Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  VIP Report Acoustic Data Collection
  Fassler, S.M.M. ; Brunel, T.P.A. ; Couperus, A.S. ; Gastauer, S. ; Burggraaf, D. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C178/15) - 121
  herrings - whiting - marine fisheries - fish stocks - fishery resources - fishery management - fishing vessels - acoustic tracking - surveys - haringen - wijting - zeevisserij - visstand - visbestand - visserijbeheer - vissersschepen - akoestisch sporen - karteringen
  International survey blauwe wijting. Elke seconde een sample
  Faessler, S.M.M. - \ 2011
  Visserijnieuws 31 (2011)21. - ISSN 1380-5061 - p. 24 - 27.
  wijting - visbestand - visserijbiologie - akoestisch sporen - zeevissen - zeevisserij - whiting - fishery resources - fishery biology - acoustic tracking - marine fishes - marine fisheries
  IJMuiden- in 2011 wordt voor het eerst de jaarlijkse blauwe wijting survey gecoördineerd door Schascha Fässler, geboren Zwitser en sinds 2009 als 'fisheries acoustics' scientist' werkzaam bij IMARES in IJmuiden. In onderstaand artikel gaat Fässler nader in op acoustics in het algemeen en de survey van 2011 door samenwerkende Europese visserijbiologen in het bijzonder. "Het gebruik van onderwater acoustics' in het algemeen en de survey van 2011 door samenwerkende Europese visserijbiologen in het bijzonder. "Het gebruik van onderwater acoustics zal steeds belangrijker worden in de toekomst."
  Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with 11 March - 03 April 2009 R.V. “Tridens”
  Ybema, M.S. ; Bakker, C. ; Pasterkamp, T.L. ; Armstrong, E. ; Kloppmann, M. ; Dalgaard Balle, J. ; O'Brien, J. ; Gastauer, S. ; Tribuhl, S.V. ; Assendelft, C. van; Thaarup, F. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES 09.007) - 37
  visserij - visbestand - verspreiding - populatie-ecologie - wijting - visserij-ecologie - fisheries - fishery resources - dispersal - population ecology - whiting - fisheries ecology
  Verslag van een hydroakoestisch onderzoek om het verspreidingsgebied van de blauwe wijting het noord-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan in kaart te brengen. Het is een onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd om de stand van de wijting te volgen.
  Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with R.V. Tridens, 17 March - 04 April 2008
  Ybema, M.S. ; Bakker, C. ; Pasterkamp, T.L. ; Armstrong, E. ; Tijssen, D. ; Kloppmann, M. ; Freijser, J. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES 08.013) - 18
  wijting - micromestistius poutassou - inventarisaties - visbestand - atlantische oceaan - visgronden - whiting - micromestistius poutassou - inventories - fishery resources - atlantic ocean - fishing grounds
  This is the report of the Dutch part of the international North East Atlantic hydro acoustic survey for blue whiting. The survey is coordinated by ICES and has been executed annually. The purpose of the survey is to estimate the blue whiting stock of the North East Atlantic. The ICES uses this estimation is as a “tuning index” to assess the North East Atlantic blue whiting stock. The applied method was echo integration. By sailing transects over the survey area, the total acoustic cross-section can be calculated by surface area sampled. Trawling identified species composition of localized schools. The length composition of each species was determined. Blue whiting was examined on age and fecundity from which a split up stock structure was made
  Cruise report Hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) 13 March - 31 March 2006
  Ybema, M.S. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Internal report / Wageningen IMARES nr. 07.001) - 20
  micromestistius poutassou - wijting - visserij - visbestand - micromestistius poutassou - whiting - fisheries - fishery resources
  Dit is het verslag van de Nederlandse deelname aan de Noord Atlantische akoestische survey voor blauwe wijting in 2006. Het doel van de survey is het maken van een schatting van de grootte van de Noord Atlantische blauwe wijting populatie. Voor de survey wordt gebruik gemaakt van een Simrad 38kHz splitbeam transducer met een EK60 echolood. De toegepaste methode is echo-integratie. Door transecten te varen in het gebied wordt het totale akoestische oppervlak per oppervlakte-eenheid bepaald. Door het uitvoeren van vistrekken wordt de soortsamenstelling bepaald. Van blauwe wijting worden daarnaast biologische monsters genomen om leeftijd en rijpheid te bepalen. Voor deze soort kan aldus een schatting van de populatie, uitgesplitst naar leeftijd en rijpheid, gemaakt worden. Blauwe wijting is overal gevonden in de nabijheid van het continentale plat
  Paaigebieden
  Hofstede, R. ter - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C056/06) - 16
  kustwateren - karteren - imi verspreidingskaarten - biogeografie - periode van kuitschieten - haringen - kabeljauw - schelvis - wijting - makrelen - schol - tong (vis) - coastal water - surveying - imi distribution maps - biogeography - spawning season - herrings - cod - haddock - whiting - mackerels - plaice - dover soles
  Rijkswaterstaat (RWS) dient als beheerder van de Noordzee en de kustwateren deskundig en adequaat te opereren bij milieucalamiteiten en rampen. Daarvoor is kennis nodig betreffende het ecologisch en economisch functioneren van de Nederlandse mariene wateren. IMARES draagt hieraan bij door te voorzien in verspreidingskaarten van de paaigebieden van enkele mariene vissoorten op het Nederlands Continentaal Plat. Het betreft de commercieel belangrijke soorten haring, kabeljauw, schelvis, wijting, makreel, schol en tong. Deze kaarten zijn gebaseerd op internationale ei-surveys, waarbij de aantallen gevangen eieren per vangstpositie geschat worden. Paaigebieden en paaiperioden zijn in hoge mate variabel, daarom worden (met uitzondering van de kaart voor haring) geen begrenzingen aangegeven in de verspreidingskaarten.
  Cruise report Hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) 7 march - 25 march 2005
  Ybema, M.S. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Intern rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) no. 05.003) - 33
  visserij - visbestand - micromestistius poutassou - wijting - populaties - tellingen - atlantische oceaan - visstand - fisheries - fishery resources - micromestistius poutassou - whiting - populations - censuses - atlantic ocean - fish stocks
  Verslag van de Nederlandse deelname aan de Noord Atlantische akoestische survey voor blauwe wijting. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Ierland, Denemarken, Faeröer, Rusland, IJsland en Noorwegen deel aan de survey. Het doel van de survey is het maken van een schatting van de grootte van de Noord Atlantische blauwe wijting populatie. Deze schatting wordt gebruikt als een “tuning index” door ICES om de omvang van de populatie vast te stellen
  ICES adviseert sluiting visserij op blauwe wijting: overbevissing afgelopen jaren
  Beek, F.A. van - \ 2001
  Visserijnieuws 21 (2001)24. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  visbestand - wijting - micromestistius poutassou - visserij - productiecontroles - visserijbeheer - zeevisserij - fishery resources - whiting - micromestistius poutassou - fisheries - production controls - fishery management - marine fisheries
  Het International Council for the Exploiration of the Sea adviseert de visserij op blauwe wijting in 2002 te staken totdat een herstelplan is vastgesteld. Aanleiding is de sterk afgenomen paaistand als gevolg van een ongereguleerde visserij
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.