Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Europese rivierkreeft in Nederland: kansen in Kerkrade
  Roessink, I. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2372) - 47
  rivierkreeft - habitats - aquatische ecologie - waterkwaliteit - dierentuinen - herintroductie van soorten - zuid-limburg - crayfish - habitats - aquatic ecology - water quality - zoological gardens - reintroduction of species - zuid-limburg
  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kerkrade. In dit onderzoek wordt onderzocht of er voor een herintroductie van de Europese rivierkreeft in zijn oorspronkelijke leefgebied mogelijke geschikte locaties binnen het gebied ‘Park Erenstein’ aanwezig zijn. Om dit te bepalen zijn verschillende waterpartijen in dit gebied geïnventariseerd op hun geschiktheid waarbij gebruik gemaakt is van chemische, fysische en biologische kwaliteitscriteria en de mate van isolatie van het water. De onderzochte waterpartijen lagen in Gaia Zoo park, aan de Cranenweyer of meer geïsoleerd in het gebied. Uit de inventarisatie blijkt dat er verschillende locaties binnen het gebied aanwezig zijn die direct geschikt lijken voor een uitzetting van Europese rivierkreeften (dit zijn de waterpartij van het muskusossenverblijf, van het gorillaverblijf en die bij de ingang van Gaia Zoo park). Ook zijn er enkele locaties die in hun huidige toestand nog niet geschikt zijn, maar zeker potentieel geschikt te maken zijn (waterpartij bij slingerapen en de vijver bij Nieuw Erenstein). Het voorkomen van grote (roof)vissen en concurrerende Turkse rivierkreeften maken de Cranenweyer zelf en de hiermee verbonden wateren niet geschikt voor het uitzetten van de Europese rivierkreeft
  Voorbij de Ark? Consequenties voor de kernactiviteiten en het collectiebeleid van dierentuinen
  Keulartz, J. - \ 2010
  Filosofie en Praktijk 31 (2010)4. - ISSN 0167-2444 - p. 77 - 86.
  dierentuinen - milieu - milieubeheer - verzamelen - dierentuindieren - zoological gardens - environment - environmental management - collection - zoo animals
  De auteur stelt dat de milieucrisis de wereld van de dierentuin niet onberoerd heeft gelaten. Dienden dierentuinen aanvankelijk vooral 'ter lering en vermaak', later verschoof het accent meer en meer naar soortbehoud. Daarbij werd 'Captivity for Conservation' hét motto van de moderne dierentuin. In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan de verschuiving in de missie van dierentuinen, waarna nagegaan wordt wat de betekenis daarvan is voor de kernactiviteiten van dierentuinen en het collectiebeleid.
  "Met kennis beter doen" ook uitgangspunt bij dierentuinvoeding
  Huisman, T.J. ; Polet, J.J. ; Spit, L. ; Kuperus, S. - \ 2010
  dierentuindieren - dierenwelzijn - diervoeding - dierentuinen - lesmaterialen - zoo animals - animal welfare - animal nutrition - zoological gardens - teaching materials
  Voeding is bepalend voor gezondheid en welzijn van dieren. Theoretische kennis over voeding in alle geledingen van de dierentuinorganisatie draagt bij aan de communicatie hierover. Dit leidt tot meer uitwisseling tussen praktijk en theorie en betere acceptatie van voedingsvoorschriften.
  Nutritional analysis and intervention in the captive woolly monkey (Lagothric lagotricha)
  Ange-van Heugten, K.D. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen, co-promotor(en): P. Ferket. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049012 - 191
  apen - diervoeding - diergezondheid - dierziekten - diëten - voedingsstoffen - levensverwachting - bloedserum - bloedchemie - diabetes mellitus - hydrocortison - voedselsupplementen - dierentuinen - dieren in gevangenschap - voeding en gezondheid - monkeys - animal nutrition - animal health - animal diseases - diets - nutrients - life expectancy - blood serum - blood chemistry - diabetes mellitus - hydrocortisone - food supplements - zoological gardens - captive animals - nutrition and health
  Woolly monkeys (Lagothrix ssp.) are a threatened species in the wild and are extremely difficult to breed and successfully maintain in captivity. The majority of health complications in woolly monkeys (WM) may be of nutritional origin. The objectives of this thesis were to: 1) determine the current status of the captive WM, 2) isolate potential nutritional causes for primary disorders in captive WM, and 3) investigate the effects that diet nutrients have on WM serum chemistry and cortisol concentrations. Our studies showed that the number of captive WM have decreased by 11% in the past 16 years. The number of institutions holding WM decreased and the birth to death ratio is 0.65 compared to 1.26 for their close relative the spider monkey (SM) (Ateles spp.). Lack of genetic diversity in captive WM also may negatively influence their success. Serum chemistry from 30 WM housed at two zoos were similar to previously reported concentrations for howler (Aloutta sp.) and SM; however, serum glucose was above the baseline range compared to humans and SM. Fasting concentrations of glucose, insulin, fructosamine, glycated hemoglobin, circulating lipids and urinary glucose were within normal ranges in six WM with known hypertension problems compared to other monkeys and humans. Potential stressors, such as unnatural diet, can contribute to the low success of endangered primates via noted health abnormalities. Fecal and salivary cortisol concentrations in WM and SM, at multiple zoological institutions showed that zoos with the highest dietary total carbohydrates, total sugars, glucose and fruit content had the highest cortisol. Supplementation of WM and SM diets with inulin-type fructans numerically decreased fecal cortisol after 4 weeks of supplementation, primarily in SM. The lifespan and reproductive success of captive primates will improve if stressors and negative effects of nutrition on the health status can be reduced and dietary nutrients can be optimized.
  Optimalisatie van de aquacultuur van koralen
  Wijgerde, T.H.M. ; Osinga, R. - \ 2007
  Aquacultuur 22 (2007)5. - ISSN 1382-2764 - p. 12 - 13.
  aquacultuur - koraal - koralen - biodiversiteit - onderzoeksprojecten - samenwerking - dierentuinen - universiteiten - europese unie - koraalriffen - aquatische ecosystemen - kweken - aquaculture - coral - corals - biodiversity - research projects - cooperation - zoological gardens - universities - european union - coral reefs - aquatic ecosystems - rearing
  Koraalriffen over de gehele wereld vormen wondere ecosystemen met een zeer hoge biodiversiteit. Zij herbergen ongeveer 25% van alle vissoorten, ondanks het feit dat zij slechts een kleine fractie van het zeeoppervlak innemen. Barrière- en franjeriffen over de gehele wereld beschermen de kustlijnen van 109 landen. Verder is het Great Barrier Reef in Australië alleen al goed voor een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljard dollar
  Food consumption and growth of marine mammals = Voedselopname en groei van zeezoogdieren
  Kastelein, R.A. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): P.R. Wiepkema. - S.l. : Kastelein - ISBN 9789054858713 - 647
  Odontoceti - dolfijnen - Pinnipedia - diervoeding - groei - dierentuinen - voeding - energiebehoeften - dieren - voedingsgedrag - wildbescherming - wildbeheer - fauna - bescherming - dierverzorging - Odontoceti - dolphins - Pinnipedia - animal nutrition - growth - zoological gardens - nutrition - energy requirements - animals - feeding behaviour - wildlife conservation - wildlife management - fauna - protection - care of animals

  This thesis contains 35 studies on food consumption and growth of captive marine marinmals. Seventeen studies concern food intake and growth records of 9 odontocete species (toothed whales), varying in body weight from 30 to 4500 kg: the killer whale, beluga, false killer whale, Atlantic bottlenose dolphin, Amazon river dolphin, common dolphin, dusky dolphin, Commerson's dolphin, and the harbour porpoise (chapter 2). The other eighteen studies concern 8 pinniped species (true seals, sea lions, and walruses), in which the adult male body weight varied between 110 and 1400 kg, and adult female weight between 70 and 800 kg: the Southern elephant seal, grey seal, harbour seal, Steller sea lion, South American sea lion, California sea lion, South African fur seal, and Pacific walrus (chapters 3,4, and 5). In each study, the results were compared to available information on food consumption and growth of wild and captive conspecifics, and were considered with respect to the life histories of the species.

  Kinderboerderijen : kenmerken van bezoekers en hun gedrag, wensen en meningen
  Klinkers, P.M.A. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO - Staring Centrum 252) - 50
  budgetten - recreatieonderzoek - nederland - recreatie - onderzoek - tijd - bezoeken - dierentuinen - schoolboerderijen - budgets - leisure research - netherlands - recreation - research - time - visits - zoological gardens - school farms
  Visuele en ecologische effecten van nieuwbouw in Burgers Dierenpark
  Dijkstra, H. ; Berg, A. van den; Farjon, J.M.J. - \ 1985
  Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 397) - 64
  aquatisch milieu - milieu - landschap - perceptie - dierentuinen - nederland - gelderland - veluwe - aquatic environment - environment - landscape - perception - zoological gardens - netherlands - gelderland - veluwe
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.