Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vitaler sperma dankzij gel : Noorse onderzoeker wijst op mogelijke reductie van vroegembryonale sterfte met SpermVital
  Woelders, Henri - \ 2016
  dairy farming - fertilization - artificial insemination - semen - insemination
  Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank
  Hoving-Bolink, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2014
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 32) - 37
  rapporten - konijnen - rassen (dieren) - conservering - kunstmatige inseminatie - ingevroren sperma - sperma - genenbanken - zeldzame rassen - reports - rabbits - breeds - conservation - artificial insemination - frozen semen - semen - gene banks - rare breeds
  In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten CGN in samenwerking met de SZH, KLN en individuele fokkers hebben ondernomen om genetisch materiaal van konijnenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een protocol voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering) vastgesteld. Een dergelijk protocol was niet beschikbaar in de Nederlandse bedrijfsmatige konijnenhouderij omdat daar uitsluitend met vers sperma gewerkt wordt en niet met ingevroren sperma. Het rapport eindigt met een beschrijving van de resultaten van de spermawinning.
  ‘Speciale technieken alleen voor topfokkerij': Gary Hennip voorspelt het einde van KI als geavanceerde technieken worden gecombineerd
  Hogenkamp, W. ; Veerkamp, R.F. - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)27. - ISSN 0006-5617 - p. 38 - 38.
  veehouderij - dierveredeling - fokwaarde - kunstmatige inseminatie - genetica - genomen - technieken - nieuwe combinatie - toekomst - livestock farming - animal breeding - breeding value - artificial insemination - genetics - genomes - techniques - new combination - future
  Gary Hennip, onderzoeker bij Penn State University (VS), denkt dat ki overbodig is bij slim combineren van technieken als ovum pick-up, ivf, genomics en sperma seksen op het bedrijf. Boerderij legt de stelling voor aan professor generieke genetcia Roel Veerkamp.
  Vier boeren werken samen aan beter melkschaap (interview met H. Sulkers)
  Engelen, J. ; Sulkers, H. - \ 2013
  Het Schaap 22 (2013)10/11. - ISSN 0165-3156 - p. 14 - 16.
  zeeuws melkschaap - fries melkschaap - rammen - kunstmatige inseminatie - genetische bronnen van diersoorten - zeldzame rassen - dierveredeling - zeeland milk sheep - frisian milk sheep - rams - artificial insemination - animal genetic resources - rare breeds - animal breeding
  Het aantal Friese en Zeeuwse melkschapen in ons land is klein. Voor professionele melkers wordt het steeds lastiger om goed verervende rammen te vinden die ook nog eens niet te veel inteelt geven. Vier boeren doen daarom samen een fokkerijproef, ondersteund door het Centrum voor Genetische Bronnen en Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
  Advies voor genetisch beheer van de Bonte Bentheimen populatie in Nederland
  Windig, J.J. ; Hoving, A.H. - \ 2013
  Wageningen : Centre for genetic resources (CGN) (CGN rapport 28) - 16
  varkens - beren (varkens) - kunstmatige inseminatie - fokkerijmethoden - dierveredeling - populatiegenetica - genetische bronnen van diersoorten - varkensrassen - zeldzame rassen - pigs - boars - artificial insemination - animal breeding methods - animal breeding - population genetics - animal genetic resources - pig breeds - rare breeds
  De Bonte Bentheimer heeft in Nederland een kleine populatieomvang. In kleine rassen kan inteelt voor grote problemen zorgen en dus is een goed fokbeleid nodig om een te sterke inteelttoename te voorkomen.
  Control of Pig Reproduction IX
  Rodriguez-Martinez, H. ; Soede, N.M. ; Flowers, W.L. - \ 2013
  Leicestershire, United Kingdom : Context Products Ltd (Society of Reproduction and Fertility volume 68) - ISBN 9781899043484 - 345
  varkens - geslachtelijke voortplanting - gameten - embryo's - kunstmatige inseminatie - embryotransplantatie - zwangerschap - partus - pasgeborenen - biggen - overleving - biotechnologie - metabolomica - eiwitexpressieanalyse - kunstmatige selectie - pigs - sexual reproduction - gametes - embryos - artificial insemination - embryo transfer - pregnancy - parturition - neonates - piglets - survival - biotechnology - metabolomics - proteomics - artificial selection
  Melkveefokkerij wil robuustere koeien
  Nauta, W.J. - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 38 - 39.
  melkvee - melkveehouderij - dierveredeling - fokdoelen - biologische landbouw - biologisch-dynamische landbouw - kunstmatige inseminatie - ki stieren - weerstand - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - breeding aims - organic farming - biodynamic farming - artificial insemination - ai bulls - resistance
  Robuuste koeien wil de biologische melkveehouderij. Onderzoek en praktijk trekken hierin gezamenlijk op. Steeds meer veehouders zetten eigen fokstieren in en er is een biologisch Bio-KI opgezet.
  The role of reproductive technologies in breeding schemes for livestock populations in developing countries
  Arendonk, J.A.M. van - \ 2011
  Livestock Science 136 (2011)1. - ISSN 1871-1413 - p. 29 - 37.
  fokkerijmethoden - dierveredeling - ontwikkelingslanden - vee - genetische bronnen van diersoorten - genetische diversiteit - veredelingsprogramma's - kunstmatige inseminatie - inteelt - genetische verbetering - animal breeding methods - animal breeding - developing countries - livestock - animal genetic resources - genetic diversity - breeding programmes - artificial insemination - inbreeding - genetic improvement - dairy-cattle - genetic-variation - embryo transfer - predefined rate - selection - programs - impact - rates - prediction - sheep
  The world is faced with the challenge to meet the increasing demand for livestock products while conserving animal genetic resource diversity and maintaining environmental integrity. Genetic improvement of local breeds can help to improve the livelihood of the livestock keepers, to increase the production of animal products and to conserve genetic diversity. Implementing breeding schemes in developing countries has proven to be very difficult. The objective of this paper is to discuss the role of reproductive technologies for the creation and dissemination of genetic improvement in livestock populations in developing countries. In the paper opportunities are discussed for implementing breeding schemes which minimize the need for extensive pedigree and performance recording. It is shown that genetic progress can be generated in a small population. Community-based breeding schemes offer a good starting point for involving farmers in improving local breeds. Artificial insemination to exchange genetic material between communities offers an opportunity to increase the rate of genetic improvement while restricting the rate of inbreeding. Furthermore, artificial insemination is a promising technique for dissemination of genetic gain to producers at a relatively low cost. Opportunities to use semen sexing in a crossbreeding scheme are presented. It is concluded that tailor-made solutions and long-term commitment are needed in order to meet the needs of farmers to increase their livelihoods and to meet the needs of the growing population of consumers.
  Het seksen van sperma - Wel of niet gewenst in de biologische melkveehouderij?
  Nauta, W.J. ; Woelders, H. - \ 2010
  Louis Bolk (Rapport / Louis Bolk Instituut nr. LV79) - 16
  biologische landbouw - melkveehouderij - sperma - sorteren - geslachtsbeïnvloeding - fokkerijmethoden - kunstmatige inseminatie - organic farming - dairy farming - semen - sorting - sex control - animal breeding methods - artificial insemination
  Het seksen van stierensperma beleeft in de melkveehouderij een snelle opkomst. Het is echter de vraag of in de biologische sector deze techniek wel toelaatbaar is. Ten behoeve van het creëren van duidelijkheid omtrent het gebruik van deze techniek wordt in deze notitie eerst de techniek van het seksen van sperma beschreven zoals die nu wordt uitgevoerd. Daarna wordt kort uiteengezet wat de voor- en nadelen van deze techniek kunnen zijn en wat op basis hiervan de voor en tegens van het wel of niet gebruiken van het seksen van sperma in de biologische landbouw zijn.
  Stand van zaken biologische fokkerij
  Nauta, W.J. - \ 2010
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees (2010)20. - 4 p.
  biologische landbouw - melkveehouderij - stieren - kunstmatige inseminatie - dierveredeling - natuurlijke paring - inteelt - fokwaarde - organic farming - dairy farming - steers - artificial insemination - animal breeding - natural mating - inbreeding - breeding value
  In Nederland wordt gestaag gebouwd aan het opzetten van een volwaardige biologische melkveefokkerij. Vorig jaar zijn daarvoor weer stappen gezet met onderzoek, simulaties van een fokprogramma en de inzet van de eerste BioKI stier Opneij Wytze P. De kennis en ervaringen van de Praktijknetwerken Bio-KI en Fundamentfokkerij Fries Hollands Vee en het onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Livestock Research van Wageningen UR zijn samengebracht in dit BioKennisbericht.
  Fries Melkschapen Stamboek
  Hiemstra, Sipke Joost - \ 2010
  flockbooks - animal genetic resources - genetic diversity - gene banks - artificial insemination - animal breeding - frisian milk sheep
  Cryoconservering van runderrassen in Nederland
  Woelders, H. ; Hulsegge, B. ; Sulkers, H. ; Hoving, A.H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR
  rundvee - rundveehouderij - rundveerassen - rassen (dieren) - dierveredeling - conservering - kunstmatige inseminatie - zeldzame rassen - cattle - cattle husbandry - cattle breeds - breeds - animal breeding - conservation - artificial insemination - rare breeds
  In deze brochure wordt ingegaan op de rol van cryoconservering (genenbank en routinematige KI) bij de instandhouding van de streekgebonden Nederlandse rassen: Brandrode Rund, Fries Hollands, Fries Roodbont, Groninger Blaarkop, Lakenvelder, Maas-Rijn-IJssel, Verbeterd Roodbont Vleesras en Witrik
  The potential of cryopreservation and reproductive technologies for animal genetic resources conservation strategies
  Hiemstra, S.J. ; Lende, T. van der; Woelders, H. - \ 2006
  In: The Role of Biotechnology in Exploring and Protecting Agricultural Genetic Resources / Ruane, J., Sonnino, A., Rome : FAO - ISBN 9789251054802 - p. 45 - 60.
  genetische bronnen van diersoorten - cryopreservering - vee - vissen - kunstmatige inseminatie - voortplanting - technologie - conservering - embryo's - embryokloneren - spermaconservering - genetische diversiteit - ex-situ conservering - animal genetic resources - cryopreservation - livestock - fishes - artificial insemination - reproduction - technology - conservation - embryos - embryo cloning - semen preservation - genetic diversity - ex situ conservation
  This chapter focuses on ex situ conservation. An overview of the state of the art cryopreservation and reproductive technology for farm animals and fish is followed by a discussion on the implications of ex situ conservation strategies. Ex situ conservation of genetic material from livestock and fish through cryopreservation is an important strategy to conserve genetic diversity in these species. Conservation strategies benefit from advances in cryopreservation and reproductive technologies. Choice of genetic material type to be preserved for different species depends highly on objectives, technical feasibility (e.g. collection, cryopreservation), costs and practical circumstances
  When to inseminate the cow? Insemination, ovulation and fertilization in dairy cattle
  Roelofs, J.B. - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp, co-promotor(en): Nicoline Nieuwenhuizen-Soede; F.J.C.M. van Eerdenburg. - Wageningen, The Netherlands : Wageningen University - ISBN 9789085042853 - 152
  melkvee - oestrus - kunstmatige inseminatie - ovulatie - bevruchting - diergedrag - gang - geslachtshormonen - geslachtsverhouding - dairy cattle - oestrus - artificial insemination - ovulation - fertilization - animal behaviour - gait - sex hormones - sex ratio
  Keywords: dairy cattle; oestrus; behaviour; pedometer; reproductive hormones; ovulation time; insemination strategy

  In dairy practice, calving rates after first insemination are often less than 50%. Part of this low percentage might be explained by wrongly timed inseminations. The aim was to establish the relationship between various oestrus characteristics and ovulation time in order to investigate whether these oestrus characteristics could predict ovulation time and to study the consequences of variation in the interval between insemination and ovulation on the success of fertilization and embryonic characteristics. The ultimate goal of the project was to come to an optimal insemination strategy that can be used in practice. The relationship between behavioural oestrous signs, changes in activity (measured by pedometers) and progesterone profiles and time of ovulation were. It was shown that monitoring progesterone profiles was not suitable to predict time of ovulation because of the large variation found in the decrease of progesterone relative to ovulation. Although the prediction of ovation time using behavioural oestrus signs was quite accurate, it seems not suitable for practice because of the high labour requirements. The increase in the number of steps measured by pedometers seems useful to predict time of ovulation accurately and could be easily implemented in practice. Effects of the interval between insemination and ovulation on success of fertilization and embryonic characteristics were also studied. It was shown that the insemination-ovulation interval in which high fertilization rates were observed was quite long (insemination from 36 to 12h before ovulation), while the interval in which the majority of fertilized ovum developed into a good quality embryo was considerably shorter (insemination from 24 to 12h before ovulation); the interval between insemination and ovulation did not affect the sex ratio of the embryos.

  In conclusion, the best chance to increase calving rates seems to be to use the insemination strategy, in which cows are inseminated between 5 to 17h after the first increase in the number of steps.
  Optimaal inseminatiemoment: hoger bevruchtingspercentage en betere embryokwaliteit bij vroeg inseminatietijdstip
  Roelofs, J.B. ; Soede, N.M. - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)20. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - melkkoeien - oestrus - leeftijd bij eerste inseminatie - kunstmatige inseminatie - afkalfpercentage - seksueel gedrag - meting - registreren - onderzoek - dairy farming - dairy cows - oestrus - age at first insemination - artificial insemination - calving rate - sexual behaviour - measurement - recording - research
  Om een koe drachtig te krijgen moet inseminatie op het juiste moment plaatsvinden. In de praktijk is het tijdstip van de eisprong niet bekend en daarom gaat men af op de staande tocht om het inseminatietijdstip te bepalen. Maar uit een promotieonderzoek aan Wageningen UR, naar de relatie tussen een aantal tochtkenmerken en het moment van de eisprong, blijkt dat slechts 58 procent van de tochtige koeien staande tocht toont. Naast het tochtgedrag is ook de activiteit van koeien bestudeerd m.b.v. een stappenteller
  Elk jaar een kalf blijft optimaal
  Hogeveen, H. ; Eerdenburg, F. van; Cocq, P. de - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)21. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - melkkoeien - melkproductie - tussenkalftijd - lactatie - lactatieduur - economische analyse - kunstmatige inseminatie - timing - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - dairy cows - milk production - calving interval - lactation - lactation duration - economic analysis - artificial insemination - timing - farm management - farm results
  Met het oog op het vinden van de optimale tussenkalftijd zochten onderzoekers aan de faculteit Diergeneeskunde Utrecht naar het optimale lactatiestadium om koeien te insemineren
  Bull sperm cryopreservation, fundamental and applied aspects
  Chaveiro, A. - \ 2005
  Utrecht University. Promotor(en): B. Colenbrander, co-promotor(en): Henri Woelders. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789039339190 - 128
  stieren (bulls) - spermatozoön - cryopreservering - membraanpermeabiliteit - vriestechnieken - fokkerijmethoden - kunstmatige inseminatie - bulls - spermatozoa - cryopreservation - membrane permeability - freezing techniques - animal breeding methods - artificial insemination
  Insemination strategies in swine: physiological backgrounds and practical consequences
  Soede, N.M. ; Langendijk, P. ; Kemp, B. - \ 2003
  In: Perspectives in Pig Science / Wiseman, J., Varley, M.A., Kemp, B., Nottingham UK : Nottingham University Press - ISBN 9781897676196 - p. 257 - 278.
  varkens - kunstmatige inseminatie - dierfysiologie - voortplanting - fysiologie - pigs - artificial insemination - animal physiology - reproduction - physiology
  Vruchtbaarheid op het High-techbedrijf redelijk tot goed
  Thomassen, I. ; Kamp, A. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 26 - 27.
  vruchtbaarheid - tussenkalftijd - zwangerschap - zwangerschapspercentage - bevruchtingspercentage - afkalfpercentage - melkkoeien - melkvee - melkveehouderij - diergezondheid - voortplantingsstoornissen - inseminatie - kunstmatige inseminatie - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - fertility - calving interval - pregnancy - pregnancy rate - conception rate - calving rate - dairy cows - dairy cattle - dairy farming - animal health - reproductive disorders - insemination - artificial insemination - pilot farms - demonstration farms
  In een reeks van vier artikelen bespreken we het diermanagement op het High-techbedrijf. Dit artikel gaat in op de vruchtbaarheid.
  Vruchtbaarheid koeien lagekostenbedrijf moet beter
  Smolders, G. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 28.
  melkvee - vruchtbaarheid - kunstmatige inseminatie - statistische gegevens - bedrijfsvoering - dairy cattle - fertility - artificial insemination - statistical data - management
  De eerste resultaten van het lagekostenbedrijf zijn bemoedigend; de kostprijs van de melk is laag, de productie valt mee en het MINAS-stikstofoverschot voldoet al aan de norm voor 2002. De vruchtbaarheid van de koeien op het lagekostenbedrijf liet in 1998 nogal te wensen over. Het drachtigheidspercentage na 1ste inseminatie was laag en ook latere inseminaties leverden geen goed resultaat.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.