Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Financiële lasten nieuwe EU-verordening diervoederetikettering : lastenverzwaring van de diervoedersector en de overheid in Nederland
  Wagenberg, C.P.A. van; Bommel, K.H.M. van; Meulen, H.A.B. van der - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Sectoren en bedrijven ) - 26
  diervoeding - wetgeving - EU regelingen - etiketteren van voedingsmiddelen - veevoederindustrie - overheid - kosten - animal nutrition - legislation - EU regulations - nutrition labeling - feed industry - public authorities - costs
  Het LEI heeft de extra financiële en administratieve lasten bepaald voor zowel het bedrijfsleven als de overheid die ontstaan door de invoering van een nieuwe EU-verordening diervoederetikettering. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving zijn bepaald en de impact hiervan voor bedrijven in de diervoedersector en de overheid is geanalyseerd
  Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen?
  Rijswijk, W. van; Cornelisse-Vermaat, J.R. ; Frewer, L.J. - \ 2006
  Voedingsmiddelentechnologie 39 (2006)4. - ISSN 0042-7934 - p. 14 - 16.
  houding van consumenten - consumenten - voedselveiligheid - voedselallergieën - EU regelingen - voedingsmiddelenwetgeving - etiketteren van voedingsmiddelen - informatietechnologie - allergenen - consumer attitudes - consumers - food safety - food allergies - EU regulations - food legislation - nutrition labeling - information technology - allergens
  Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen? Informatie moet bruikbaar zijn voor allergische consumenten EU-regelingen proberen het vertrouwen van consumenten in de kwaliteit en veiligheid van producten te verhogen. Bedrijven worden verplicht informatie over de herkomst van producten op het etiket te vermelden. Vooral consumenten met voedselallergieën zullen daarvan profiteren.
  Methoden om allergenen in voedsel te detecteren
  Ezendam, J. ; Bremer, M.G.E.G. ; Loveren, H. van - \ 2005
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 340330002) - 42
  allergenen - voedselallergieën - detectie - voedselintolerantie - etiketteren van voedingsmiddelen - EU regelingen - nieuwe voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - allergens - food allergies - detection - food intolerance - nutrition labeling - EU regulations - novel foods - nutrition and health
  Vanuit Europese regelgeving geldt per1 november 2005 de verplichting om de aanwezigheid van allergie opwekkende stoffen (allergenen) op de etiketten van voedingsproducten te vermelden. Om dit beleid goed te handhaven moet bekend zijn hoeveel allergenen een mens binnen mag krijgen voordat er een allergische reactie optreedt. Een extra factor om rekening mee te houden in allergenen onderzoek, zijn nieuw ontwikkelde soorten voeding ('novel foods'). Er kan bij deze voeding sprake zijn van nieuwe of onbekende eiwitten. Nu is nog moeilijk te voorspellen of deze eiwitten allergie opwekken
  Etikettering kan averechts werken
  Eaton, D.J.F. ; Tongeren, F.W. van - \ 2004
  ESB Economisch Statistische Berichten 89(2004) (2004)4425. - ISSN 0013-0583 - p. 57 - 59.
  genetische modificatie - biotechnologie - etiketteren van voedingsmiddelen - EU regelingen - voedselindustrie - identificatie - consumenten - kosten - genetic engineering - biotechnology - nutrition labeling - EU regulations - food industry - identification - consumers - costs
  Dit artikel behandelt economische en beleidsvraagstukken die voortvloeien uit de toekomstige toelating van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa. De beleidsvraag is hoe de lasten te verdelen zodat de keuzemogelijkheden van de consument zo ruim mogelijk zijn
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.