Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==agressie
Check title to add to marked list
De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen
Asseldonk, A.G.M. van - \ 2012
Beek-Ubbergen : Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) (Report IEZ 20120801) - 10 p.
varkenshouderij - biologische landbouw - antibiotica - varkens - beren (varkens) - agressie - diergedrag - libido - geneeskrachtige kruiden - vitex - humulus - pig farming - organic farming - antibiotics - pigs - boars - aggression - animal behaviour - herbal drugs
Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.
Roofwantsen in roos, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-002.04
Pijnakker, J. - \ 2011
S.n.
rozen - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agressie - predatie - capaciteit - roses - plant protection - sustainability - augmentation - aggression - predation - capacity
Informatieposter over roofwantsen in roos (Thema: doorontwikkelen duurzame gewasbescherming). Bij biologische bestrijding in roos werken telers momenteel voornamelijk met roofmijten die diverse mijten en kleine insectenlarven eten. Ze zijn geschikt voor het bestrijden van spint, maar schieten tekort tegen trips en witte vlieg. De telers vragen om ‘agressievere’ natuurlijke vijanden (predatoren) tegen deze plaaginsecten
Announcing the arrival of enrichment increases play behaviour and reduces weaning-stress-induced behaviours of piglets directly after weaning
Dudink, S. ; Simonse, H. ; Marks, I. ; Jonge, F.H. de; Spruijt, B.M. - \ 2006
Applied Animal Behaviour Science 101 (2006)1-2. - ISSN 0168-1591 - p. 86 - 101.
biologische landbouw - varkens - spenen - spel - agressie - groei - stress - omgevingsverrijking - organic farming - pigs - weaning - play - aggression - growth - stress - environmental enrichment - early-weaned piglets - anticipatory behavior - agonistic behavior - animal-welfare - domestic pigs - performance - dopamine - reward - productivity
Piglets have difficulties with the abrupt changes at weaning associated with conventional pig production systems. Previously, it has been shown in rats that reward and announcement of reward counteracts impact of stress effects. In the present study, it was investigated if announcement of an environmental enrichment, more than enrichment alone, could facilitate play behaviour and reduce weaning-stress-induced behaviours such as increased aggression with subsequent increased injuries and increased social manipulative behaviours (i.e., tail biting, belly nosing, mounting). Twenty-four litters of conventional housed fattening piglets were kept under three different experimental conditions: sound cue (conditioned stimulus, CS) paired with an environmental enrichment (unconditioned stimulus, US) with a maximum delay between the CS and US of 30 s (CS-US paired) in which anticipatory behaviour develops; cue-environmental enrichment unpaired (CS-US unpaired) and no cue and no environmental enrichment (No CS-US). At two weeks of age the so-called,anticipation procedure' started and ended two days after weaning. Growth, play, aggressive, social manipulative, eating and inactive behaviour, and injury rates were measured before and after weaning. Results of this study indicated that announcement of enrichment and not enrichment alone significantly increased play behaviour after weaning. In addition, announcement of enrichment and to a lesser extent enrichment alone decreased aggression before and after weaning and subsequent amount of injuries after weaning. The most important finding of this study is that the effects of an expected enrichment are more pronounced than the effects of enrichment alone. It is therefore suggested that announcing enrichment has an additional effect on the impact of enrichment alone and can be used as a new tool to reduce weaning stress in piglets.
Agressie bij vleeskuikenvaderdieren: literatuuronderzoek naar achterliggende oorzaken en probleeminventarisatie in de praktijk.
Riedstra, B. ; Jong, I.C. de - \ 2004
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ASG03/0028154) - 60
vleeskuikens - pluimvee - pluimveehouderij - agressief gedrag - diergedrag - agressie - kippen - paringsgedrag - vleeskuikenouderdieren - broilers - poultry - poultry farming - aggressive behaviour - animal behaviour - aggression - fowls - mating behaviour - broiler breeders
In dit rapport wordt de problematiek rond veer- en huidbeschadigingen en uitval bij vleeskuikenmoederdieren in relatie tot agressie van vleeskuikenvaderdieren in kaart gebracht, met als uitgangspunt een volledige naleving van het Ingrepenbesluit
Conflict en ontwikkeling: een dubbelzinnige relatie
Frerks, G.E. - \ 2002
LOVA : tijdschrift voor feministische antropologie 23 (2002)1. - ISSN 1388-4840
ontwikkelingshulp - ontwikkelingsstudies - conflict - agressie - veiligheid - ontwikkelingslanden - ontwikkelingssamenwerking - vrede - development aid - development studies - aggression - safety - developing countries - development cooperation - peace
Ontwikkelingssamenwerking kan ook tot conflicten leiden. Joke Schrijvers, hoogleraar ontwikkelingsstudies, heeft de systematische reflectie over het verband tussen geweld en ontwikkeling tot een centraal punt in haar wetenschappelijk werk gemaakt
Anthropology, Development and Modernities: Exploring discourses, counter tendencies and violence
Long, N. ; Arce, A. - \ 2000
London [etc.] : Routledge - ISBN 9780415204996 - 232
antropologie - etnografie - plattelandsontwikkeling - economische ontwikkeling - sociale verandering - agressie - sociaal beleid - economisch beleid - ontwikkelingslanden - anthropology - ethnography - rural development - economic development - social change - aggression - social policy - economic policy - developing countries
This collection uses anthropological perspectives to explore the diverse interpretations of modernity and development in today's world. For some, modernity and development has brought prosperity, optimism and opportunity, but for others it has brought poverty and a falling quality of life. This book provides a crucial review of the varied interpretations of development and modernity, supported by rigorous case studies from Guatemala, Sri Lanka, West Africa and contemporary Europe. Together, the chapters in this volume demonstrate the crucial importance of looking to ethnography for guidance in shaping development politics.
Meer beschadegingen bij lichtschema:lichtschema versus continu licht
Veldkamp, T. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1998
De Pluimveehouderij 28 (1998)22. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
lichtregiem - diergeneeskunde - kalkoenen - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - agressie - agressief gedrag - light regime - veterinary science - turkeys - social behaviour - communication between animals - aggression - aggressive behaviour
Resultaten van onderzoek naar het effect van het 'verrijken' van de leefomgeving bij onbehandelde hanen en hennen
Kalkoenen met onverkorte bovensnavels: bij lichtschema meer beschadigingen
Veldkamp, T. - \ 1998
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 28 - 31.
lichtregiem - diergeneeskunde - kalkoenen - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - agressie - agressief gedrag - light regime - veterinary science - turkeys - social behaviour - communication between animals - aggression - aggressive behaviour
Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) heeft onderzoek gedaan naar het effect van een lichtschema (16L:8D) op pikkerij en beschadigingen bij behandelde en onbehandelde kalkoenhanen en -hennen. Bij het lichtschema zijn meer beschadigingen en meer uitval door pikkerij waargenomen dan bij continu licht.
Effects of food motivation on stereotypies and aggression in group housed sows
Spoolder, H.A.M. - \ 1998
Agricultural University. Promotor(en): P.R. Wiepkema; W.G.P. Schouten; S.A. Edwards. - S.l. : Spoolder - 128
diergedrag - zeugen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - ligstro - voedingsrantsoenen - zenuwstelsel - stress - motivatie - dieren - voedingsgedrag - abnormaal gedrag - agressief gedrag - antisociaal gedrag - agressie - groepshuisvesting - animal behaviour - sows - animal welfare - animal housing - litter - feed rations - nervous system - stress - motivation - animals - feeding behaviour - abnormal behaviour - aggressive behaviour - antisocial behaviour - aggression - group housing

Changing legislation and consumer attitudes towards the welfare of farm animals means that individual housing of dry sows will soon be illegal in the United Kingdom. Other European countries, and in particular those for whom the UK is an important export market (such as The Netherlands), are under pressure to follow suit. Group housing is generally believed to provide a higher degree of welfare than individual housing, because it allows the animal greater behavioural freedom. However, group housing does not eliminate behaviours such as stereotypies, which are associated with an inadequate environment and have long been the cornerstone of the (ethological) argument against individual dry sow housing. Also, group housing promotes the occurrence of agonistic behaviour, potentially reducing the welfare of most, if not all animals in the group. The present thesis addresses these undesirable behaviours in group housed sows, and investigates the role food level and the provision of straw may have to play in trying to reduce them. It also looks into the possibility of developing tests to identify gilts which are likely to develop these behaviours during their adult life, by assessing individual behavioural responses to a number of challenges before the animals reach puberty.

In Chapter 1 the hypothesis was tested that food motivated pregnant sows need a substrate, for example straw, to express foraging behaviour. The absence of a suitable substrate may under certain conditions result in the development of abnormal oral activities, such as stereotypic chain and bar manipulation. The study described used 96 gilts, all between 1 and 3 weeks post service, which were entered into a 2 × 2 factorial design comparing food level (Low 1.8 kg/23 MJ day -1and High 3.2 kg/40 MJ day -1) and the provision of a foraging substrate (Straw and No straw). The gilts were loose housed in groups of 6 with individual stalls. Behaviour was recorded over the first two parities, by time sampling for the 2 and 6 hours after the start of feeding and over 24 hours using video recordings.

The results show that activity levels were highest just after feeding, with low fed sows being more active than high fed sows. Most of the postprandial activity consisted of manipulating substrates. In low fed sows without straw, particularly in parity 2, this behaviour was mainly directed towards chains and bars, resulting in levels 3 to 4 times higher than in other groups. Low fed sows with straw directed their foraging behaviour mainly towards the straw. Chapter 1 concludes that in food restricted pregnant sows abnormal high levels of chain and bar manipulation can be prevented by providing straw which apparently acts as a foraging substrate.

The second chapter described how the treatments applied in Chapter 1 affected the performance of the animals as well as their chronic and acute physiological stress responses. The latter was tested by injecting the pigs at the end of their second pregnancy with adrenocorticotrophic hormone, ACTH (1 iu kg -1live weight), which induces the adrenal cortex to release all available cortisol. Saliva samples were taken before and after the ACTH challenge, and baseline and response levels of salivary cortisol were assessed.

The results emphasise the importance of straw: significantly more non-straw sows failed to start the second parity than straw sows. Food level showed expected differences in weight gain, with high fed sows gaining more weight and back fat over both pregnancies than low fed sows. Low fed animals with straw tended to gain more weight and back fat over both pregnancies than low fed sows without straw. Litter performance was not influenced by the straw treatment. High fed sows without straw were found to have the highest concentration of basal cortisol, but no treatment effects were found in increase of salivary cortisol concentrations in response to the challenge with ACTH. The chapter concludes that provision of straw may buffer the adverse effects of a low food level on weight and back fat gain in group-housed pregnant sows, but that it has no effect on reproductive performance. The results of the ACTH challenge tests suggest that physiological differences between treatments are most likely to be of an acute nature, rather than a chronic one.

In Chapter 3, the focus of attention is moved towards large groups of dynamic sows. It addresses the hypothesis that hunger may be a cause of increased aggression between animals. For this study, sixteen groups of 5 gilts were introduced over 8 months to 1 of 2 dynamic groups in a deep straw yard. Sows in each group were receiving a different level of food from an electronic sow feeding system: High (3.0 kg / 38 MJ day -1) and Low (1.6 kg / 20 MJ day -1). The behaviour of the animals was recorded throughout both pregnancies using a time sampling technique. The total number of animals in each dynamic group was maintained at around 30, through the use of additional sows. The results indicate, as expected, that food level affects body weight: high fed sows were heavier than low fed sows.

However, no effect of the food treatment was found on litter size or litter performance. Behaviour observations showed a low fed sows to be more active and manipulating the straw more than H sows. However, food level did not affect the number of aggressive interactions, or the level of skin damage on the sows. In contrast, the introduction of new animals to the groups did: pigs were more involved in aggressive interactions on the day they were introduced, than on other pig's introduction days and no introduction days. Average skin lesions per experimental sow were also higher in the days immediately following introduction. The conclusion of Chapter 3 is that in a sequential feeding system with plentiful straw, aggression is not influenced by the level of food. In these systems, the major factor giving rise to aggression is the introduction of new animals to the resident group.

In Chapter 4 the spatial organisation of the dynamic groups of pigs used in the previous chapter was investigated more closely. Although Chapter 3 suggested that food level does not have an overriding effect on aggression, an increased food motivation may well affect the use of the pen by the animals, through changes in personal space requirements and / or the "defense" of particular areas. In order to do this, the spatial organisation of the animals was recorded throughout both pregnancies on a floor plan of the building, at fortnightly intervals. From these a range of spatial parameters were calculated: the frequency of visiting predetermined pen areas, the average location of the pig in the pen, the average inter individual distance, the distance and identity of the nearest neighbour and the proportion of observations an animal spends within a two meter range of another animal.

The effects of food level were restricted to an increased use of the drinker area by high fed sows, and an increased use of the feeder area by low fed sows. The time since introduction of a new subgroup affected all spatial parameters, with the average inter-individual distance between resident and new animals decreasing, and that within subgroups increasing. The chapter concludes that social integration appears to be a staged progress, starting off with a peak in agonistic behaviour, followed by an increased use of the same areas of the pen. The final stage, which involves a random sharing of the immediate area around an individual, was not achieved before pigs were taken out of the group for farrowing.

The fifth chapter described an investigation into the consistency of a gilt's behavioural responses between and within test situations, aiming to relate them to the development of undesirable behaviours in the group housed adult animal. To achieve this, behavioural responses of gilts were tested under 4 different circumstances. Gilts were housed in two series of 16 groups each (n= 6 or 7 gilts per group). The test situations were: Situation 1: an open field with a novel stimulus (bucket or human); Situation 2: individual access to food for 15 minutes after a 20 hour period of food deprivation; Situation 3: competition for food after food deprivation; Situation 4: general activity and feeding behaviour in a group over a 24 hour period.

Situations 1 and 2 were assessed 4 and 3 times over a 2 and 1 week period, respectively. Both showed high levels of consistency in the behavioural responses of the gilts. Principal components analyses was used to reduce the number of variables per test situation and facilitate measurement of consistency across test situations. The amount of variation explained by the first component was generally more than twice that explained by any subsequent components. The only significant correlation between factor scores calculated from the first components was found between Situation 1 and 2 in the first series. None of the calculated factor scores showed bi- or multimodal distributions. The chapter concludes that, whilst over a short period of time gilts respond consistently to a specific challenge, they do not display the same consistency when challenged in a different context. This lack of inter-situation correlations, plus the absence of multimodal distributions, fails to support the view that behavioural "types" of gilts exist.

The General Discussion addresses the practical implications of the findings in Chapters 1 to 5 in three parts. Part 1 suggests that group housing may result in reduced development of stereotypic behaviour, even though factors such as food level and straw provision may have an even greater effect. It also queries the relationship between the feeder area and the development of abnormal repetitive behaviour: does the association with food reinforce of this area reinforce the behaviour? Finally, on the subject of stereotypies, it highlights the need for continued research into alternative substrates which can be used in circumstances were straw is not an option. In Part 2, the discussion on large dynamic groups starts off by highlighting the fear of many producers who have to convert to group housing, that aggressive behaviour will dramatically reduce the welfare of the animals. It suggests that dynamic group housing systems, in which aggression is an inevitable consequence of the constant restructuring of the social organisation, should preferably not be operated in the absence of a substrate.

Further more, the frequency of introducing sows to an existing group should be kept to a minimum, for example by operating semi-dynamic groups. In the final section of Part 2, the stability of the subgroup is discussed, and the concept of incorporating separate lying areas supported. Part 3 reaffirms that pigs are individuals, and that their individuality might be based on differences in a range of underlying character traits. It questions the feasibility of identifying gilts unable to "cope" with challenges in adult life, although it may well be possible to identify behavioural or physiological predictors of undesirable behaviour shortly before they start developing. Finally, it acknowledges the fact that individual behavioural differences between pigs are both unavoidable as well as desirable, but that they do demand a higher level of stockmanship if sows are kept in groups, compared to individually housed animals.

Seks is natuurlijk, maar nooit vanzelfsprekend: een onderzoek naar de effecten van de meerjarige campagne 'Preventie Seksueel Geweld'.
Bos, E. ; Martijn, A.C. ; Molder, H.F.M. te - \ 1997
Den Haag : Vuga uitgeverij - ISBN 9789052506753 - 105
verkrachting - psychologie - geslacht (sex) - seksueel gedrag - ethiek - agressie - agressief gedrag - ondeugden - sociale structuur - vrouwen - meisjes - informatiediensten - voorlichting - Nederland - delicten - seksueel geweld - zonden - geslacht (gender) - rape (trauma) - psychology - sex - sexual behaviour - ethics - aggression - aggressive behaviour - vices - social structure - women - girls - information services - extension - Netherlands - offences - sexual violence - sins - gender
Verenpikken en agressief pikken
Rooijen, J. van - \ 1996
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)1. - ISSN 0924-9087 - p. 9 - 12.
sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - diergeneeskunde - pluimvee - kippen - diergedrag - agressie - agressief gedrag - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - instinct - social behaviour - communication between animals - veterinary science - poultry - fowls - animal behaviour - aggression - aggressive behaviour - animal welfare - animal housing
Verenpikken en kannibalisme zijn een groot probleem in de hedendaagse pluimveehouderij. Dit is zowel uit het oogpunt van produktie als uit dat van welzijn het geval.
Zeugen gezond houden in groepshuisvesting
Wilt, F. van der; Vermeer, H. - \ 1994
Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)4. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 17.
diergeneeskunde - zeugen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - agressie - agressief gedrag - botziekten - lymfatische ziekten - groepshuisvesting - veterinary science - sows - animal welfare - animal housing - aggression - aggressive behaviour - bone diseases - lymphatic diseases - group housing
Uit onderzoek naar gezondheidsproblemen bij zeugen die tijdens de dracht in groepshuisvesting worden gehouden, kwam als voornaamste probleem kreupelheid naar voren. Daarnaast komen ook huid- en vulvabeschadigingen regelmatig voor.
De invloed van opfokomstandigheden op het sociale gedrag van zeugen in groepen = The influence of rearing conditions on social behaviour of sows in groups
Dingemans, E.C.F.M. ; Bure, R.G. ; Putten, G. van - \ 1993
Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 93-21) - 81
zeugen - diervoedering - jonge dieren - diergedrag - agressie - agressief gedrag - ondeugden - bezettingsdichtheid - zonden - groepshuisvesting - sows - animal feeding - young animals - animal behaviour - aggression - aggressive behaviour - vices - stocking density - sins - group housing
Enkele publikaties over het staartbijten bij varkens
Anonymous, - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2946)
varkens - diergeneeskunde - zoölogie - bibliografieën - agressie - agressief gedrag - dierverzorging - pigs - veterinary science - zoology - bibliographies - aggression - aggressive behaviour - care of animals
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.