Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 36

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Fusarium is toenemend probleem in teelt van amaryllis : drie ziekteverwekkers en doorelkaar lopende symptomen
  Kromwijk, Arca - \ 2016
  fusarium - plant diseases - plant disease control - plant pathogens - plant protection - greenhouse horticulture - amaryllis - biological control
  Recirculatie bij snij-amaryllis (Hippeastrum) in drie teeltjaren (2013-2015) : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Burg, R. van der; Nijs, L. ; Overkleeft, J. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Os, E.A. van; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Woets, F. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 88
  amaryllis - glastuinbouw - kasgewassen - kasproeven - teelt onder bescherming - emissie - hergebruik van water - afvalwaterbehandeling - afvalwater - recirculatiesystemen - lycorine - stikstof - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - amaryllis - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse experiments - protected cultivation - emission - water reuse - waste water treatment - waste water - recirculating systems - lycorine - nitrogen - nutrients - fertilizers
  In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis
  cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory
  substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was
  started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated
  with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV
  disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In three years of cultivation, there was
  no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. This research was funded by the
  Dutch amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’, the Product Board for Horticulture, the
  project ‘Samenwerken aan Vaardigheden’ and Koppert.
  Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Weel, P.A. van; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Kruidhof, H.M. ; Huang, T. ; Wiegers, G.L. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  tuinbouw - glastuinbouw - endofyten - natuurlijke vijanden - bestrijdingsmethoden - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - potplanten - tomatenbronsvlekkenvirus - afdekken - vallen - windtunnels - horticulture - greenhouse horticulture - endophytes - natural enemies - control methods - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - pot plants - tomato spotted wilt virus - casing - traps - wind tunnels
  Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in de sierteelt onder glas te komen door 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. Deze pijlers worden vervolgens geïntegreerd tot een systeemaanpak. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Ziekteproblemen verhinderen succesvolle bloementeelt : derde seizoen recirculatie amaryllis
  Kromwijk, Arca - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - agricultural research - ornamental bulbs - amaryllis - water reuse - plant diseases - plant protection - steneotarsonemus laticeps - pseudococcidae - haematonectria haematococca - biological control - chemical control - pesticides
  Recirculatie amaryllis : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming
  Kromwijk, J.A.M. ; Overkleeft, J. ; Woets, F. ; Barendse, J. - \ 2014
  glastuinbouw - siergewassen - amaryllis - snijbloemen - duurzaamheid (sustainability) - gewassen, groeifasen - kwaliteit na de oogst - recirculatiesystemen - substraten - perliet - teeltsystemen - greenhouse horticulture - ornamental crops - amaryllis - cut flowers - sustainability - crop growth stage - postharvest quality - recirculating systems - substrates - perlite - cropping systems
  Begin maart 2013 zijn amaryllisbollen geplant en vanaf mei 2013 zijn drie behandelingen gestart: Hergebruik drainwater na UV-ontsmetting. Hergebruik drainwater na geavanceerde oxidatie (=waterstofperoxide én UV-ontsmetting) om groeiremmende stoffen af te breken en een Controlehandeling zonder recirculatie. Bij twee substraten, kleikorrels en perliet, en bij twee cultivars, Red Lion en Mont Blanc.
  Recirculatie snij-amaryllis (Hippeastrum) in 1e teeltjaar : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Klein, M. ; Kromwijk, J.A.M. ; Woets, F. ; Overkleeft, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 43
  amaryllis - hippeastrum - snijbloemen - irrigatiewater - hergebruik van water - teeltsystemen - behandeling - proeven - plantenontwikkeling - amaryllis - hippeastrum - cut flowers - irrigation water - water reuse - cropping systems - treatment - trials - plant development
  In de teelt van snij-amaryllis (Hippeastrum) wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater. Om de hoeveelheid spuiwater terug te dringen is op verzoek van de amarylliscommissie onderzoek gestart naar mogelijkheden om drainwater van amaryllis her te gebruiken met zo min mogelijk risico op groeiremming. In een kasproef bij het GreenQ IC in Bleiswijk is in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw, Groen Agro Control en LTO Groeiservice hergebruik van drainwater behandeld met geavanceerde oxidatie (=toediening van waterstofperoxide net voordat het drainwater door de UV-ontsmetter gaat) vergeleken met hergebruik van drainwater na UV-ontsmetting en met een controlebehandeling zonder hergebruik van drainwater. In het eerste teeltjaar was er geen verschil in productie en zijn geen nadelige effecten gezien op de gewasgroei. Het hergebruik van drainwater is voor een amaryllisgewas dat 3 à 4 jaar vast staat relatief kort geweest.
  In eerste teeltjaar geen negatieve effecten recirculatie op productie
  Velden, P. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)2. - p. 23 - 23.
  glastuinbouw - recirculatiesystemen - amaryllis - snijbloemen - hergebruik van water - waterzuivering - irrigatiewater - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - recirculating systems - amaryllis - cut flowers - water reuse - water treatment - irrigation water - plant development
  Gaat recirculatie van drainwater bij amaryllis groeiremming geven? Tot nu toe is het seizoen te kort geweest om daar een duidelijk antwoord op te kunnen geven. De producties bij UV ontsmetting en UV in combinatie met waterstofperoxide liggen gelijk aan de controle zonder recirculatie.
  Recirculatie amaryllis: behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming
  Kromwijk, J.A.M. ; Hein, P. ; Overkleeft, J. ; Woets, F. ; Verberkt, H. - \ 2013
  amaryllis - bloembollen - recirculatiesystemen - waterkwaliteit - drainagewater - gewaskwaliteit - groeiremmers - emissie - cultuurmethoden - hergebruik van water - amaryllis - ornamental bulbs - recirculating systems - water quality - drainage water - crop quality - growth inhibitors - emission - cultural methods - water reuse
  Powerpoint presentatie over een onderzoek naar het ontwikkelen van een recirculatiemethode voor amaryllis met behoud van plantgezondheid en het vookomen van groeiremming.
  Op zoek naar groeiremmende factoren amaryllis (interview met Arca Kromwijk)
  Velden, P. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)9. - p. 53 - 53.
  glastuinbouw - bloembollen - amaryllis - irrigatie - in groei belemmeren - recirculatiesystemen - drainagewater - proeven op proefstations - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - ornamental bulbs - amaryllis - irrigation - dwarfing - recirculating systems - drainage water - station tests - agricultural research
  Langdurig recirculeren is in de teelt van amaryllis niet gebruikelijk, omdat dit op den duur groeiremming kan geven. Het lijkt er op dat de bollen gedurende de teelt een stof aanmaken die zich ophoopt in het systeem. Daarom is dit voorjaar een proef gestart om dit fenomeen te onderzoeken.
  Opbrengstverhoging snij-amaryllis (Hippeastrum) - Teelt voor kerstbloei in 3-jarig gewas van 2010 t/m 2012
  Kromwijk, J.A.M. ; Gelder, A. de; Driever, S.M. ; Overkleeft, J. ; Grootscholten, M. ; Baar, P.H. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1264) - 139
  snijbloemen - hippeastrum - amaryllis - oogsttoename - rentabiliteit - cultuurmethoden - gewaskwaliteit - schermen - glastuinbouw - klimaatregeling - bloeidatum - cut flowers - hippeastrum - amaryllis - yield increases - profitability - cultural methods - crop quality - blinds - greenhouse horticulture - air conditioning - flowering date
  Om de rentabiliteit van snij-amaryllis ( Hippeastrum ) te verbeteren is onderzoek uitgevoerd naar productieverhoging voor de kerstbloei. In een kas van 600 m2 is een teeltstrategie toegepast gericht op optimalisatie van de fotosynthese met verneveling en een diffuus schermdoek. De productie was vergelijkbaar tot iets hoger dan gemiddeld in de praktijk, maar lager dan verwacht door een tragere doorgroei tot bloeibare knop en toename van achterblijvende bollen. Geoogste bloemstelen bleken 10 tot 22 maanden voor de oogst aangelegd. De oudste knoppen zijn het meest gevoelig voor knopverdroging. Verhoging van de bodemtemperatuur van 22 naar 24o C vanaf het vroege voorjaar tot de start van de koeling gaf meer Fusarium en geen productieverbetering ten opzichte van continu 22o C. Op perliet was de productie iets hoger dan op kleikorrels. De cultivar Mont Blanc gaf minder bloemstelen, maar een hoger steelgewicht dan Red Lion. Omdat productieverhoging van een enkele bol lastig is, zal productieverhoging vooral moeten komen uit een vermindering van achterblijvers en gezond houden van de bollen.
  'Bloemaanleg blijft beperkende factor productieverhoging' (interview met Arca Kromwijk)
  Bouwman-van Velden, P. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)3. - p. 40 - 41.
  glastuinbouw - amaryllis - potplanten - gewaskwaliteit - gewasproductie - bollen - landbouwkundig onderzoek - teelt onder bescherming - klimaatregeling - greenhouse horticulture - amaryllis - pot plants - crop quality - crop production - bulbs - agricultural research - protected cultivation - air conditioning
  Amaryllis is een eigenzinnig bolgewas. Onder ideale klimaatomstandigheden lukt het wel om kwaliteit en productie iets omhoog te krijgen, maar een grote productieverhoging zit er niet in. Ooit geweten dat die dikke, leerachtige bladeren hele gevoelige huidmondjes hebben? Toch is het zo.
  Productieverhoging amaryllis niet simpel (interview met Arca Kromwijk)
  Neefjes, H. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)13. - ISSN 0042-2223 - p. 33 - 33.
  amaryllis - sierteelt - gewasproductie - oogsttoename - prestatieniveau - landbouwkundig onderzoek - bereikt resultaat - ornamental horticulture - crop production - yield increases - performance - agricultural research - achievement
  Ongunstige groeiomstandigheden kunnen twee seizoenen effect hebben op de productie van amaryllis. Met die conclusie is het tweede, enigszins teleurstellende oogstjaar afgesloten van een driejarige onderzoek. De verwachtingen voor de komende oogst zijn een stuk positiever.
  Opbrengstverhoging snij-amaryllis - Resultaten 1e jaar
  Kromwijk, Arca - \ 2011
  greenhouse horticulture - floriculture - amaryllis - cropping systems - cultural methods - crop yield - achievement - agricultural research - air conditioning
  Opbrengstverhoging snij-amaryllis
  Kromwijk, Arca - \ 2011
  greenhouse horticulture - amaryllis - cut flowers - greenhouse technology - cropping systems - cultural methods - air conditioning - agricultural research - crop yield
  Het Nieuwe Telen Alstroemeria: Energiezuinig teeltconcept snijbloemen met een lage warmtebehoefte
  Labrie, C.W. ; Zwart, H.F. de - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen (Rapporten GTB 1031)
  bloementeelt - alstroemeria - amaryllis - freesia - anjers - berekening - koudetolerantie - productie - energiebesparing - floriculture - alstroemeria - amaryllis - freesia - carnations - calculation - cold tolerance - production - energy saving
  Voor de relatief koude en vaak kleinere teelten, zoals Alstroemeria, amaryllis, Freesia en anjer zijn berekeningen uitgevoerd naar mogelijke energiebesparing bij gelijkblijvende of verbeterde productie. Dit door toepassing van temperatuurintegratie, negatieve DIF, dubbel energiescherm, ontvochtiging door inbrengen van opgewarmde buitenlucht tussen het gewas en substraatteelt. Vervolgens is het energiezuinig teeltconcept voor Alstroemeria gedurende een jaar getest in een kasproef. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van Kas als Energiebron.
  Opbrengstverhoging snij-amaryllis
  Kromwijk, Arca - \ 2010
  amaryllis - crop yield - optimization methods - photosynthesis - nebulization - air conditioning
  Beheersing van Erwinia in bolgewassen : agressief snot en witsnot in hyacint, Zantedeschia, Dahlia en andere bloembolgewassen
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2008
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen, bomen en Fruit - 99
  dickeya chrysanthemi - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - hyacinthus orientalis - muscari - dahlia - iris (spermatophyta) - amaryllis - plantenziekten - gewasbescherming - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - dickeya chrysanthemi - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - hyacinthus orientalis - muscari - dahlia - iris (spermatophyta) - amaryllis - plant diseases - plant protection - ornamental bulbs - agricultural research
  De afgelopen acht jaar is in toenemende mate bacterierot (zachtrot, agressief rot) opgetreden in bloembolgewassen zoals hyacint, Muscari, Dahlia en iris. Ook in Freesia en Amaryllis zijn problemen; vooral de pootaardappelsector heeft grote schade door met name Erwinia chrysanthemi (agressief snot). Erwinia chrysanthemi is taxonomisch heringedeeld en vormt nu de groep Dickeya; het oude witsnot (Erwinia carotovora subspecies carotovora heet nu Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum.
  Bloemen in containers beter bekeken : samenvattend rapport
  Harkema, H. ; Westra, E.H. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Agrotechnology & Food Innovations
  containertransport - bloemen - amaryllis - freesia - hyacinthus orientalis - lilium - narcissus - tulipa - tulpen - sierteelt - omgevingstemperatuur - allium - alstroemeria - anthurium - chrysanthemum - cymbidium - eremurus - hydrangea - container transport - flowers - amaryllis - freesia - hyacinthus orientalis - lilium - narcissus - tulipa - tulips - ornamental horticulture - environmental temperature - allium - alstroemeria - anthurium - chrysanthemum - cymbidium - eremurus - hydrangea
  Verslag naar onderzoek voor zes bloemsoorten (Amaryllis, Freesia, Hyuacint, Lelie, Narcis en Tulp) naar de geschiktheid voor langdurig gekoeld transport en de voorwaarden die gesteld moeten worden bij een dergelijk transport. Van acht bloemsoorten (Alliu, Alstroemeria, Anthurium, Chrysant, Cymbidium, Eremureus, Hydrangea en Zantedeschia) is eenamlig de transportgeschikheid en de optimale transporttemperatuur onderzocht.
  Inventarisatie witte bladeren in amaryllis
  Kromwijk, J.A.M. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 521) - 24
  amaryllis - amaryllidaceae - bloementeelt - bloembollen - bladeren - gewasbescherming - bloemstelen - plantenfysiologie - plantenziekten - bemesting - glastuinbouw - amaryllis - amaryllidaceae - floriculture - ornamental bulbs - leaves - plant protection - pedicels - plant physiology - plant diseases - fertilizer application - greenhouse horticulture
  Bij een aantal amaryllisbedrijven vormt het optreden van witte bladeren een terugkerend probleem. Het nieuwe hartblad dat uit de bol komt, blijft wit en sterft later af. Vooral een aantal bedrijven met snij-amaryllis heeft problemen, maar het komt ook voor op bollenteeltbedrijven. In dit rapport is het probleem geïnventariseerd en er is gekeken naar mogelijke oorzaken
  Narcismijt blijft lastpak in amaryllis - Onderzoek naar biologische aanpak
  Messelink, G.J. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)7. - ISSN 0042-2223 - p. 46 - 47.
  amaryllis - steneotarsonemus laticeps - roofmijten - neoseiulus barkeri - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - amaryllis - steneotarsonemus laticeps - predatory mites - neoseiulus barkeri - biological control - biological control agents
  De roofmijt Amblyseius barkeri is in staat om de ontwikkeling van narcismijt in amaryllis te remmen. Ondanks de wisselende resultaten gaan de meeste telers dit seizoen door met de uitzet van deze natuurlijke vijand. In kasproeven heeft WUR Glastuinbouw verder onderzocht hoe deze rover het beste is in te zetten. In de praktijk moet nog wel vast komen te staan hoe vaak en hoeveel roofmijten er moeten worden losgelaten
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.