Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Perspectief zonnestroom in de agrarische sector
  Spruijt, J. ; Terbijhe, A. - \ 2016
  Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / PPO-AGV 690) - 35
  akkerbouw - zonne-energie - collectoren - zonnecollectoren - investering - eu regelingen - gebouwen - daken - glastuinbouw - opslag - elektrische energie - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - energieproductie in de landbouw - melkveehouderij - arable farming - solar energy - collectors - solar collectors - investment - eu regulations - buildings - roofs - greenhouse horticulture - storage - electrical energy - farm machinery - farm equipment - agricultural energy production - dairy farming
  Het aantal agrarische bedrijven dat zonnestroom (PV) produceert is de afgelopen jaren snel toegenomen. De huidige salderingsregeling (voor kleine PV systemen) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE; voor grote PV systemen) en fiscale regelingen maakten het voor veel agrarische ondernemers aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Verwacht wordt dat deze groei verder zal doorzetten. Het plaatsingspotentieel op agrarische daken is enorm. Mede door het asbestverbod in 2024 zullen de komende jaren veel daken op schuren en loodsen vervangen moeten worden. Dit zal een toename van PV geïntegreerde daken betekenen. Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe technologieën in ontwikkeling voor de opwekking van zonnestroom, die niet of nauwelijks ten koste gaan van de groei van het gewas. Teruglevering aan het net wordt op den duur onaantrekkelijk. Na 2020 dreigt de huidige salderingsregeling te verdwijnen en vanaf 2016 wordt niet langer SDE subsidie gegeven als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Ondernemers zullen hun verbruik dan zoveel mogelijk gaan afstemmen op de productiepieken van zonnestroom. De mogelijkheden verschillen per sector. Zo kan men in de melkveehouderij het overdag opwarmen van elektrische boilers en verder koelen van de melk (tot ± 2°C) zoveel mogelijk naar de dag verplaatsen. Bij de bewaring van o.a. aardappelen, groenten en fruit kan men met Demand Side Management (DSM) ofwel het aansturen van energieverbruikers in functie van het aanbod nog veel bereiken. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om juist de productiepieken af te vlakken, bijvoorbeeld Oost-West opstellingen en/of het gebruik van kleinere omvormers. Vooralsnog is de opslag van zonnestroom in accu’s onrendabel. Maar bij verlaging van de terugleververgoedingen en de verwachte prijsdalingen voor opslagsystemen zal dit in de toekomst omslaan. Er zijn al een paar innovatieve agrarische ondernemers die een grote accu op hun bedrijf hebben voor tijdelijke opslag van zonnestroom. Voor de open teelten is het nu nog lastig om het gebruik van zonnestroom af te stemmen op de productie, doordat een groot deel van de stroom verbruikt wordt voor bewaring in de donkere maanden. Batterijen zijn tot op heden nog niet geschikt voor opslag gedurende het seizoen. Een groot deel van het energieverbruik in de open teelten bestaat uit dieselverbruik. Net als in de autoindustrie is ook voor de landbouw de verwachting dat er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van elektriciteit. Elektrisch beregenen is nu al mogelijk en er zijn diverse nieuwe technologische ontwikkelingen in de landbouw gaande waarbij diesel vervangen wordt door stroom. Bijvoorbeeld de Multi Tool Trac, nu nog een hybride, maar in de toekomst mogelijk volledig elektrische trekker die met GPS besturing op vaste rijpaden kan werken. Andere voorbeelden zijn het Lasting Fields concept waarbij alle bewerkingen met ultra lichte en volledig zelfstandig werkende elektrische machines worden uitgevoerd en de Farmertronics onbemande cleantech trekker, met een motor die geschikt is voor waterstof, afkomstig uit elektriciteit van wind- en zonne-installaties.
  Financiële lasten nieuwe EU-verordening diervoederetikettering : lastenverzwaring van de diervoedersector en de overheid in Nederland
  Wagenberg, C.P.A. van; Bommel, K.H.M. van; Meulen, H.A.B. van der - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Sectoren en bedrijven ) - 26
  diervoeding - wetgeving - EU regelingen - etiketteren van voedingsmiddelen - veevoederindustrie - overheid - kosten - animal nutrition - legislation - EU regulations - nutrition labeling - feed industry - public authorities - costs
  Het LEI heeft de extra financiële en administratieve lasten bepaald voor zowel het bedrijfsleven als de overheid die ontstaan door de invoering van een nieuwe EU-verordening diervoederetikettering. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving zijn bepaald en de impact hiervan voor bedrijven in de diervoedersector en de overheid is geanalyseerd
  Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen?
  Rijswijk, W. van; Cornelisse-Vermaat, J.R. ; Frewer, L.J. - \ 2006
  Voedingsmiddelentechnologie 39 (2006)4. - ISSN 0042-7934 - p. 14 - 16.
  houding van consumenten - consumenten - voedselveiligheid - voedselallergieën - EU regelingen - voedingsmiddelenwetgeving - etiketteren van voedingsmiddelen - informatietechnologie - allergenen - consumer attitudes - consumers - food safety - food allergies - EU regulations - food legislation - nutrition labeling - information technology - allergens
  Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen? Informatie moet bruikbaar zijn voor allergische consumenten EU-regelingen proberen het vertrouwen van consumenten in de kwaliteit en veiligheid van producten te verhogen. Bedrijven worden verplicht informatie over de herkomst van producten op het etiket te vermelden. Vooral consumenten met voedselallergieën zullen daarvan profiteren.
  Methoden om allergenen in voedsel te detecteren
  Ezendam, J. ; Bremer, M.G.E.G. ; Loveren, H. van - \ 2005
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 340330002) - 42
  allergenen - voedselallergieën - detectie - voedselintolerantie - etiketteren van voedingsmiddelen - EU regelingen - nieuwe voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - allergens - food allergies - detection - food intolerance - nutrition labeling - EU regulations - novel foods - nutrition and health
  Vanuit Europese regelgeving geldt per1 november 2005 de verplichting om de aanwezigheid van allergie opwekkende stoffen (allergenen) op de etiketten van voedingsproducten te vermelden. Om dit beleid goed te handhaven moet bekend zijn hoeveel allergenen een mens binnen mag krijgen voordat er een allergische reactie optreedt. Een extra factor om rekening mee te houden in allergenen onderzoek, zijn nieuw ontwikkelde soorten voeding ('novel foods'). Er kan bij deze voeding sprake zijn van nieuwe of onbekende eiwitten. Nu is nog moeilijk te voorspellen of deze eiwitten allergie opwekken
  Etikettering kan averechts werken
  Eaton, D.J.F. ; Tongeren, F.W. van - \ 2004
  ESB Economisch Statistische Berichten 89(2004) (2004)4425. - ISSN 0013-0583 - p. 57 - 59.
  genetische modificatie - biotechnologie - etiketteren van voedingsmiddelen - EU regelingen - voedselindustrie - identificatie - consumenten - kosten - genetic engineering - biotechnology - nutrition labeling - EU regulations - food industry - identification - consumers - costs
  Dit artikel behandelt economische en beleidsvraagstukken die voortvloeien uit de toekomstige toelating van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa. De beleidsvraag is hoe de lasten te verdelen zodat de keuzemogelijkheden van de consument zo ruim mogelijk zijn
  Inventarisatie rapport Optimalisatie van controle systemen
  Roest, J. van der - \ 2000
  Wageningen : Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (RIKILT) (Rapport RIKILT 2000.001) - 19 p.
  Canada - control methods - control programmes - quality controls - EU regulations - legislation - England - Canada
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.