Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vogels en het Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk; beoordeling effecten van het Nuon IPWA-alternatief
  Dirksen, S. ; Spaans, A.L. - \ 2002
  Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 02-015) - 34 p.
  broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - watervogels - windmolenpark - Friesland - Noord-Holland - Afsluitdijk - Waddenzee - IJsselmeer - fauna
  Treedt er stuwing op tijdens nachtelijke seizoenstrek van vogels over de Afsluitdijk? Veldonderzoek naar hoogteverdelingen en horizontale gradiënten
  Poot, M.J.M. ; Winden, J. van der; Schekkerman, H. ; Lieshout, S.M.J. van; Dirksen, S. - \ 2002
  Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 02-005) - 75 p.
  ecologie - fauna - ornithologie - vogeltrek - Afsluitdijk - IJsselmeer - fauna
  Deelstudie ornithologie MER interprovinciaal windpark Afsluitdijk; vogelgegevens ten behoeve van Vogelrichtlijnbeoordeling
  Dirksen, S. ; Spaans, A. ; Winden, J. van der - \ 2001
  Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 01-074) - 17 p.
  broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - watervogels - windmolenpark - Friesland - Noord-Holland - Afsluitdijk - Waddenzee - IJsselmeer - fauna
  Deelstudie ornithologie MER interprovinciaal windpark Afsluitdijk; aanvullende rapportage: beoordeling effecten drie alternatieven uit ontwerpronde voorjaar 2001
  Dirksen, S. ; Spaans, A. ; Winden, J. van der - \ 2001
  Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 01-059) - 32 p.
  broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - trekvogels - watervogels - windmolenpark - Friesland - Noord-Holland - Afsluitdijk - Waddenzee - IJsselmeer - fauna
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.