Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aromameter onthult smaakverlies groente en fruit
  Woltering, E.J. - \ 2015
  WageningenWorld (2015)2. - ISSN 2210-7908 - p. 5 - 5.
  groenten - fruit - smaak - bemonsteren - meting - apparatuur - innovaties - houdbaarheid (kwaliteit) - reductie - aroma - verandering - vegetables - fruit - taste - sampling - measurement - apparatus - innovations - keeping quality - reduction - aroma - change
  Een tomaat in de koelkast verliest al snel onomkeerbaar zijn smaak. Dat blijkt uit metingen met een nieuw apparaat, ontwikkeld door Wageningen UR. Dat kan snel en nauwkeurig veranderingen in het aroma vaststellen.
  Verkenning automatische verwijderingstechnieken : Programma Precisie Landbouw nr 104
  Baltissen, A.H.M.C. ; Hofstee, J.W. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF (PPO 3236158312) - 23
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - landbouwkundig onderzoek - detectie - landbouwtechniek - apparatuur - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - agricultural research - detection - agricultural engineering - apparatus - ornamental bulbs - precision agriculture
  De teelt van tulpen kampt met aantasting door verschillende virussen, met name door het mozaïekvirus (Tulip Breaking Virus of TBV). Virusaantasting uit zich in de vorm van vaak subtiele strepen, vlekken in het blad en kleurafwijkingen in de bloemen. De aanwezigheid van het virus in de tulpenbol verlaagt de opbrengst en de kwaliteit en is een belemmering voor de export. Bij een hoge besmetting worden hele partijen afgekeurd. om economische, arbeid technische én milieukundige redenen gewenst virusaantasting zoveel mogelijk te voorkomen. Een consortium van kwekers, WUR-PPO, Agro-Syntens met steun van de sector (KAVB) heeft als doelstelling om het percentage viruszieke tulpen in de gehele keten terug te dringen door middel van het ontwikkelen en testen van een autonoom werkend prototype apparaat voor detectie en verwijdering van virus besmette (tulpen) planten in het open veld.
  Inrichting vul- en wasplaats spuitapparatuur
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2010
  [S.l.] : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  pesticiden - waterverontreiniging - milieubescherming - milieubeleid - vullen - schoonmaken - apparatuur - landbouwchemicaliën - regelingen - Nederland - pesticides - water pollution - environmental protection - environmental policy - filling - cleaning - apparatus - agricultural chemicals - regulations - Netherlands
  Bij het vullen en reinigen van landbouwspuiten, en andere machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, moet milieubelasting worden voorkomen. Deze brochure reikt mogelijkheden aan om bij vullen en reinigen op het erf op een praktische manier aan de eisen te voldoen
  Een kijkje in de technische keuken van het Restaurant van de Toekomst
  Koenderink, N.J.J.P. ; Brakel, R.P. van; Soest, R. van - \ 2010
  Agro Informatica 23 (2010)3. - ISSN 0925-4455 - p. 6 - 8.
  restaurants - keukens - apparatuur - innovaties - universitair onderzoek - voedingsonderzoek bij de mens - toekomst - restaurants - kitchens - apparatus - innovations - university research - human nutrition research - future
  De schatkist van een onderzoeksfaciliteit als het Restaurant van de Toekomst is gevuld met data. Het is dan ook erg belangrijk om het datamanagement goed op orde te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je de verzamelde gegevens goed opslaat en hoe kun je optimaal gebruik maken van deze gegevens? Deze vragen vormen de basis voor het werk dat door de Inteligent Systems groep van Food & Biobased Research (onderdeel van Wageningen UR) wordt uitgevoerd. Voor het Restaurant van de Toekomst hebben we de data-infrastructuur opgezet.
  Voortgangsrapportage TWINSON (2005)
  Storbeck, F. ; Theije, P. de - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C046/06) - 12
  makrelen - carangidae - lichaamsafmetingen - grootte - bepaling - ultrasone apparatuur - apparatuur - mackerels - carangidae - body measurements - size - determination - ultrasonic devices - apparatus
  Teneinde aan boord van trawlers in staat te zijn de grootte van makrelen of horsmakrelen te bepalen nog voordat ze gevangen kunnen worden is gebruik gemaakt van twee sonars in een bi-statische opstelling. Tijdens de experimenten is aangetoond dat deze methode zonder meer goed kan werken. Met de huidige apparatuur is het echter niet mogelijk om de groottebepaling met voldoende nauwkeurigheid uit te voeren wil ze zinvol zijn. Met nieuwere apparatuur zou dit echter wel mogelijk moeten zijn.
  Melkstelspoeling beperkt infecties niet
  Schuiling, E. ; Neijenhuis, F. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
  melkmachines - apparatuur - ontsmettingsmiddelen - tepelvoering - mastitis - proeven - schoonmaken en sterilizeren - milking machines - apparatus - disinfectants - teatcup liner - mastitis - trials - cleaning and sterilizing
  In het kader van het EU-project automatisch melken is het effect van melkstelspoeling onder de loep genomen. Het spoelen leidt weliswaar tot het grotendeels verwijderen van mastitisverwekkers, maar in een infectieproef kon niet worden aangetoond dat koeien besmet raken door geonfecteerde melkstellen.
  MINAS-monsternamemethode voldoet niet bij ongemixte drijfmest
  Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  dierlijke meststoffen - samenstelling - drijfmest - monsters - representatieve monstername - monstertrekkers - mineralen - boekhouding - meting - gegevensanalyse - apparatuur - wetgeving - Nederland - animal manures - composition - slurries - samples - representative sampling - samplers - minerals - accounting - measurement - data analysis - apparatus - legislation - Netherlands
  Het fosfaat- en stikstofgehalte varieert sterk tijdens het opzuigen van ongemixte mest uit mestopslagen. Het is daarom niet mogelijk om volgens de toegepaste monsternamemethode een MINAS-monster te nemen, welke representatief is voor de werkelijke samenstelling van de vracht drijfmest.
  Geen problemen met biologisch afbreekbare olie
  Straelen, B.C.P.M. van - \ 1998
  Tuin en Park Techniek 5 (1998)3. - ISSN 1380-3212 - p. 22 - 23.
  green belts - public gardens - management - lubrication - lubricants - plant oils - plant fats - apparatus - cooling - cleaning - protection - cooling systems - sustainability - machines - groene zones - publieke tuinen - bedrijfsvoering - smering - smeermiddelen - plantaardige oliën - plantaardige vetten - apparatuur - koelen - schoonmaken - bescherming - koelsystemen - duurzaamheid (sustainability)
  IMAG-DLO heeft de gebruiksmogelijkheden van biologisch afbreekbare smeermiddelen voor hydraulische en gecombineerde transmissie en hydraulische olie in 4 trekkers onderzocht
  De Marke gebruikt hoofdreinigingsoplossing een maand laag!
  Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 24.
  watergebruik - schadepreventie - melkmachines - componenten - apparatuur - koelen - schoonmaken - bescherming - smering - koelsystemen - desinfectie - machines - water use - loss prevention - milking machines - components - apparatus - cooling - cleaning - protection - lubrication - cooling systems - disinfection - machines
  Sinds mei 1995 wordt op De Marke een systeem getest, waarbij de hoofdreinigingsoplossing meerdere keren wordt gebruikt voor reiniging en desinfectie van de melkleiding; voorraadreiniging genoemd. Het blijkt mogelijk de hoofdreinigingsoplossing een maandlang te gebruiken, zonder gevolgen voor melkkwaliteit. Door voorraadreiniging bespaart De M.e per jaar 65 m 3 water en 300 l reinigingsmiddel. De melkkwaliteit blijft uitstekend.
  Smeerolie en Milieu
  Straelen, B.C.P.M. van - \ 1996
  Landbouwmechanisatie 47 (1996)4. - ISSN 0023-7795 - p. 50 - 51.
  apparatuur - schoonmaken - koelen - koelsystemen - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - smeermiddelen - smering - plantaardige vetten - plantaardige oliën - bescherming - machines - apparatus - cleaning - cooling - cooling systems - farm equipment - farm machinery - lubricants - lubrication - plant fats - plant oils - protection
  In de Nederlandse landbouw gaat een flinke hoeveelheid aan smeermiddelen om. Uit een recent Duits onderzoek blijkt dat de helft van de olie die in de mobiele sector, waartoe de landbouw behoort, gebruikt wordt ongecontroleerd in het milieu terecht komt. Het is onwaarschijnlijk dat de situatie in Nederland een geheel ander beeld te zien geeft
  Kortere wachttijd na voorspoelen vermindert temperatuurverlies tijdens de reiniging
  Soede, H.J. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)2. - ISSN 0921-8874 - p. 22 - 25.
  apparatuur - schoonmaken - componenten - koelen - koelsystemen - desinfectie - warmte - warmteoverdracht - smering - melkmachines - bescherming - thermische geleiding - thermodynamica - transmissie - arbeidskunde - machines - apparatus - cleaning - components - cooling - cooling systems - disinfection - heat - heat transfer - lubrication - milking machines - protection - thermal conductivity - thermodynamics - transmission - work study - machines
  De belangrijkste factoren die invloed hebben op de afkoeling zijn; tijd, uitvoering van de reiniging en omgevingstemperatuur.
  Optimalisatie spoeleffect
  Soede, H.J. ; Laan, R.P. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)5. - ISSN 0921-8874 - p. 61 - 65.
  apparatuur - schoonmaken - koelen - koelsystemen - smering - melkkwaliteit - melkopbrengst - optimalisatie - bescherming - rioolwater - volume - afvalwater - machines - apparatus - cleaning - cooling - cooling systems - lubrication - milk quality - milk yield - optimization - protection - sewage - volume - waste water - machines
  In dit onderzoek is gekeken of het verhogen van het vacuüm en het toepassen van luchtinlaten (injecties) een optimalisatie van de uitspoeling geeft.
  Milieusparend reinigen melkwinningsapparatuur
  Wolters, G.M.V.H. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)5. - ISSN 0921-8874 - p. 21 - 26.
  apparatuur - schoonmaken - koelen - koelsystemen - drinkwater - afvoerwater - energiebehoud - milieu - milieubeheer - milieubescherming - smering - melkmachines - bescherming - kwaliteit - rioolwater - rioolafvalwater - kraanwater - afvalhergebruik - afvalwater - hergebruik van water - machines - apparatus - cleaning - cooling - cooling systems - drinking water - effluents - energy conservation - environment - environmental management - environmental protection - lubrication - milking machines - protection - quality - sewage - sewage effluent - tap water - waste utilization - waste water - water reuse - machines
  In dit artikel worden diverse mogelijkheden van brongerichte besparingen bij vooral de reiniging van de melkleidinginstallatie belicht.
  Olieverbruik en milieubelasting vacuümpompen
  Holtkuile, A.H.M. ; Schuiling, H.J. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)3. - ISSN 0921-8874 - p. 18 - 20.
  lucht - luchtverontreiniging - apparatuur - schoonmaken - componenten - koelen - koelsystemen - efficiëntie - energie - energiegebruik - brandstofverbruik - hygiëne - smering - melkmachines - bescherming - pompen - onderzoek - transport - machines - air - air pollution - apparatus - cleaning - components - cooling - cooling systems - efficiency - energy - energy consumption - fuel consumption - hygiene - lubrication - milking machines - protection - pumps - research - transport - machines
  Om enig inzicht te krijgen in het olieverbruik van de vacuümpompen en de werking van de olieafscheider heeft het PR een onderzoek uitgevoerd op enkele proefbedrijven.
  Computers en informatietechnologie in het agrarisch onderwijs. 1: Stand van zaken mbt tot computers en informatietechnologie in het agrarisch onderwijs.
  Blom, J.J.C. ; Hartog, R.J.M. - \ 1988
  Wageningen : Landbouwuniversiteit (Agrarische Onderwijskundige Reeks 1) - ISBN 9789071234071 - 116
  computers - onderwijs - lesmaterialen - instrumenten (meters) - apparatuur - agrarisch onderwijs - onderwijzen - opleiding - vrije tijd - informatietechnologie - nederland - education - teaching materials - instruments - apparatus - agricultural education - teaching - training - leisure - information technology - netherlands
  Blikseminslag en inductie in de agrarische sector : schade en preventie
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 204) - 54
  computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - mechanisatie - automatisering - weer - schade - landbouw - bliksem - atmosfeer - elektriciteit - apparatuur - koelen - schoonmaken - bescherming - smering - koelsystemen - oogstverliezen - opslag - machines - data processing - mechanization - automation - weather - damage - agriculture - lightning - atmosphere - electricity - apparatus - cooling - cleaning - protection - lubrication - cooling systems - yield losses - storage
  In deze publikatie wordt verslag gedaan van de inventarisatie, analysering en beoordeling van de risiko's met betrekking tot blikseminslag en/of induktie in de agrarische sektor. Er worden beveiligingspakketten en proefvoorstellen voor de bepaling van de effektiviteit hiervan geformuleerd
  Het monsternamerendement voor grof stof van de mens en van meetinstrumenten in de buitenlucht
  Vrins, E. ; Hofschreuder, P. ; Kuile, W.M. ter; Oeseburg, F. ; Alderliesten, P.T. - \ 1984
  Unknown Publisher - 13
  stof - huisstof - apparatuur - uitrusting - bemonsteren - aërosolen - dust - house dust - apparatus - equipment - sampling - aerosols
  Een geautomatiseerd schoonmaaksysteem in een koeler voor voorgebakken frites
  Laarhoven, G.J.M. van; Klundert, C.J.A. van de; Schild, J.H.W. van der - \ 1981
  Wageningen : IBVL (Publikatie / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 343) - 4
  apparatuur - patates frites - schoonmaken - koelen - koelsystemen - voedselbewaring - voedingsmiddelen - smering - onderhoud - aardappelproducten - bescherming - machines - apparatus - chips (French fries) - cleaning - cooling - cooling systems - food preservation - foods - lubrication - maintenance - potato products - protection
  Ontwikkeling en beproeving van een apparaat dat voort-bewegende aardappelen op een zekere minimale afstand vn elkaar brengt
  Dijksterhuis, H.U. - \ 1974
  Wageningen : Landbouwhogeschool - 43
  aardappelen - aardappelsorteerders - testen - ontwikkeling - apparatuur - machines - potatoes - potato graders - testing - development - apparatus
  Beproeving Deuta bedrijfsurenteller
  Anonymous, - \ 1965
  Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 290) - 4
  instrumenten (meters) - apparatuur - instruments - apparatus
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.