellingen in de voedingsmiddelenbranche doen veel onderzoek, maar de resultaten worden vaak onvoldoende benut. Informatietehnologie biedt mogelijkheden voor een beter gebruik van onderzoeksresultaten en voor virtueel onderzoek. Hoe werkt e-science?
  Ethical challenges for the life sciences
  Korthals, M.J.J.A.A. - \ 2004
  In: Ehics for Life Scientists Dordrecht : Springer (Wageningen UR Frontis series 5) - ISBN 9781402031793 - p. 1 - 8.
  ethiek - biologie - beroepsethiek - dierproeven - proefnemingen met mensen - dierenwelzijn - landbouwkundig onderzoek - voedselonderzoek - genetica - samenleving - ethics - biology - professional ethics - animal experiments - human experimentation - animal welfare - agricultural research - food research - genetics - society
  In this book we will first discuss broader issues of ethics of the life sciences, which enable us later on to focus on the more specific issues. Therefore, we begin with two contributions on the ethical issues of working in organizations. A fruitful side effect of this start is that it gives a good insight into business ethics, a branch of applied ethics that until now is far ahead of ethics for life scientists. In the second part, ethics of activities directly connected with doing scientific research are discussed, like experimenting with animals and human beings, publishing, patenting, getting funds and selecting one’s research theme. Thirdly, we discuss the topic of animal ethics, which in the life sciences in particular requires discussion on the use of animals in experiments. Fourthly, several authors present their view on the relationship between science and society, i.e., the societal impact of the life sciences, like genetic, agricultural and food research. Fifthly, we discuss the issue of the impact of this applied field of ethics for academic ethics in general. We will finish with some new problems with which the life sciences are confronted
  Ethics for life scientists
  Korthals, M.J.J.A.A. ; Bogers, R.J. - \ 2004
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Wageningen UR Frontis series vol. 5) - 219
  ethiek - biologie - beroepsethiek - dierproeven - samenleving - proefnemingen met mensen - landbouwkundig onderzoek - voedselonderzoek - genetica - wetenschappelijk onderzoek - ethics - biology - professional ethics - animal experiments - human experimentation - agricultural research - food research - genetics - society - scientific research
  In this book we begin with two contributions on the ethical issues of working in organizations. A fruitful side effect of this start is that it gives a good insight into business ethics, a branch of applied ethics that until now is far ahead of ethics for life scientists. In the second part, ethics of activities directly connected with doing scientific research are discussed, like experimenting with animals and human beings, publishing, patenting, getting funds and selecting one’s research theme. Thirdly, we discuss the topic of animal ethics, which in the life sciences in particular requires discussion on the use of animals in experiments. Fourthly, several authors present their view on the relationship between science and society, i.e., the societal impact of the life sciences, like genetic, agricultural and food research. Fifthly, we discuss the issue of the impact of this applied field of ethics for academic ethics in general. We will finish with some new problems with which the life sciences are confronted
  Foodturoscope : 45 miljoen voor de fabriek van de toekomst
  Koert, W. - \ 2002
  Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 3 (2002)3. - ISSN 1570-6907 - p. 28 - 29.
  voedselindustrie - voedselonderzoek - voedselwetenschappen - innovaties - onderzoeksprojecten - food industry - food research - food sciences - innovations - research projects
  De initiatiefnemer van het ATO noemt Foodturoscope in Wageningen de katalysator voor technologische vernieuwing, een 'Fabriek van de toekomst' als permanente ontmoetingsplaats voor ingenieurs uit de voedingsmiddelenindustrie
  Nisine geholpen met hordentechnologie
  Jong, L.S. de - \ 2001
  Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)8. - ISSN 0042-7934 - p. 49 - 49.
  bacteriocinen - nisine - conserveerkwaliteit - voedselserveermethoden - pathogenen - synergie - combinatie - voedselonderzoek - bacteriocins - nisin - canning quality - food serving methods - pathogens - synergism - combination - food research
  Een combinatie van nisine met carvacrol, thymol of carvon leidde tot een synergistische reductie van het aantal levensvatbare cellen van Listeria monocytogenes en Bacillus cereus. Verslag van een promotieonderzoek
  Verslag van werkbezoek aan het Central Food Research Institute in Boedapest van 16-26 november 1986
  Frankuizen, R. ; Herstel, H. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.73) - 16
  voedselindustrie - voedselonderzoek - voedseltechnologie - voedselchemie - levensmiddelenfysica - onderzoeksinstituten - food industry - food research - food technology - food chemistry - food physics - research institutes
  In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Hongaarse en Nederlandse Ministeries van Landbouw werd van 16 - 26 november 1986 een werkbezoek gebracht aan het Central Food Research Institute (Keki) in Boedapest. Doel van het bezoek was het uitwisselen van informatie en het uitvoeren van experimenten op het terrein van Nabij Infrarood Reflectie en Transmissie Spectroscopie (Food Physics Division). Onderzoek werd o.a. verricht naar de mogelijkheden van de bepaling van voosheid bij radijs , meligheid bij verduurzaamde doperwten en soortelijk gewicht, alcohol- en suikergehalte van likeur. Bezoeken werden afgelegd aan de afdelingen Food Chemical Division, Food Biology Division en Food Enzymology Division. Op 25 november werd een bezoek gebracht aan Labor HIM o.a . leverancier van de Hongaarse Infrapid (NIRS-instrument) en Contiflo Automatic Analyzers. Door een storing in het meest geavanceerde NIR-systeem van het Keki Instituut, de Neotec-6450 en het hoge bezettingspercentage van de overige NIRS-apparatuur konden een aantal werkzaamheden niet of niet geheel worden uitgevoerd. Ook het ontbreken van moderne computers en software voor data acquisitie, een gevolg van de Amerikaanse boycot op de export van high tech apparatuur, lag hieraan ten grondslag. Het één en ander werd echter voor een groot deel gecompenseerd door de veelheid aan informatie, die met name dr. K. Kaffka, dr I. Conczy en zijn medewerkers verstrekten op het gebied van niet-destructieve analyse aan fruit en groente. Opvallend was de samenwerking met andere afdelingen waar het gaat om positieve kwaliteitskenmerken. Veelvuldig wordt niet alleen gekeken naar chemische parameters maar ook naar fysische en sensorische. Bij laatstgenoemde techniek lijken aroma's een steeds belangrijker rol te gaan spelen. Het bezoek aan het bedrijf Labor MIM o.a. leverancier van de Hongaarse Infrapid analyzer en Contiflo Automatic Analyzers verliep enigszins stroef. Naast genoemde apparatuur produceert het bedrijf apparatuur voor de Hongaarse defensie, hetgeen waarschijnlijk de reden is waarom ik maar een beperkte rondleiding kreeg. Voor de West Europese consument is deze apparatuur echter weinig interessant in verband met het gebruik van sterk verouderde computertechnieken. Zowel de bezoeken aan de verschillende afdelingen, de uitwisseling van informatie als de uitgevoerde experimenten hebben veel kennis opgeleverd omtrent het gebruik van Nabij Infrarood Spectroscopie in het algemeen en voor het onderzoek van fruit en groente in het bijzonder.
  Verslag van bezoek aan het Central Food Research Institute en enkele andere instituten te Boedapest, 3 t/m 8 juni 1985
  Herstel, H. - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.53)
  voedselindustrie - voedselonderzoek - voedseltechnologie - voedselkwaliteit - kwaliteitscontroles - onderzoeksinstituten - proefstations - hongarije - food industry - food research - food technology - food quality - quality controls - research institutes - experimental stations - hungary
  In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Hongaarse en Nederlandse Ministeries van Landbouw werd een bezoek gebracht aan het Central Food Research Institute (Kéki) en enkele andere onderzoekinstellingen in Boedapest en de omgeving. Voorheen werden al door RIKILT medewerkers bezoeken aan het Kéki en andere instituten gebracht (zie rapport 85.6, Langerak) vooral in het kader van onderzoek op het gebied van voedseldoorstraling. Ditmaal was het bezoek er op gericht inzicht te krijgen in het programma en niveau van onderzoek bij het Kéki anders dan op het gebied van voedseldoorstraling teneinde na te gaan of het belangrijk is contacten c.q. samenwerking op deze terreinen op te bouwen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele andere instellingen die zich bezighouden met controle en kwaliteit van voedingsmiddelen te bezoeken.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.