Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 186

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==agricultural engineering
  Check title to add to marked list
  Het einde van Nederland productieland?
  Versluis, K. ; Poppe, K.J. ; Berkhout, P. ; Huirne, R.B.M. - \ 2015
  WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 26 - 31.
  landbouwproductie - landbouwtechniek - agrotechnologie - mechanisatie - nederland - innovaties - agrarische economie - scenario-analyse - agricultural production - agricultural engineering - agrotechnology - mechanization - netherlands - innovations - agricultural economics - scenario analysis
  Tomatentelers en varkenshouders hebben het moeilijk in Nederland; veredelaars en machinebouwers floreren. Doet Nederland er goed aan de kaarten te zetten op techniek en de bulkproductie aan andere landen over te laten? Het LEI denkt na over dat scenario.
  Floor egg collection device
  Vroegindeweij, B.A. ; Kortlever, J.W. ; Wais, E. ; Henten, E. van - \ 2014
  Farm Technology Group Wageningen UR
  grondeieren - verzamelen - pluimveehouderij - eierproductie - landbouwtechniek - floor eggs - collection - poultry farming - egg production - agricultural engineering
  This video presents the results of the development and testing of an egg collection device for autonomous floor egg collection, which is part of the development of Poultrybot. The device is dedicated to the collection of floor eggs, and consists of a bended helical spring. Test have been performed with various settings under lab and field conditions, and revealed that collection rates of more than 95% can be achieved.
  "Versmering kan erger zijn dan verdichting"; interview met Bert Vermeulen
  Dwarswaard, A. ; Vermeulen, G.D. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)26 december. - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
  landbouwtechniek - uitrusting - benodigde machines - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - bodemverdichting - trekkers - gewicht - akkerbouw - bloembollen - agricultural engineering - equipment - machinery requirements - tillage - tilth - soil compaction - tractors - weight - arable farming - ornamental bulbs
  De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
  Mijn varken : Algemene ontwikkelingen en de meerwaarde: het varken centraal
  Peet, Geert van der - \ 2014
  pig farming - sensors - rfid - agricultural engineering - ear tags
  Varkenshouderij 2.0
  Backus, Ge - \ 2014
  pig farming - agricultural engineering - animal production - animal health - sensors
  Focal sampling of cow lying behaviour for automated welfare assessment
  Mattachini, G. ; Riva, E. ; Bisaglia, C. ; Pompe, J.C.A.M. ; Provolo, G. - \ 2014
  dierenwelzijn - diergedrag - rundvee - dierlijke productie - landbouwtechniek - melkveehouderij - monitoring - animal welfare - animal behaviour - cattle - animal production - agricultural engineering - dairy farming - monitoring
  The daily lying behaviour in commercial dairy farms can be accurately estimated using continuous recording of at least six out of eleven cows (40%). The sampling methods applied to the automated monitoring systems are time‐ and labour‐saving tools that can be used to assess cow comfort and welfare.
  Liggedrag varkens bijsturen met vloer
  Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2014
  Cement&BetonCentrum
  varkenshouderij - vloeren - varkensstallen - diergedrag - dierenwelzijn - varkens - stalklimaat - beton - landbouwtechniek - warmteproductie - dierlijke productie - huisvesting, dieren - pig farming - floors - pig housing - animal behaviour - animal welfare - pigs - stall climate - concrete - agricultural engineering - heat production - animal production - animal housing
  Het ontwerp van de dichte vloer helpt bij het voorkomen van met mest besmeurde hokken.
  CleanFeeder : hulpmiddel bij reinigen van biggenvoerbakken
  Ellen, H.H. ; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - reiniging - biggenvoeding - voerbakken - landbouwtechniek - pig farming - clearing - piglet feeding - mangers - agricultural engineering
  Het bijvoeren van natte producten zoals melk en brijvoer in de kraamstal gaat vaak gepaard met extra arbeid voor het schoon houden van de voerkommen. Om hygiënisch te blijven werken wordt in de praktijk vaak aangehouden dat de bakjes minstens één keer per dag leeg komen. Omdat de voeropname vaak laag is gedurende de zoogperiode, moeten er vaak voerbakjes met de hand schoon worden gemaakt. De CleanFeeder is een ronde voerkom voor het bijvoeren van biggen in de kraamstal.
  Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij transport
  Ellen, H.H. ; Genugten, M.M. van; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - landbouwtechniek - arbeidsomstandigheden - transport - intern transport op landbouwbedrijven - robots - innovaties - pig farming - agricultural engineering - working conditions - transport - intrafarm transport - robots - innovations
  Binnen het project ‘Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij’ zijn nieuwe systemen ontwikkeld voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op de praktijkbedrijven is er grote behoefte aan verbetering in van arbeidsomstandigheden, arbeidsvreugde en arbeidsgemak.
  Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij Hygiëne
  Ellen, H.H. ; Genugten, M.M. van; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - bedrijfshygiëne - arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - landbouwtechniek - pig farming - industrial hygiene - labour - working conditions - agricultural engineering
  Binnen het project ‘Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij ’ zijn nieuwe systemen ontwikkeld voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op de praktijkbedrijven is er grote behoefte aan verbetering in van arbeidsomstandigheden, arbeidsvreugde en arbeidsgemak.
  Van precisielandbouw naar smart farming technology
  Kempenaar, C. ; Kocks, C.G. - \ 2013
  Dronten : Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 47
  precisielandbouw - akkerbouw - melkveehouderij - automatisering - robots - landbouwtechniek - precision agriculture - arable farming - dairy farming - automation - robots - agricultural engineering
  Tijdens deze inaugurele rede wordt toegelicht hoe precisielandbouw wordt uitgevoerd en in de toekomst uitgevoerd gaat worden en hoe de 2 lectoren met het lectoraat daar een bijdrage aan willen leveren. Zij focussen zich op precisielandbouw in akkerbouwmatige teelten en in melkveehouderij.
  Individuele attentie aandacht dieren
  Hogewerf, Pieter - \ 2013
  dairy farming - dairy cows - farm management - sensors - agricultural engineering - observation - monitoring - detection - animal welfare - animal production - dairy cattle - animal behaviour
  Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond : ontwerp, bouw, validatie en demonstratie van een prototype
  Kempenaar, C. ; Michielsen, J.G.P. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Slabbekoorn, J.J. ; Zande, J.C. van de; Evenhuis, A. ; Bosch, G.B.M. van den; Molhoek, W.M.L. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 540) - 55
  spuitapparaten - gewasbescherming - aardbeien - vollegrondsteelt - precisielandbouw - landbouwtechniek - dosering - spuiten - trekkers - sprayers - plant protection - strawberries - outdoor cropping - precision agriculture - agricultural engineering - dosage - spraying - tractors
  In dit rapport worden de eerste fasen van de ontwikkeling van een autonome precisiespuit in de aardebeienteelt beschreven. Dit traject is een initiatief van een groep aardbeientelers in West Brabant, Homburg Holland uit Stiens en Wageningen UR – PRI, om te komen tot een systeem waarmee autonoom gewasbeschermingsmiddelen op een zo nauwkeurig mogelijke manier toegediend kunnen worden in aardbeien. Op grond van praktijkeisen is gekozen voor een kleine New Holland landbouwtrekker van 50 pk (type Boomer) als basis voor het eerste prototype van de autonome precisiespuit. Voor het variabel kunnen doseren van middel is gekozen voor de SensiSpray Horti, een sensor gestuurde precisiespuit met luchtondersteuning van Homburg Holland en Probotiq.
  PotatoEurope in Emmeloord; Innovatieve doorkijk naar nabije aardappelwereld : Interview met o.a. Michaëla van Leeuwen.
  Gerbrandij, A. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2013
  Akker magazine 2013 (2013)7. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 33.
  aardappelen - handelsbeurzen - akkerbouw - landbouwtechniek - innovaties - potatoes - trade fairs - arable farming - agricultural engineering - innovations
  Ruim 230 exposanten uit elf landen hebben zich aangemeld voor PotatoEurope, de vakbeurs voor de aardappelketen op 11 en 12 september 2013 in Emmeloord. De beurs geeft op veel vlakken een doorkijk naar de nabije aardappelwereld, met als thema Next Level. Akker Magazine bespreekt interessante noviteiten die meedingen naar de Innovation Award.
  Testen, Validatie en Toepassing van het Veris-sensorplatform Veldanalyse van twee percelen op veenkoloniale grond
  Schans, D.A. van der; Berg, W. van den - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO 540) - 47
  landbouwtechniek - sensors - meetapparatuur - bodem ph - organische stof - precisielandbouw - veldproeven - akkerbouw - zandgronden - agricultural engineering - sensors - meters - soil ph - organic matter - precision agriculture - field tests - arable farming - sandy soils
  Het doel van dit project is vast te stellen of op basis van de metingen met het Veris MSP3 sensor platform een betrouwbaar beeld van de ruimtelijke variatie van pH en organische stof binnen een perceel kan worden verkregen. Door de gemeten pH en organische stof met de streefwaarde voor pH te vergelijken kan de kalkgift worden afgeleid.
  Drift bij een experimentele mastspuit in de hoge laanbomenteelt : effect van sensoren voor detectie van boomkroon en gaten tussen bomen
  Stallinga, H. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Lans, A.M. van der; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 505) - 54
  straatbomen - boomgaardspuiten - spuitapparatuur - drift - sensors - detectie - landbouwtechniek - pesticiden - street trees - orchard sprayers - spraying equipment - drift - sensors - detection - agricultural engineering - pesticides
  Bij bespuitingen van laanbomen met gewasbeschermingsmiddelen is het vaak moeilijk om de top van de bomen te bereiken. Vooral wanneer de bomen geplant zijn met weinig ruimte in en tussen de rijen. Vaak worden axiaalspuiten gebruikt met een hoge capaciteit luchtondersteuning om zo hoog mogelijk een mist van middel de bomen in te blazen en daarmee de top van de bomen te bereiken. Om de depositie in de top van de bomen te verbeteren, een betere verdeling van de vloeistof op de bladmassa te verkrijgen en tot een verminderd risico op drift te komen wordt in analogie met de fruitteelt een dwarsstroomspuit ontwikkeld voor toepassing in hoge laanbomen. De mastspuit, een toren dwarsstroomspuit voor bomen tot 6 m hoogte, wordt systematisch stap voor stap ontwikkeld. Nieuwe stappen worden geëvalueerd door het meten van de verdeling van middel, zowel in statische als dynamische omstandigheden. In dit rapport worden de resultaten van de driftmetingen met de mastspuit en het gebruik van sensoren voor de detectie van boomkroon en gaten tussen de bomen zoals uitgevoerd in 2011 beschreven.
  Classificatie Wingssprayer met kantop in driftreductieklassen
  Zande, J.C. van de - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 457) - 15
  landbouwtechniek - spuitapparaten - drift - spuitdoppen - veldspuiten - gewasbescherming - akkerbouw - agricultural engineering - sprayers - drift - fan nozzles - field sprayers - plant protection - arable farming
  In deze rapportage wordt op basis van eerder gedane sleepdoek driftmetingen en metingen naar het effect van een kantdop op een veldspuit ingeschat wat het driftreducerend effect van de Wingssprayer kan zijn. De Wingssprayer is een verbeterde versie van de sleepdoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Wingssprayer B.V.
  Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelten in de volle grond : fase 1 en 2: ontwerp en bouw van prototype
  Kempenaar, C. ; Michielsen, J.G.P. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Slabbekoorn, J.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 24
  landbouwtechniek - spuiten - toedieningswijzen - spuitapparaten - controlled droplet application - kleinvolume spuiten - pesticiden - aardbeien - aangepaste technologie - landbouwkundig onderzoek - agricultural engineering - spraying - application methods - sprayers - controlled droplet application - low volume spraying - pesticides - strawberries - appropriate technology - agricultural research
  In dit rapport worden de eerste fasen van de ontwikkeling van een autonome precisiespuit in de aardbeienteelt beschreven. Dit traject is een initiatief van een groep aardbeientelers in West Brabant, Homburg Holland uit Stiens en Wageningen UR–PRI, om te komen tot een systeem waarmee autonoom gewasbeschermingsmiddelen op een zo nauwkeurig mogelijke manier toegediend kunnen worden in aardbeien. De partners in deze publiek private samenwerking hebben hiertoe een ontwikkeltraject opgezet waarin vier fasen onderscheiden worden: ontwerp, bouw, testen en aanpassen, en demonstreren van de autonome spuit. Het initiatief is gestart in 2009 en het samenwerkingscontract loopt door tot en met 2014.
  Verkenning automatische verwijderingstechnieken : Programma Precisie Landbouw nr 104
  Baltissen, A.H.M.C. ; Hofstee, J.W. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF (PPO 3236158312) - 23
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - landbouwkundig onderzoek - detectie - landbouwtechniek - apparatuur - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - agricultural research - detection - agricultural engineering - apparatus - ornamental bulbs - precision agriculture
  De teelt van tulpen kampt met aantasting door verschillende virussen, met name door het mozaïekvirus (Tulip Breaking Virus of TBV). Virusaantasting uit zich in de vorm van vaak subtiele strepen, vlekken in het blad en kleurafwijkingen in de bloemen. De aanwezigheid van het virus in de tulpenbol verlaagt de opbrengst en de kwaliteit en is een belemmering voor de export. Bij een hoge besmetting worden hele partijen afgekeurd. om economische, arbeid technische én milieukundige redenen gewenst virusaantasting zoveel mogelijk te voorkomen. Een consortium van kwekers, WUR-PPO, Agro-Syntens met steun van de sector (KAVB) heeft als doelstelling om het percentage viruszieke tulpen in de gehele keten terug te dringen door middel van het ontwikkelen en testen van een autonoom werkend prototype apparaat voor detectie en verwijdering van virus besmette (tulpen) planten in het open veld.
  Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven
  Bernaerts, S. ; Delanote, L. - \ 2012
  globale plaatsbepalingssystemen - tuinbouw - vollegrondsgroenten - biologische landbouw - groenteteelt - economische haalbaarheid - landbouwtechniek - global positioning systems - horticulture - field vegetables - organic farming - vegetable growing - economic viability - agricultural engineering
  Dit bioKennisbericht geeft informatie over de haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven en over de rentabiliteit aan de hand van twee voorbeelden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.