Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Proceedings of the 2nd international symposium on natural preservatives in food, feed, and cosmetics : Amsterdam, the Netherlands, June 7-8, 2006
  Havkin-Frenkel, D. ; Dudai, N. ; Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2008
  Leuven : International Society for Horticultural Science (Acta horticulturae 778) - ISBN 9789066057302 - 110
  conserveermiddelen - voedselconserveermiddelen - voer - cosmetica - natuurlijke producten - medicinale planten - antioxidanten - etherische oliën - aromatische gewassen - preservatives - food preservatives - feeds - cosmetics - natural products - medicinal plants - antioxidants - essential oils - aromatic plants
  Medicinal and aromatic plants : agricultural, commercial, ecological, legal, pharmacological and social aspects
  Bogers, R.J. ; Craker, L.E. ; Lange, D. - \ 2006
  Berlin [etc.] : Springer (Wageningen UR Frontis series vol. 17) - ISBN 9781402054471 - 309
  medicinale planten - farmacologie - ecologie - genetische bronnen van plantensoorten - natuurbescherming - marketing - gewasproductie - farmacie - aromatische gewassen - medicinal plants - pharmacology - ecology - plant genetic resources - nature conservation - marketing - crop production - pharmacy - aromatic plants
  Nematologische aspecten van kruidenteelten
  Beers, T.G. van; Molendijk, L.P.G. ; Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 okt.
  specerijen - keukenkruiden - levisticum officinale - valeriana officinalis - petroselinum crispum - nematoda - pratylenchus penetrans - paratrichodorus pachydermus - meloidogyne chitwoodi - nematodenbestrijding - waardplanten - aromatische gewassen - akkerbouw - spices - culinary herbs - levisticum officinale - valeriana officinalis - petroselinum crispum - nematoda - pratylenchus penetrans - paratrichodorus pachydermus - meloidogyne chitwoodi - nematode control - host plants - aromatic plants - arable farming
  Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de kruiden maggi, valeriaan en peterselie en de aaltjes Pratylenchus penetrans, Paratrichodorus pachydermus en Meloidogyne chitwoodi. Uit de proeven en de inventarisatie van praktijkpercelen met valplekken is gebleken dat maggi, valeriaan en peterselie allemaal goede waardplanten zijn voor P. penetrans en P. pachydermus. M. chitwoodi is helemaal niet aangetroffen in de praktijkinventarisatie op probleempercelen. Ook in de potproeven bleek geen van deze kruidengewassen een goede waardplant te zijn voor M. chitwoodi . Alleen peterselie is een slechte tot matige waardplant voor M. chitwoodi . Op zandgrond moet in het bouwplan goed rekening gehouden worden met de teelt van kruidengewassen. Er kunnen aan het begin van de teelt beter geen hoge dichtheden P. pratylenchus en/of P. pachydermus aanwezig zijn op het perceel. Na een probleemloze teelt van kruidengewassen is het goed om voor P. penetrans en P. pachydermus schadegevoelige gewassen een aaltjesbemonstering uit te voeren. Ongemerkt kunnen er toch schadelijke aaltjes niveaus zijn ontstaan op het perceel.
  Aroma of some plants cultivated in Lithuania : composition, processing and release
  Bylaite, E. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): A.G.J. Voragen; R.P. Venskutonis; J.P. Roozen. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082329 - 182
  plantkunde - aroma - etherische oliën - asteraceae - etherische oliehoudende planten - litouwen - aromatische gewassen - botany - aroma - essential oils - asteraceae - essential oil plants - lithuania - aromatic plants

  In this study, some factors affecting the aroma of some plants of the families Umbelliferae and Asteraceae were evaluated. The composition of the aromas is influenced by several factors: plant family, harvesting time, anatomical part of plant, method used to isolate volatiles, cultivar, fertilisers used for the growing of plant, cultivation site. The yield of caraway fruits varies over a wide range depending on fertiliser content, cultivation area and the cultivar itself. The trends for the accumulation of essential oils differ between the families in yield and composition. Seeds and flowers of lovage ( Umbelliferae ) possess the highest yields of oil. In the leaves of lovage seasonal changes are less significant than in the stems. In leaves and flowers of costmary ( Asteraceae ) the highest oil content is obtained before full flowering, while their stems possess only negligible amount of volatiles. Various anatomical parts of lovage showed differences in flavour release measured by the dynamic headspace method. The effluents from a gas chromatography column were characterised by a sniffing panel, which attributed descriptors to the recognised constituents.

  Liquid essential oils can be processed by emulsification and encapsulation with milk proteins. Stability of essential oil-in-water emulsions can be improved either by adding soybean phosphatidylcholine and/or by increasing its protein concentration. Adsorption of the protein from the aqueous phase at the oil/water interface was studied by applying ellipsometry. Essential oil of caraway was encapsulated by milk derivatives either alone or combined with carbohydrates. Partial replacement of whey protein concentrate increases the retention of volatiles during spray drying and enhances the protective properties of solidified capsules against oxidation and the release of volatiles during the timed period. The structural features of spray- dried capsules indicated that good physical protection is provided to the caraway essential oil.

  Teelt van kruidenwortelgewassen Angelica, Levisticum en Valeriana
  Mheen, H.J. van der; Zwanenpol, S. - \ 1997
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (Teelthandleiding nr. 78) - 48
  teelt - cultuurmethoden - medicinale planten - levisticum officinale - keukenkruiden - angelica - levisticum - valeriana - aromatische gewassen - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - cultivation - cultural methods - medicinal plants - levisticum officinale - culinary herbs - angelica - levisticum - valeriana - aromatic plants - field vegetables - cultivation manuals
  Teeltonderzoek wortelgewaskruiden Angelica, Levisticum en Valeriaan 1987 - 1993 = Crop research on root-herbs Angelica, Levisticum and Valeriana 1987 - 1993
  Mheen, H.J. van der - \ 1996
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 219) - 79
  teelt - cultuurmethoden - levisticum officinale - valerianaceae - keukenkruiden - medicinale planten - onderzoek - aromatische gewassen - cultivation - cultural methods - levisticum officinale - valerianaceae - culinary herbs - medicinal plants - research - aromatic plants
  Teelt van Digitalis lanata
  Mheen, H.J. van der - \ 1993
  Lelystad : PAGV [etc.] (Teelthandleiding nr. 50) - 35
  teelt - cultuurmethoden - medicinale planten - digitalis lanata - akkerbouw - vollegrondsteelt - teelthandleidingen - aromatische gewassen - cultivation - cultural methods - medicinal plants - digitalis lanata - arable farming - outdoor cropping - cultivation manuals - aromatic plants
  De teelt van kruiden in Nederland heeft een zeer geringe omvang en blijft beperkt tot een kleine groep telers. Grofweg zijn er twee teeltrichtingen te onderscheiden. De teelt van zogenaamde keukenkruiden op vollegrondsgroenteteelt- en glastuinbouwbedrijven en de min of meer grootschalige kruidenteelt op akkerbouwbedrijven. Bij de eerste teelt- en telersgroep gaat het om de produktie van (veelal beperkte hoeveelheden) aromatische keukenkruiden die, vaak handmatig in bosjes geoogst, vers worden afgezet op de veiling. In het tweede geval gaat het om akkerbouwmatige teelt van zowel aromatische- als medicinale kruiden, op contract, voor een kruidendrogerij of een conservenindustrie. De medicinale gewassen worden na te zijn gedroogd verwerkt door de farmaceutische industrie. Deze korte PAGV teelthandleiding richt zich op de grootschalige akkerbouwmatige verbouw voor de industrie.
  Verslag kruidenwortelgewasproef 1988 - 1989 op de Oostwaardhoeve te Slootdorp
  Bosch, A. ; Mheen, H.J. van der - \ 1991
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-91-7)
  keukenkruiden - experimenten - oogsten - levisticum officinale - aromatische gewassen - culinary herbs - experiments - harvesting - levisticum officinale - aromatic plants
  Bergenia: wintergroen tot -purperbruin
  Aleva, J.F. - \ 1982
  Tuin en Landschap 4 (1982)1. - ISSN 0165-3350 - 24
  sierplanten - keukenkruiden - saxifragaceae - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - aromatische gewassen - ornamental plants - culinary herbs - saxifragaceae - varieties - cultivars - races - aromatic plants
  De schoenlappersplant is een vaste plant die geen hoge eisen stelt aan grond en standplaats in de tuin. Vijf goede cultivars worden kort besproken
  Enige werken over kruidenteelt
  Anonymous, - \ 1978
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4165)
  bibliografieën - kruiderijen - keukenkruiden - medicinale planten - aromatische gewassen - bibliographies - condiments - culinary herbs - medicinal plants - aromatic plants
  Produktie en import in Nederland van kruiden en specerijen
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3752)
  bibliografieën - capsicum annuum - kruiderijen - keukenkruiden - specerijen - paprikapoeder - handel - aromatische gewassen - bibliographies - capsicum annuum - condiments - culinary herbs - spices - paprika - trade - aromatic plants
  Eetbare wilde planten in Nederland
  Anonymous, - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3629)
  bibliografieën - keukenkruiden - nederland - wilde planten - plantkunde - aromatische gewassen - economische botanie - bibliographies - culinary herbs - netherlands - wild plants - botany - aromatic plants - economic botany
  Enkele handboeken betreffende peulvruchten, zaden en kruiden
  Anonymous, - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdokumentatie no. 3507)
  bibliografieën - kruiderijen - keukenkruiden - peulvruchten - medicinale planten - zaadcontrole - zaden - aromatische gewassen - bibliographies - condiments - culinary herbs - grain legumes - medicinal plants - seed testing - seeds - aromatic plants
  Twaalf jaar kruidenonderzoek 1950 - 1962
  Elzenga, G. - \ 1964
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen no. 225) - 43
  keukenkruiden - nederland - aromatische gewassen - culinary herbs - netherlands - aromatic plants
  Het drogen van 9 soepkruiden 1959
  Groot, G.J. de; Mettivier Meijer, J.C. - \ 1960
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten no. 1074) - 23
  keukenkruiden - nederland - aromatische gewassen - culinary herbs - netherlands - aromatic plants
  Rapport inzake de betekenis van de kruidenteelt voor de landbouw in de gemeente Gemert
  Anonymous, - \ 1951
  Tilburg : [s.n.] (Rapport / Landbouw Economisch Instituut 172) - 46
  kruiderijen - keukenkruiden - medicinale planten - nederland - aromatische gewassen - noord-brabant - condiments - culinary herbs - medicinal plants - netherlands - aromatic plants - noord-brabant
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.