Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aromameter onthult smaakverlies groente en fruit
  Woltering, E.J. - \ 2015
  WageningenWorld (2015)2. - ISSN 2210-7908 - p. 5 - 5.
  groenten - fruit - smaak - bemonsteren - meting - apparatuur - innovaties - houdbaarheid (kwaliteit) - reductie - aroma - verandering - vegetables - fruit - taste - sampling - measurement - apparatus - innovations - keeping quality - reduction - aroma - change
  Een tomaat in de koelkast verliest al snel onomkeerbaar zijn smaak. Dat blijkt uit metingen met een nieuw apparaat, ontwikkeld door Wageningen UR. Dat kan snel en nauwkeurig veranderingen in het aroma vaststellen.
  Comparison of static chambers to measure CH4 emissions from soils
  Pihlatie, M.K. ; Christiansen, J.R. ; Aaltonen, H. ; Korhonen, J.F.J. ; Nordbo, A. ; Rasilo, T. ; Benanti, G. ; Giebels, M. ; Helmy, M. ; Sheehy, J. ; Jones, S. ; Juszczak, R. ; Klefoth, R.R. ; Lobo-do-Vale, R. ; Rosa, A.P. ; Schreiber, P. ; Serca, D. ; Vicca, S. ; Wolf, B. ; Pumpanen, J. - \ 2013
  Agricultural and Forest Meteorology 171-172 (2013). - ISSN 0168-1923 - p. 124 - 136.
  gas-exchange - flux measurements - co2 efflux - atmosphere - respiration - apparatus - biases
  The static chamber method (non-flow-through-non-steady-state chambers) is the most common method to measure fluxes of methane (CH4) from soils. Laboratory comparisons to quantify errors resulting from chamber design, operation and flux calculation methods are rare. We tested fifteen chambers against four flux levels (FL) ranging from 200 to 2300 mu g CH4 M-2 II-1. The measurements were conducted on a calibration tank using three quartz sand types with soil porosities of 53% (dry fine sand, S1), 47% (dry coarse sand, S2), and 33% (wetted fine sand, S3). The chambers tested ranged from 0.06 to 1.8 m in height, and 0.02 to 0.195 m(3) in volume, 7 of them were equipped with a fan, and 1 with a vent-tube. We applied linear and exponential flux calculation methods to the chamber data and compared these chamber fluxes to the reference fluxes from the calibration tank. The chambers underestimated the reference fluxes by on average 33% by the linear flux calculation method (R-Iin), whereas the chamber fluxes calculated by the exponential flux calculation method (R-exp) did not significantly differ from the reference fluxes (p
  Verkenning automatische verwijderingstechnieken : Programma Precisie Landbouw nr 104
  Baltissen, A.H.M.C. ; Hofstee, J.W. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF (PPO 3236158312) - 23
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - landbouwkundig onderzoek - detectie - landbouwtechniek - apparatuur - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - agricultural research - detection - agricultural engineering - apparatus - ornamental bulbs - precision agriculture
  De teelt van tulpen kampt met aantasting door verschillende virussen, met name door het mozaïekvirus (Tulip Breaking Virus of TBV). Virusaantasting uit zich in de vorm van vaak subtiele strepen, vlekken in het blad en kleurafwijkingen in de bloemen. De aanwezigheid van het virus in de tulpenbol verlaagt de opbrengst en de kwaliteit en is een belemmering voor de export. Bij een hoge besmetting worden hele partijen afgekeurd. om economische, arbeid technische én milieukundige redenen gewenst virusaantasting zoveel mogelijk te voorkomen. Een consortium van kwekers, WUR-PPO, Agro-Syntens met steun van de sector (KAVB) heeft als doelstelling om het percentage viruszieke tulpen in de gehele keten terug te dringen door middel van het ontwikkelen en testen van een autonoom werkend prototype apparaat voor detectie en verwijdering van virus besmette (tulpen) planten in het open veld.
  Inrichting vul- en wasplaats spuitapparatuur
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2010
  [S.l.] : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  pesticiden - waterverontreiniging - milieubescherming - milieubeleid - vullen - schoonmaken - apparatuur - landbouwchemicaliën - regelingen - Nederland - pesticides - water pollution - environmental protection - environmental policy - filling - cleaning - apparatus - agricultural chemicals - regulations - Netherlands
  Bij het vullen en reinigen van landbouwspuiten, en andere machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, moet milieubelasting worden voorkomen. Deze brochure reikt mogelijkheden aan om bij vullen en reinigen op het erf op een praktische manier aan de eisen te voldoen
  Een kijkje in de technische keuken van het Restaurant van de Toekomst
  Koenderink, N.J.J.P. ; Brakel, R.P. van; Soest, R. van - \ 2010
  Agro Informatica 23 (2010)3. - ISSN 0925-4455 - p. 6 - 8.
  restaurants - keukens - apparatuur - innovaties - universitair onderzoek - voedingsonderzoek bij de mens - toekomst - restaurants - kitchens - apparatus - innovations - university research - human nutrition research - future
  De schatkist van een onderzoeksfaciliteit als het Restaurant van de Toekomst is gevuld met data. Het is dan ook erg belangrijk om het datamanagement goed op orde te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je de verzamelde gegevens goed opslaat en hoe kun je optimaal gebruik maken van deze gegevens? Deze vragen vormen de basis voor het werk dat door de Inteligent Systems groep van Food & Biobased Research (onderdeel van Wageningen UR) wordt uitgevoerd. Voor het Restaurant van de Toekomst hebben we de data-infrastructuur opgezet.
  Dynamic force spectroscopy of oppositely charged polyelectrolyte brushes
  Spruijt, E. ; Cohen Stuart, M.A. ; Gucht, J. van der - \ 2010
  Macromolecules 43 (2010)3. - ISSN 0024-9297 - p. 1543 - 1550.
  covalent bond - microscope - dna - microencapsulation - coacervation - adsorption - apparatus - density
  Ion pairing is the main driving force in the formation of polyelectrolyte complexes, which find widespread use in micellar assemblies, drug carriers, and coatings. In this paper we examine the actual ion pairing forces in a polyelectrolyte complex between two oppositely charged polyelectrolyte brushes. Using colloidal probe AFM, we study the effect of salt on the strength of the model complex. We find a strong dependence of attractive force on salt concentration up to a critical salt concentration beyond which no attraction can be measured. By changing the salt concentration, the time allowed for formation of the complex, and the rate at which the complex is disrupted, we are able to measure the kinetics of complex formation and to estimate the ion pairing forces in equilibrium polyelectrolyte complexes. We use a kinetic model for the dynamics of complex disruption as a function of disruption rate to find a typical force of ion pairing in the complex. The model shows that our model polyelectrolyte complex behaves as a series of bonded ion pairs loaded as a zipper
  Grab a Golgi: Laser trapping of golgi bodies reveals in vivo Interactions with the endoplasmic reticulum
  Sparkes, I.A. ; Ketelaar, T. ; Ruijter, N.C.A. de; Hawes, C. - \ 2009
  Traffic 10 (2009)5. - ISSN 1398-9219 - p. 567 - 571.
  export sites - plant-cells - protein - arabidopsis - membrane - transport - apparatus - stacks - matrix - trafficking
  In many vacuolate plant cells individual Golgi bodies appear to be attached to tubules of the pleiomorphic cortical endoplasmic reticulum (ER) network. Such observations culminated in the controversial mobile secretory unit hypothesis to explain transport of cargo from the ER to Golgi via Golgi attached export sites. This proposes that individual Golgi bodies and an attached ER exit machinery move over or with the surface of the ER whilst collecting cargo for secretion. By the application of infrared laser optical traps to individual Golgi bodies within living leaf cells, we show that individual Golgi bodies can be micromanipulated to reveal their association with the ER. Golgi bodies are physically attached to ER tubules and lateral displacement of individual Golgi bodies results in the rapid growth of the attached ER tubule. Remarkably, the ER network can be remodelled in living cells simply by movement of laser trapped Golgi dragging new ER tubules through the cytoplasm and new ER anchor sites can be established. Finally we show that trapped Golgi ripped off the ER are "sticky" and can be docked on to and attached to ER tubules, which will again show rapid growth whilst pulled by moving Golgi
  Voortgangsrapportage TWINSON (2005)
  Storbeck, F. ; Theije, P. de - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C046/06) - 12
  makrelen - carangidae - lichaamsafmetingen - grootte - bepaling - ultrasone apparatuur - apparatuur - mackerels - carangidae - body measurements - size - determination - ultrasonic devices - apparatus
  Teneinde aan boord van trawlers in staat te zijn de grootte van makrelen of horsmakrelen te bepalen nog voordat ze gevangen kunnen worden is gebruik gemaakt van twee sonars in een bi-statische opstelling. Tijdens de experimenten is aangetoond dat deze methode zonder meer goed kan werken. Met de huidige apparatuur is het echter niet mogelijk om de groottebepaling met voldoende nauwkeurigheid uit te voeren wil ze zinvol zijn. Met nieuwere apparatuur zou dit echter wel mogelijk moeten zijn.
  A three-dimensional kinematic analysis of tongue flicking in Python molurus
  Groot, J.H. de; Sluijs, I. van der; Snelderwaard, P.C. ; Leeuwen, J.L. van - \ 2004
  Journal of Experimental Biology 207 (2004)5. - ISSN 0022-0949 - p. 827 - 839.
  garter snakes - morphology - mechanics - tentacles - rattlesnakes - biomechanics - evolution - apparatus - system - lizard
  The forked snake tongue is a muscular organ without hard skeletal support. A functional interpretation of the variable arrangement of the intrinsic muscles along the tongue requires a quantitative analysis of the motion performance during tongue protrusion and flicking. Therefore, high-speed fluoroscopy and high-speed stereo photogrammetry were used to analyse the three-dimensional shape changes of the tongue in Python molurus bivittatus (Boidae). The posterior protruding part of the tongue elongated up to 130% while the flicking anterior portion elongated maximally 60%. The differences in tongue strains relate to the absence or presence, respectively, of longitudinal muscle fibres in the peripheral tongue. Maximum overall protrusion velocity (4.3 m s(-1)) occurred initially when the tongue tip left the mouth. Maximum tongue length of similar to0.01 body length (20 mm) was reached during the first tongue flick. These observations are discussed within the scope of the biomechanical constraints of hydrostatic tongue protrusion: a negative forward pressure gradient, longitudinal tongue compliance and axial tongue stiffness. The three-dimensional deformation varied along the tongue with a mean curvature of 0.06 mm(-1) and a maximum value of 0.5 mm(-1). At the basis of the anterior forked portion of the tongue tips, extreme curvatures up to 2.0 mm(-1) were observed. These quantitative results support previously proposed inferences about a hydrostatic elongation mechanism and may serve to evaluate future dynamic models of tongue flicking.
  Melkstelspoeling beperkt infecties niet
  Schuiling, E. ; Neijenhuis, F. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
  melkmachines - apparatuur - ontsmettingsmiddelen - tepelvoering - mastitis - proeven - schoonmaken en sterilizeren - milking machines - apparatus - disinfectants - teatcup liner - mastitis - trials - cleaning and sterilizing
  In het kader van het EU-project automatisch melken is het effect van melkstelspoeling onder de loep genomen. Het spoelen leidt weliswaar tot het grotendeels verwijderen van mastitisverwekkers, maar in een infectieproef kon niet worden aangetoond dat koeien besmet raken door geonfecteerde melkstellen.
  MINAS-monsternamemethode voldoet niet bij ongemixte drijfmest
  Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  dierlijke meststoffen - samenstelling - drijfmest - monsters - representatieve monstername - monstertrekkers - mineralen - boekhouding - meting - gegevensanalyse - apparatuur - wetgeving - Nederland - animal manures - composition - slurries - samples - representative sampling - samplers - minerals - accounting - measurement - data analysis - apparatus - legislation - Netherlands
  Het fosfaat- en stikstofgehalte varieert sterk tijdens het opzuigen van ongemixte mest uit mestopslagen. Het is daarom niet mogelijk om volgens de toegepaste monsternamemethode een MINAS-monster te nemen, welke representatief is voor de werkelijke samenstelling van de vracht drijfmest.
  Geen problemen met biologisch afbreekbare olie
  Straelen, B.C.P.M. van - \ 1998
  Tuin en Park Techniek 5 (1998)3. - ISSN 1380-3212 - p. 22 - 23.
  green belts - public gardens - management - lubrication - lubricants - plant oils - plant fats - apparatus - cooling - cleaning - protection - cooling systems - sustainability - machines - groene zones - publieke tuinen - bedrijfsvoering - smering - smeermiddelen - plantaardige oliën - plantaardige vetten - apparatuur - koelen - schoonmaken - bescherming - koelsystemen - duurzaamheid (sustainability)
  IMAG-DLO heeft de gebruiksmogelijkheden van biologisch afbreekbare smeermiddelen voor hydraulische en gecombineerde transmissie en hydraulische olie in 4 trekkers onderzocht
  De Marke gebruikt hoofdreinigingsoplossing een maand laag!
  Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 24.
  watergebruik - schadepreventie - melkmachines - componenten - apparatuur - koelen - schoonmaken - bescherming - smering - koelsystemen - desinfectie - machines - water use - loss prevention - milking machines - components - apparatus - cooling - cleaning - protection - lubrication - cooling systems - disinfection - machines
  Sinds mei 1995 wordt op De Marke een systeem getest, waarbij de hoofdreinigingsoplossing meerdere keren wordt gebruikt voor reiniging en desinfectie van de melkleiding; voorraadreiniging genoemd. Het blijkt mogelijk de hoofdreinigingsoplossing een maandlang te gebruiken, zonder gevolgen voor melkkwaliteit. Door voorraadreiniging bespaart De M.e per jaar 65 m 3 water en 300 l reinigingsmiddel. De melkkwaliteit blijft uitstekend.
  Smeerolie en Milieu
  Straelen, B.C.P.M. van - \ 1996
  Landbouwmechanisatie 47 (1996)4. - ISSN 0023-7795 - p. 50 - 51.
  apparatuur - schoonmaken - koelen - koelsystemen - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - smeermiddelen - smering - plantaardige vetten - plantaardige oliën - bescherming - machines - apparatus - cleaning - cooling - cooling systems - farm equipment - farm machinery - lubricants - lubrication - plant fats - plant oils - protection
  In de Nederlandse landbouw gaat een flinke hoeveelheid aan smeermiddelen om. Uit een recent Duits onderzoek blijkt dat de helft van de olie die in de mobiele sector, waartoe de landbouw behoort, gebruikt wordt ongecontroleerd in het milieu terecht komt. Het is onwaarschijnlijk dat de situatie in Nederland een geheel ander beeld te zien geeft
  Kortere wachttijd na voorspoelen vermindert temperatuurverlies tijdens de reiniging
  Soede, H.J. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)2. - ISSN 0921-8874 - p. 22 - 25.
  apparatuur - schoonmaken - componenten - koelen - koelsystemen - desinfectie - warmte - warmteoverdracht - smering - melkmachines - bescherming - thermische geleiding - thermodynamica - transmissie - arbeidskunde - machines - apparatus - cleaning - components - cooling - cooling systems - disinfection - heat - heat transfer - lubrication - milking machines - protection - thermal conductivity - thermodynamics - transmission - work study - machines
  De belangrijkste factoren die invloed hebben op de afkoeling zijn; tijd, uitvoering van de reiniging en omgevingstemperatuur.
  Optimalisatie spoeleffect
  Soede, H.J. ; Laan, R.P. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)5. - ISSN 0921-8874 - p. 61 - 65.
  apparatuur - schoonmaken - koelen - koelsystemen - smering - melkkwaliteit - melkopbrengst - optimalisatie - bescherming - rioolwater - volume - afvalwater - machines - apparatus - cleaning - cooling - cooling systems - lubrication - milk quality - milk yield - optimization - protection - sewage - volume - waste water - machines
  In dit onderzoek is gekeken of het verhogen van het vacuüm en het toepassen van luchtinlaten (injecties) een optimalisatie van de uitspoeling geeft.
  Milieusparend reinigen melkwinningsapparatuur
  Wolters, G.M.V.H. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)5. - ISSN 0921-8874 - p. 21 - 26.
  apparatuur - schoonmaken - koelen - koelsystemen - drinkwater - afvoerwater - energiebehoud - milieu - milieubeheer - milieubescherming - smering - melkmachines - bescherming - kwaliteit - rioolwater - rioolafvalwater - kraanwater - afvalhergebruik - afvalwater - hergebruik van water - machines - apparatus - cleaning - cooling - cooling systems - drinking water - effluents - energy conservation - environment - environmental management - environmental protection - lubrication - milking machines - protection - quality - sewage - sewage effluent - tap water - waste utilization - waste water - water reuse - machines
  In dit artikel worden diverse mogelijkheden van brongerichte besparingen bij vooral de reiniging van de melkleidinginstallatie belicht.
  Olieverbruik en milieubelasting vacuümpompen
  Holtkuile, A.H.M. ; Schuiling, H.J. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)3. - ISSN 0921-8874 - p. 18 - 20.
  lucht - luchtverontreiniging - apparatuur - schoonmaken - componenten - koelen - koelsystemen - efficiëntie - energie - energiegebruik - brandstofverbruik - hygiëne - smering - melkmachines - bescherming - pompen - onderzoek - transport - machines - air - air pollution - apparatus - cleaning - components - cooling - cooling systems - efficiency - energy - energy consumption - fuel consumption - hygiene - lubrication - milking machines - protection - pumps - research - transport - machines
  Om enig inzicht te krijgen in het olieverbruik van de vacuümpompen en de werking van de olieafscheider heeft het PR een onderzoek uitgevoerd op enkele proefbedrijven.
  Computers en informatietechnologie in het agrarisch onderwijs. 1: Stand van zaken mbt tot computers en informatietechnologie in het agrarisch onderwijs.
  Blom, J.J.C. ; Hartog, R.J.M. - \ 1988
  Wageningen : Landbouwuniversiteit (Agrarische Onderwijskundige Reeks 1) - ISBN 9789071234071 - 116
  computers - onderwijs - lesmaterialen - instrumenten (meters) - apparatuur - agrarisch onderwijs - onderwijzen - opleiding - vrije tijd - informatietechnologie - nederland - education - teaching materials - instruments - apparatus - agricultural education - teaching - training - leisure - information technology - netherlands
  Blikseminslag en inductie in de agrarische sector : schade en preventie
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 204) - 54
  computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - mechanisatie - automatisering - weer - schade - landbouw - bliksem - atmosfeer - elektriciteit - apparatuur - koelen - schoonmaken - bescherming - smering - koelsystemen - oogstverliezen - opslag - machines - data processing - mechanization - automation - weather - damage - agriculture - lightning - atmosphere - electricity - apparatus - cooling - cleaning - protection - lubrication - cooling systems - yield losses - storage
  In deze publikatie wordt verslag gedaan van de inventarisatie, analysering en beoordeling van de risiko's met betrekking tot blikseminslag en/of induktie in de agrarische sektor. Er worden beveiligingspakketten en proefvoorstellen voor de bepaling van de effektiviteit hiervan geformuleerd
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.