Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 362

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Greenery and Work : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  offices - work - climate - health - well-being - stress - stress tolerance - labour - kantoren - werk - klimaat - gezondheid - welzijn - stress - stresstolerantie - arbeid (werk)
  Greenery in and around offices and other working environments is good for both the indoor and outdoor climate, and has a positive effect on the health and general well-being of employees and visitors. It aids concentration, helps reduce stress and increases staff productivity. This document provides information on the benefits of greenery in relation to work and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery: more than beauty and health : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
  Greenery in our living environment benefits more than just our health and well-being. It also facilitates water management and promotes biodiversity in built-up areas, and can help reduce the effects of noise pollution. Greenery also helps to raise the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, and complements the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
  Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

  Greenery: more than beauty and health : A summary of the benefits of greenery on health, productivity, performance and well-being
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
  Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a positive impact on the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, supplementary to the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
  Greenery and Work : A summary of the positive effects of greenery on well-being in working environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  offices - work - climate - health - well-being - stress - stress tolerance - labour - kantoren - werk - klimaat - gezondheid - welzijn - stress - stresstolerantie - arbeid (werk)
  Greenery in and around offices and other working environments is good for both the indoor and outdoor climate, and has a positive effect on the health and general well-being of employees and visitors. It aids concentration, helps reduce stress and increases staff productivity. This document provides information on the benefits of greenery in relation to work and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Spațiile verzi și Munca : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  work - work stress - offices - well-being - plantations - gardens - climate - health - air quality - labour - werk - werk stress - kantoren - welzijn - beplantingen - tuinen - klimaat - gezondheid - luchtkwaliteit - arbeid (werk)
  Amenajările verzi din clădirile de birouri și din exteriorul acestora sunt benefice atât pentru climatul interior, cât și exterior al clădirilor de birouri, având un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării generale a angajaților și a vizitatorilor. Contribuie la îmbunătățirea capacității de concentrare, la reducerea stresului și la o mai mare productivitate din partea angajaților. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi în relația cu munca și bunăstarea, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
  Groen: meer dan mooi en gezond : de meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture
  De Groene Agenda is een programma van Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research. De Groene Agenda wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
  Groen en werken : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de werkomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  - 6
  arbeid (werk) - werk - werk stress - kantoren - beplantingen - tuinen - welzijn - klimaat - gezondheid - labour - work - work stress - offices - plantations - gardens - well-being - climate - health
  Groen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
  De Groene Agenda, topsectoronderzoek
  Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
  Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
  klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - stress - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
  Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
  Women’s participation in tourism in Zanzibar : an enactment perspective
  Maliva, Nelly Samson - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rene van der Duim, co-promotor(en): Karin Peters. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579231 - 206
  tourism - zanzibar - participation - women - emancipation of women - labour - income - entrepreneurship - women workers - family life - society - tourist industry - swahili - standards - social values - gender relations - toerisme - zanzibar - participatie - vrouwen - vrouwenemancipatie - arbeid (werk) - inkomen - ondernemerschap - vrouwelijke werknemers - gezinsleven - samenleving - toeristenindustrie - swahili - normen - sociale waarden - man-vrouwrelaties

  To shed more light on the position of women in tourism, in this thesis I examined the ways women in Zanzibar have incorporated working in tourism in their daily lives by comparing those who work in tourism as entrepreneurs with employees, working in hotels and restaurants. Conceptually my thesis is framed within Weick’s theory of enactment, with special focus on the concept of sensemaking. I used this particular framework to understand how women either reinforce or resist gendered identities by constantly ‘enacting’ their environments. My research showed that the position of women in Zanzibar is highly influenced by religion, marital status and level of education. However, since women make sense of the environment in different ways, perceive different opportunities and constraints, and on the basis of these make different choices, I recommended that programmes customised according to the differences among women should be developed. Second, I argued that these tailor-made programmes should focus on four interventions: education and training, working conditions, self-organisation and microcredit.

  Sixty-five data sets of profit, labour input, fertilizer and pesticide use in seventeen vegetable crops of the Arusha region, Tanzania
  Everaarts, A.P. ; Putter, H. de - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI report 652) - 77
  groenteteelt - rentabiliteit - input van landbouwbedrijf - kosten - arbeid (werk) - inkomen - tanzania - investering - penen - voederkool - koolsoorten - tomaten - aardappelen - bemesting - gewasbescherming - vegetable growing - profitability - farm inputs - costs - labour - income - tanzania - investment - carrots - kale - cabbages - tomatoes - potatoes - fertilizer application - plant protection
  This report contains the 65 individual crop data sets to the related report A.P. Everaarts, H. de Putter and A.P. Maerere, 2015. Profitability, labour input, fertilizer application and crop protection in vegetable production in the Arusha region, Tanzania.PPO Report 653.
  Profitability, labour input, fertilizer application and crop protection in vegetable production in the Arusha region, Tanzania
  Everaarts, A.P. ; Putter, H. de; Maerere, A.P. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI report 653) - 37
  groenteteelt - rentabiliteit - input van landbouwbedrijf - kosten - arbeid (werk) - inkomen - tanzania - investering - penen - voederkool - koolsoorten - tomaten - aardappelen - bemesting - gewasbescherming - vegetable growing - profitability - farm inputs - costs - labour - income - tanzania - investment - carrots - kale - cabbages - tomatoes - potatoes - fertilizer application - plant protection
  An analysis was made of the inputs, costs and profit of vegetable production in three areas in the Arusha region of Tanzania. The major aim of the study was to establish whether vegetable producers would have the means to invest in modern production methods, such as hybrid seeds and drip irrigation, to improve and intensify their production.
  Management bedding : vrijloopstal met composterende bedding van houtsnippers
  Boer, H.C. de; Wiersma, M. ; Galama, P.J. ; Szanto, G.L. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 31 - 33.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - compostering - dierlijke meststoffen - strooisel - agrarische bedrijfsvoering - richtlijnen (guidelines) - arbeid (werk) - bewerking - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - composting - animal manures - litter (plant) - farm management - guidelines - labour - handling - animal welfare
  In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoek- en praktijkervaringen tot nu toe kunnen een aantal richtlijnen gegeven worden om dit type beddingmanagement succesvol uit te voeren. Naast de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen geeft een uitwerking daarvan ook een idee van wat er komt kijken bij het managen van een bedding in de vrijloopstal.
  Met ethyleen heb je de afrijping van tomaten beter in de hand : goed alternatief voor de bespuiting met ethrel
  Stijger, H. ; Janse, J. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 24 - 25.
  glastuinbouw - groenten - tomaten - cultuurmethoden - rijp worden - ethyleen - gewaskwaliteit - teeltsystemen - arbeid (werk) - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - cultural methods - ripening - ethylene - crop quality - cropping systems - labour
  Het goed afrijpen van de laatste tomaten aan het eind van de teelt is veelal een probleem. Met een gecontroleerde toediening van ethyleengas is het rijpingsproces te bevorderen. Tomatenkwekerij Van Heijningen in Maasdijk heeft hier goede ervaringen mee opgedaan.
  A model based method for evaluation of crop operation scenarios in greenhouses
  Ooster, A. van 't - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Eldert van Henten, co-promotor(en): Jan Bontsema; Silke Hemming. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573024 - 169
  kastechniek - glastuinbouw - simulatie - discrete simulatie - simulatiemodellen - arbeid (werk) - rozen - greenhouse technology - greenhouse horticulture - simulation - discrete simulation - simulation models - labour - roses

  Abstract

  This research initiated a model-based method to analyse labour in crop production systems and to quantify effects of system changes in order to contribute to effective greenhouse crop cultivation systems with efficient use of human labour and technology. This method was gradually given shape in the discrete event simulation model GWorkS, acronym for Greenhouse Work Simulation. Model based evaluation of labour in crop operations is relatively new in greenhouse horticulture and could allow for quantitative evaluation of existing greenhouse crop production systems, analysis of improvements, and identification of bottlenecks in crop operations. The modelling objective was a flexible and generic approach to quantify effects of production system changes. Cut-rose was selected as a case-study representative for many cut-flowers and fruit vegetables.

  The first focus was a queueing network model of the actions of a worker harvesting roses in a mobile cultivation system. Data and observations from a state-of-art mobile rose production system were used to validate and test the harvesting model. Model experiments addressed target values of operational parameters for best system performance. The model exposed effects of internal parameters not visible in acquired data. This was illustrated for operator and gutter speed as a function of crop yield. The structure and setup of the GWorkS model was generic where possible and system specific where inevitable.

  The generic concept was tested by transferring GWorkS to harvesting a greenhouse section in a static growing system for cut-roses and extending it with navigation in the greenhouse, product handling, and multiple operator activity (up to 3 workers). Also for rose harvesting in a static growing system, the model reproduced harvesting accurately. A seven workday validation for an average skilled harvester showed a relative root mean squared error (RRMSE) under 5% for both labour time and harvest rate. A validation for 96 days with various harvesters showed a higher RRMSE, 15.2% and 13.6% for labour time and harvest rate respectively. This increase was mainly caused by the absence of model parameters for individual harvesters. Work scenarios were simulated to examine effects of skill, equipment, and harvest management. For rose yields of 0.5 and 3 harvested roses per m2, harvest rate was 346 and 615 stems h-1 for average skilled harvesters, 207 and 339 stems h-1 for new harvesters and 407 and 767 stems h-1 for highly skilled harvesters. Economic effects of trolley choice are small, 0-2 € per 1000 stems and two harvest cycles per day was only feasible if yield quality effects compensate for extra costs of 0.2-1.1 eurocents per stem.

  In a sensitivity analysis and uncertainty analysis, parameters with strong influence on labour performance in harvesting roses in a static system were identified as well as effects of parameter uncertainty on key performance indicators. Differential sensitivity was analysed, and results were tested for linearity and superposability and verified using the robust Monte Carlo method. The model was not extremely sensitive for any of the 22 tested input parameters. Individual sensitivities changed with crop yield. Labour performance was most affected by greenhouse section dimensions, single rose cut time, and yield. Throughput was most affected by cut time of a single rose, yield, number of harvest cycles, greenhouse length and operator transport velocity. In uncertainty analysis the coefficient of variation for the most important outputs labour time and throughput is around 5%. The main sources of model uncertainty were in parallel execution of actions and trolley speed. The uncertainty effect of these parameters in labour time, throughput and utilisation of the operator is acceptably small with CV less than 5%. The combination of differential sensitivity analysis and Monte Carlo analysis gave full insight in both individual and total sensitivity of key performance indicators.

  To realise the objective of model based improvement of the operation of horticultural production systems in resources constrained system, the GWorkS-model was extended for simultaneous crop operations by multiple workers analysis. This objective was narrowed down to ranking eight scenarios with worker skill as a central theme including a labour management scenario applied in practise. The crop operations harvest, disbudding and bending were considered, which represent over 90% of crop-bound labour time. New sub-models on disbudding and bending were verified using measured data. The integrated scenario study on harvest, disbudding and bending showed differences between scenarios of up to 5 s per harvested rose in simulated labour time and up to 7.1 € m-2 per year in labour costs. The simulated practice of the grower and the scenario with minimum costs indicated possible savings of 4 € m-2 per year, which equals 15% of labour cost for harvest, disbudding and bending. Multi-factorial assessment of scenarios pointed out that working with low skilled, low paid workers is not effective. Specialised workers were most time effective with -17.5% compared to the reference, but overall a permanent team of skilled generalists ranked best. Reduced diversity in crop operations per day improved labour organisational outputs but ranked almost indifferent. The reference scenario was outranked by 5 scenarios.

  Discrete event simulation, as applied in the GWorkS-model, described greenhouse crop operations mechanistically correct and predicts labour use accurately. This model-based method was developed and validated by means of data sets originating from commercial growers. The model provided clear answers to research questions related to operations management and labour organisation using the full complexity of crop operations and a multi-factorial criterion. To the best of our knowledge, the GWorkS-model is the first model that is able to simulate multiple crop operations with constraints on available staff and resources. The model potentially supports analysis and evaluation of design concepts for system innovation.

  Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
  Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
  multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - utrecht - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
  Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
  Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij Hygiëne
  Ellen, H.H. ; Genugten, M.M. van; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - bedrijfshygiëne - arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - landbouwtechniek - pig farming - industrial hygiene - labour - working conditions - agricultural engineering
  Binnen het project ‘Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij ’ zijn nieuwe systemen ontwikkeld voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op de praktijkbedrijven is er grote behoefte aan verbetering in van arbeidsomstandigheden, arbeidsvreugde en arbeidsgemak.
  Let the numbers speak : Comparing Better Cotton Fast Track Program participants and non-participants in India, Mali, and Pakistan using agronomic data of the Better Cotton Initiative
  Ge, L. ; Waarts, Y.R. - \ 2014
  The Hague : LEI Wageningen UR (LEI report 2013-067) - ISBN 9789086156672 - 82
  katoen - katoenindustrie - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - milieu - arbeid (werk) - watergebruik - pesticiden - landbouwproductie - india - mali - pakistan - cotton - cotton industry - sustainable agriculture - sustainable land use - environment - labour - water use - pesticides - agricultural production - india - mali - pakistan
  Innovatieve autonome en automatische boomgaardspuit : ontwikkeling voor autonoom spuiten in fruitteelt
  Nieuwenhuizen, A.T. ; Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 14
  fruitteelt - spuiten - spuitapparatuur - automatische regeling - technische vooruitgang - automatische besturing - arbeid (werk) - dosering - efficiëntie - fruit growing - spraying - spraying equipment - automatic control - technical progress - automatic steering - labour - dosage - efficiency
  Het doel van het project was de vermindering in arbeidsbehoefte voor het spuiten door integratie van autonome navigatie met automatisch spuiten. Het uitvoeren van gewasbespuitingen met traditionele spuitmachines is een van de grootste posten in de beschikbare tijd voor fruittelers. De meeste tijd wordt besteed aan het ‘heen en weer’ rijden in de boomgaard, omdat iedere bomenrij afzonderlijk bespoten wordt. Dat betekent dat per spuitbeurt veel arbeidstijd ‘verloren’ gaat aan het heen en weer rijden in de boomgaard (circa 25 minuten per ha). Bij een bedrijfsgrootte van 15 hectare betekent dat tenminste 6 uur rijtijd. Het autonoom uitvoeren van gewasbespuitingen levert grote besparingen op arbeidskosten omdat de bestuurder niet meer aanwezig is.
  On 2016 overstap glastuinbouw op renderende plukrobots (interview met Erik Pekkeriet)
  Bezemer, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - arbeid (werk) - robots - automatisering - plukken (picking) - gebruiksefficiëntie - arbeidskosten - besparingen - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - labour - robots - automation - picking - use efficiency - labour costs - savings - greenhouse technology - vegetables
  Veel Nederlandse telers weten al het werk steeds efficiënter te organiseren. Toch blijven de arbeidskosten op de meeste bedrijven het grootste deel van de erg hoge kostprijs uitmaken. In die lastige situatie komt verandering. Want Wageningen UR Glastuinbouw verwacht dat over twee jaar de eerste serie plukrobots aan het werk kan. En een jaar later heeft de praktijk plukrobots beschikbaar.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.