Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek van (gas)chromatografische analysemogelijkheden voor de bepaling van 3-hydroxyboterzuur in eieren en eiprodukten
  Rutjes, B. ; Muuse, B.G. ; Haasnoot, W. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.13) - 10
  eieren - eierproducten - 3-hydroxyboterzuur - gaschromatografie - hplc - eggs - egg products - 3-hydroxybutyric acid - gas chromatography - hplc
  Een capillair gaschromatografische methode werd ontwikkeld op basis van een Duitse methode van Littman, Schulte en Acker. De methode omvat een clean-up van het onteiwitte waterige extrakt, kolom elutie met ethylacetaat, derivatisering van het droge extrakt en gaschromatografische scheiding van de componenten. Daarnaast werden twee methoden ontwikkeld met een snellere kolom clean-up en methyleren of silyleren van de componenten. Ook eerd een HPLÇ scheiding van de componenten beproefd.
  Het toetsen van een enzymatische methode voor het bepalen van [beta]-hydroxyboterzuur in eieren
  Haasnoot, W. ; Elenbaas, H.L. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.07) - 14
  eieren - analytische methoden - 3-hydroxyboterzuur - eggs - analytical methods - 3-hydroxybutyric acid
  Doel van dit onderzoek is: Het toetsen van een snelle methode voor het bepalen van [beta]-hydroxyboterzuur, in eieren en eiprodukten, welke zal worden toegepast om schouweieren te kunnen aantonen.
  Het aantonen van bebroede eieren in eiprodukten aan de hand van het 3-hydroxyboterzuurgehalte
  Uijttenboogaart, Th.G. ; Steverink, A.T.G. ; Elenbaas, H.L. ; Haasnoot, W. ; Muuse, B.G. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.72) - 15
  eieren - eierproducten - 3-hydroxyboterzuur - analytische methoden - kwaliteit - eggs - egg products - 3-hydroxybutyric acid - analytical methods - quality
  De ontwikkeling van een enzymatische en een gaschromatografische methode voor het aantonen van 3-hydroxyboterzuur is in het kort beschreven. Beide methoden zijn gelijkwaardig gebleken.
  Het β- hydroxyboterzuurgehalte in eieren en eiprodukten
  Haasnoot, W. ; Elenbaas, H.L. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.85) - 4
  eieren - eierproducten - 3-hydroxyboterzuur - analytische methoden - voedselanalyse - monsters - voedselkwaliteit - eggs - egg products - 3-hydroxybutyric acid - analytical methods - food analysis - samples - food quality
  Doel van dit project was: het weergeven van de voorlopige resultaten omtrent het β- hydroxyboterzuurgehalte in diverse eieren en eiprodukten en het aangeven van de mogelijkheden en de beperkingen van een eventuele controle op broedeieren aan de hand van het β- hydroxyboterzuurgehalte.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.