Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 34 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 11A Spijsvetten en oliën : achtergrondcijfers
  Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Katan, M.B. - \ 1990
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 10 Vis, schaal- en schelpdieren.
  Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeyer-Schuil, T. ; Berg, H. van den; Hollman, P.C.H. ; Vaessen, H.A.M.G. ; Katan, M.B. - \ 1990
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407122 - 37
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel IX Alfabetisch register voor de delen I-VIII.
  Scholte, B.A. ; Willems, M.A. ; Katan, M.B. - \ 1987
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407085 - 42
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding en het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten. Deel 8 Alternatieve voedingsmiddelen.
  Willems, M.A.W. ; Graaf, T.W. de; Katan, M.B. ; Hollman, P.C.H. ; Staveren, W.A. van; Bovenkamp, P. van de - \ 1987
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407078 - 66
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel VII Maaltijden en produkten.
  Bovenkamp, P. van de; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Willems, M. ; Zijlmans, A. ; Katan, M.B. - \ 1987
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407092 - 119
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 6 Zout- en vetgehalte van sauzen, kruiden, vleeswaren en andere producten.
  Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. ; Folmer, P. ; Rutten, F. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Brussaard, J.H. - \ 1987
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407061 - 96
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  De financiele situatie van verzorgingstehuisbewoners
  Ophem, J.A.C. van; Nijland, D. ; Vries, E. de - \ 1986
  Tijdschrift voor huishoudkunde 7 (1986)5. - ISSN 0169-1295 - p. 146 - 150.
  budgetten - uitgaven voor consumptie - consumptie - ouderen - gezondheidszorg - ziekenhuizen - huishoudelijke consumptie - huishouduitgaven - huishoudens - inkomen - levensstandaarden - verpleeghuizen - ouderdom - sociale indicatoren - financieel beheer - budgets - consumer expenditure - consumption - elderly - health care - hospitals - household consumption - household expenditure - households - income - living standards - nursing homes - old age - social indicators - financial management
  Met behulp van een vragenlijst is bekeken hoe ouderen die in een verzorgingstehuis wonen de hoogte van hun zak- en kleedgeld waarderen
  Qualitative Forschung und ihre Anwendung in den Haushaltwissenschaften, dargestellt am Beispiel eines Heimes fur psycho-geriatrische Patienten.
  Pennartz, P.J.J. - \ 1986
  Hauswirtschaft und Wissenschaft 34 (1986)5. - ISSN 0017-8454 - p. 244 - 250.
  gebouwen - woningen - ouderen - gezondheidszorg - gezondheidscentra - huishoudkunde - ziekenhuizen - huisvesting - mens - verpleeghuizen - ouderdom - psychologie - onderzoek - sociaal welzijn - invloeden - buildings - dwellings - elderly - health care - health centres - home economics - hospitals - housing - man - nursing homes - old age - psychology - research - social welfare - influences
  In diesem Beitrag wird eine Forschungsarbeit dargestellt in einem Pflegeheim und werden Ergebnisse kurz analysiert. Im zweiten Teil wird eingegangen auf Zielsetzungen, methodologische Fragen und Anwendungen von qualitativen Methoden in den Haushaltswissenschaften
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 5 Alfabetisch register en monsterdocumentatie voor deel 1 t/m 4
  Scholte, B.A. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. - \ 1983
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 4 Voedingsmiddelen uit bedrijfsrestaurants en kant-en-klaar producten
  Bovenkamp, P. van de; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Katan, M.B. - \ 1983
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 3 Nutrient composition of 167 food items from Ghana, The Philippines, Italy and Finland
  Westenbrink, S. ; Knuiman, J.T. ; West, C.E. ; Heijden, L. van der; Bovenkamp, P. van de; Koot-Gronsveld, E.A.M. ; Kosmeijer-Schuil, J.G. ; Katan, M.B. - \ 1983
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 2 Vetzuursamenstelling, trans-vetzuur- en cholesterolgehalte van margarines en andere eetbare vetten
  Katan, M.B. ; Bovenkamp, P. van de; Brussaard, J.H. - \ 1983
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuiscatering - ziekenhuizen - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospital catering - hospitals - nursing homes - ingredients - animal products - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel. 1 Voedingsmiddelenanalyses 1973-1979
  Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. ; Bos, J. ; Faasse-van Peer, M. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, J.G. - \ 1983
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Arbeidsbevrediging en verloop
  Brandjes, M. ; Nass, C.H.Th. ; Ploeg, J.D. van der; Defares, P.B. - \ 1982
  Wageningen : L.H. - 371
  hulpkrachten - kinderen - gezondheidszorg - ziekenhuizen - zuigelingen - verpleeghuizen - sociale werkers - werk - arbeidsvoldoening - personen - auxiliary workers - children - health care - hospitals - infants - nursing homes - social workers - work - work satisfaction - persons
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.