Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 70

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Precies de juiste hoeveelheid lucht
  Wildschut, Jeroen - \ 2015
  ornamental bulbs - crop quality - ventilation - crates - software engineering - agricultural research - air flow - drag

  Het aantal kisten per rij wisselt nogal eens: zo staan er vier, zo staan er 56. Voor een optimaal product moet de circulatie steeds worden aangepast aan het aantal kisten met bollen dat er staat, maar gebeurt dat ook altijd? En: hoeveel lucht is er eigenlijk nodig per kist? Computergestuurde circulatie biedt een antwoord op deze vragen. 'Op deze manier krijgen bollen altijd de juiste hoeveelheid lucht'.

  HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling
  Rodenburg, J. ; Weel, P.A. van - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 42 - 43.
  glastuinbouw - snijbloemen - teeltsystemen - teelt onder bescherming - luchtstroming - ontvochtiging - vergelijkend onderzoek - proeven - transpiratie - greenhouse horticulture - cut flowers - cropping systems - protected cultivation - air flow - dehumidification - comparative research - trials - transpiration
  Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein Flowers. “Op het gebied van belichting, verduistering en natuurlijk Het Nieuwe Telen. We weten nu bijvoorbeeld dat we energiezuiniger kunnen telen met behoud van kwaliteit.”
  Temperatuurverschillen in de kas niet makkelijk op te lossen : Berg Roses beproeft nu slimme horizontale ventilatoren
  Velden, P. van; Weel, P.A. van - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 7 - 8.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - snijbloemen - klimaatregeling - temperatuur - ventilatoren - luchtstroming - proeven - greenhouse horticulture - protected cultivation - cut flowers - air conditioning - temperature - ventilators - air flow - trials
  In een grote kas met belichting kunnen de temperatuurverschillen in de winter dermate hoog oplopen dat het ten koste gaat van kwaliteit en energieverbruik. Berg Roses is de weg van Het Nieuwe Telen al ingeslagen en doet er alles aan om het klimaat te verbeteren. Na een proef met verticale ventilatoren komt er een proef met horizontale ventilatoren.
  Monitoring energiebesparing en teeltervaringen bij energie-innovaties
  Zwart, H.F. de; Raaphorst, M.G.M. ; Weel, P.A. van; Speetjens, S.L. ; Janssen, Hans ; Verkerke, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1357) - 84
  glastuinbouw - energiebesparing - klimaatregeling - teeltsystemen - luchtstroming - thermische schermen - vergelijkend onderzoek - greenhouse horticulture - energy saving - air conditioning - cropping systems - air flow - thermal screens - comparative research
  Air circulation systems that allow controlled exchange with outside air are an important part of The New Cultivation growing (Het Nieuwe Telen in Dutch). Control over the amount of dehumidification and the air distribution in the crop provides growers the confidence needed to realize energy savings through intensifying screen use, reduced minimum pipe temperatures acceptance of a higher humidity in the greenhouse. In this project 10 horticultural companies that have invested in such installations were monitored and their energy consumption was compared to that of a carefully chosen reference. The air circulation systems are found to provide a 10 to 20% potential of saving on heating energy. This potential, however, is not always (immediately) realized. Some companies show a clear learning curve. First, confidence in the system has to be gained before the actual source of the energy savings, which is the increased application of screens and more humid growing conditions, can be fully exploited. There are also companies that intensified their production system together with the purchase of the new air circulation systems. The Intensification in these cases meant an increased application of artificial illumination and/or a lower humidity. At these companies, the air circulation and dehumidification system will not lead to energy savings. The diversity of companies that were present in this project provides a good picture of the potential of various air circulation and dehumidification systems, as well as the developments that tend to increase the energy consumption of horticulture.
  Comparison of Univeg storage locations
  Montsma, M.P. ; Geijn, F. van de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1518) - ISBN 9789462573567 - 12
  cold storage - storage quality - cooling - air flow - air conditioning - humidity - controlled atmosphere stores - koudeopslag - opslagkwaliteit - koelen - luchtstroming - klimaatregeling - vochtigheid - opslag met klimaatbeheersing
  Verslag project “Aan de slag met intermediairs”
  Wildschut, J. ; Lans, A.M. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 26
  bloembollen - opslag - ventilatie - sensors - meting - energiebesparing - kennisoverdracht - kratten - luchtstroming - ornamental bulbs - storage - ventilation - sensors - measurement - energy saving - knowledge transfer - crates - air flow
  Het project State of the Art liet o.a. zien dat uiteenlopende bewaarwanden sterk verbeterd kunnen worden waarmee de luchtverdeling over de kisten gelijkmatiger wordt. Er kan dan flink worden teruggetoerd terwijl de minst beluchte laag toch nog voldoende lucht krijgt. Door het 3de machts verband tussen toerental en energieverbruik wordt dan zeer fors op elektra bespaard. Doel van dit project is intermediairs te demonstreren hoe door middel van het doormeten van systeemwanden deze verbeterd kunnen worden. Daarnaast zijn de resultaten van het State-of-the-Art project bij bloembollenbedrijven extra onder de aandacht gebracht door een artikelenreeks in Bloembollenvisie.
  Meerlagenteelt 2.0 : Een nieuw basisontwerp
  Wildschut, J. ; Speetjens, S.L. ; Campen, J.B. ; Gude, H. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 31
  bloembollen - teeltsystemen - meerlagenteelt - efficiëntie - gebruik van ruimte - innovaties - energiebesparing - milieubeheersing - ventilatie - luchtstroming - ornamental bulbs - cropping systems - multi-layer cultivation - efficiency - space utilization - innovations - energy saving - environmental control - ventilation - air flow
  In de praktijk wordt meerlagenteelt op zeer uiteenlopende manieren uitgevoerd: er wordt gebroeid op stilstaand water of op eb/vloed systemen, de bedekkingsgraad varieert van 1,25 tot 3 lagen, belichtingsregimes verschillen, etc.. Er wordt ook verschillend ontvochtigd: van traditioneel stoken met het raam open tot ontvochtigen met gedoseerd aangezogen buitenlucht die met slurven de kas ingebracht wordt. Het kasklimaat blijkt soms (m.n. op de bovenlaag) lastig te beheersen. Doel van het project Meerlagenteelt 2.0 is om een verbeterd basisontwerp te ontwikkelen met als resultaat een beter benutte teeltruimte en een nog lager energieverbruik. Hiermee wordt de kostprijs verlaagd. Door een betere beheersing van het teeltklimaat wordt uitval door o.a. kiepers voorkomen. Op vier meerlagenteeltbedrijven met ontvochtigingssystemen met slurven zijn met debietmetingen en kunstmatige rook de luchtstromen in de kas onderzocht. Dit liet zien dat over de gehele lengte van de slurven per gaatje evenveel lucht naar buiten komt. Deze lucht komt direct tot in het gewas. Daarna volgt een beweging omhoog, tussen de containerbanen door. De luchtbeweging boven de bovenste laag is horizontaal en wordt bepaald door de klepstand van de luchtbehandelingskast (LBK) en de ventilatorstand. Na oriënterende brainstromsessies met onderzoekers van PPO Bloembollen en WUR-Glastuinbouw en met meerlagenbroeiers is op basis van simulatiemodellen het kasklimaat onder verschillende omstandigheden en bij verschillende basisontwerpen doorgerekend. Uitgangspunt hierbij was dat de RV onder de 80% blijft. Deze ontwerpen zijn qua energiebesparing en mate van klimaatbeheersing onderling vergeleken. De berekeningen laten zien dat bij een verdamping tot 0,5 l/m2/dag en ventilatie met buitenlucht het broeien in 6 lagen in een cel met LED’s het energieverbruik terugbrengt tot onder de 150 MJ/1000 stks. Wordt er meer verdampt, nl. 1,5 l /m2/dag, dan is broeien in 6 lagen met buitenluchtventilatie nauwelijks energiezuiniger dan de huidige MLT-systemen van 2 tot 3 lagen in een schuurkas: ± 300 MJ/1000 stks. Wordt in het geval van een verdamping van 1,5 l /m2/dag balansventilatie toegepast, zodat 80% van de warmte van de uitgaande lucht teruggewonnen kan worden, dan wordt het energieverbruik verder teruggebracht naar 200 MJ/1000 stks. Toepassing van een warmtepomp om daarmee te ontvochtigen brengt het energieverbruik nog iets verder terug tot 180 MJ/1000 stks. Hoe sterker ontvochtigd moet worden (b.v tot een RV van 70% i.p.v. 80%), hoe gunstiger het wordt i.p.v. ventilatie met buitenlucht balansventilatie of een warmtepomp toe te passen. Anderzijds, hoe hoger de toelaatbare RV hoe kleiner het verschil in energiekosten met buitenluchtventilatie. Voor een gewas als snijhyacint is balansventilatie dus niet nodig. Bij buitenlucht- en balansventilatie is een luchtdebiet van 50 tot 110 m3/m2grond per uur bijna altijd voldoende, bij het systeem met de warmtepomp 30 tot 70 m3/m2grond per uur. Gedurende ongeveer 250 uur per seizoen is bij beide systemen echter een hoger debiet gewenst, nl. respectievelijk maximaal 170 en 120 m3/m2grond. Als maximaal verwarmingsvermogen is waarschijnlijk 650 W/m2 grond bij buitenluchtventilatie voldoende, bij balansventilatie is dat 350 W/m2 grond. Wanneer de slurven alternerend zijn opgesteld, zodat het eindpunt van een slurf naast het beginpunt van de volgende slurf is gepositioneerd, wordt warmte gelijkmatig over het teeltoppervlak verdeeld. In een cel is het voor de verschillende tulpencultivars onbekend wat de minimale verdamping moet zijn om kiepers e.d. te voorkomen. Aanbeveling is daarom dit voor de verschillende cultivars goed in kaart te brengen
  Q-cotrans : vochtbeheersing
  Westra, Eelke - \ 2013
  ornamental plants - transport - crop quality - temperature - packaging - container transport - air flow - relative humidity - simulation - measurement
  'Kwaliteit en productie kan altijd beter, dus moeten we uitzoeken hoe'(interview met Peter van Weel)
  Staalduinen, J. van; Weel, P.A. van - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)11. - p. 18 - 19.
  glastuinbouw - snijbloemen - rozen - klimaatregeling - ventilatie - luchtstroming - milieubeheersing - gewaskwaliteit - gewasproductie - optimalisatiemethoden - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - air conditioning - ventilation - air flow - environmental control - crop quality - crop production - optimization methods
  In de zoektocht naar een homogener kasklimaat is Van den Berg Roses uit Delfgauw in september gestart met een eenjarige proef, die de effecten van verticale luchtcirculatie in kaart moet brengen. Het streven is om via een geoptimaliseerd kasklimaat een uniformer gewas, productieverhoging en een langduriger vaasleven te realiseren, indien mogelijk bij een lager aardgasverbruik. De hele rozensector kan van de uitkomsten profiteren.
  Know your physics for better greenhouse control : aim: Less and less energy consumption
  Weel, Peter van - \ 2013
  greenhouse horticulture - protected cultivation - energy saving - environmental control - dehumidification - air conditioning - air flow - physics - knowledge transfer - greenhouse technology
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
  Hoge RV en toch geen ziekten : problemen voorkomen door meer inzicht in microklimaat
  Weel, Peter van - \ 2013
  greenhouse horticulture - protected cultivation - microclimate - temperature - air conditioning - ventilation - environmental control - air flow - relative humidity - energy saving
  Kasklimaat beter te regelen bij meer verstand van natuurkunde (interview met Peter van Weel)
  Kierkels, T. ; Weel, P.A. van - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)3. - p. 27 - 29.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - energiebesparing - milieubeheersing - ontvochtiging - klimaatregeling - luchtstroming - fysica - kennisoverdracht - kastechniek - greenhouse horticulture - protected cultivation - energy saving - environmental control - dehumidification - air conditioning - air flow - physics - knowledge transfer - greenhouse technology
  De tijd van kasklimaat regelen op gevoel is voorbij. Maar het kan nog beter. Denken vanuit de plant en rekening houden met natuurkundige principes. Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw doet steeds proeven om principes uit de fysica te vertalen in praktische oplossingen voor de kas. Met als doel: steeds minder energieverbruik.
  Systemen voor buitenluchttoevoer, nieuwe wegen
  Weel, Peter van - \ 2012
  greenhouse technology - air temperature - air flow - air drying - cultural methods - energy saving - agricultural research - ventilators - ornamental horticulture
  Natuurkundige analyse van de vocht- en energie balans van een tuinbouwkas: Het handhaven van een energiezuinig groeiklimaat in kassen met behulp van natuurlijke en geforceerde ventilatie
  Weel, P.A. van; Voogt, W. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1185) - 46
  glastuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - energiegebruik - klimaatregeling - ventilatie - milieubeheersing - energiebesparing - luchtstroming - fysica - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - greenhouses - protected cultivation - energy consumption - air conditioning - ventilation - environmental control - energy saving - air flow - physics - plant development
  Welke factoren zijn van belang voor de energiehuishouding van een plant en een kas? En hoe kan een ondernemer natuurkundige kennis inzetten in de klimaatregeling? Het rapport geeft een analyse van het kasklimaat op basis van de energiebalans en de vochtbalans van de kas en bespreekt de interactie van het kasklimaat met enerzijds de weersomstandigheden buiten en anderszijds het microklimaat van het gewas in verschillende perioden van de dag en de nacht.
  Energierekening omlaag en betere kwaliteit bloembollen door gelijkmatige bewaring
  Promes, E.J.O. ; Wildschut, J. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)257. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  bloembollen - opslag - kwaliteitszorg - energiebehoud - luchtstroming - palletkisten - muren - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - storage - quality management - energy conservation - air flow - pallet boxes - walls - agricultural research
  In de praktijk blijkt dat systeemwanden voor de bewaring van bloembollen niet optimaal afgesteld zijn. Gevolg: de lucht per laag kuubkisten wordt vaak niet gelijkmatig verdeeld. Dit kan kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben en het leidt tot een te hoge energierekening.
  Nieuwe ventilatiesystemen bieden meerwaarde voor Het Nieuwe Telen
  Staalduinen, J. van; Weel, P.A. van - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)10. - p. 80 - 81.
  glastuinbouw - kassen - klimaatregeling - ventilatie - luchtstroming - milieubeheersing - systemen - efficiëntie - temperatuur - greenhouse horticulture - greenhouses - air conditioning - ventilation - air flow - environmental control - systems - efficiency - temperature
  Met nieuwe systemen voor luchtbehandeling kan Het Nieuwe Telen nog beter renderen. Dat is de uitkomst van praktijkonderzoek aan enkele recent geïntroduceerde systemen. Met deze systemen is op efficiënte wijze een homogener kasklimaat te realiseren. Dit beperkt de risico’s van een iets hogere luchtvochtigheid en brengt hogere isolatiewaarden van het kasdek binnen bereik. Het sleutelwoord is: precisie.
  Grondbuisventilatie in de glastuinbouw
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1187) - 28
  kastechniek - kassen - luchtstroming - ventilatie - warmteopslag - milieubeheersing - thermische geleiding - bodemtemperatuurregimes - energiebesparing - efficiëntie - pijpen - greenhouse technology - greenhouses - air flow - ventilation - heat retention - environmental control - thermal conductivity - soil thermal regimes - energy saving - efficiency - pipes
  Grondbuisventilatie is een techniek waarbij kaslucht (binnenlucht) of buitenlucht door een ondergrondse buis of gangenstelsel wordt geleid om daar warmte aan af te geven of op te nemen. Hiermee kan de thermische opslagcapaciteit van de bodem worden benut om temperatuurschommelingen op te vangen en daardoor te besparen op de warmtevraag. Met financiering van het programma Kas als Energiebron, is daarom onderzocht in hoeverre grondbuisventilatie kan bijdragen aan een energiezuiniger kas. In de praktijk zijn meerdere experimenten met grondbuisventilatie uitgevoerd. Aan de hand van deze experimenten en op basis van natuurkundige wetten, is met modellen berekend hoeveel warmte met grondbuisventilatie kan worden opgeslagen en dus kan worden bespaard. De te bereiken besparingen blijken af te hangen van vele factoren, zoals de fijnmazigheid van het ondergrondse gangenstelsel, het debiet, de toegelaten temperatuurfluctuaties in de kas en de geleidbaarheid van de bodem.
  Droge lucht toevoeren via slurven onder het gewas bj Gerbera en Matricaria
  Weel, P.A. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1173) - 30
  matricaria - gerbera - cultuurmethoden - luchtstroming - luchttemperatuur - kastechniek - energiebesparing - luchtdroging - ventilatoren - landbouwkundig onderzoek - matricaria - gerbera - cultural methods - air flow - air temperature - greenhouse technology - energy saving - air drying - ventilators - agricultural research
  Voor twee gewassen, Matricaria en Gerbera, is onderzocht hoe buitenlucht effectief kan worden ingeblazen. De bedoeling is hierbij dat de luchtvochtigheid kan worden beheerst met zo min mogelijk inbreng van warmte. Bij Matricaria is een systeem getoetst dat buitenlucht inbrengt via luchtslurven in het gewas. Vanwege gebrek aan ruimte bleek de capaciteit van het systeem tekort te schieten, zodat wordt gezocht naar alternatieven. Bij Gerbera werd buitenlucht via luchtslangen onder de goten ingeblazen en werd de lucht boven het gewas met nivolatoren in beweging gebracht. Dit systeem werkt goed, maar is te duur om te worden bekostigd met alleen energiebesparing, zodat voorstellen worden gedaan ter vereenvoudiging van het systeem.
  Verbeterde systeemwand : scheppen en schansen
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)244. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - luchtstroming - muren - technologie - energiebesparing - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - air flow - walls - technology - energy saving
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen heeft tot doel te demonstreren wat er met de huidige stand der techniek aan energiebesparing mogelijk is. Uiteraard met behoud of met verbetering van de productkwaliteit. Een doelstelling is ook om met aanvullend onderzoek na te gaan hoe in de toekomst nog meer energie bespaard kan worden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.