Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Exploring and exploiting natural variation in the wings of a predatory ladybird beetle for biological control
  Lommen, S.T.E. - \ 2013
  Leiden University. Promotor(en): P.M. Brakefield, co-promotor(en): Peter de Jong. - S.l. : s.n. - ISBN 9789053356821 - 176
  adalia - adalia bipunctata - coccinellidae - organismen ingezet bij biologische bestrijding - vleugels - roofinsecten - morfologie - biological control agents - wings - predatory insects - morphology
  The central theme of this PhD thesis is natural variation in the wing length of the predatory two-spot ladybird beetle, Adalia bipunctata. ‘Wingless’ individuals of this species occur occasionally. They possess truncated wing covers and flight wings and cannot fly, but the extent of the reduction is highly variable between individuals. At one hand, I take a multidisciplinary experimental approach to study the causes and consequences of this variation in an evolutionary context. Genetic and developmental studies show that it is regulated by several polymorphic genes, and results from gene-environment interactions affecting the growth of the larval wing discs. Studies on life-history traits and mating behaviour provide no evidence that winglessness is an adaptive trait in this ladybird. However, they reveal a function of the wing covers in survival and mating behaviour. On the other hand, I examine the use of wingless ladybirds in the biological control of aphids, since winged ladybirds are not effective when flying away soon after release. I show that wingless morphs have the potential to improve biocontrol efficacy. I then suggest that mass-rearing of this less fit morph could be improve by manipulation of the wing length. Altogether, this thesis interlinks the fields of fundamental (evolutionary) biology and applied biological control.
  Ongevleugelde lieveheersbeestjes
  Lommen, S. ; Kuik, A.J. van - \ 2012
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging (2012)21. - p. 14 - 17.
  straatbomen - aphidoidea - plantenplagen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - coccinellidae - adalia - honingdauw - secreties - bestrijdingsmethoden - onderzoek - street trees - aphidoidea - plant pests - biological control agents - coccinellidae - adalia - honeydew - secretions - control methods - research
  Bladluizen in stadsbomen zorgen soms voor grote overlast. Vooral onder lindebomen is er jaarlijks wel een periode van honingdauwoverlast. Sommige steden gaan het probleem te lijf met het uitzetten van tweestippelige lieveheersbeestjes in de lindebomen. Het resultaat is niet altijd bevredigend. Nu is het effect van deze maatregel voor het eerst onderzocht. Voor dit onderzoek is echter speciaal gebruikgemaakt van een in de natuur voorkomend ongevleugeld type van dit lieveheersbeestje. De verwachting is dat dit langer in de boom blijft en daardoor beter is in bladluisbestrijding.
  Lieveheersbeestjes : heersers van de akkers?
  Lommen, S.T.E. ; Cuppen, J.G.M. - \ 2007
  Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 260 - 263.
  landbouwkundige entomologie - biologische bestrijding - aphidoidea - coccinella septempunctata - adalia - propylea - akkerbouw - predator prooi verhoudingen - agricultural entomology - biological control - aphidoidea - coccinella septempunctata - adalia - propylea - arable farming - predator prey relationships
  Aphidofage lieveheersbeestjes zijn predatoren die voornamelijk leven van bladluizen. Deze lieveheersbeestjes worden regelmatig aangetroffen op akkers die geplaagd worden door bladluizen. Over hun effectiviteit als natuurlijke bestrijders van deze plaagsoorten bestaan wisselende rapporten. Een theoretisch model, ondersteunend door veldwaarnemingen en laboratoriumstudies, laat zien dat de biologie van lieveheersbeestjes niet is gericht op het uitroeien van de prooi. Dit maakt het moeilijk om bladluizen via natuurlijke bestrijding met aphidofage lieveheersbeestjes tot onder een economisch acceptabel niveau terug te brengen. Vormen van biologische bestrijding waarbij exotische of inheemse lieveheersbeestjes worden geïntroduceerd zijn soms op korte termijn effectief, maar hebben allebei belangrijke nadelen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.