Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Wondheling lelie : snel drogen verhoogt de kans op ziekten
  Slootweg, G. ; Kok, B.J. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)257. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
  lelies - behandeling na de oogst - wonden - ziektepreventie - papaya mosaic virus - ziektedistributie - cultuurmethoden - bloembollen - lilies - postharvest treatment - wounds - disease prevention - papaya mosaic virus - disease distribution - cultural methods - ornamental bulbs
  Een goede wondheling na een beschadiging is van belang om verspreiding van ziekten later in de bewaring te voorkomen. Beschadiging ontstaat tijdens het rooien en verwerken van de bollen en bij het schubben. Vanwege de verspreiding van PlAMV via beschadigde bollen en schubben is wondheling nu weer actueel. Een goede wondheling kan de verspreiding van het virus verminderen.
  Verkenning mogelijkheden voor verwijderen Japanse oesters in recreatiezones Grevelingenmeer
  Wijsman, J.W.M. ; Perdon, K.J. ; Mesel, I.G. de - \ 2010
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C051/10) - 25
  recreatiegebieden - bezoekers - wonden - oesters - schelpen - verwijdering - grevelingen - effecten - amenity and recreation areas - visitors - wounds - oysters - shells - removal - grevelingen - effects
  De wildgroei van oesters in de recreatiegebieden van het Grevelingenmeer leidt tot overlast voor surfers en badgasten die zich regelmatig verwonden aan de scherpe schelpen. In dit onderzoek is er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om oesters te verwijderen uit de recreatiezones bij de Brouwersdam (Kabbelaarsbank, De Punt en Westrepart).
  Gevolgen zomerhagel in laanboomkwekerij
  Sluis, Bart van der - \ 2009
  forest nurseries - trees - hail damage - inventories - wounds - bark - measures - tree care
  Zware hagel juni 2008 : schade, maatregelen en gevolgen : laanbomen
  Sluis, B.J. van der; Nouwens, F.H.C. ; Steege, W. van der - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)13. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  plantenkwekerijen - straatbomen - boomteelt - hagelschade - schors, bomen - wonden - maatregelen - nurseries - street trees - arboriculture - hail damage - bark - wounds - measures
  De hagelbui van zondag 22 juni 2008 veroorzaakte grote schade aan boomkwekerijgewassen. In dit artikel een overzicht van de schade, de maatregelen en de gevolgen
  Electronische oormerken nog niet praktijkrijp
  Schuiling, H.J. ; Verkaik, J.C. - \ 2004
  Het Schaap (2004)6/7. - ISSN 0165-3156 - p. 34 - 35.
  schapenhouderij - geitenhouderij - schapen - geiten - oormerken - elektronica - elektronisch scannen - transponders - identificatie - registratie - gebruikswaarde - tests - testen - landbouwkundig onderzoek - dierenwelzijn - merken - wonden - genezing - verliezen - on-farm research - sheep farming - goat keeping - sheep - goats - ear tags - electronics - electronic scanning - transponders - identification - registration - use value - tests - testing - agricultural research - animal welfare - marking - wounds - healing - losses - on-farm research
  In een grote praktijkproef op 10 geiten- en 11 schapenbedrijven onderzocht het Praktijkonderzoek vier typen elektronische oormerken met transponder op hun gebruikswaarde. Daaruit bleek dat elektronische oormerken nog niet goed inzetbaar zijn in de praktijk: het wondherstel verliep te traag, het fysieke en functionele verlies was te hoog, en de uitleesbaarheid van de transponder in een systeem met doorloopherkenning was onvoldoende. Wel was de afleesbaarheid met een handreader en de visuele afleesbaarheid voldoende. Falende randapparatuur heeft in het project tot veel ergernis geleid. Daarom moeten verbeterde oormerken en randapparatuur eerst getest worden voordat ze op de markt komen. Dat voorkomt onnodig dierenleed en bevordert de invoering van een goed systeem van dierherkenning
  Aanvreten het probleem bij oormerken geiten
  Verkaik, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 24 - 26.
  geiten - geitenhouderij - oormerken - diergezondheid - dierenwelzijn - wonden - schade - ontsteking - toedieningswijzen - dierverzorging - goats - goat keeping - ear tags - animal health - animal welfare - wounds - damage - inflammation - application methods - care of animals
  Een beperkt aantal meldt veel verwondingen, ontstekingen, slaphangende oren of verlies. De kans op deze problemen neemt af door het oormerk op de juiste plaats in te brengen.
  Incidenteel problemen met oormerken bij schapen
  Verkaik, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)2. - ISSN 1569-805X - p. 34 - 36.
  schapenhouderij - schapen - oormerken - dierenwelzijn - wonden - dierverzorging - sheep farming - sheep - ear tags - animal welfare - wounds - care of animals
  Een beperkt aantal meldt veel verwondingen, ontstekingen, slaphangende oren of verlies. De kans op deze problemen neemt af door het oormerk op de juiste plaats in te brengen.
  Stress activated MAPKs in plants
  Ligterink, J.W. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): T. Bisseling; H. Hirt. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058081810 - 176
  eiwitkinase - spanningen - planten - transductie - signalen - stressreactie - wonden - protein kinase - stresses - transduction - signals - stress response - wounds - plants

  Plants are exposed to a wide variety of extracellular stimuli and employ a broad set of signaling pathways to give the appropriate response. M itogen a ctivated p rotein k inases (MAPKs) play an important role in the signal transduction of yeast and animals and increasing evidence suggests a similar role of MAPKs in the signal transduction of plants. MAPKs employ their function as part of protein kinase cascades, composed of a MAPK, a M AP Kk inase (MKK), and a M AP Kk inase k inase (MKKK). MKKKs activate MKKs by phosphorylation of conserved threonine or serine residues, and subsequently MKKs activate the MAPKs by phosphorylation of highly conserved tyrosine and threonine residues.

  The introduction gives a brief overview of the MAPK cascades employed by yeast and animals and a more extensive overview of our current knowledge about the function of MAPK cascades in plants. To get an overview of the plant MAPKs and their functions the known plant MAPKs were classified and the analyses of all isolated full-length plant MAPK sequences reveals that they can be divided into at least five distinct subfamilies (Chapter 2). For some of these groups it could be shown that MAPKs with similar sequences also perform similar functions. In addition, analysis of e xpressed s equence t ags (ESTs) and partial cDNAs coding for MAPKs revealed the existence of a new plant MAPK subfamily.

  The goal of the research described in this thesis was to provide insight in the role of several plant MAPKs in stress responses of plants. One of the most severe environmental stresses to which plants can be exposed is wounding. It can be the result of physical injury, herbivore or pathogen attack and induces a wide range of responses, in general involving the induction of genes active in healing and defense processes. In chapter 3 the involvement of a MAPK in the wound response of alfalfa is discussed. It could be shown that wounding activates the alfalfa s tress a ctivated M AP K (SAMK) both at the post-translational and the transcriptional level. The inactivation but not the activation of SAMK was dependent on de novo transcription and translation.

  Another important stress to which plants are exposed is pathogen attack. The various defense responses of plants to pathogens can normally also be activated by specific pathogen derived factors (elicitors). A 13 amino acid oligopeptide fragment from a 42 kDa extracellular glycoprotein of the pathogenic fungus Phytophthora sojae was used. Treatment of parsley cells with this elicitor results in the induction of a broad set of defense responses. The signaling pathways leading to these responses include the activation of several ion channels and the production of reactive oxygen species. A MAPK was identified that is also activated upon elicitor treatment (Chapter 4). This MAPK was shown to act downstream of the ion channel activation and upstream or independently of the oxidative burst. The MAPK is translocated to the nucleus after activation by the elicitor, where it might activate transcription factors responsible for the induction of expression of plant defense genes.

  To extend these results to other plant species, the responses of alfalfa cells upon yeast elicitor treatment were analyzed. Two protein kinases with relative molecular masses of 44-kD and 46-kD were found to be rapidly and transiently activated upon elicitor treatment (Chapter 5). These kinases were identified as SAMK and SIMK ( s tress- i nducible M AP k inase), respectively. Yeast elicitor-induced medium alkalinisation, oxidative burst, and MAPK activation could be blocked by the protein kinase inhibitor K252a, demonstrating that protein kinase pathways are responsible for mediating these elicitor responses. However, SAMK and SIMK pathways are not involved in elicitor-induced medium alkalinisation or oxidative burst, because staurosporine, another protein kinase inhibitor, did not affect elicitor-induced activation of SAMK and SIMK pathways but totally inhibited medium alkalinisation and production of reactive oxygen species. These data show that whereas elicitor-induced medium alkalinisation and oxidative burst depend on protein kinase pathways, these protein kinases lie on separate pathways from elicitor-activated SAMK and SIMK cascades.

  In summary the data provided in this thesis give proof for the involvement of various MAPKs in stress responses of plants, but further research will be needed to elucidate the exact role of these MAPKs in their respective pathways.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.