Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==antiparasitica
Check title to add to marked list
Proficiency test for paracitides in salmon muscle
Elbers, I.J.W. - \ 2012
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Report / RIKILT 2012.018) - 54
zalm - spieren - antiparasitica - voedselveiligheid - analytische methoden - laboratoriumproeven - salmon - muscles - antiparasitic agents - food safety - analytical methods - laboratory tests
The aim of this proficiency study was to give laboratories the possibility to evaluate or demonstrate their competence for the analysis of parasiticides in salmon muscle. This study also provided an evaluation of the methods applied for the quantitative analysis of parasiticides in salmon muscle.
Kijk lam vaker in ogen
Verkaik, J.C. ; Borgsteede, F.H.M. - \ 2009
V-focus 6 (2009)4. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
schapenhouderij - schapen - lammeren - diergezondheid - antiparasitica - sheep farming - sheep - lambs - animal health - antiparasitic agents
Aan de kleur van het ooglid kan worden afgelezen of een lam lijdt aan bloedarmoede, als gevolg van haemonchose. Op basis van deze waarneming kunnen alleen de lammeren die lijden aan haemonchose worden ontwormd. Dit minimaliseert de selectie op resistente maagdarmwormen en maximaliseert het behoud van de effectiviteit van het gebruikte middel op het bedrijf
Wormengif bedreigt mestfauna : Oproep voor meer onderzoek
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Siepel, H. - \ 2001
De Levende Natuur 102 (2001)6. - ISSN 0024-1520 - p. 278 - 279.
mest - dierlijke meststoffen - antiparasitica - anthelmintica - wormen - veterinaire helmintologie - veterinaire parasitologie - veterinaire producten - geneesmiddeluitscheiding - verontreiniging - vergiftiging - toxische stoffen - toxiciteit - geneesmiddeltoxiciteit - fauna - voedselketens - natuurbescherming - ecotoxicologie - natuur - biodiversiteit - ecologie - ontworming - manures - animal manures - antiparasitic agents - anthelmintics - helminths - veterinary helminthology - veterinary parasitology - veterinary products - drug excretion - pollution - poisoning - toxic substances - toxicity - drug toxicity - food chains - nature conservation - ecotoxicology - nature
Veldwaarnemingen wijzen erop dat ontwormingsmiddelen zeer algemeen worden gebruikt in de veehouderij, en dat de mestgelieerde fauna in het veld verarmt, ook in natuurterreinen (grazers; ruitersport). Een inventarisatie van de gebruikte middelen en toedieningswijzen, de ecotoxicologische risico's voor de mestfauna (vele soorten arthropoden, waaronder vliegen, kevers en mijten) en daarvan afhankelijke schakels in de voedselketen, en een oproep voor meer onderzoek
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.