Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wrappings
Check title to add to marked list
Biobased packaging catalogue
Molenveld, K. ; Oever, M.J.A. van den; Bos, H.L. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Groene grondstoffen ) - ISBN 9789462575172 - 129
verpakkingsmaterialen - verpakkingen - voedingsmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bioplastics - catalogi - voedselverpakking - packaging materials - wrappings - foods - biobased materials - catalogues - food packaging
The purpose of the catalogue is to showcase biobased packaging products and provide an overview of commercially available biobased packaging in 2014. This catalogue is a translation of the Dutch version of the biobased packaging catalogue that was launched September 2014. The raw materials, products and services related to biobased packaging products are categorised wherever possible according to their application and described in brief. Some types of packaging consist partly of biobased materials and partly of non-biobased materials due to specific functional requirements. In such cases, the percentage of biobased content is stated. Wherever possible, references to producers and suppliers are given.
Catalogus biobased verpakkingen
Molenveld, K. ; Oever, M.J.A. van den - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Groene grondstoffen ) - ISBN 9789461737045 - 136
verpakkingsmaterialen - verpakkingen - voedingsmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bioplastics - catalogi - voedselverpakking - packaging materials - wrappings - foods - biobased materials - catalogues - food packaging
In het kader van het overheidsbeleid met betrekking tot “duurzaam inkopen” heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) WUR-FBR opdracht gegeven om biobased materialen die geschikt zijn en/of al worden toegepast in verpakkingen in kaart te brengen. De catalogus is geschreven voor inkopers, gebruikers en producenten van verpakkingsmateralen en beleidsmedewerkers van overheden. De catalogus is opgezet om biobased verpakkingen te etaleren en geeft een overzicht van commercieel beschikbare biobased verpakkingen in 2014.
Meer flexibiliteit in verpakkingen
Pekkeriet, E.J. - \ 2013
Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 9 - 9.
kasgewassen - voedselverwerking - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - innovaties - flexibele verpakking - kwaliteitszorg - greenhouse crops - food processing - wrappings - packaging materials - innovations - flexible packaging - quality management
Telers en verpakkers kunnen binnen een paar jaar veel flexibeler vers en bewerkt voedsel automatisch verpakken, met een nog beter gegarandeerde kwaliteit.
Kunststofverpakkingsafval : van inzamelen naar spontaan hergebruik
Thoden van Velzen, E.U. ; Groot, J.J. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 14
afvalbeheer - afvalhergebruik - kunststoffen - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - kosten - waste management - waste utilization - plastics - wrappings - packaging materials - costs
Het hergebruikssysteem voor kunststofverpakkingsafval staat momenteel vol in de aandacht. Deze korte bijdrage aan het publieke debat beoogt geïnteresseerde lezers inzicht te geven in hoe het kunststofverpakkingsafval momenteel wordt ingezameld, hoeveel het kost en hoe het beter zou kunnen. Het uiteindelijke doel is kunststofhergebruik een wezenlijk onderdeel te laten worden van de in de toekomst noodzakelijk geachte hergebruikseconomie. Kostenneutraliteit is hierbij een belangrijk middel om dit te bereiken. De kunststofverpakkingsafvalketen moet echter nog bij alle ketenpartners worden verbeterd om kostenneutraliteit mogelijk te maken. Een gezamenlijke keten brede aanpak van alle partijen is hierbij noodzakelijk
Bioconsument en duurzaamheid: Aanleiding, doel en opzet
Onwezen, M.C. ; Wijk, E.E.C. van - \ 2012
consumentengedrag - biologische voedingsmiddelen - verpakkingen - voedselverpakking - duurzaamheid (sustainability) - consumer behaviour - organic foods - wrappings - food packaging - sustainability
Poster met informatie over onderzoek naar de invloed van verpakkingen van biologische producten op de het gedrag van de consument. Hoe kan de verpakking er aan bijdragen dat de consument het product als duurzaam ervaart?
Bioprodukte natürlich verpackt
Thoden van Velzen, E.U. - \ 2011
BioKennis bericht Markt & Keten (2011)7. - 4
biologische voedingsmiddelen - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - vervangbare hulpbronnen - bioplastics - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - organic foods - wrappings - packaging materials - renewable resources - biobased materials
Wie umweltfreundlich sind eigentlich erneuerbare und biologisch abbaubare Kunststoffverpackungen? Für die Verpackungswirtschaft ist es nicht einfach, dies herauszufinden und entsprechende wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. In der Studie „Natürlich verpackt“ sind möglichst viele Informationen gesammelt und gebündelt worden.
Emballage naturel de produits biologiques
Thoden van Velzen, E.U. - \ 2011
BioKennis bericht Markt & Keten (2011)7. - 4
biologische voedingsmiddelen - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - vervangbare hulpbronnen - bioplastics - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - organic foods - wrappings - packaging materials - renewable resources - biobased materials
Les emballages en plastique, renouvelables et biodégradables, sont-ils vraiment écologiques? Pour les entreprises d’emballage, il est difficile d’y trouver la réponse et donc de faire des choix réfléchis. Dans l’analyse ‘Emballage naturel’ le maximum de données a été collectionné et résumé.
Biologische producten natuurlijk verpakt
Thoden van Velzen, E.U. - \ 2011
BioKennis bericht Markt & Keten (2011)7. - 4
biologische voedingsmiddelen - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - vervangbare hulpbronnen - bioplastics - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - organic foods - wrappings - packaging materials - renewable resources - biobased materials
Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Research – is zoveel mogelijk informatie verzameld en samengevat.
(On)mogelijkheden van nascheiden
Thoden van Velzen, Ulphard - \ 2011
cradle to cradle - wastes - waste utilization - separation - processing - packaging materials - packaging - wrappings
Folie verbetert houdbaarheid boomkwekerijproducten
Dalfsen, P. van - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)11. - ISSN 0923-2443 - p. 13 - 13.
boomkwekerijen - overblijvende planten - struiken - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - kwaliteitszorg - forest nurseries - perennials - shrubs - wrappings - packaging materials - quality management
Boomkwekerijproducten kunnen in supermarkten en bouwmarkten snel in kwaliteit achteruit gaan vanwege de verpakking waar ze inzitten. PPO Boomkwekerij, Amcor Flexibels en Boomkwekerij Peter Leenders hebben daarom onderzoek gedaan naar verpakkingsmaterialen die kwaliteitsverlies bij planten mogelijk kunnen voorkomen. Het gebruik van anticondensfolie met perforatiegaatjes geeft goede hoop.
Botrytis in de afzetketen van gerbera's
Westra, E.H. ; Woltering, E.J. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)5. - ISSN 0166-6495 - p. 236 - 238.
botrytis - gerbera - snijbloemen - verpakkingen - koelen - behandeling na de oogst - vochtigheid - chemische bestrijding - cut flowers - wrappings - cooling - postharvest treatment - humidity - chemical control
Bij gerbera is aantasting door Botrytis cinerea het belangrijkste kwaliteitsprobleem in de afzetketen. In het kader van het Parapluplan Gerbera heeft Wageningen UR Food & Biobased Research onderzoek gedaan naar maatregelen in de keten om Botrytis-aantasting te beperken. Door gerbera’s in de afzetketen te koelen vermindert de Botrytis-aantasting, zelfs als door het koelen condensvorming optreedt. Gerbera’s verpakken in netten, in dozen met openingen, remt Botrytis eveneens. Chemische bestrijding na de oogst met Aquanox heeft in de praktijk een klein effect.
Hergebruik van kunststofverpakkingen
Thoden van Velzen, Ulphard - \ 2009
packaging materials - wrappings - waste treatment - waste utilization - recycling - cradle to cradle - plastics
Langer uitstalleven door MAP-verpakking
Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Dalfsen, P. van; Leeuwen, P.J. van - \ 2009
bloembollen - tuinplanten - overblijvende planten - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteit na de oogst - ornamental bulbs - bedding plants - perennials - wrappings - packaging materials - keeping quality - postharvest quality
MA-verpakking verbetert houdbaarheid
Dalfsen, P. van; Dijkema, M.H.G.E. ; Gude, H. - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)38. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
gewassen - houdbaarheid (kwaliteit) - opslag - gemodificeerde atmosfeer opslag - folie - verpakkingen - snijgroen - crops - keeping quality - storage - modified atmosphere storage - foil - wrappings - cut foliage
Hoe zorg je dat planten hun kwaliteit tijdens de afzetfase zo goed mogelijk behouden? MA-verpakking kan hier een belangrijke rol in spelen
Bonenkruidolie uit Flevoland : Etherische olien kan in Nederland, maar markt moelijk te doorgronden
Tönjes, J. ; Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2009
Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)9. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
verpakkingen - fruitgewassen - marketingkanalen - distributie - sorteermachines - bulk - grote zakken - logistiek - wrappings - fruit crops - marketing channels - distribution - sorters - bulk - sacks - logistics
Acrres onderzoekt de teelt voor Nederland. Pilot etherische olien
Samen op zoek naar nieuwe materialen
Bolck, C.H. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)maart. - p. 5 - 5.
kunststoffen - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - plastics - wrappings - packaging materials - bioenergy - sustainability
Nieuwe biomaterialen die de competitie aankunnen met de kunststoffen zoals wij die nu allemaal kennen, voor bijvoorbeeld verpakkingen en kopieerapparaten. Daar willen vijftig bedrijven en negen kennisinstellingen samen naar op zoek. “Wij gaan kijken hoe we de beschikbare kennis kunnen gebruiken om nieuwe materialen te ontwikkelen en te produceren”, vertelt Christiaan Bolck van Wageningen UR
Vers en toch houdbaar
Thoden van Velzen, U. - \ 2008
Voedingsmiddelentechnologie 41 (2008)8. - ISSN 0042-7934 - p. 14 - 15.
voedingsmiddelen - voorbereide voedingsmiddelen - voedselkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - verpakkingsmaterialen - verpakkingen - voedselindustrie - productontwikkeling - foods - prepared foods - food quality - keeping quality - packaging materials - wrappings - food industry - product development
Verse gemaksproducten hebben de afgelopen jaren de supermarkten veroverd. In de koelschappen wemelt het van de panklare groenten, gesneden salades, roerbakmixen en verse maaltijden. Maar dit succes kent ook een keerzijde. Te veel producten ontberen op het schap, en dus helemaal in de koelkast, de gewenste kwaliteit. Gelukkig zijn er oplossingen voorhanden. Tenminste, als de producent oog heeft voor een aantal essentiële voorwaarden
Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingswetenschapper : technologie voor vers verpakken is éé'n, vermarkten is een tweede
Kwakman, J. ; Thoden Van Velzen, E.U. - \ 2008
Pakblad 30 (2008)11. - ISSN 1389-7381 - p. 7 - 7.
voedselverpakking - verpakkingen - verse producten - food packaging - wrappings - fresh products
Interview met Ulphard Thoden van Velzen, werkzaam bij Wageningen UR over verpakkingsonderzoek
Verpakking als marketinginstrument. Elke schakel in de keten vanuit de klant bekijken
Dam, Y.K. van - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)8. - p. 20 - 21.
tuinbouwbedrijven - marketingbeleid - marketingtechnieken - verpakkingen - consumenteninformatie - investering - consumentengedrag - toegevoegde waarde - consumentenaangelegenheden - glastuinbouw - market gardens - marketing policy - marketing techniques - wrappings - consumer information - investment - consumer behaviour - value added - consumer affairs - greenhouse horticulture
Een marketingbenadering van de distributieketen vereist dat elke schakel in dat kanaal vanuit het perspectief van de klant wordt bekeken. Verpakken is hierbij door de jaren heen het stiefkind van de marketing geweest. Door ook verpakking vanuit het perspectief van de klant te bekijken, verandert het verpakkingsbeleid van een kosten- in een investeringsvraagstuk. Zodra een ondernemer de verpakking ziet als een investering in de toegevoegde waarde voor de klant, ontstaat ruimte voor optimalisering van de verpakking in marketingtermen in plaats van uitsluitend optimalisering in de bedrijfseconomische termen
Biologisch afbreekbare verpakkingen: onderzoek naar de kennis, het gedrag en de perceptie van consumenten
Haaster-de Winter, Mariet van - \ 2007
wrappings - packaging materials - consumer behaviour - consumer surveys
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.