Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Fasenvoedering bij drachtige zeugen: effect op reproductie en mineralenuitscheiding = Phasefeeding for gestating sows: effects on performance and mineral excretion
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Smolders, M.M.A.H.H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 18
  diervoedering - varkens - zeugen - voortplanting - zeugvoortplanting - mineralen - excretie - excreten - drachtigheidsperiode - proeven op proefstations - animal feeding - pigs - sows - reproduction - sow reproduction - minerals - excretion - excreta - gestation period - station tests
  Phasefeeding during gestation increases the percentage of sows that returns to estrus in parity1 and 2 sows but not in older sows. Other reproductive traits are not affected by phasefeeding. Phasefeeding reduces the nitrogen and phosphorus excretion with 4.5% per sow per year.
  Z-lijn groeit snel na transplantatie van embryo's : chirurg niet nodig voor vervangen basispopulatie zeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Bussel-van Lierop, A.H.A.A.M. van; Ducro, D. - \ 2005
  Varkens 69 (2005)4. - ISSN 0166-5952 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - dierveredeling - embryotransplantatie - vectorbestrijding - proefbedrijven - proefstations - zeugen - zeugvoortplanting - varkensfokkerij - pig farming - sows - sow reproduction - animal breeding - embryo transfer - vector control - pilot farms - experimental stations - pig breeding
  Praktijkcentrum Sterksel heeft de basispopulatie N-lijn(NL)-zeugen op het bedrijf vervangen door Z-lijn(GYz)-zeugen met behulp van niet-chirurgische embryo transplantatie. Een verslag van het proces en van de reproductieresultaten
  Onbeperkt voeren drachtige zeugen beinvloedt reproductie niet
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  varkenshouderij - zeugen - zeugenvoeding - varkensvoeding - voer - onbeperkte voedering - voedering - gerantsoeneerde voeding - zwangerschap - prestatieniveau - worpresultaten - biggenproductie - zeugvoortplanting - voortplanting - voortplantingsvermogen - gewicht - gewichtstoename - lichaamsvet - rugspek - vetdikte - groepshuisvesting - voedersystemen - pig farming - sows - sow feeding - pig feeding - feeds - unrestricted feeding - feeding - restricted feeding - pregnancy - performance - litter performance - piglet production - sow reproduction - reproduction - reproductive performance - weight - weight gain - body fat - backfat - fat thickness - group housing - feeding systems
  Het gedurende drie opeenvolgende pariteiten onbeperkt voeren van drachtige zeugen met een aangepast voer beonvloedt de reproductieresultaten niet in vergelijking met het beperkt voeren van een gangbaar zeugenvoer. Na drie worpen zijn de onbeperkt gevoerde zeugen wel 25 kg zwaarder dan de beperkt gevoerde zeugen en hebben ze 3 mm meer spek aangezet.
  Productivity and longevity of weaned sows
  Prunier, A. ; Soede, N.M. ; Quesnel, H. ; Kemp, B. - \ 2003
  In: Weaning the pig - concepts and consequences / Pluske, J.R., Le Dividich, J., Verstegen, M.W.A., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789076998176 - p. 385 - 419.
  varkens - zeugen - levensduur - gebruiksduur - zeugvoortplanting - vervangingspercentage - pigs - sows - lifespan - longevity - sow reproduction - replacement rate
  Vaste groepen Lf wisselgroepen
  Kiezebrink, M. ; Mheen, H. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)2. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  varkenshouderij - varkens - zeugen - huisvesting, dieren - groepen - groepsgrootte - diergedrag - groepsinteractie - groepsgedrag - zeugvoortplanting - voortplanting - voortplantingsvermogen - prestatieniveau - onderzoek - landbouwkundig onderzoek - groepshuisvesting - pig farming - pigs - sows - animal housing - groups - group size - animal behaviour - group interaction - group behaviour - sow reproduction - reproduction - reproductive performance - performance - research - agricultural research - group housing
  Produceren zeugen in vaste groepen beter dan zeugen in wisselgroepen? Een belangrijke vraag voor varkenshouders die willen overschakelen naar groepshuisvesting. Het Praktijkcentrum Lelystad zoekt via een vergelijkende proef naar het antwoord.
  De gevolgen van een verlengde gustperiode of een verkorte zoogperiode op de reproductieresultaten van zeugen
  Binnendijk, G.P. ; Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2000
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.249) - 41
  varkenshouderij - dierlijke productie - biggenproductie - voortplanting - zeugvoortplanting - zeugen - spenen - lactatieduur - lactatie - gustperiode - proeven op proefstations - pig farming - animal production - piglet production - reproduction - sow reproduction - sows - weaning - lactation duration - lactation - dry period - station tests
  In 1997 had een groot deel van de varkenshouders in Oost-Brabant en Noord-Limburg te maken met de gevolgen van het uitbreken van varkenspest. Door de overheid zijn in die periode verschillende noodmaatregelen afgekondigd, waaronder het euthanaseren van biggen in de leeftijd van 3 tot 17 dagen en het instellen van een tijdelijk verbod tot insemineren van de zeugen. Veel varkenshouders waren verontrust dat met name het lang gust laten van de zeugen zou leiden tot een duidelijke achteruitgang van de vruchtbaarheid en derhalve tot een sterke reductie van de productie van de zeug. Om na te gaan of dit inderdaad het geval is heeft het Praktijkonderzoek Varkenshouderij hiernaar onderzoek verricht. Daarnaast is nagegaan wat het gevolg is van een korte zoogperiode op de reproductieresultaten. De onderzoeken zijn uitgevoerd op de proefbedrijven die daadwerkelijk met deze regeling(en) te maken hadden, namelijk het Varkensproefbedrijf in Sterksel (zowel euthanaseren van de biggen als inseminatieverbod) en het proefbedrijf van het Proefstation in Rosmalen (alleen euthanaseren van de biggen)
  Verlengde gustperiode niet negatief voor reproductieresultaten van zeugen
  Binnendijk, G. ; Peet-Schwering, C. van der; Hoofs, A. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)4. - ISSN 1382-0346 - p. 19 - 20.
  varkenshouderij - zeugen - gustperiode - zeugvoortplanting - voortplanting - varkens - pig farming - sows - dry period - sow reproduction - reproduction - pigs
  Een gustperiode van minimaal drie maanden heeft, wanneer de zeugen naar conditie gevoerd worden, geen negatief effect op de reproductieresultaten van zeugen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.