Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 38 / 38

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wrappings
Check title to add to marked list
Verpakking voor nieuwe generatie levensmiddelen kan veel beter : foodsector maakt te weinig gebruik van verpakkingspotentie kunststof
Thoden Van Velzen, E.U. ; Reuvers, M. - \ 2007
Pakblad 29 (2007)1. - ISSN 1389-7381 - p. 8 - 8.
voedselverpakking - voedseltechnologie - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - voedselindustrie - innovaties - tendensen - consumentenvoorkeuren - food packaging - food technology - wrappings - packaging materials - food industry - innovations - trends - consumer preferences
Volgens Dr. Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingstechnoloog bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is de verpakking van grote waarde voor de levensmiddelenscector. Ruim 2/3 deel van alle verpakkingen die op de markt komen zijn voor levensmiddelen bestemd. Er liggen grote kansen in deze markt, maar bedrijven ondervinden ook makkelijk grote verliezen in omzet en derving. Meer gestructureerde innovatieprocessen laten hogere slaagkansen zien. Wat zijn de trends en wat wil de consument?
Modified atmosphere packaging (MAP) van aardbei
Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2006
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 32510486. - PT11991 ) - 33
aardbeien - vollegrondsteelt - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteitsnormen - verkoopbevordering - innovaties - gemodificeerde atmosfeer opslag - verpakkingen - bewaartijd - smaak - strawberries - outdoor cropping - keeping quality - quality standards - sales promotion - innovations - modified atmosphere storage - wrappings - storage life - taste
In de versketen wordt de aardbei gezien als een bulkproduct. Dit biedt ondernemers weinig mogelijkheden om onderscheidend te zijn en is mede daardoor een rem op innovatie in de aardbeisector. Om onderscheiding mogelijk te maken wordt aan de ontwikkeling van een premium aardbei gedacht. Een belangrijk aspect hierbij is de houdbaarheid in de keten en in het schap in combinatie met behoud van een hoge uiterlijke en inwendige kwaliteit. Hiervoor kan de techniek van Modified Atmosphere Packaging (MAP) toegepast worden. In dit ‘Strawberry Valley’ project is in opdracht van Telersvereniging ‘Les Meilleurs’ deze techniek toegepast om de houdbaarheid van een premium aardbei verder te verbeteren. Het onderzoek is mede gefinancierd door het Productschap Tuinbouw te Zoetermeer. In de uitvoering van het onderzoek is samengewerkt met HAS KennisTransfer Den Bosch.
Langer houdbaar, meer gebruiksgemak en biodegradeerbaar
Boerrigter, H.A.M. ; Schennink, G.G.J. ; Kruisselbrink, E. - \ 2006
Pakblad 28 (2006)8. - ISSN 1389-7381 - p. 14 - 14.
voedselverpakking - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - voedingsmiddelen - biodegradatie - food packaging - wrappings - packaging materials - foods - biodegradation
Verpakkingen van voedingsmiddelen moeten aan steeds meer eisen voldoen. Is het niet op het gebied van openen of sluiten, dan wel op het punt van conservering, bereidingsgemak of milieuvriendelijkheid. Een greep uit de ontwikkelingen
Communicatieve verpakkingen in de strijd tegen derving
Jeukens, D.M.E. ; Wienk, I.M. - \ 2006
Voedingsmiddelentechnologie 39 (2006)20. - ISSN 0042-7934 - p. 34 - 35.
voedselindustrie - verse producten - verpakkingen - opslagkwaliteit - transport - langeafstandstransport - temperatuur - temperatuurmeters - innovaties - tomaten - onderzoek - nanotechnologie - food industry - fresh products - wrappings - storage quality - transport - long distance transport - temperature - temperature gauges - innovations - tomatoes - research - nanotechnology
De Agrotechnology and Food Science Group, onderdeel van Wageningen UR, doet binnen het onderzoeksproject 'Sustainpack' onderzoek naar toepassing van temperatuursensoren in kartonnen dozen. Dit blijkt interessant bij intercontinentaal containertransport van trostomaten. Economische haalbaarheid speelt een centrale rol
Nieuwe verpakking houdt vaste plant vitaal
Gude, H. ; Dalfsen, P. van - \ 2005
De Boomkwekerij 18 (2005)35. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
tuinbouw - overblijvende planten - potplanten - sierplanten - bloembollen - tuinplanten - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - verpakken - folie - behandeling na de oogst - systemen na de oogst - achteruitgang (deterioration) - kwaliteit - marketingkanalen - kwaliteitszorg - horticulture - perennials - pot plants - ornamental plants - ornamental bulbs - bedding plants - wrappings - packaging materials - packing - foil - postharvest treatment - postharvest systems - deterioration - quality - marketing channels - quality management
Modified Atmosphere Packaging (MAP) is al bekend van de zakjes groente in de supermarkt. Uit onderzoek blijkt dat ook vaste planten gebaat zijn bij dit type verpakking. PPO Bollen en Bomen heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het ontwikkelen van MAP-verpakkingen voor vaste planten en bloembollen, opdat de planten nog in goede staat zijn als zij bij de consument arriveren
Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton
Reuvers, M. ; Wienk, I. - \ 2005
Pakblad 27 (2005)3. - ISSN 1389-7381 - p. 10 - 10.
verpakkingen - recycling - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - verpakkingsmaterialen - karton - papier - polymeren - wrappings - sustainability - innovations - packaging materials - paperboard - paper - polymers
Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met commentaar van Ingrid Wienk van A&F, projectleider van het deelproject Communicatieve verpakkingen
Comeback kartonnen verpakkingen
Wienk, I. - \ 2005
Voedingsmiddelentechnologie 38 (2005)9. - ISSN 0042-7934 - p. 17 - 18.
verpakkingen - verpakkingsmaterialen - karton - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - identificatie - kwaliteit - technieken - nanotechnologie - wrappings - packaging materials - paperboard - sustainability - innovations - identification - quality - techniques - nanotechnology
Kartonnen verpakkingen verbeteren met nanotechnologie is het doel van Sustainpack. In dit Europese project werken 35 organisaties aan verbeteringen van materiaaleigenschappen en ingebouwde diagnostiek. Intensieve contacten met de markt moeten leiden tot snelle implementatie van de nieuwe technologie.
Biologisch afbreekbare kluit heeft toekomst : kluiten.
Dalfsen, P. van - \ 2004
De Boomkwekerij 17 (2004)35. - ISSN 0923-2443 - p. 17 - 17.
houtachtige planten als sierplanten - plantmateriaal met wortelkluit - verpakkingen - wortels - folie - biodegradatie - ornamental woody plants - balled stock - wrappings - roots - foil - biodegradation
Kluiten met machinegaas worden steeds minder populair. PPO doet onderzoek naar biologisch afbreekbaar machinegaas en aan een nieuw biologisch afbreekbaar verpakkingsconcept als vervanging voor de gaaslap
Praktijkproeven KwaliCon geven richting aan bewaarseizoen
Geijn, F. van de - \ 2003
De Fruitteelt 93 (2003)35. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
peren - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - verpakkingsmaterialen - verpakkingen - opslagverliezen - onderzoek - pears - storage - keeping quality - packaging materials - wrappings - storage losses - research
Onderzoek naar de reactie van peren op verschillende verpakkingsmethoden. Gegevens in bijgaande tabel: Percentage gewichtsverlies bij diverse soorten fust en diverse inpakmethoden
Peer : verpakken Conference een koud kunstje
Kepers, L. - \ 2003
Groenten en Fruit. Algemeen 2003 (2003)35. - ISSN 0925-9694 - p. 51 - 51.
peren - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - opslagverliezen - verpakkingsmaterialen - verpakkingen - bewaarziekten - vochtigheid - pears - storage - keeping quality - cooling - storage losses - packaging materials - wrappings - storage disorders - humidity
Adviezen voor het verpakken en bewaren in cellen van Conference om slappe nekken te voorkomen. Onderzoek bij het ATO geeft aan dat na vier dagen koelen de vruchttemperatuur 0 graden moet zijn. De inkoelcapaciteit bepaalt of een afdekvel het best voor of na het inkoelen kan worden aangebracht. Vochtverlies is mede afhankelijk van verpakkingswijze en verpakkingsmateriaal
Nieuwe spelregels voor verpakkingen : ATO voorspelt kleine revolutie
Reuvers, M. - \ 2003
Pakblad 25 (2003)3. - ISSN 1389-7381 - p. 6 - 6.
voedselbewaring - innovaties - verpakkingen - verpakken - voedingsmiddelen - food preservation - innovations - wrappings - packing - foods
ATO verwacht binnen een jaar veelbelovende doorbraken op het gebied van voedselconservering. Deze innovatieve technologieën stellen echter andere eisen aan het verpakken dan de conventionele conserveringsprocessen
Stalen verpakkingen voor magnetrongebruik
Torringa, E. ; Esveld, E. ; Sman, R.J. van der; Heide, J. van der; Jonker, F. - \ 2002
Voedingsmiddelentechnologie 35 (2002). - ISSN 0042-7934 - p. 42 - 45.
verpakkingsmaterialen - verpakkingen - staal - roestvrij staal - magnetrons - ovens - voedselindustrie - voedseltechnologie - innovaties - packaging materials - wrappings - steel - stainless steel - microwave ovens - food industry - food technology - innovations
Metalen verpakkingen en huishoudmagnetrons lijken niet samen te gaan. Uit onderzoek door onder meer ATO blijkt dat ultradunne stalen verpakkingen wel geschikt zijn voor magnetrongebruik en zelfs voordelen bieden
Intelligente verpakkingen : stand van zaken TTI's
Kreft, F.I.N.G. ; Thoden van Velzen, E.U. ; Jaeger, R. ; Souto Martins, C.I. de - \ 2002
Voedingsmiddelentechnologie 35 (2002)4. - ISSN 0042-7934 - p. 33 - 35.
verpakkingen - voedingsmiddelen - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - opslagkwaliteit - informatietechnologie - computers - kwaliteitscontroles - bescherming van de consument - kwaliteitsnormen - kunstmatige intelligentie - wrappings - foods - keeping quality - storage life - storage quality - information technology - quality controls - consumer protection - quality standards - artificial intelligence
De Tijd-Temperatuur-Indicatoren zijn een van de meest gesteste vormen van intelligente verpakkingen. Twee typen worden onderscheiden, namelijk de informatiedragers en de indicatoren voor productkwaliteit. Een aantal aspecten bemoeilijkt vooralsnog de implementatie
The twisting force of aged consumers when opening a jar
Voorbij, A.I.M. ; Steenbekkers, L.P.A. - \ 2002
Applied Ergonomics 33 (2002). - ISSN 0003-6870 - p. 105 - 109.
stopflessen - consumenten - ouderen - ergonomie - producten - innovaties - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - jars - consumers - elderly - ergonomics - products - innovations - wrappings - packaging materials
Many people experience difficulty when opening a vacuum-sealed jar. Yet solutions to the problem continue to be tool-based rather than exploring the possibility of innovative changes in product packaging. Improvements depends on gaining knowledge of the capabilities of users, and of using that knowledge as a base for product innovation
Versuitstraling én houdbaarheid gewaarborgd : milde conserveringstechnieken getest
Essenburg, I. - \ 2001
Pakblad 23 (2001)4. - ISSN 1389-7381 - p. 10 - 10.
voedingsmiddelen - voedselbewaring - verpakkingen - voedselverpakking - foods - food preservation - wrappings - food packaging
Het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO) in Wageningen ontwikkelt milde conserveringsmethoden voor een verlengde houdbaarheid van voeding en dranken met behoud van de kraak, de smaak en de geur die versheid suggereren
Kansen voor biologisch afbreekbare voedselverpakkingsfilms
Jaeger, R. ; Thoden van Velzen, U. - \ 2001
Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)13. - ISSN 0042-7934 - p. 10 - 11.
verpakkingen - verpakkingsmaterialen - voedselindustrie - biodegradatie - biologische behandeling - afvalverwerking - kunststoffilm - voedingsmiddelen - wrappings - packaging materials - food industry - biodegradation - biological treatment - waste treatment - plastic film - foods
Het Agro Technologisch Onderzoeksinstituut (ATO) in Wageningen onderzoekt de geschiktheid van verschillende biologisch afbreekbare meerlaagse films met een kernlaag van zetmeel als verpakking van brood, kaas en gesneden groenten en fruit
Biologische verpakkingen zijn voedselveilig
Thoden van Velzen, U. ; Sipiläinen-Malm, T. ; Leufvén, A. - \ 2001
Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)6. - ISSN 0042-7934 - p. 55 - 57.
verpakkingen - verpakkingsmaterialen - biodegradatie - microbiële afbraak - afvalverwerking - voedselindustrie - voedseltechnologie - voedselveiligheid - voedselbewaring thuis - biologische eigenschappen - wrappings - packaging materials - biodegradation - microbial degradation - waste treatment - food industry - food technology - food safety - home food preservation - biological properties
Op basis van de beschikbare literatuur is er geen reden tot twijfel over de voedselveiligheid van biologische verpakkingen
Verbrandingsverschijnselen bij in plastic zakjes verpakte geplozen kaschrysanten
Molenaar, W.H. - \ 1974
Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1892) - 2
asteraceae - zakken - cellulose - sierplanten - kunststoffen - eiwitten - verpakkingen - macromoleculaire stoffen - synthetische materialen - bags - ornamental plants - plastics - proteins - wrappings - macromolecular materials - synthetic materials
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.